Katar - flaga


Wyświetl większą mapę

Zablokuj ruch z Katar po adresie IP, lista adresów IP

Aktualizacja bazy: 2020-07-23 19:36:01

Wróć do strony głównej
Pobierz w formacie CDIR Pobierz w formacie NETMASK Pobierz w formacie .htaccess allow Pobierz w formacie .htaccess deny
Adres początkowy Adres końcowy Ilość adresów CDIR NETMASK .htaccess allow .htaccess deny
5.180.36.0 5.180.39.255 1 024 5.180.36.0/22 5.180.36.0/255.255.252.0 allow from 5.180.36.0/22 deny from 5.180.36.0/22
31.11.48.0 31.11.55.255 2 048 31.11.48.0/21 31.11.48.0/255.255.248.0 allow from 31.11.48.0/21 deny from 31.11.48.0/21
37.186.32.0 37.186.63.255 8 192 37.186.32.0/19 37.186.32.0/255.255.224.0 allow from 37.186.32.0/19 deny from 37.186.32.0/19
37.208.128.0 37.208.255.255 32 768 37.208.128.0/17 37.208.128.0/255.255.128.0 allow from 37.208.128.0/17 deny from 37.208.128.0/17
37.210.0.0 37.211.255.255 131 072 37.210.0.0/15 37.210.0.0/255.254.0.0 allow from 37.210.0.0/15 deny from 37.210.0.0/15
78.100.0.0 78.101.255.255 131 072 78.100.0.0/15 78.100.0.0/255.254.0.0 allow from 78.100.0.0/15 deny from 78.100.0.0/15
80.76.160.0 80.76.175.255 4 096 80.76.160.0/20 80.76.160.0/255.255.240.0 allow from 80.76.160.0/20 deny from 80.76.160.0/20
81.29.160.0 81.29.175.255 4 096 81.29.160.0/20 81.29.160.0/255.255.240.0 allow from 81.29.160.0/20 deny from 81.29.160.0/20
82.148.96.0 82.148.127.255 8 192 82.148.96.0/19 82.148.96.0/255.255.224.0 allow from 82.148.96.0/19 deny from 82.148.96.0/19
86.36.0.0 86.37.255.255 131 072 86.36.0.0/15 86.36.0.0/255.254.0.0 allow from 86.36.0.0/15 deny from 86.36.0.0/15
86.62.192.0 86.62.255.255 16 384 86.62.192.0/18 86.62.192.0/255.255.192.0 allow from 86.62.192.0/18 deny from 86.62.192.0/18
89.211.0.0 89.211.255.255 65 536 89.211.0.0/16 89.211.0.0/255.255.0.0 allow from 89.211.0.0/16 deny from 89.211.0.0/16
91.228.176.0 91.228.176.255 256 91.228.176.0/24 91.228.176.0/255.255.255.0 allow from 91.228.176.0/24 deny from 91.228.176.0/24
94.125.224.0 94.125.231.255 2 048 94.125.224.0/21 94.125.224.0/255.255.248.0 allow from 94.125.224.0/21 deny from 94.125.224.0/21
176.202.0.0 176.203.255.255 131 072 176.202.0.0/15 176.202.0.0/255.254.0.0 allow from 176.202.0.0/15 deny from 176.202.0.0/15
178.23.16.0 178.23.23.255 2 048 178.23.16.0/21 178.23.16.0/255.255.248.0 allow from 178.23.16.0/21 deny from 178.23.16.0/21
178.152.0.0 178.153.255.255 131 072 178.152.0.0/15 178.152.0.0/255.254.0.0 allow from 178.152.0.0/15 deny from 178.152.0.0/15
185.1.159.0 185.1.159.255 256 185.1.159.0/24 185.1.159.0/255.255.255.0 allow from 185.1.159.0/24 deny from 185.1.159.0/24
185.2.244.0 185.2.247.255 1 024 185.2.244.0/22 185.2.244.0/255.255.252.0 allow from 185.2.244.0/22 deny from 185.2.244.0/22
185.25.12.0 185.25.15.255 1 024 185.25.12.0/22 185.25.12.0/255.255.252.0 allow from 185.25.12.0/22 deny from 185.25.12.0/22
185.37.96.0 185.37.99.255 1 024 185.37.96.0/22 185.37.96.0/255.255.252.0 allow from 185.37.96.0/22 deny from 185.37.96.0/22
185.37.108.0 185.37.111.255 1 024 185.37.108.0/22 185.37.108.0/255.255.252.0 allow from 185.37.108.0/22 deny from 185.37.108.0/22
185.96.224.0 185.96.227.255 1 024 185.96.224.0/22 185.96.224.0/255.255.252.0 allow from 185.96.224.0/22 deny from 185.96.224.0/22
185.104.56.0 185.104.59.255 1 024 185.104.56.0/22 185.104.56.0/255.255.252.0 allow from 185.104.56.0/22 deny from 185.104.56.0/22
185.107.76.0 185.107.79.255 1 024 185.107.76.0/22 185.107.76.0/255.255.252.0 allow from 185.107.76.0/22 deny from 185.107.76.0/22
185.154.168.0 185.154.171.255 1 024 185.154.168.0/22 185.154.168.0/255.255.252.0 allow from 185.154.168.0/22 deny from 185.154.168.0/22
185.239.92.0 185.239.95.255 1 024 185.239.92.0/22 185.239.92.0/255.255.252.0 allow from 185.239.92.0/22 deny from 185.239.92.0/22
185.247.88.0 185.247.91.255 1 024 185.247.88.0/22 185.247.88.0/255.255.252.0 allow from 185.247.88.0/22 deny from 185.247.88.0/22
194.6.255.0 194.6.255.255 256 194.6.255.0/24 194.6.255.0/255.255.255.0 allow from 194.6.255.0/24 deny from 194.6.255.0/24
212.70.96.0 212.70.127.255 8 192 212.70.96.0/19 212.70.96.0/255.255.224.0 allow from 212.70.96.0/19 deny from 212.70.96.0/19
212.77.192.0 212.77.223.255 8 192 212.77.192.0/19 212.77.192.0/255.255.224.0 allow from 212.77.192.0/19 deny from 212.77.192.0/19
213.130.96.0 213.130.127.255 8 192 213.130.96.0/19 213.130.96.0/255.255.224.0 allow from 213.130.96.0/19 deny from 213.130.96.0/19
213.178.136.0 213.178.139.255 1 024 213.178.136.0/22 213.178.136.0/255.255.252.0 allow from 213.178.136.0/22 deny from 213.178.136.0/22
Razem 838 400 Lista została zoptymalizowana z 37 do 33 rekordów

Generowanie strony trwało 0,00 s. Wykorzystano 2,00 MB pamięci.