Dostęp do systemu plików MooseFS z Windows - wtyczka do Total Commandera - mfs4tc

 

W obecnej wersji (1.7.29) wtyczka umożliwia:
  • przeglądanie zawartości katalogów,
  • tworzenie katalogów,
  • usuwanie katalogów,
  • usuwanie plików,
  • zmianę atrybutów katalogów i plików,
  • ustawanie ilości kopii zapasowych,
  • zmianę nazwy plików i katalogów,
  • kopiowanie plików z MooseFS do Windows,
  • kopiowanie plików z Windows do MooseFS,
  • kopiowanie plików z pomiędzy serwerami MooseFS.
Pobieramy wtyczkę mfs4tc, i instalujemy ją zgodnie z instrukcją poniżej. Instrukcja została przygotowana i sprawdzona w praktyce przy użyciu Windows XP oraz Windows 7 Total Commandera w wersji 8.51a zarówno w wersji 32 i 64 bitowej. Total Commandera można pobrać ze strony autora http://www.ghisler.com/.
Wtyczka jest darmowa, jeśli nie jest używana do celów komercyjnych.
Instalacja wtyczki mfs4tc - krok 1

Plik z wtyczką należy pobrać, a następnie "znaleźć" go za pomocą Total Commandera i mając go jako aktualny plik nacisnąć ENTER.

Instalacja wtyczki mfs4tc - krok 2

Total Commander zapyta się czy zainstalować wtyczkę... oczywiście odpowiadmy TAK.

Instalacja wtyczki mfs4tc - krok 3

Total Commander zaproponuje domyślną lokalizację plików wtyczki, należy ją zatwierdzić.

Instalacja wtyczki mfs4tc - krok 4

Jeśli wszytkie pliku zostały skopiowane i wtyczka została wstępnie zainicjowana, to powinnyśmy zobaczyć ją na liście wtyczek.
Zamykamy okno naciskając OK i przechodzimy do Otoczenia sieciowego naciskając LEWY ALT + F1.

Instalacja wtyczki mfs4tc - krok 5

Na liście powinna być widoczna wtyczka MooseFS.

Instalacja wtyczki mfs4tc - krok 6

Przechodzimy na nią kursorem a następnie uruchamiamy naciskając ENTER lub dwykrotnie klikamy na niej myszką.
Ponieważ nie ma zdefiniowanych żadnych połączeń, wtyczka oczekuje na zdefiniowanie przynajmniej jednego.

Wtyczka mfs4tc - definiowanie połączenia z serwerem - krok 1

Wciskamy F7 i podajemy nazwę połączenia.

Wtyczka mfs4tc - definiowanie połączenia z serwerem - krok 2

Podajemy nazwę serwera lub jego adres IP. Domyślnie wtyczka podpowiada nazwę mfsmaster.
Potem podajemy port na którym serwer oczekuje na połączenie, standardowo jest to port o numerze 9421.
Hasło podajemy tylko wtedy, gdy jest ono wymagane. Niezbędne będzie też podanie UID (domyślnie 0 - użytkownik root)
i GID (domyślnie 0 - grupa wheel). UID i GID są przekazywane do serwera podczas każdej operacji.
Na koniec decydujemy o tym jakie atrybuty będą nadawane nowym plikom i katalogom.

Wtyczka mfs4tc - definiowanie połączenia z serwerem - krok 3

Zakończyliśmy definiowanie połączenia, teraz możemy dodać następne naciskając F7 lub usunąć za pomocą F8.
Aby połączyć się z serwerem, należy wybrać nazwę połączenia i nacisnąć ENTER.

Wtyczka mfs4tc - przykładowy widok listy katalogów i plików z systemu plików MooseFS

Przykładowy widok po uzyskaniu połączenia z serwerem MooseFS.

Wtyczka mfs4tc - zmiana atrybutów

Po naciśnięciu ALT + ENTER można zmieniać atrybuty katalogów oraz plików, a także ustawiać ilośc kopii zapasowych .

Wtyczka mfs4tc - kopiowanie pliku

Po naciśnięciu F5 można kopiować pliki z MooseFS do Windows.