Wyświetl większą mapę

Zablokuj ruch z Azja po adresie IP, lista adresów IP

Aktualizacja bazy: 2020-07-23 19:36:01

Wróć do strony głównej
Pobierz w formacie CDIR Pobierz w formacie NETMASK Pobierz w formacie .htaccess allow Pobierz w formacie .htaccess deny
Adres początkowy Adres końcowy Ilość adresów CDIR NETMASK .htaccess allow .htaccess deny
1.0.1.0 1.0.1.255 256 1.0.1.0/24 1.0.1.0/255.255.255.0 allow from 1.0.1.0/24 deny from 1.0.1.0/24
1.0.2.0 1.0.3.255 512 1.0.2.0/23 1.0.2.0/255.255.254.0 allow from 1.0.2.0/23 deny from 1.0.2.0/23
1.0.8.0 1.0.15.255 2 048 1.0.8.0/21 1.0.8.0/255.255.248.0 allow from 1.0.8.0/21 deny from 1.0.8.0/21
1.0.16.0 1.0.31.255 4 096 1.0.16.0/20 1.0.16.0/255.255.240.0 allow from 1.0.16.0/20 deny from 1.0.16.0/20
1.0.32.0 1.0.63.255 8 192 1.0.32.0/19 1.0.32.0/255.255.224.0 allow from 1.0.32.0/19 deny from 1.0.32.0/19
1.0.64.0 1.0.127.255 16 384 1.0.64.0/18 1.0.64.0/255.255.192.0 allow from 1.0.64.0/18 deny from 1.0.64.0/18
1.0.128.0 1.0.255.255 32 768 1.0.128.0/17 1.0.128.0/255.255.128.0 allow from 1.0.128.0/17 deny from 1.0.128.0/17
1.1.0.0 1.1.0.255 256 1.1.0.0/24 1.1.0.0/255.255.255.0 allow from 1.1.0.0/24 deny from 1.1.0.0/24
1.1.2.0 1.1.3.255 512 1.1.2.0/23 1.1.2.0/255.255.254.0 allow from 1.1.2.0/23 deny from 1.1.2.0/23
1.1.4.0 1.1.7.255 1 024 1.1.4.0/22 1.1.4.0/255.255.252.0 allow from 1.1.4.0/22 deny from 1.1.4.0/22
1.1.8.0 1.1.15.255 2 048 1.1.8.0/21 1.1.8.0/255.255.248.0 allow from 1.1.8.0/21 deny from 1.1.8.0/21
1.1.16.0 1.1.31.255 4 096 1.1.16.0/20 1.1.16.0/255.255.240.0 allow from 1.1.16.0/20 deny from 1.1.16.0/20
1.1.32.0 1.1.63.255 8 192 1.1.32.0/19 1.1.32.0/255.255.224.0 allow from 1.1.32.0/19 deny from 1.1.32.0/19
1.1.64.0 1.1.127.255 16 384 1.1.64.0/18 1.1.64.0/255.255.192.0 allow from 1.1.64.0/18 deny from 1.1.64.0/18
1.1.128.0 1.1.255.255 32 768 1.1.128.0/17 1.1.128.0/255.255.128.0 allow from 1.1.128.0/17 deny from 1.1.128.0/17
1.2.0.0 1.2.1.255 512 1.2.0.0/23 1.2.0.0/255.255.254.0 allow from 1.2.0.0/23 deny from 1.2.0.0/23
1.2.2.0 1.2.2.255 256 1.2.2.0/24 1.2.2.0/255.255.255.0 allow from 1.2.2.0/24 deny from 1.2.2.0/24
1.2.4.0 1.2.7.255 1 024 1.2.4.0/22 1.2.4.0/255.255.252.0 allow from 1.2.4.0/22 deny from 1.2.4.0/22
1.2.8.0 1.2.15.255 2 048 1.2.8.0/21 1.2.8.0/255.255.248.0 allow from 1.2.8.0/21 deny from 1.2.8.0/21
1.2.16.0 1.2.31.255 4 096 1.2.16.0/20 1.2.16.0/255.255.240.0 allow from 1.2.16.0/20 deny from 1.2.16.0/20
1.2.32.0 1.2.63.255 8 192 1.2.32.0/19 1.2.32.0/255.255.224.0 allow from 1.2.32.0/19 deny from 1.2.32.0/19
1.2.64.0 1.2.127.255 16 384 1.2.64.0/18 1.2.64.0/255.255.192.0 allow from 1.2.64.0/18 deny from 1.2.64.0/18
1.2.128.0 1.2.255.255 32 768 1.2.128.0/17 1.2.128.0/255.255.128.0 allow from 1.2.128.0/17 deny from 1.2.128.0/17
1.3.0.0 1.3.255.255 65 536 1.3.0.0/16 1.3.0.0/255.255.0.0 allow from 1.3.0.0/16 deny from 1.3.0.0/16
1.4.1.0 1.4.1.255 256 1.4.1.0/24 1.4.1.0/255.255.255.0 allow from 1.4.1.0/24 deny from 1.4.1.0/24
1.4.2.0 1.4.3.255 512 1.4.2.0/23 1.4.2.0/255.255.254.0 allow from 1.4.2.0/23 deny from 1.4.2.0/23
1.4.4.0 1.4.7.255 1 024 1.4.4.0/22 1.4.4.0/255.255.252.0 allow from 1.4.4.0/22 deny from 1.4.4.0/22
1.4.8.0 1.4.15.255 2 048 1.4.8.0/21 1.4.8.0/255.255.248.0 allow from 1.4.8.0/21 deny from 1.4.8.0/21
1.4.16.0 1.4.31.255 4 096 1.4.16.0/20 1.4.16.0/255.255.240.0 allow from 1.4.16.0/20 deny from 1.4.16.0/20
1.4.32.0 1.4.63.255 8 192 1.4.32.0/19 1.4.32.0/255.255.224.0 allow from 1.4.32.0/19 deny from 1.4.32.0/19
1.4.64.0 1.4.127.255 16 384 1.4.64.0/18 1.4.64.0/255.255.192.0 allow from 1.4.64.0/18 deny from 1.4.64.0/18
1.4.128.0 1.4.255.255 32 768 1.4.128.0/17 1.4.128.0/255.255.128.0 allow from 1.4.128.0/17 deny from 1.4.128.0/17
1.5.0.0 1.5.255.255 65 536 1.5.0.0/16 1.5.0.0/255.255.0.0 allow from 1.5.0.0/16 deny from 1.5.0.0/16
1.6.0.0 1.7.255.255 131 072 1.6.0.0/15 1.6.0.0/255.254.0.0 allow from 1.6.0.0/15 deny from 1.6.0.0/15
1.8.0.0 1.9.255.255 131 072 1.8.0.0/15 1.8.0.0/255.254.0.0 allow from 1.8.0.0/15 deny from 1.8.0.0/15
1.10.0.0 1.10.7.255 2 048 1.10.0.0/21 1.10.0.0/255.255.248.0 allow from 1.10.0.0/21 deny from 1.10.0.0/21
1.10.8.0 1.10.9.255 512 1.10.8.0/23 1.10.8.0/255.255.254.0 allow from 1.10.8.0/23 deny from 1.10.8.0/23
1.10.11.0 1.10.11.255 256 1.10.11.0/24 1.10.11.0/255.255.255.0 allow from 1.10.11.0/24 deny from 1.10.11.0/24
1.10.12.0 1.10.15.255 1 024 1.10.12.0/22 1.10.12.0/255.255.252.0 allow from 1.10.12.0/22 deny from 1.10.12.0/22
1.10.16.0 1.10.31.255 4 096 1.10.16.0/20 1.10.16.0/255.255.240.0 allow from 1.10.16.0/20 deny from 1.10.16.0/20
1.10.32.0 1.10.63.255 8 192 1.10.32.0/19 1.10.32.0/255.255.224.0 allow from 1.10.32.0/19 deny from 1.10.32.0/19
1.10.64.0 1.10.127.255 16 384 1.10.64.0/18 1.10.64.0/255.255.192.0 allow from 1.10.64.0/18 deny from 1.10.64.0/18
1.10.128.0 1.10.255.255 32 768 1.10.128.0/17 1.10.128.0/255.255.128.0 allow from 1.10.128.0/17 deny from 1.10.128.0/17
1.11.0.0 1.11.255.255 65 536 1.11.0.0/16 1.11.0.0/255.255.0.0 allow from 1.11.0.0/16 deny from 1.11.0.0/16
1.12.0.0 1.15.255.255 262 144 1.12.0.0/14 1.12.0.0/255.252.0.0 allow from 1.12.0.0/14 deny from 1.12.0.0/14
1.16.0.0 1.31.255.255 1 048 576 1.16.0.0/12 1.16.0.0/255.240.0.0 allow from 1.16.0.0/12 deny from 1.16.0.0/12
1.32.0.0 1.39.255.255 524 288 1.32.0.0/13 1.32.0.0/255.248.0.0 allow from 1.32.0.0/13 deny from 1.32.0.0/13
1.45.0.0 1.45.255.255 65 536 1.45.0.0/16 1.45.0.0/255.255.0.0 allow from 1.45.0.0/16 deny from 1.45.0.0/16
1.46.0.0 1.47.255.255 131 072 1.46.0.0/15 1.46.0.0/255.254.0.0 allow from 1.46.0.0/15 deny from 1.46.0.0/15
1.48.0.0 1.63.255.255 1 048 576 1.48.0.0/12 1.48.0.0/255.240.0.0 allow from 1.48.0.0/12 deny from 1.48.0.0/12
1.64.0.0 1.95.255.255 2 097 152 1.64.0.0/11 1.64.0.0/255.224.0.0 allow from 1.64.0.0/11 deny from 1.64.0.0/11
1.96.0.0 1.111.255.255 1 048 576 1.96.0.0/12 1.96.0.0/255.240.0.0 allow from 1.96.0.0/12 deny from 1.96.0.0/12
1.112.0.0 1.119.255.255 524 288 1.112.0.0/13 1.112.0.0/255.248.0.0 allow from 1.112.0.0/13 deny from 1.112.0.0/13
1.160.0.0 1.175.255.255 1 048 576 1.160.0.0/12 1.160.0.0/255.240.0.0 allow from 1.160.0.0/12 deny from 1.160.0.0/12
1.176.0.0 1.177.255.255 131 072 1.176.0.0/15 1.176.0.0/255.254.0.0 allow from 1.176.0.0/15 deny from 1.176.0.0/15
1.179.128.0 1.179.255.255 32 768 1.179.128.0/17 1.179.128.0/255.255.128.0 allow from 1.179.128.0/17 deny from 1.179.128.0/17
1.180.0.0 1.183.255.255 262 144 1.180.0.0/14 1.180.0.0/255.252.0.0 allow from 1.180.0.0/14 deny from 1.180.0.0/14
1.184.0.0 1.191.255.255 524 288 1.184.0.0/13 1.184.0.0/255.248.0.0 allow from 1.184.0.0/13 deny from 1.184.0.0/13
1.192.0.0 1.255.255.255 4 194 304 1.192.0.0/10 1.192.0.0/255.192.0.0 allow from 1.192.0.0/10 deny from 1.192.0.0/10
2.48.0.0 2.55.255.255 524 288 2.48.0.0/13 2.48.0.0/255.248.0.0 allow from 2.48.0.0/13 deny from 2.48.0.0/13
2.56.36.0 2.56.39.255 1 024 2.56.36.0/22 2.56.36.0/255.255.252.0 allow from 2.56.36.0/22 deny from 2.56.36.0/22
2.56.204.0 2.56.207.255 1 024 2.56.204.0/22 2.56.204.0/255.255.252.0 allow from 2.56.204.0/22 deny from 2.56.204.0/22
2.57.60.0 2.57.63.255 1 024 2.57.60.0/22 2.57.60.0/255.255.252.0 allow from 2.57.60.0/22 deny from 2.57.60.0/22
2.57.96.0 2.57.99.255 1 024 2.57.96.0/22 2.57.96.0/255.255.252.0 allow from 2.57.96.0/22 deny from 2.57.96.0/22
2.57.216.0 2.57.219.255 1 024 2.57.216.0/22 2.57.216.0/255.255.252.0 allow from 2.57.216.0/22 deny from 2.57.216.0/22
2.57.228.0 2.57.231.255 1 024 2.57.228.0/22 2.57.228.0/255.255.252.0 allow from 2.57.228.0/22 deny from 2.57.228.0/22
2.58.132.0 2.58.135.255 1 024 2.58.132.0/22 2.58.132.0/255.255.252.0 allow from 2.58.132.0/22 deny from 2.58.132.0/22
2.58.240.0 2.58.243.255 1 024 2.58.240.0/22 2.58.240.0/255.255.252.0 allow from 2.58.240.0/22 deny from 2.58.240.0/22
2.59.52.0 2.59.55.255 1 024 2.59.52.0/22 2.59.52.0/255.255.252.0 allow from 2.59.52.0/22 deny from 2.59.52.0/22
2.59.168.0 2.59.171.255 1 024 2.59.168.0/22 2.59.168.0/255.255.252.0 allow from 2.59.168.0/22 deny from 2.59.168.0/22
2.72.0.0 2.79.255.255 524 288 2.72.0.0/13 2.72.0.0/255.248.0.0 allow from 2.72.0.0/13 deny from 2.72.0.0/13
2.88.0.0 2.91.255.255 262 144 2.88.0.0/14 2.88.0.0/255.252.0.0 allow from 2.88.0.0/14 deny from 2.88.0.0/14
2.132.0.0 2.135.255.255 262 144 2.132.0.0/14 2.132.0.0/255.252.0.0 allow from 2.132.0.0/14 deny from 2.132.0.0/14
2.144.0.0 2.147.255.255 262 144 2.144.0.0/14 2.144.0.0/255.252.0.0 allow from 2.144.0.0/14 deny from 2.144.0.0/14
2.176.0.0 2.191.255.255 1 048 576 2.176.0.0/12 2.176.0.0/255.240.0.0 allow from 2.176.0.0/12 deny from 2.176.0.0/12
5.0.0.0 5.0.255.255 65 536 5.0.0.0/16 5.0.0.0/255.255.0.0 allow from 5.0.0.0/16 deny from 5.0.0.0/16
5.1.40.0 5.1.47.255 2 048 5.1.40.0/21 5.1.40.0/255.255.248.0 allow from 5.1.40.0/21 deny from 5.1.40.0/21
5.1.104.0 5.1.111.255 2 048 5.1.104.0/21 5.1.104.0/255.255.248.0 allow from 5.1.104.0/21 deny from 5.1.104.0/21
5.8.128.0 5.8.159.255 8 192 5.8.128.0/19 5.8.128.0/255.255.224.0 allow from 5.8.128.0/19 deny from 5.8.128.0/19
5.8.240.0 5.8.247.255 2 048 5.8.240.0/21 5.8.240.0/255.255.248.0 allow from 5.8.240.0/21 deny from 5.8.240.0/21
5.10.32.0 5.10.39.255 2 048 5.10.32.0/21 5.10.32.0/255.255.248.0 allow from 5.10.32.0/21 deny from 5.10.32.0/21
5.10.224.0 5.10.231.255 2 048 5.10.224.0/21 5.10.224.0/255.255.248.0 allow from 5.10.224.0/21 deny from 5.10.224.0/21
5.10.240.0 5.10.255.255 4 096 5.10.240.0/20 5.10.240.0/255.255.240.0 allow from 5.10.240.0/20 deny from 5.10.240.0/20
5.11.40.0 5.11.47.255 2 048 5.11.40.0/21 5.11.40.0/255.255.248.0 allow from 5.11.40.0/21 deny from 5.11.40.0/21
5.21.0.0 5.21.255.255 65 536 5.21.0.0/16 5.21.0.0/255.255.0.0 allow from 5.21.0.0/16 deny from 5.21.0.0/16
5.22.0.0 5.22.127.255 32 768 5.22.0.0/17 5.22.0.0/255.255.128.0 allow from 5.22.0.0/17 deny from 5.22.0.0/17
5.22.128.0 5.22.135.255 2 048 5.22.128.0/21 5.22.128.0/255.255.248.0 allow from 5.22.128.0/21 deny from 5.22.128.0/21
5.22.192.0 5.22.207.255 4 096 5.22.192.0/20 5.22.192.0/255.255.240.0 allow from 5.22.192.0/20 deny from 5.22.192.0/20
5.23.112.0 5.23.119.255 2 048 5.23.112.0/21 5.23.112.0/255.255.248.0 allow from 5.23.112.0/21 deny from 5.23.112.0/21
5.28.32.0 5.28.39.255 2 048 5.28.32.0/21 5.28.32.0/255.255.248.0 allow from 5.28.32.0/21 deny from 5.28.32.0/21
5.28.128.0 5.28.191.255 16 384 5.28.128.0/18 5.28.128.0/255.255.192.0 allow from 5.28.128.0/18 deny from 5.28.128.0/18
5.29.0.0 5.29.255.255 65 536 5.29.0.0/16 5.29.0.0/255.255.0.0 allow from 5.29.0.0/16 deny from 5.29.0.0/16
5.30.0.0 5.31.255.255 131 072 5.30.0.0/15 5.30.0.0/255.254.0.0 allow from 5.30.0.0/15 deny from 5.30.0.0/15
5.32.0.0 5.32.127.255 32 768 5.32.0.0/17 5.32.0.0/255.255.128.0 allow from 5.32.0.0/17 deny from 5.32.0.0/17
5.32.192.0 5.32.255.255 16 384 5.32.192.0/18 5.32.192.0/255.255.192.0 allow from 5.32.192.0/18 deny from 5.32.192.0/18
5.34.0.0 5.34.127.255 32 768 5.34.0.0/17 5.34.0.0/255.255.128.0 allow from 5.34.0.0/17 deny from 5.34.0.0/17
5.34.160.0 5.34.167.255 2 048 5.34.160.0/21 5.34.160.0/255.255.248.0 allow from 5.34.160.0/21 deny from 5.34.160.0/21
5.36.0.0 5.37.255.255 131 072 5.36.0.0/15 5.36.0.0/255.254.0.0 allow from 5.36.0.0/15 deny from 5.36.0.0/15
5.38.0.0 5.38.127.255 32 768 5.38.0.0/17 5.38.0.0/255.255.128.0 allow from 5.38.0.0/17 deny from 5.38.0.0/17
5.39.204.0 5.39.207.255 1 024 5.39.204.0/22 5.39.204.0/255.255.252.0 allow from 5.39.204.0/22 deny from 5.39.204.0/22
5.41.0.0 5.41.255.255 65 536 5.41.0.0/16 5.41.0.0/255.255.0.0 allow from 5.41.0.0/16 deny from 5.41.0.0/16
5.42.192.0 5.42.255.255 16 384 5.42.192.0/18 5.42.192.0/255.255.192.0 allow from 5.42.192.0/18 deny from 5.42.192.0/18
5.43.192.0 5.43.223.255 8 192 5.43.192.0/19 5.43.192.0/255.255.224.0 allow from 5.43.192.0/19 deny from 5.43.192.0/19
5.44.32.0 5.44.39.255 2 048 5.44.32.0/21 5.44.32.0/255.255.248.0 allow from 5.44.32.0/21 deny from 5.44.32.0/21
5.44.128.0 5.44.135.255 2 048 5.44.128.0/21 5.44.128.0/255.255.248.0 allow from 5.44.128.0/21 deny from 5.44.128.0/21
5.45.128.0 5.45.143.255 4 096 5.45.128.0/20 5.45.128.0/255.255.240.0 allow from 5.45.128.0/20 deny from 5.45.128.0/20
5.45.184.0 5.45.191.255 2 048 5.45.184.0/21 5.45.184.0/255.255.248.0 allow from 5.45.184.0/21 deny from 5.45.184.0/21
5.52.0.0 5.52.255.255 65 536 5.52.0.0/16 5.52.0.0/255.255.0.0 allow from 5.52.0.0/16 deny from 5.52.0.0/16
5.53.32.0 5.53.63.255 8 192 5.53.32.0/19 5.53.32.0/255.255.224.0 allow from 5.53.32.0/19 deny from 5.53.32.0/19
5.53.96.0 5.53.103.255 2 048 5.53.96.0/21 5.53.96.0/255.255.248.0 allow from 5.53.96.0/21 deny from 5.53.96.0/21
5.56.128.0 5.56.131.255 1 024 5.56.128.0/22 5.56.128.0/255.255.252.0 allow from 5.56.128.0/22 deny from 5.56.128.0/22
5.57.0.0 5.57.15.255 4 096 5.57.0.0/20 5.57.0.0/255.255.240.0 allow from 5.57.0.0/20 deny from 5.57.0.0/20
5.57.32.0 5.57.39.255 2 048 5.57.32.0/21 5.57.32.0/255.255.248.0 allow from 5.57.32.0/21 deny from 5.57.32.0/21
5.61.24.0 5.61.31.255 2 048 5.61.24.0/21 5.61.24.0/255.255.248.0 allow from 5.61.24.0/21 deny from 5.61.24.0/21
5.62.128.0 5.62.143.255 4 096 5.62.128.0/20 5.62.128.0/255.255.240.0 allow from 5.62.128.0/20 deny from 5.62.128.0/20
5.62.144.0 5.62.151.255 2 048 5.62.144.0/21 5.62.144.0/255.255.248.0 allow from 5.62.144.0/21 deny from 5.62.144.0/21
5.62.160.0 5.62.191.255 8 192 5.62.160.0/19 5.62.160.0/255.255.224.0 allow from 5.62.160.0/19 deny from 5.62.160.0/19
5.62.192.0 5.62.255.255 16 384 5.62.192.0/18 5.62.192.0/255.255.192.0 allow from 5.62.192.0/18 deny from 5.62.192.0/18
5.63.8.0 5.63.15.255 2 048 5.63.8.0/21 5.63.8.0/255.255.248.0 allow from 5.63.8.0/21 deny from 5.63.8.0/21
5.63.64.0 5.63.127.255 16 384 5.63.64.0/18 5.63.64.0/255.255.192.0 allow from 5.63.64.0/18 deny from 5.63.64.0/18
5.63.160.0 5.63.167.255 2 048 5.63.160.0/21 5.63.160.0/255.255.248.0 allow from 5.63.160.0/21 deny from 5.63.160.0/21
5.72.0.0 5.73.255.255 131 072 5.72.0.0/15 5.72.0.0/255.254.0.0 allow from 5.72.0.0/15 deny from 5.72.0.0/15
5.74.0.0 5.74.255.255 65 536 5.74.0.0/16 5.74.0.0/255.255.0.0 allow from 5.74.0.0/16 deny from 5.74.0.0/16
5.75.0.0 5.75.127.255 32 768 5.75.0.0/17 5.75.0.0/255.255.128.0 allow from 5.75.0.0/17 deny from 5.75.0.0/17
5.76.0.0 5.76.255.255 65 536 5.76.0.0/16 5.76.0.0/255.255.0.0 allow from 5.76.0.0/16 deny from 5.76.0.0/16
5.77.128.0 5.77.255.255 32 768 5.77.128.0/17 5.77.128.0/255.255.128.0 allow from 5.77.128.0/17 deny from 5.77.128.0/17
5.78.0.0 5.78.255.255 65 536 5.78.0.0/16 5.78.0.0/255.255.0.0 allow from 5.78.0.0/16 deny from 5.78.0.0/16
5.82.0.0 5.82.255.255 65 536 5.82.0.0/16 5.82.0.0/255.255.0.0 allow from 5.82.0.0/16 deny from 5.82.0.0/16
5.83.112.0 5.83.119.255 2 048 5.83.112.0/21 5.83.112.0/255.255.248.0 allow from 5.83.112.0/21 deny from 5.83.112.0/21
5.100.160.0 5.100.167.255 2 048 5.100.160.0/21 5.100.160.0/255.255.248.0 allow from 5.100.160.0/21 deny from 5.100.160.0/21
5.100.240.0 5.100.243.255 1 024 5.100.240.0/22 5.100.240.0/255.255.252.0 allow from 5.100.240.0/22 deny from 5.100.240.0/22
5.100.248.0 5.100.255.255 2 048 5.100.248.0/21 5.100.248.0/255.255.248.0 allow from 5.100.248.0/21 deny from 5.100.248.0/21
5.101.52.0 5.101.55.255 1 024 5.101.52.0/22 5.101.52.0/255.255.252.0 allow from 5.101.52.0/22 deny from 5.101.52.0/22
5.101.56.0 5.101.59.255 1 024 5.101.56.0/22 5.101.56.0/255.255.252.0 allow from 5.101.56.0/22 deny from 5.101.56.0/22
5.102.96.0 5.102.127.255 8 192 5.102.96.0/19 5.102.96.0/255.255.224.0 allow from 5.102.96.0/19 deny from 5.102.96.0/19
5.102.176.0 5.102.183.255 2 048 5.102.176.0/21 5.102.176.0/255.255.248.0 allow from 5.102.176.0/21 deny from 5.102.176.0/21
5.102.192.0 5.102.255.255 16 384 5.102.192.0/18 5.102.192.0/255.255.192.0 allow from 5.102.192.0/18 deny from 5.102.192.0/18
5.104.128.0 5.104.135.255 2 048 5.104.128.0/21 5.104.128.0/255.255.248.0 allow from 5.104.128.0/21 deny from 5.104.128.0/21
5.104.208.0 5.104.215.255 2 048 5.104.208.0/21 5.104.208.0/255.255.248.0 allow from 5.104.208.0/21 deny from 5.104.208.0/21
5.104.232.0 5.104.239.255 2 048 5.104.232.0/21 5.104.232.0/255.255.248.0 allow from 5.104.232.0/21 deny from 5.104.232.0/21
5.104.240.0 5.104.247.255 2 048 5.104.240.0/21 5.104.240.0/255.255.248.0 allow from 5.104.240.0/21 deny from 5.104.240.0/21
5.106.0.0 5.107.255.255 131 072 5.106.0.0/15 5.106.0.0/255.254.0.0 allow from 5.106.0.0/15 deny from 5.106.0.0/15
5.108.0.0 5.111.255.255 262 144 5.108.0.0/14 5.108.0.0/255.252.0.0 allow from 5.108.0.0/14 deny from 5.108.0.0/14
5.112.0.0 5.127.255.255 1 048 576 5.112.0.0/12 5.112.0.0/255.240.0.0 allow from 5.112.0.0/12 deny from 5.112.0.0/12
5.132.192.0 5.132.255.255 16 384 5.132.192.0/18 5.132.192.0/255.255.192.0 allow from 5.132.192.0/18 deny from 5.132.192.0/18
5.133.24.0 5.133.31.255 2 048 5.133.24.0/21 5.133.24.0/255.255.248.0 allow from 5.133.24.0/21 deny from 5.133.24.0/21
5.133.160.0 5.133.167.255 2 048 5.133.160.0/21 5.133.160.0/255.255.248.0 allow from 5.133.160.0/21 deny from 5.133.160.0/21
5.133.224.0 5.133.239.255 4 096 5.133.224.0/20 5.133.224.0/255.255.240.0 allow from 5.133.224.0/20 deny from 5.133.224.0/20
5.134.48.0 5.134.63.255 4 096 5.134.48.0/20 5.134.48.0/255.255.240.0 allow from 5.134.48.0/20 deny from 5.134.48.0/20
5.134.80.0 5.134.87.255 2 048 5.134.80.0/21 5.134.80.0/255.255.248.0 allow from 5.134.80.0/21 deny from 5.134.80.0/21
5.134.128.0 5.134.191.255 16 384 5.134.128.0/18 5.134.128.0/255.255.192.0 allow from 5.134.128.0/18 deny from 5.134.128.0/18
5.134.192.0 5.134.207.255 4 096 5.134.192.0/20 5.134.192.0/255.255.240.0 allow from 5.134.192.0/20 deny from 5.134.192.0/20
5.134.224.0 5.134.255.255 8 192 5.134.224.0/19 5.134.224.0/255.255.224.0 allow from 5.134.224.0/19 deny from 5.134.224.0/19
5.144.48.0 5.144.63.255 4 096 5.144.48.0/20 5.144.48.0/255.255.240.0 allow from 5.144.48.0/20 deny from 5.144.48.0/20
5.144.128.0 5.144.135.255 2 048 5.144.128.0/21 5.144.128.0/255.255.248.0 allow from 5.144.128.0/21 deny from 5.144.128.0/21
5.145.112.0 5.145.119.255 2 048 5.145.112.0/21 5.145.112.0/255.255.248.0 allow from 5.145.112.0/21 deny from 5.145.112.0/21
5.149.96.0 5.149.111.255 4 096 5.149.96.0/20 5.149.96.0/255.255.240.0 allow from 5.149.96.0/20 deny from 5.149.96.0/20
5.149.128.0 5.149.135.255 2 048 5.149.128.0/21 5.149.128.0/255.255.248.0 allow from 5.149.128.0/21 deny from 5.149.128.0/21
5.152.0.0 5.152.127.255 32 768 5.152.0.0/17 5.152.0.0/255.255.128.0 allow from 5.152.0.0/17 deny from 5.152.0.0/17
5.152.248.0 5.152.255.255 2 048 5.152.248.0/21 5.152.248.0/255.255.248.0 allow from 5.152.248.0/21 deny from 5.152.248.0/21
5.156.0.0 5.156.255.255 65 536 5.156.0.0/16 5.156.0.0/255.255.0.0 allow from 5.156.0.0/16 deny from 5.156.0.0/16
5.159.16.0 5.159.23.255 2 048 5.159.16.0/21 5.159.16.0/255.255.248.0 allow from 5.159.16.0/21 deny from 5.159.16.0/21
5.159.48.0 5.159.55.255 2 048 5.159.48.0/21 5.159.48.0/255.255.248.0 allow from 5.159.48.0/21 deny from 5.159.48.0/21
5.160.0.0 5.160.255.255 65 536 5.160.0.0/16 5.160.0.0/255.255.0.0 allow from 5.160.0.0/16 deny from 5.160.0.0/16
5.162.0.0 5.163.255.255 131 072 5.162.0.0/15 5.162.0.0/255.254.0.0 allow from 5.162.0.0/15 deny from 5.162.0.0/15
5.178.0.0 5.178.15.255 4 096 5.178.0.0/20 5.178.0.0/255.255.240.0 allow from 5.178.0.0/20 deny from 5.178.0.0/20
5.178.128.0 5.178.255.255 32 768 5.178.128.0/17 5.178.128.0/255.255.128.0 allow from 5.178.128.0/17 deny from 5.178.128.0/17
5.180.36.0 5.180.39.255 1 024 5.180.36.0/22 5.180.36.0/255.255.252.0 allow from 5.180.36.0/22 deny from 5.180.36.0/22
5.180.76.0 5.180.79.255 1 024 5.180.76.0/22 5.180.76.0/255.255.252.0 allow from 5.180.76.0/22 deny from 5.180.76.0/22
5.181.52.0 5.181.55.255 1 024 5.181.52.0/22 5.181.52.0/255.255.252.0 allow from 5.181.52.0/22 deny from 5.181.52.0/22
5.182.44.0 5.182.47.255 1 024 5.182.44.0/22 5.182.44.0/255.255.252.0 allow from 5.182.44.0/22 deny from 5.182.44.0/22
5.182.56.0 5.182.59.255 1 024 5.182.56.0/22 5.182.56.0/255.255.252.0 allow from 5.182.56.0/22 deny from 5.182.56.0/22
5.182.124.0 5.182.127.255 1 024 5.182.124.0/22 5.182.124.0/255.255.252.0 allow from 5.182.124.0/22 deny from 5.182.124.0/22
5.182.132.0 5.182.135.255 1 024 5.182.132.0/22 5.182.132.0/255.255.252.0 allow from 5.182.132.0/22 deny from 5.182.132.0/22
5.182.180.0 5.182.183.255 1 024 5.182.180.0/22 5.182.180.0/255.255.252.0 allow from 5.182.180.0/22 deny from 5.182.180.0/22
5.187.8.0 5.187.15.255 2 048 5.187.8.0/21 5.187.8.0/255.255.248.0 allow from 5.187.8.0/21 deny from 5.187.8.0/21
5.188.64.0 5.188.67.255 1 024 5.188.64.0/22 5.188.64.0/255.255.252.0 allow from 5.188.64.0/22 deny from 5.188.64.0/22
5.188.152.0 5.188.155.255 1 024 5.188.152.0/22 5.188.152.0/255.255.252.0 allow from 5.188.152.0/22 deny from 5.188.152.0/22
5.188.240.0 5.188.255.255 4 096 5.188.240.0/20 5.188.240.0/255.255.240.0 allow from 5.188.240.0/20 deny from 5.188.240.0/20
5.190.0.0 5.191.255.255 131 072 5.190.0.0/15 5.190.0.0/255.254.0.0 allow from 5.190.0.0/15 deny from 5.190.0.0/15
5.192.0.0 5.195.255.255 262 144 5.192.0.0/14 5.192.0.0/255.252.0.0 allow from 5.192.0.0/14 deny from 5.192.0.0/14
5.197.0.0 5.197.255.255 65 536 5.197.0.0/16 5.197.0.0/255.255.0.0 allow from 5.197.0.0/16 deny from 5.197.0.0/16
5.198.160.0 5.198.191.255 8 192 5.198.160.0/19 5.198.160.0/255.255.224.0 allow from 5.198.160.0/19 deny from 5.198.160.0/19
5.198.240.0 5.198.247.255 2 048 5.198.240.0/21 5.198.240.0/255.255.248.0 allow from 5.198.240.0/21 deny from 5.198.240.0/21
5.199.184.0 5.199.187.255 1 024 5.199.184.0/22 5.199.184.0/255.255.252.0 allow from 5.199.184.0/22 deny from 5.199.184.0/22
5.200.64.0 5.200.127.255 16 384 5.200.64.0/18 5.200.64.0/255.255.192.0 allow from 5.200.64.0/18 deny from 5.200.64.0/18
5.200.128.0 5.200.255.255 32 768 5.200.128.0/17 5.200.128.0/255.255.128.0 allow from 5.200.128.0/17 deny from 5.200.128.0/17
5.201.128.0 5.201.255.255 32 768 5.201.128.0/17 5.201.128.0/255.255.128.0 allow from 5.201.128.0/17 deny from 5.201.128.0/17
5.202.0.0 5.202.255.255 65 536 5.202.0.0/16 5.202.0.0/255.255.0.0 allow from 5.202.0.0/16 deny from 5.202.0.0/16
5.208.0.0 5.223.255.255 1 048 576 5.208.0.0/12 5.208.0.0/255.240.0.0 allow from 5.208.0.0/12 deny from 5.208.0.0/12
5.226.48.0 5.226.55.255 2 048 5.226.48.0/21 5.226.48.0/255.255.248.0 allow from 5.226.48.0/21 deny from 5.226.48.0/21
5.232.0.0 5.239.255.255 524 288 5.232.0.0/13 5.232.0.0/255.248.0.0 allow from 5.232.0.0/13 deny from 5.232.0.0/13
5.244.0.0 5.247.255.255 262 144 5.244.0.0/14 5.244.0.0/255.252.0.0 allow from 5.244.0.0/14 deny from 5.244.0.0/14
5.250.0.0 5.250.127.255 32 768 5.250.0.0/17 5.250.0.0/255.255.128.0 allow from 5.250.0.0/17 deny from 5.250.0.0/17
5.250.128.0 5.250.159.255 8 192 5.250.128.0/19 5.250.128.0/255.255.224.0 allow from 5.250.128.0/19 deny from 5.250.128.0/19
5.250.192.0 5.250.223.255 8 192 5.250.192.0/19 5.250.192.0/255.255.224.0 allow from 5.250.192.0/19 deny from 5.250.192.0/19
5.251.0.0 5.251.255.255 65 536 5.251.0.0/16 5.251.0.0/255.255.0.0 allow from 5.251.0.0/16 deny from 5.251.0.0/16
5.252.48.0 5.252.51.255 1 024 5.252.48.0/22 5.252.48.0/255.255.252.0 allow from 5.252.48.0/22 deny from 5.252.48.0/22
5.252.216.0 5.252.219.255 1 024 5.252.216.0/22 5.252.216.0/255.255.252.0 allow from 5.252.216.0/22 deny from 5.252.216.0/22
5.253.24.0 5.253.27.255 1 024 5.253.24.0/22 5.253.24.0/255.255.252.0 allow from 5.253.24.0/22 deny from 5.253.24.0/22
5.253.68.0 5.253.71.255 1 024 5.253.68.0/22 5.253.68.0/255.255.252.0 allow from 5.253.68.0/22 deny from 5.253.68.0/22
5.253.80.0 5.253.87.255 2 048 5.253.80.0/21 5.253.80.0/255.255.248.0 allow from 5.253.80.0/21 deny from 5.253.80.0/21
5.253.96.0 5.253.99.255 1 024 5.253.96.0/22 5.253.96.0/255.255.252.0 allow from 5.253.96.0/22 deny from 5.253.96.0/22
5.255.0.0 5.255.31.255 8 192 5.255.0.0/19 5.255.0.0/255.255.224.0 allow from 5.255.0.0/19 deny from 5.255.0.0/19
8.128.0.0 8.191.255.255 4 194 304 8.128.0.0/10 8.128.0.0/255.192.0.0 allow from 8.128.0.0/10 deny from 8.128.0.0/10
8.208.0.0 8.223.255.255 1 048 576 8.208.0.0/12 8.208.0.0/255.240.0.0 allow from 8.208.0.0/12 deny from 8.208.0.0/12
14.0.0.0 14.0.255.255 65 536 14.0.0.0/16 14.0.0.0/255.255.0.0 allow from 14.0.0.0/16 deny from 14.0.0.0/16
14.1.0.0 14.1.15.255 4 096 14.1.0.0/20 14.1.0.0/255.255.240.0 allow from 14.1.0.0/20 deny from 14.1.0.0/20
14.1.20.0 14.1.23.255 1 024 14.1.20.0/22 14.1.20.0/255.255.252.0 allow from 14.1.20.0/22 deny from 14.1.20.0/22
14.1.24.0 14.1.31.255 2 048 14.1.24.0/21 14.1.24.0/255.255.248.0 allow from 14.1.24.0/21 deny from 14.1.24.0/21
14.1.96.0 14.1.127.255 8 192 14.1.96.0/19 14.1.96.0/255.255.224.0 allow from 14.1.96.0/19 deny from 14.1.96.0/19
14.1.128.0 14.1.255.255 32 768 14.1.128.0/17 14.1.128.0/255.255.128.0 allow from 14.1.128.0/17 deny from 14.1.128.0/17
14.3.0.0 14.3.255.255 65 536 14.3.0.0/16 14.3.0.0/255.255.0.0 allow from 14.3.0.0/16 deny from 14.3.0.0/16
14.4.0.0 14.7.255.255 262 144 14.4.0.0/14 14.4.0.0/255.252.0.0 allow from 14.4.0.0/14 deny from 14.4.0.0/14
14.8.0.0 14.15.255.255 524 288 14.8.0.0/13 14.8.0.0/255.248.0.0 allow from 14.8.0.0/13 deny from 14.8.0.0/13
14.16.0.0 14.31.255.255 1 048 576 14.16.0.0/12 14.16.0.0/255.240.0.0 allow from 14.16.0.0/12 deny from 14.16.0.0/12
14.32.0.0 14.63.255.255 2 097 152 14.32.0.0/11 14.32.0.0/255.224.0.0 allow from 14.32.0.0/11 deny from 14.32.0.0/11
14.64.0.0 14.95.255.255 2 097 152 14.64.0.0/11 14.64.0.0/255.224.0.0 allow from 14.64.0.0/11 deny from 14.64.0.0/11
14.96.0.0 14.99.255.255 262 144 14.96.0.0/14 14.96.0.0/255.252.0.0 allow from 14.96.0.0/14 deny from 14.96.0.0/14
14.100.0.0 14.101.255.255 131 072 14.100.0.0/15 14.100.0.0/255.254.0.0 allow from 14.100.0.0/15 deny from 14.100.0.0/15
14.102.0.0 14.102.127.255 32 768 14.102.0.0/17 14.102.0.0/255.255.128.0 allow from 14.102.0.0/17 deny from 14.102.0.0/17
14.102.128.0 14.102.135.255 2 048 14.102.128.0/21 14.102.128.0/255.255.248.0 allow from 14.102.128.0/21 deny from 14.102.128.0/21
14.102.144.0 14.102.159.255 4 096 14.102.144.0/20 14.102.144.0/255.255.240.0 allow from 14.102.144.0/20 deny from 14.102.144.0/20
14.102.160.0 14.102.167.255 2 048 14.102.160.0/21 14.102.160.0/255.255.248.0 allow from 14.102.160.0/21 deny from 14.102.160.0/21
14.102.168.0 14.102.171.255 1 024 14.102.168.0/22 14.102.168.0/255.255.252.0 allow from 14.102.168.0/22 deny from 14.102.168.0/22
14.102.176.0 14.102.191.255 4 096 14.102.176.0/20 14.102.176.0/255.255.240.0 allow from 14.102.176.0/20 deny from 14.102.176.0/20
14.102.192.0 14.102.255.255 16 384 14.102.192.0/18 14.102.192.0/255.255.192.0 allow from 14.102.192.0/18 deny from 14.102.192.0/18
14.103.0.0 14.103.255.255 65 536 14.103.0.0/16 14.103.0.0/255.255.0.0 allow from 14.103.0.0/16 deny from 14.103.0.0/16
14.104.0.0 14.111.255.255 524 288 14.104.0.0/13 14.104.0.0/255.248.0.0 allow from 14.104.0.0/13 deny from 14.104.0.0/13
14.112.0.0 14.127.255.255 1 048 576 14.112.0.0/12 14.112.0.0/255.240.0.0 allow from 14.112.0.0/12 deny from 14.112.0.0/12
14.128.0.0 14.128.3.255 1 024 14.128.0.0/22 14.128.0.0/255.255.252.0 allow from 14.128.0.0/22 deny from 14.128.0.0/22
14.128.8.0 14.128.15.255 2 048 14.128.8.0/21 14.128.8.0/255.255.248.0 allow from 14.128.8.0/21 deny from 14.128.8.0/21
14.128.16.0 14.128.31.255 4 096 14.128.16.0/20 14.128.16.0/255.255.240.0 allow from 14.128.16.0/20 deny from 14.128.16.0/20
14.128.32.0 14.128.63.255 8 192 14.128.32.0/19 14.128.32.0/255.255.224.0 allow from 14.128.32.0/19 deny from 14.128.32.0/19
14.128.64.0 14.128.127.255 16 384 14.128.64.0/18 14.128.64.0/255.255.192.0 allow from 14.128.64.0/18 deny from 14.128.64.0/18
14.128.128.0 14.128.255.255 32 768 14.128.128.0/17 14.128.128.0/255.255.128.0 allow from 14.128.128.0/17 deny from 14.128.128.0/17
14.129.0.0 14.129.255.255 65 536 14.129.0.0/16 14.129.0.0/255.255.0.0 allow from 14.129.0.0/16 deny from 14.129.0.0/16
14.130.0.0 14.131.255.255 131 072 14.130.0.0/15 14.130.0.0/255.254.0.0 allow from 14.130.0.0/15 deny from 14.130.0.0/15
14.132.0.0 14.135.255.255 262 144 14.132.0.0/14 14.132.0.0/255.252.0.0 allow from 14.132.0.0/14 deny from 14.132.0.0/14
14.136.0.0 14.136.255.255 65 536 14.136.0.0/16 14.136.0.0/255.255.0.0 allow from 14.136.0.0/16 deny from 14.136.0.0/16
14.137.32.0 14.137.63.255 8 192 14.137.32.0/19 14.137.32.0/255.255.224.0 allow from 14.137.32.0/19 deny from 14.137.32.0/19
14.137.128.0 14.137.191.255 16 384 14.137.128.0/18 14.137.128.0/255.255.192.0 allow from 14.137.128.0/18 deny from 14.137.128.0/18
14.137.224.0 14.137.255.255 8 192 14.137.224.0/19 14.137.224.0/255.255.224.0 allow from 14.137.224.0/19 deny from 14.137.224.0/19
14.138.0.0 14.139.255.255 131 072 14.138.0.0/15 14.138.0.0/255.254.0.0 allow from 14.138.0.0/15 deny from 14.138.0.0/15
14.140.0.0 14.143.255.255 262 144 14.140.0.0/14 14.140.0.0/255.252.0.0 allow from 14.140.0.0/14 deny from 14.140.0.0/14
14.144.0.0 14.159.255.255 1 048 576 14.144.0.0/12 14.144.0.0/255.240.0.0 allow from 14.144.0.0/12 deny from 14.144.0.0/12
14.160.0.0 14.191.255.255 2 097 152 14.160.0.0/11 14.160.0.0/255.224.0.0 allow from 14.160.0.0/11 deny from 14.160.0.0/11
14.192.0.0 14.192.31.255 8 192 14.192.0.0/19 14.192.0.0/255.255.224.0 allow from 14.192.0.0/19 deny from 14.192.0.0/19
14.192.32.0 14.192.47.255 4 096 14.192.32.0/20 14.192.32.0/255.255.240.0 allow from 14.192.32.0/20 deny from 14.192.32.0/20
14.192.48.0 14.192.55.255 2 048 14.192.48.0/21 14.192.48.0/255.255.248.0 allow from 14.192.48.0/21 deny from 14.192.48.0/21
14.192.60.0 14.192.63.255 1 024 14.192.60.0/22 14.192.60.0/255.255.252.0 allow from 14.192.60.0/22 deny from 14.192.60.0/22
14.192.64.0 14.192.71.255 2 048 14.192.64.0/21 14.192.64.0/255.255.248.0 allow from 14.192.64.0/21 deny from 14.192.64.0/21
14.192.76.0 14.192.79.255 1 024 14.192.76.0/22 14.192.76.0/255.255.252.0 allow from 14.192.76.0/22 deny from 14.192.76.0/22
14.192.80.0 14.192.95.255 4 096 14.192.80.0/20 14.192.80.0/255.255.240.0 allow from 14.192.80.0/20 deny from 14.192.80.0/20
14.192.96.0 14.192.127.255 8 192 14.192.96.0/19 14.192.96.0/255.255.224.0 allow from 14.192.96.0/19 deny from 14.192.96.0/19
14.192.128.0 14.192.159.255 8 192 14.192.128.0/19 14.192.128.0/255.255.224.0 allow from 14.192.128.0/19 deny from 14.192.128.0/19
14.192.192.0 14.192.255.255 16 384 14.192.192.0/18 14.192.192.0/255.255.192.0 allow from 14.192.192.0/18 deny from 14.192.192.0/18
14.193.0.0 14.193.255.255 65 536 14.193.0.0/16 14.193.0.0/255.255.0.0 allow from 14.193.0.0/16 deny from 14.193.0.0/16
14.194.0.0 14.195.255.255 131 072 14.194.0.0/15 14.194.0.0/255.254.0.0 allow from 14.194.0.0/15 deny from 14.194.0.0/15
14.196.0.0 14.199.255.255 262 144 14.196.0.0/14 14.196.0.0/255.252.0.0 allow from 14.196.0.0/14 deny from 14.196.0.0/14
14.204.0.0 14.207.255.255 262 144 14.204.0.0/14 14.204.0.0/255.252.0.0 allow from 14.204.0.0/14 deny from 14.204.0.0/14
14.208.0.0 14.223.255.255 1 048 576 14.208.0.0/12 14.208.0.0/255.240.0.0 allow from 14.208.0.0/12 deny from 14.208.0.0/12
14.224.0.0 14.255.255.255 2 097 152 14.224.0.0/11 14.224.0.0/255.224.0.0 allow from 14.224.0.0/11 deny from 14.224.0.0/11
23.106.120.0 23.106.127.255 2 048 23.106.120.0/21 23.106.120.0/255.255.248.0 allow from 23.106.120.0/21 deny from 23.106.120.0/21
23.106.248.0 23.106.255.255 2 048 23.106.248.0/21 23.106.248.0/255.255.248.0 allow from 23.106.248.0/21 deny from 23.106.248.0/21
23.108.96.0 23.108.103.255 2 048 23.108.96.0/21 23.108.96.0/255.255.248.0 allow from 23.108.96.0/21 deny from 23.108.96.0/21
23.111.12.0 23.111.15.255 1 024 23.111.12.0/22 23.111.12.0/255.255.252.0 allow from 23.111.12.0/22 deny from 23.111.12.0/22
23.226.0.0 23.226.15.255 4 096 23.226.0.0/20 23.226.0.0/255.255.240.0 allow from 23.226.0.0/20 deny from 23.226.0.0/20
23.232.128.0 23.232.255.255 32 768 23.232.128.0/17 23.232.128.0/255.255.128.0 allow from 23.232.128.0/17 deny from 23.232.128.0/17
24.41.112.0 24.41.127.255 4 096 24.41.112.0/20 24.41.112.0/255.255.240.0 allow from 24.41.112.0/20 deny from 24.41.112.0/20
24.51.64.0 24.51.127.255 16 384 24.51.64.0/18 24.51.64.0/255.255.192.0 allow from 24.51.64.0/18 deny from 24.51.64.0/18
24.53.192.0 24.53.223.255 8 192 24.53.192.0/19 24.53.192.0/255.255.224.0 allow from 24.53.192.0/19 deny from 24.53.192.0/19
24.206.0.0 24.206.31.255 8 192 24.206.0.0/19 24.206.0.0/255.255.224.0 allow from 24.206.0.0/19 deny from 24.206.0.0/19
24.230.0.0 24.230.31.255 8 192 24.230.0.0/19 24.230.0.0/255.255.224.0 allow from 24.230.0.0/19 deny from 24.230.0.0/19
24.231.32.0 24.231.63.255 8 192 24.231.32.0/19 24.231.32.0/255.255.224.0 allow from 24.231.32.0/19 deny from 24.231.32.0/19
24.235.24.0 24.235.31.255 2 048 24.235.24.0/21 24.235.24.0/255.255.248.0 allow from 24.235.24.0/21 deny from 24.235.24.0/21
24.244.128.0 24.244.191.255 16 384 24.244.128.0/18 24.244.128.0/255.255.192.0 allow from 24.244.128.0/18 deny from 24.244.128.0/18
27.0.0.0 27.0.63.255 16 384 27.0.0.0/18 27.0.0.0/255.255.192.0 allow from 27.0.0.0/18 deny from 27.0.0.0/18
27.0.96.0 27.0.127.255 8 192 27.0.96.0/19 27.0.96.0/255.255.224.0 allow from 27.0.96.0/19 deny from 27.0.96.0/19
27.0.128.0 27.0.191.255 16 384 27.0.128.0/18 27.0.128.0/255.255.192.0 allow from 27.0.128.0/18 deny from 27.0.128.0/18
27.0.192.0 27.0.223.255 8 192 27.0.192.0/19 27.0.192.0/255.255.224.0 allow from 27.0.192.0/19 deny from 27.0.192.0/19
27.0.224.0 27.0.231.255 2 048 27.0.224.0/21 27.0.224.0/255.255.248.0 allow from 27.0.224.0/21 deny from 27.0.224.0/21
27.0.236.0 27.0.239.255 1 024 27.0.236.0/22 27.0.236.0/255.255.252.0 allow from 27.0.236.0/22 deny from 27.0.236.0/22
27.0.240.0 27.0.255.255 4 096 27.0.240.0/20 27.0.240.0/255.255.240.0 allow from 27.0.240.0/20 deny from 27.0.240.0/20
27.1.0.0 27.1.255.255 65 536 27.1.0.0/16 27.1.0.0/255.255.0.0 allow from 27.1.0.0/16 deny from 27.1.0.0/16
27.2.0.0 27.3.255.255 131 072 27.2.0.0/15 27.2.0.0/255.254.0.0 allow from 27.2.0.0/15 deny from 27.2.0.0/15
27.4.0.0 27.7.255.255 262 144 27.4.0.0/14 27.4.0.0/255.252.0.0 allow from 27.4.0.0/14 deny from 27.4.0.0/14
27.8.0.0 27.15.255.255 524 288 27.8.0.0/13 27.8.0.0/255.248.0.0 allow from 27.8.0.0/13 deny from 27.8.0.0/13
27.16.0.0 27.31.255.255 1 048 576 27.16.0.0/12 27.16.0.0/255.240.0.0 allow from 27.16.0.0/12 deny from 27.16.0.0/12
27.34.0.0 27.34.127.255 32 768 27.34.0.0/17 27.34.0.0/255.255.128.0 allow from 27.34.0.0/17 deny from 27.34.0.0/17
27.34.128.0 27.34.191.255 16 384 27.34.128.0/18 27.34.128.0/255.255.192.0 allow from 27.34.128.0/18 deny from 27.34.128.0/18
27.34.192.0 27.34.223.255 8 192 27.34.192.0/19 27.34.192.0/255.255.224.0 allow from 27.34.192.0/19 deny from 27.34.192.0/19
27.34.232.0 27.34.239.255 2 048 27.34.232.0/21 27.34.232.0/255.255.248.0 allow from 27.34.232.0/21 deny from 27.34.232.0/21
27.34.240.0 27.34.255.255 4 096 27.34.240.0/20 27.34.240.0/255.255.240.0 allow from 27.34.240.0/20 deny from 27.34.240.0/20
27.35.0.0 27.35.255.255 65 536 27.35.0.0/16 27.35.0.0/255.255.0.0 allow from 27.35.0.0/16 deny from 27.35.0.0/16
27.36.0.0 27.39.255.255 262 144 27.36.0.0/14 27.36.0.0/255.252.0.0 allow from 27.36.0.0/14 deny from 27.36.0.0/14
27.40.0.0 27.47.255.255 524 288 27.40.0.0/13 27.40.0.0/255.248.0.0 allow from 27.40.0.0/13 deny from 27.40.0.0/13
27.48.0.0 27.49.255.255 131 072 27.48.0.0/15 27.48.0.0/255.254.0.0 allow from 27.48.0.0/15 deny from 27.48.0.0/15
27.50.0.0 27.50.7.255 2 048 27.50.0.0/21 27.50.0.0/255.255.248.0 allow from 27.50.0.0/21 deny from 27.50.0.0/21
27.50.12.0 27.50.15.255 1 024 27.50.12.0/22 27.50.12.0/255.255.252.0 allow from 27.50.12.0/22 deny from 27.50.12.0/22
27.50.16.0 27.50.31.255 4 096 27.50.16.0/20 27.50.16.0/255.255.240.0 allow from 27.50.16.0/20 deny from 27.50.16.0/20
27.50.32.0 27.50.63.255 8 192 27.50.32.0/19 27.50.32.0/255.255.224.0 allow from 27.50.32.0/19 deny from 27.50.32.0/19
27.50.96.0 27.50.127.255 8 192 27.50.96.0/19 27.50.96.0/255.255.224.0 allow from 27.50.96.0/19 deny from 27.50.96.0/19
27.50.128.0 27.50.255.255 32 768 27.50.128.0/17 27.50.128.0/255.255.128.0 allow from 27.50.128.0/17 deny from 27.50.128.0/17
27.51.0.0 27.51.255.255 65 536 27.51.0.0/16 27.51.0.0/255.255.0.0 allow from 27.51.0.0/16 deny from 27.51.0.0/16
27.52.0.0 27.53.255.255 131 072 27.52.0.0/15 27.52.0.0/255.254.0.0 allow from 27.52.0.0/15 deny from 27.52.0.0/15
27.54.0.0 27.54.63.255 16 384 27.54.0.0/18 27.54.0.0/255.255.192.0 allow from 27.54.0.0/18 deny from 27.54.0.0/18
27.54.72.0 27.54.79.255 2 048 27.54.72.0/21 27.54.72.0/255.255.248.0 allow from 27.54.72.0/21 deny from 27.54.72.0/21
27.54.96.0 27.54.127.255 8 192 27.54.96.0/19 27.54.96.0/255.255.224.0 allow from 27.54.96.0/19 deny from 27.54.96.0/19
27.54.144.0 27.54.159.255 4 096 27.54.144.0/20 27.54.144.0/255.255.240.0 allow from 27.54.144.0/20 deny from 27.54.144.0/20
27.54.160.0 27.54.191.255 8 192 27.54.160.0/19 27.54.160.0/255.255.224.0 allow from 27.54.160.0/19 deny from 27.54.160.0/19
27.54.192.0 27.54.255.255 16 384 27.54.192.0/18 27.54.192.0/255.255.192.0 allow from 27.54.192.0/18 deny from 27.54.192.0/18
27.55.0.0 27.55.255.255 65 536 27.55.0.0/16 27.55.0.0/255.255.0.0 allow from 27.55.0.0/16 deny from 27.55.0.0/16
27.56.0.0 27.63.255.255 524 288 27.56.0.0/13 27.56.0.0/255.248.0.0 allow from 27.56.0.0/13 deny from 27.56.0.0/13
27.64.0.0 27.95.255.255 2 097 152 27.64.0.0/11 27.64.0.0/255.224.0.0 allow from 27.64.0.0/11 deny from 27.64.0.0/11
27.96.0.0 27.96.15.255 4 096 27.96.0.0/20 27.96.0.0/255.255.240.0 allow from 27.96.0.0/20 deny from 27.96.0.0/20
27.96.16.0 27.96.23.255 2 048 27.96.16.0/21 27.96.16.0/255.255.248.0 allow from 27.96.16.0/21 deny from 27.96.16.0/21
27.96.32.0 27.96.63.255 8 192 27.96.32.0/19 27.96.32.0/255.255.224.0 allow from 27.96.32.0/19 deny from 27.96.32.0/19
27.96.68.0 27.96.71.255 1 024 27.96.68.0/22 27.96.68.0/255.255.252.0 allow from 27.96.68.0/22 deny from 27.96.68.0/22
27.96.72.0 27.96.79.255 2 048 27.96.72.0/21 27.96.72.0/255.255.248.0 allow from 27.96.72.0/21 deny from 27.96.72.0/21
27.96.80.0 27.96.95.255 4 096 27.96.80.0/20 27.96.80.0/255.255.240.0 allow from 27.96.80.0/20 deny from 27.96.80.0/20
27.96.96.0 27.96.127.255 8 192 27.96.96.0/19 27.96.96.0/255.255.224.0 allow from 27.96.96.0/19 deny from 27.96.96.0/19
27.96.128.0 27.96.191.255 16 384 27.96.128.0/18 27.96.128.0/255.255.192.0 allow from 27.96.128.0/18 deny from 27.96.128.0/18
27.96.224.0 27.96.255.255 8 192 27.96.224.0/19 27.96.224.0/255.255.224.0 allow from 27.96.224.0/19 deny from 27.96.224.0/19
27.97.0.0 27.97.255.255 65 536 27.97.0.0/16 27.97.0.0/255.255.0.0 allow from 27.97.0.0/16 deny from 27.97.0.0/16
27.98.0.0 27.98.255.255 65 536 27.98.0.0/16 27.98.0.0/255.255.0.0 allow from 27.98.0.0/16 deny from 27.98.0.0/16
27.99.128.0 27.99.255.255 32 768 27.99.128.0/17 27.99.128.0/255.255.128.0 allow from 27.99.128.0/17 deny from 27.99.128.0/17
27.100.8.0 27.100.15.255 2 048 27.100.8.0/21 27.100.8.0/255.255.248.0 allow from 27.100.8.0/21 deny from 27.100.8.0/21
27.100.16.0 27.100.31.255 4 096 27.100.16.0/20 27.100.16.0/255.255.240.0 allow from 27.100.16.0/20 deny from 27.100.16.0/20
27.100.32.0 27.100.35.255 1 024 27.100.32.0/22 27.100.32.0/255.255.252.0 allow from 27.100.32.0/22 deny from 27.100.32.0/22
27.100.40.0 27.100.47.255 2 048 27.100.40.0/21 27.100.40.0/255.255.248.0 allow from 27.100.40.0/21 deny from 27.100.40.0/21
27.100.48.0 27.100.63.255 4 096 27.100.48.0/20 27.100.48.0/255.255.240.0 allow from 27.100.48.0/20 deny from 27.100.48.0/20
27.100.64.0 27.100.127.255 16 384 27.100.64.0/18 27.100.64.0/255.255.192.0 allow from 27.100.64.0/18 deny from 27.100.64.0/18
27.100.128.0 27.100.255.255 32 768 27.100.128.0/17 27.100.128.0/255.255.128.0 allow from 27.100.128.0/17 deny from 27.100.128.0/17
27.101.0.0 27.101.255.255 65 536 27.101.0.0/16 27.101.0.0/255.255.0.0 allow from 27.101.0.0/16 deny from 27.101.0.0/16
27.102.0.0 27.103.255.255 131 072 27.102.0.0/15 27.102.0.0/255.254.0.0 allow from 27.102.0.0/15 deny from 27.102.0.0/15
27.104.0.0 27.105.255.255 131 072 27.104.0.0/15 27.104.0.0/255.254.0.0 allow from 27.104.0.0/15 deny from 27.104.0.0/15
27.106.0.0 27.106.127.255 32 768 27.106.0.0/17 27.106.0.0/255.255.128.0 allow from 27.106.0.0/17 deny from 27.106.0.0/17
27.106.128.0 27.106.191.255 16 384 27.106.128.0/18 27.106.128.0/255.255.192.0 allow from 27.106.128.0/18 deny from 27.106.128.0/18
27.106.204.0 27.106.207.255 1 024 27.106.204.0/22 27.106.204.0/255.255.252.0 allow from 27.106.204.0/22 deny from 27.106.204.0/22
27.106.208.0 27.106.223.255 4 096 27.106.208.0/20 27.106.208.0/255.255.240.0 allow from 27.106.208.0/20 deny from 27.106.208.0/20
27.106.224.0 27.106.255.255 8 192 27.106.224.0/19 27.106.224.0/255.255.224.0 allow from 27.106.224.0/19 deny from 27.106.224.0/19
27.107.0.0 27.107.255.255 65 536 27.107.0.0/16 27.107.0.0/255.255.0.0 allow from 27.107.0.0/16 deny from 27.107.0.0/16
27.108.0.0 27.108.255.255 65 536 27.108.0.0/16 27.108.0.0/255.255.0.0 allow from 27.108.0.0/16 deny from 27.108.0.0/16
27.109.0.0 27.109.63.255 16 384 27.109.0.0/18 27.109.0.0/255.255.192.0 allow from 27.109.0.0/18 deny from 27.109.0.0/18
27.109.64.0 27.109.95.255 8 192 27.109.64.0/19 27.109.64.0/255.255.224.0 allow from 27.109.64.0/19 deny from 27.109.64.0/19
27.109.96.0 27.109.103.255 2 048 27.109.96.0/21 27.109.96.0/255.255.248.0 allow from 27.109.96.0/21 deny from 27.109.96.0/21
27.109.104.0 27.109.107.255 1 024 27.109.104.0/22 27.109.104.0/255.255.252.0 allow from 27.109.104.0/22 deny from 27.109.104.0/22
27.109.112.0 27.109.127.255 4 096 27.109.112.0/20 27.109.112.0/255.255.240.0 allow from 27.109.112.0/20 deny from 27.109.112.0/20
27.109.128.0 27.109.255.255 32 768 27.109.128.0/17 27.109.128.0/255.255.128.0 allow from 27.109.128.0/17 deny from 27.109.128.0/17
27.110.20.0 27.110.23.255 1 024 27.110.20.0/22 27.110.20.0/255.255.252.0 allow from 27.110.20.0/22 deny from 27.110.20.0/22
27.110.24.0 27.110.31.255 2 048 27.110.24.0/21 27.110.24.0/255.255.248.0 allow from 27.110.24.0/21 deny from 27.110.24.0/21
27.110.32.0 27.110.63.255 8 192 27.110.32.0/19 27.110.32.0/255.255.224.0 allow from 27.110.32.0/19 deny from 27.110.32.0/19
27.110.64.0 27.110.95.255 8 192 27.110.64.0/19 27.110.64.0/255.255.224.0 allow from 27.110.64.0/19 deny from 27.110.64.0/19
27.110.96.0 27.110.111.255 4 096 27.110.96.0/20 27.110.96.0/255.255.240.0 allow from 27.110.96.0/20 deny from 27.110.96.0/20
27.110.112.0 27.110.119.255 2 048 27.110.112.0/21 27.110.112.0/255.255.248.0 allow from 27.110.112.0/21 deny from 27.110.112.0/21
27.110.128.0 27.110.255.255 32 768 27.110.128.0/17 27.110.128.0/255.255.128.0 allow from 27.110.128.0/17 deny from 27.110.128.0/17
27.111.8.0 27.111.11.255 1 024 27.111.8.0/22 27.111.8.0/255.255.252.0 allow from 27.111.8.0/22 deny from 27.111.8.0/22
27.111.16.0 27.111.31.255 4 096 27.111.16.0/20 27.111.16.0/255.255.240.0 allow from 27.111.16.0/20 deny from 27.111.16.0/20
27.111.32.0 27.111.63.255 8 192 27.111.32.0/19 27.111.32.0/255.255.224.0 allow from 27.111.32.0/19 deny from 27.111.32.0/19
27.111.72.0 27.111.79.255 2 048 27.111.72.0/21 27.111.72.0/255.255.248.0 allow from 27.111.72.0/21 deny from 27.111.72.0/21
27.111.96.0 27.111.127.255 8 192 27.111.96.0/19 27.111.96.0/255.255.224.0 allow from 27.111.96.0/19 deny from 27.111.96.0/19
27.111.128.0 27.111.191.255 16 384 27.111.128.0/18 27.111.128.0/255.255.192.0 allow from 27.111.128.0/18 deny from 27.111.128.0/18
27.111.192.0 27.111.223.255 8 192 27.111.192.0/19 27.111.192.0/255.255.224.0 allow from 27.111.192.0/19 deny from 27.111.192.0/19
27.111.224.0 27.111.239.255 4 096 27.111.224.0/20 27.111.224.0/255.255.240.0 allow from 27.111.224.0/20 deny from 27.111.224.0/20
27.112.0.0 27.112.63.255 16 384 27.112.0.0/18 27.112.0.0/255.255.192.0 allow from 27.112.0.0/18 deny from 27.112.0.0/18
27.112.64.0 27.112.71.255 2 048 27.112.64.0/21 27.112.64.0/255.255.248.0 allow from 27.112.64.0/21 deny from 27.112.64.0/21
27.112.76.0 27.112.79.255 1 024 27.112.76.0/22 27.112.76.0/255.255.252.0 allow from 27.112.76.0/22 deny from 27.112.76.0/22
27.112.80.0 27.112.95.255 4 096 27.112.80.0/20 27.112.80.0/255.255.240.0 allow from 27.112.80.0/20 deny from 27.112.80.0/20
27.112.96.0 27.112.99.255 1 024 27.112.96.0/22 27.112.96.0/255.255.252.0 allow from 27.112.96.0/22 deny from 27.112.96.0/22
27.112.104.0 27.112.111.255 2 048 27.112.104.0/21 27.112.104.0/255.255.248.0 allow from 27.112.104.0/21 deny from 27.112.104.0/21
27.112.112.0 27.112.127.255 4 096 27.112.112.0/20 27.112.112.0/255.255.240.0 allow from 27.112.112.0/20 deny from 27.112.112.0/20
27.112.128.0 27.112.255.255 32 768 27.112.128.0/17 27.112.128.0/255.255.128.0 allow from 27.112.128.0/17 deny from 27.112.128.0/17
27.113.0.0 27.113.127.255 32 768 27.113.0.0/17 27.113.0.0/255.255.128.0 allow from 27.113.0.0/17 deny from 27.113.0.0/17
27.113.128.0 27.113.191.255 16 384 27.113.128.0/18 27.113.128.0/255.255.192.0 allow from 27.113.128.0/18 deny from 27.113.128.0/18
27.113.192.0 27.113.223.255 8 192 27.113.192.0/19 27.113.192.0/255.255.224.0 allow from 27.113.192.0/19 deny from 27.113.192.0/19
27.113.224.0 27.113.239.255 4 096 27.113.224.0/20 27.113.224.0/255.255.240.0 allow from 27.113.224.0/20 deny from 27.113.224.0/20
27.113.248.0 27.113.255.255 2 048 27.113.248.0/21 27.113.248.0/255.255.248.0 allow from 27.113.248.0/21 deny from 27.113.248.0/21
27.114.0.0 27.115.255.255 131 072 27.114.0.0/15 27.114.0.0/255.254.0.0 allow from 27.114.0.0/15 deny from 27.114.0.0/15
27.116.0.0 27.116.31.255 8 192 27.116.0.0/19 27.116.0.0/255.255.224.0 allow from 27.116.0.0/19 deny from 27.116.0.0/19
27.116.32.0 27.116.35.255 1 024 27.116.32.0/22 27.116.32.0/255.255.252.0 allow from 27.116.32.0/22 deny from 27.116.32.0/22
27.116.40.0 27.116.47.255 2 048 27.116.40.0/21 27.116.40.0/255.255.248.0 allow from 27.116.40.0/21 deny from 27.116.40.0/21
27.116.48.0 27.116.63.255 4 096 27.116.48.0/20 27.116.48.0/255.255.240.0 allow from 27.116.48.0/20 deny from 27.116.48.0/20
27.116.64.0 27.116.127.255 16 384 27.116.64.0/18 27.116.64.0/255.255.192.0 allow from 27.116.64.0/18 deny from 27.116.64.0/18
27.116.128.0 27.116.255.255 32 768 27.116.128.0/17 27.116.128.0/255.255.128.0 allow from 27.116.128.0/17 deny from 27.116.128.0/17
27.117.0.0 27.117.255.255 65 536 27.117.0.0/16 27.117.0.0/255.255.0.0 allow from 27.117.0.0/16 deny from 27.117.0.0/16
27.118.0.0 27.119.255.255 131 072 27.118.0.0/15 27.118.0.0/255.254.0.0 allow from 27.118.0.0/15 deny from 27.118.0.0/15
27.120.0.0 27.120.255.255 65 536 27.120.0.0/16 27.120.0.0/255.255.0.0 allow from 27.120.0.0/16 deny from 27.120.0.0/16
27.121.0.0 27.121.63.255 16 384 27.121.0.0/18 27.121.0.0/255.255.192.0 allow from 27.121.0.0/18 deny from 27.121.0.0/18
27.121.72.0 27.121.79.255 2 048 27.121.72.0/21 27.121.72.0/255.255.248.0 allow from 27.121.72.0/21 deny from 27.121.72.0/21
27.121.80.0 27.121.87.255 2 048 27.121.80.0/21 27.121.80.0/255.255.248.0 allow from 27.121.80.0/21 deny from 27.121.80.0/21
27.121.92.0 27.121.95.255 1 024 27.121.92.0/22 27.121.92.0/255.255.252.0 allow from 27.121.92.0/22 deny from 27.121.92.0/22
27.121.100.0 27.121.103.255 1 024 27.121.100.0/22 27.121.100.0/255.255.252.0 allow from 27.121.100.0/22 deny from 27.121.100.0/22
27.121.108.0 27.121.111.255 1 024 27.121.108.0/22 27.121.108.0/255.255.252.0 allow from 27.121.108.0/22 deny from 27.121.108.0/22
27.121.120.0 27.121.127.255 2 048 27.121.120.0/21 27.121.120.0/255.255.248.0 allow from 27.121.120.0/21 deny from 27.121.120.0/21
27.121.128.0 27.121.255.255 32 768 27.121.128.0/17 27.121.128.0/255.255.128.0 allow from 27.121.128.0/17 deny from 27.121.128.0/17
27.122.4.0 27.122.7.255 1 024 27.122.4.0/22 27.122.4.0/255.255.252.0 allow from 27.122.4.0/22 deny from 27.122.4.0/22
27.122.8.0 27.122.15.255 2 048 27.122.8.0/21 27.122.8.0/255.255.248.0 allow from 27.122.8.0/21 deny from 27.122.8.0/21
27.122.32.0 27.122.63.255 8 192 27.122.32.0/19 27.122.32.0/255.255.224.0 allow from 27.122.32.0/19 deny from 27.122.32.0/19
27.122.64.0 27.122.95.255 8 192 27.122.64.0/19 27.122.64.0/255.255.224.0 allow from 27.122.64.0/19 deny from 27.122.64.0/19
27.122.96.0 27.122.111.255 4 096 27.122.96.0/20 27.122.96.0/255.255.240.0 allow from 27.122.96.0/20 deny from 27.122.96.0/20
27.122.128.0 27.122.255.255 32 768 27.122.128.0/17 27.122.128.0/255.255.128.0 allow from 27.122.128.0/17 deny from 27.122.128.0/17
27.123.0.0 27.123.15.255 4 096 27.123.0.0/20 27.123.0.0/255.255.240.0 allow from 27.123.0.0/20 deny from 27.123.0.0/20
27.123.16.0 27.123.19.255 1 024 27.123.16.0/22 27.123.16.0/255.255.252.0 allow from 27.123.16.0/22 deny from 27.123.16.0/22
27.123.32.0 27.123.63.255 8 192 27.123.32.0/19 27.123.32.0/255.255.224.0 allow from 27.123.32.0/19 deny from 27.123.32.0/19
27.123.64.0 27.123.127.255 16 384 27.123.64.0/18 27.123.64.0/255.255.192.0 allow from 27.123.64.0/18 deny from 27.123.64.0/18
27.123.192.0 27.123.223.255 8 192 27.123.192.0/19 27.123.192.0/255.255.224.0 allow from 27.123.192.0/19 deny from 27.123.192.0/19
27.123.228.0 27.123.231.255 1 024 27.123.228.0/22 27.123.228.0/255.255.252.0 allow from 27.123.228.0/22 deny from 27.123.228.0/22
27.123.232.0 27.123.239.255 2 048 27.123.232.0/21 27.123.232.0/255.255.248.0 allow from 27.123.232.0/21 deny from 27.123.232.0/21
27.123.240.0 27.123.255.255 4 096 27.123.240.0/20 27.123.240.0/255.255.240.0 allow from 27.123.240.0/20 deny from 27.123.240.0/20
27.124.0.0 27.124.63.255 16 384 27.124.0.0/18 27.124.0.0/255.255.192.0 allow from 27.124.0.0/18 deny from 27.124.0.0/18
27.124.80.0 27.124.95.255 4 096 27.124.80.0/20 27.124.80.0/255.255.240.0 allow from 27.124.80.0/20 deny from 27.124.80.0/20
27.124.128.0 27.124.255.255 32 768 27.124.128.0/17 27.124.128.0/255.255.128.0 allow from 27.124.128.0/17 deny from 27.124.128.0/17
27.125.0.0 27.125.127.255 32 768 27.125.0.0/17 27.125.0.0/255.255.128.0 allow from 27.125.0.0/17 deny from 27.125.0.0/17
27.125.128.0 27.125.191.255 16 384 27.125.128.0/18 27.125.128.0/255.255.192.0 allow from 27.125.128.0/18 deny from 27.125.128.0/18
27.125.196.0 27.125.199.255 1 024 27.125.196.0/22 27.125.196.0/255.255.252.0 allow from 27.125.196.0/22 deny from 27.125.196.0/22
27.125.200.0 27.125.207.255 2 048 27.125.200.0/21 27.125.200.0/255.255.248.0 allow from 27.125.200.0/21 deny from 27.125.200.0/21
27.125.224.0 27.125.255.255 8 192 27.125.224.0/19 27.125.224.0/255.255.224.0 allow from 27.125.224.0/19 deny from 27.125.224.0/19
27.126.0.0 27.126.127.255 32 768 27.126.0.0/17 27.126.0.0/255.255.128.0 allow from 27.126.0.0/17 deny from 27.126.0.0/17
27.126.128.0 27.126.143.255 4 096 27.126.128.0/20 27.126.128.0/255.255.240.0 allow from 27.126.128.0/20 deny from 27.126.128.0/20
27.126.152.0 27.126.155.255 1 024 27.126.152.0/22 27.126.152.0/255.255.252.0 allow from 27.126.152.0/22 deny from 27.126.152.0/22
27.126.160.0 27.126.191.255 8 192 27.126.160.0/19 27.126.160.0/255.255.224.0 allow from 27.126.160.0/19 deny from 27.126.160.0/19
27.126.192.0 27.126.255.255 16 384 27.126.192.0/18 27.126.192.0/255.255.192.0 allow from 27.126.192.0/18 deny from 27.126.192.0/18
27.127.0.0 27.127.127.255 32 768 27.127.0.0/17 27.127.0.0/255.255.128.0 allow from 27.127.0.0/17 deny from 27.127.0.0/17
27.127.128.0 27.127.191.255 16 384 27.127.128.0/18 27.127.128.0/255.255.192.0 allow from 27.127.128.0/18 deny from 27.127.128.0/18
27.127.240.0 27.127.255.255 4 096 27.127.240.0/20 27.127.240.0/255.255.240.0 allow from 27.127.240.0/20 deny from 27.127.240.0/20
27.128.0.0 27.129.255.255 131 072 27.128.0.0/15 27.128.0.0/255.254.0.0 allow from 27.128.0.0/15 deny from 27.128.0.0/15
27.130.0.0 27.130.255.255 65 536 27.130.0.0/16 27.130.0.0/255.255.0.0 allow from 27.130.0.0/16 deny from 27.130.0.0/16
27.131.0.0 27.131.63.255 16 384 27.131.0.0/18 27.131.0.0/255.255.192.0 allow from 27.131.0.0/18 deny from 27.131.0.0/18
27.131.128.0 27.131.191.255 16 384 27.131.128.0/18 27.131.128.0/255.255.192.0 allow from 27.131.128.0/18 deny from 27.131.128.0/18
27.131.192.0 27.131.207.255 4 096 27.131.192.0/20 27.131.192.0/255.255.240.0 allow from 27.131.192.0/20 deny from 27.131.192.0/20
27.131.208.0 27.131.215.255 2 048 27.131.208.0/21 27.131.208.0/255.255.248.0 allow from 27.131.208.0/21 deny from 27.131.208.0/21
27.131.220.0 27.131.223.255 1 024 27.131.220.0/22 27.131.220.0/255.255.252.0 allow from 27.131.220.0/22 deny from 27.131.220.0/22
27.131.224.0 27.131.255.255 8 192 27.131.224.0/19 27.131.224.0/255.255.224.0 allow from 27.131.224.0/19 deny from 27.131.224.0/19
27.132.0.0 27.135.255.255 262 144 27.132.0.0/14 27.132.0.0/255.252.0.0 allow from 27.132.0.0/14 deny from 27.132.0.0/14
27.136.0.0 27.143.255.255 524 288 27.136.0.0/13 27.136.0.0/255.248.0.0 allow from 27.136.0.0/13 deny from 27.136.0.0/13
27.144.0.0 27.159.255.255 1 048 576 27.144.0.0/12 27.144.0.0/255.240.0.0 allow from 27.144.0.0/12 deny from 27.144.0.0/12
27.160.0.0 27.191.255.255 2 097 152 27.160.0.0/11 27.160.0.0/255.224.0.0 allow from 27.160.0.0/11 deny from 27.160.0.0/11
27.192.0.0 27.223.255.255 2 097 152 27.192.0.0/11 27.192.0.0/255.224.0.0 allow from 27.192.0.0/11 deny from 27.192.0.0/11
27.224.0.0 27.239.255.255 1 048 576 27.224.0.0/12 27.224.0.0/255.240.0.0 allow from 27.224.0.0/12 deny from 27.224.0.0/12
27.240.0.0 27.247.255.255 524 288 27.240.0.0/13 27.240.0.0/255.248.0.0 allow from 27.240.0.0/13 deny from 27.240.0.0/13
27.248.0.0 27.251.255.255 262 144 27.248.0.0/14 27.248.0.0/255.252.0.0 allow from 27.248.0.0/14 deny from 27.248.0.0/14
27.253.128.0 27.253.255.255 32 768 27.253.128.0/17 27.253.128.0/255.255.128.0 allow from 27.253.128.0/17 deny from 27.253.128.0/17
27.254.0.0 27.255.255.255 131 072 27.254.0.0/15 27.254.0.0/255.254.0.0 allow from 27.254.0.0/15 deny from 27.254.0.0/15
31.2.128.0 31.2.255.255 32 768 31.2.128.0/17 31.2.128.0/255.255.128.0 allow from 31.2.128.0/17 deny from 31.2.128.0/17
31.7.64.0 31.7.79.255 4 096 31.7.64.0/20 31.7.64.0/255.255.240.0 allow from 31.7.64.0/20 deny from 31.7.64.0/20
31.7.80.0 31.7.87.255 2 048 31.7.80.0/21 31.7.80.0/255.255.248.0 allow from 31.7.80.0/21 deny from 31.7.80.0/21
31.7.88.0 31.7.91.255 1 024 31.7.88.0/22 31.7.88.0/255.255.252.0 allow from 31.7.88.0/22 deny from 31.7.88.0/22
31.7.96.0 31.7.127.255 8 192 31.7.96.0/19 31.7.96.0/255.255.224.0 allow from 31.7.96.0/19 deny from 31.7.96.0/19
31.7.128.0 31.7.143.255 4 096 31.7.128.0/20 31.7.128.0/255.255.240.0 allow from 31.7.128.0/20 deny from 31.7.128.0/20
31.7.160.0 31.7.167.255 2 048 31.7.160.0/21 31.7.160.0/255.255.248.0 allow from 31.7.160.0/21 deny from 31.7.160.0/21
31.9.0.0 31.9.255.255 65 536 31.9.0.0/16 31.9.0.0/255.255.0.0 allow from 31.9.0.0/16 deny from 31.9.0.0/16
31.10.3.0 31.10.3.255 256 31.10.3.0/24 31.10.3.0/255.255.255.0 allow from 31.10.3.0/24 deny from 31.10.3.0/24
31.11.48.0 31.11.55.255 2 048 31.11.48.0/21 31.11.48.0/255.255.248.0 allow from 31.11.48.0/21 deny from 31.11.48.0/21
31.13.160.0 31.13.167.255 2 048 31.13.160.0/21 31.13.160.0/255.255.248.0 allow from 31.13.160.0/21 deny from 31.13.160.0/21
31.14.80.0 31.14.95.255 4 096 31.14.80.0/20 31.14.80.0/255.255.240.0 allow from 31.14.80.0/20 deny from 31.14.80.0/20
31.14.112.0 31.14.127.255 4 096 31.14.112.0/20 31.14.112.0/255.255.240.0 allow from 31.14.112.0/20 deny from 31.14.112.0/20
31.14.144.0 31.14.159.255 4 096 31.14.144.0/20 31.14.144.0/255.255.240.0 allow from 31.14.144.0/20 deny from 31.14.144.0/20
31.14.164.0 31.14.167.255 1 024 31.14.164.0/22 31.14.164.0/255.255.252.0 allow from 31.14.164.0/22 deny from 31.14.164.0/22
31.22.88.0 31.22.95.255 2 048 31.22.88.0/21 31.22.88.0/255.255.248.0 allow from 31.22.88.0/21 deny from 31.22.88.0/21
31.24.200.0 31.24.207.255 2 048 31.24.200.0/21 31.24.200.0/255.255.248.0 allow from 31.24.200.0/21 deny from 31.24.200.0/21
31.24.232.0 31.24.239.255 2 048 31.24.232.0/21 31.24.232.0/255.255.248.0 allow from 31.24.232.0/21 deny from 31.24.232.0/21
31.25.72.0 31.25.79.255 2 048 31.25.72.0/21 31.25.72.0/255.255.248.0 allow from 31.25.72.0/21 deny from 31.25.72.0/21
31.25.88.0 31.25.95.255 2 048 31.25.88.0/21 31.25.88.0/255.255.248.0 allow from 31.25.88.0/21 deny from 31.25.88.0/21
31.25.104.0 31.25.111.255 2 048 31.25.104.0/21 31.25.104.0/255.255.248.0 allow from 31.25.104.0/21 deny from 31.25.104.0/21
31.25.112.0 31.25.119.255 2 048 31.25.112.0/21 31.25.112.0/255.255.248.0 allow from 31.25.112.0/21 deny from 31.25.112.0/21
31.25.128.0 31.25.143.255 4 096 31.25.128.0/20 31.25.128.0/255.255.240.0 allow from 31.25.128.0/20 deny from 31.25.128.0/20
31.25.224.0 31.25.231.255 2 048 31.25.224.0/21 31.25.224.0/255.255.248.0 allow from 31.25.224.0/21 deny from 31.25.224.0/21
31.25.232.0 31.25.233.255 512 31.25.232.0/23 31.25.232.0/255.255.254.0 allow from 31.25.232.0/23 deny from 31.25.232.0/23
31.29.0.0 31.29.31.255 8 192 31.29.0.0/19 31.29.0.0/255.255.224.0 allow from 31.29.0.0/19 deny from 31.29.0.0/19
31.29.64.0 31.29.95.255 8 192 31.29.64.0/19 31.29.64.0/255.255.224.0 allow from 31.29.64.0/19 deny from 31.29.64.0/19
31.31.176.0 31.31.191.255 4 096 31.31.176.0/20 31.31.176.0/255.255.240.0 allow from 31.31.176.0/20 deny from 31.31.176.0/20
31.31.216.0 31.31.223.255 2 048 31.31.216.0/21 31.31.216.0/255.255.248.0 allow from 31.31.216.0/21 deny from 31.31.216.0/21
31.40.0.0 31.40.7.255 2 048 31.40.0.0/21 31.40.0.0/255.255.248.0 allow from 31.40.0.0/21 deny from 31.40.0.0/21
31.40.24.0 31.40.31.255 2 048 31.40.24.0/21 31.40.24.0/255.255.248.0 allow from 31.40.24.0/21 deny from 31.40.24.0/21
31.44.128.0 31.44.143.255 4 096 31.44.128.0/20 31.44.128.0/255.255.240.0 allow from 31.44.128.0/20 deny from 31.44.128.0/20
31.47.32.0 31.47.63.255 8 192 31.47.32.0/19 31.47.32.0/255.255.224.0 allow from 31.47.32.0/19 deny from 31.47.32.0/19
31.47.88.0 31.47.95.255 2 048 31.47.88.0/21 31.47.88.0/255.255.248.0 allow from 31.47.88.0/21 deny from 31.47.88.0/21
31.47.192.0 31.47.199.255 2 048 31.47.192.0/21 31.47.192.0/255.255.248.0 allow from 31.47.192.0/21 deny from 31.47.192.0/21
31.56.0.0 31.59.255.255 262 144 31.56.0.0/14 31.56.0.0/255.252.0.0 allow from 31.56.0.0/14 deny from 31.56.0.0/14
31.130.176.0 31.130.191.255 4 096 31.130.176.0/20 31.130.176.0/255.255.240.0 allow from 31.130.176.0/20 deny from 31.130.176.0/20
31.132.44.0 31.132.47.255 1 024 31.132.44.0/22 31.132.44.0/255.255.252.0 allow from 31.132.44.0/22 deny from 31.132.44.0/22
31.132.80.0 31.132.95.255 4 096 31.132.80.0/20 31.132.80.0/255.255.240.0 allow from 31.132.80.0/20 deny from 31.132.80.0/20
31.133.100.0 31.133.103.255 1 024 31.133.100.0/22 31.133.100.0/255.255.252.0 allow from 31.133.100.0/22 deny from 31.133.100.0/22
31.135.208.0 31.135.215.255 2 048 31.135.208.0/21 31.135.208.0/255.255.248.0 allow from 31.135.208.0/21 deny from 31.135.208.0/21
31.146.0.0 31.146.255.255 65 536 31.146.0.0/16 31.146.0.0/255.255.0.0 allow from 31.146.0.0/16 deny from 31.146.0.0/16
31.153.0.0 31.153.255.255 65 536 31.153.0.0/16 31.153.0.0/255.255.0.0 allow from 31.153.0.0/16 deny from 31.153.0.0/16
31.154.0.0 31.154.255.255 65 536 31.154.0.0/16 31.154.0.0/255.255.0.0 allow from 31.154.0.0/16 deny from 31.154.0.0/16
31.166.0.0 31.167.255.255 131 072 31.166.0.0/15 31.166.0.0/255.254.0.0 allow from 31.166.0.0/15 deny from 31.166.0.0/15
31.168.0.0 31.168.255.255 65 536 31.168.0.0/16 31.168.0.0/255.255.0.0 allow from 31.168.0.0/16 deny from 31.168.0.0/16
31.169.0.0 31.169.31.255 8 192 31.169.0.0/19 31.169.0.0/255.255.224.0 allow from 31.169.0.0/19 deny from 31.169.0.0/19
31.170.48.0 31.170.63.255 4 096 31.170.48.0/20 31.170.48.0/255.255.240.0 allow from 31.170.48.0/20 deny from 31.170.48.0/20
31.170.96.0 31.170.99.255 1 024 31.170.96.0/22 31.170.96.0/255.255.252.0 allow from 31.170.96.0/22 deny from 31.170.96.0/22
31.170.224.0 31.170.255.255 8 192 31.170.224.0/19 31.170.224.0/255.255.224.0 allow from 31.170.224.0/19 deny from 31.170.224.0/19
31.171.0.0 31.171.127.255 32 768 31.171.0.0/17 31.171.0.0/255.255.128.0 allow from 31.171.0.0/17 deny from 31.171.0.0/17
31.171.160.0 31.171.191.255 8 192 31.171.160.0/19 31.171.160.0/255.255.224.0 allow from 31.171.160.0/19 deny from 31.171.160.0/19
31.171.216.0 31.171.223.255 2 048 31.171.216.0/21 31.171.216.0/255.255.248.0 allow from 31.171.216.0/21 deny from 31.171.216.0/21
31.184.128.0 31.184.191.255 16 384 31.184.128.0/18 31.184.128.0/255.255.192.0 allow from 31.184.128.0/18 deny from 31.184.128.0/18
31.186.48.0 31.186.55.255 2 048 31.186.48.0/21 31.186.48.0/255.255.248.0 allow from 31.186.48.0/21 deny from 31.186.48.0/21
31.186.176.0 31.186.183.255 2 048 31.186.176.0/21 31.186.176.0/255.255.248.0 allow from 31.186.176.0/21 deny from 31.186.176.0/21
31.192.0.0 31.192.63.255 16 384 31.192.0.0/18 31.192.0.0/255.255.192.0 allow from 31.192.0.0/18 deny from 31.192.0.0/18
31.192.248.0 31.192.255.255 2 048 31.192.248.0/21 31.192.248.0/255.255.248.0 allow from 31.192.248.0/21 deny from 31.192.248.0/21
31.193.64.0 31.193.79.255 4 096 31.193.64.0/20 31.193.64.0/255.255.240.0 allow from 31.193.64.0/20 deny from 31.193.64.0/20
31.193.112.0 31.193.119.255 2 048 31.193.112.0/21 31.193.112.0/255.255.248.0 allow from 31.193.112.0/21 deny from 31.193.112.0/21
31.193.144.0 31.193.159.255 4 096 31.193.144.0/20 31.193.144.0/255.255.240.0 allow from 31.193.144.0/20 deny from 31.193.144.0/20
31.203.0.0 31.203.255.255 65 536 31.203.0.0/16 31.203.0.0/255.255.0.0 allow from 31.203.0.0/16 deny from 31.203.0.0/16
31.209.96.0 31.209.111.255 4 096 31.209.96.0/20 31.209.96.0/255.255.240.0 allow from 31.209.96.0/20 deny from 31.209.96.0/20
31.210.176.0 31.210.191.255 4 096 31.210.176.0/20 31.210.176.0/255.255.240.0 allow from 31.210.176.0/20 deny from 31.210.176.0/20
31.214.0.0 31.214.127.255 32 768 31.214.0.0/17 31.214.0.0/255.255.128.0 allow from 31.214.0.0/17 deny from 31.214.0.0/17
31.214.132.0 31.214.133.255 512 31.214.132.0/23 31.214.132.0/255.255.254.0 allow from 31.214.132.0/23 deny from 31.214.132.0/23
31.214.146.0 31.214.147.255 512 31.214.146.0/23 31.214.146.0/255.255.254.0 allow from 31.214.146.0/23 deny from 31.214.146.0/23
31.214.154.0 31.214.154.255 256 31.214.154.0/24 31.214.154.0/255.255.255.0 allow from 31.214.154.0/24 deny from 31.214.154.0/24
31.214.168.0 31.214.175.255 2 048 31.214.168.0/21 31.214.168.0/255.255.248.0 allow from 31.214.168.0/21 deny from 31.214.168.0/21
31.214.200.0 31.214.201.255 512 31.214.200.0/23 31.214.200.0/255.255.254.0 allow from 31.214.200.0/23 deny from 31.214.200.0/23
31.214.228.0 31.214.231.255 1 024 31.214.228.0/22 31.214.228.0/255.255.252.0 allow from 31.214.228.0/22 deny from 31.214.228.0/22
31.214.248.0 31.214.255.255 2 048 31.214.248.0/21 31.214.248.0/255.255.248.0 allow from 31.214.248.0/21 deny from 31.214.248.0/21
31.215.0.0 31.215.255.255 65 536 31.215.0.0/16 31.215.0.0/255.255.0.0 allow from 31.215.0.0/16 deny from 31.215.0.0/16
31.216.64.0 31.216.127.255 16 384 31.216.64.0/18 31.216.64.0/255.255.192.0 allow from 31.216.64.0/18 deny from 31.216.64.0/18
31.217.208.0 31.217.215.255 2 048 31.217.208.0/21 31.217.208.0/255.255.248.0 allow from 31.217.208.0/21 deny from 31.217.208.0/21
31.217.224.0 31.217.231.255 2 048 31.217.224.0/21 31.217.224.0/255.255.248.0 allow from 31.217.224.0/21 deny from 31.217.224.0/21
31.218.0.0 31.219.255.255 131 072 31.218.0.0/15 31.218.0.0/255.254.0.0 allow from 31.218.0.0/15 deny from 31.218.0.0/15
31.220.148.0 31.220.149.255 512 31.220.148.0/23 31.220.148.0/255.255.254.0 allow from 31.220.148.0/23 deny from 31.220.148.0/23
31.220.151.0 31.220.151.255 256 31.220.151.0/24 31.220.151.0/255.255.255.0 allow from 31.220.151.0/24 deny from 31.220.151.0/24
31.223.176.0 31.223.183.255 2 048 31.223.176.0/21 31.223.176.0/255.255.248.0 allow from 31.223.176.0/21 deny from 31.223.176.0/21
31.223.184.0 31.223.187.255 1 024 31.223.184.0/22 31.223.184.0/255.255.252.0 allow from 31.223.184.0/22 deny from 31.223.184.0/22
31.223.192.0 31.223.207.255 4 096 31.223.192.0/20 31.223.192.0/255.255.240.0 allow from 31.223.192.0/20 deny from 31.223.192.0/20
36.0.0.0 36.31.255.255 2 097 152 36.0.0.0/11 36.0.0.0/255.224.0.0 allow from 36.0.0.0/11 deny from 36.0.0.0/11
36.32.0.0 36.35.255.255 262 144 36.32.0.0/14 36.32.0.0/255.252.0.0 allow from 36.32.0.0/14 deny from 36.32.0.0/14
36.36.0.0 36.36.255.255 65 536 36.36.0.0/16 36.36.0.0/255.255.0.0 allow from 36.36.0.0/16 deny from 36.36.0.0/16
36.37.0.0 36.37.31.255 8 192 36.37.0.0/19 36.37.0.0/255.255.224.0 allow from 36.37.0.0/19 deny from 36.37.0.0/19
36.37.32.0 36.37.35.255 1 024 36.37.32.0/22 36.37.32.0/255.255.252.0 allow from 36.37.32.0/22 deny from 36.37.32.0/22
36.37.36.0 36.37.37.255 512 36.37.36.0/23 36.37.36.0/255.255.254.0 allow from 36.37.36.0/23 deny from 36.37.36.0/23
36.37.39.0 36.37.39.255 256 36.37.39.0/24 36.37.39.0/255.255.255.0 allow from 36.37.39.0/24 deny from 36.37.39.0/24
36.37.40.0 36.37.47.255 2 048 36.37.40.0/21 36.37.40.0/255.255.248.0 allow from 36.37.40.0/21 deny from 36.37.40.0/21
36.37.48.0 36.37.63.255 4 096 36.37.48.0/20 36.37.48.0/255.255.240.0 allow from 36.37.48.0/20 deny from 36.37.48.0/20
36.37.64.0 36.37.127.255 16 384 36.37.64.0/18 36.37.64.0/255.255.192.0 allow from 36.37.64.0/18 deny from 36.37.64.0/18
36.37.128.0 36.37.255.255 32 768 36.37.128.0/17 36.37.128.0/255.255.128.0 allow from 36.37.128.0/17 deny from 36.37.128.0/17
36.38.0.0 36.39.255.255 131 072 36.38.0.0/15 36.38.0.0/255.254.0.0 allow from 36.38.0.0/15 deny from 36.38.0.0/15
36.40.0.0 36.47.255.255 524 288 36.40.0.0/13 36.40.0.0/255.248.0.0 allow from 36.40.0.0/13 deny from 36.40.0.0/13
36.48.0.0 36.49.255.255 131 072 36.48.0.0/15 36.48.0.0/255.254.0.0 allow from 36.48.0.0/15 deny from 36.48.0.0/15
36.51.0.0 36.51.255.255 65 536 36.51.0.0/16 36.51.0.0/255.255.0.0 allow from 36.51.0.0/16 deny from 36.51.0.0/16
36.52.0.0 36.55.255.255 262 144 36.52.0.0/14 36.52.0.0/255.252.0.0 allow from 36.52.0.0/14 deny from 36.52.0.0/14
36.56.0.0 36.63.255.255 524 288 36.56.0.0/13 36.56.0.0/255.248.0.0 allow from 36.56.0.0/13 deny from 36.56.0.0/13
36.64.0.0 36.127.255.255 4 194 304 36.64.0.0/10 36.64.0.0/255.192.0.0 allow from 36.64.0.0/10 deny from 36.64.0.0/10
36.128.0.0 36.191.255.255 4 194 304 36.128.0.0/10 36.128.0.0/255.192.0.0 allow from 36.128.0.0/10 deny from 36.128.0.0/10
36.192.0.0 36.223.255.255 2 097 152 36.192.0.0/11 36.192.0.0/255.224.0.0 allow from 36.192.0.0/11 deny from 36.192.0.0/11
36.224.0.0 36.239.255.255 1 048 576 36.224.0.0/12 36.224.0.0/255.240.0.0 allow from 36.224.0.0/12 deny from 36.224.0.0/12
36.240.0.0 36.247.255.255 524 288 36.240.0.0/13 36.240.0.0/255.248.0.0 allow from 36.240.0.0/13 deny from 36.240.0.0/13
36.248.0.0 36.251.255.255 262 144 36.248.0.0/14 36.248.0.0/255.252.0.0 allow from 36.248.0.0/14 deny from 36.248.0.0/14
36.252.0.0 36.253.255.255 131 072 36.252.0.0/15 36.252.0.0/255.254.0.0 allow from 36.252.0.0/15 deny from 36.252.0.0/15
36.254.0.0 36.254.255.255 65 536 36.254.0.0/16 36.254.0.0/255.255.0.0 allow from 36.254.0.0/16 deny from 36.254.0.0/16
36.255.0.0 36.255.31.255 8 192 36.255.0.0/19 36.255.0.0/255.255.224.0 allow from 36.255.0.0/19 deny from 36.255.0.0/19
36.255.32.0 36.255.47.255 4 096 36.255.32.0/20 36.255.32.0/255.255.240.0 allow from 36.255.32.0/20 deny from 36.255.32.0/20
36.255.52.0 36.255.55.255 1 024 36.255.52.0/22 36.255.52.0/255.255.252.0 allow from 36.255.52.0/22 deny from 36.255.52.0/22
36.255.56.0 36.255.63.255 2 048 36.255.56.0/21 36.255.56.0/255.255.248.0 allow from 36.255.56.0/21 deny from 36.255.56.0/21
36.255.64.0 36.255.71.255 2 048 36.255.64.0/21 36.255.64.0/255.255.248.0 allow from 36.255.64.0/21 deny from 36.255.64.0/21
36.255.80.0 36.255.87.255 2 048 36.255.80.0/21 36.255.80.0/255.255.248.0 allow from 36.255.80.0/21 deny from 36.255.80.0/21
36.255.88.0 36.255.91.255 1 024 36.255.88.0/22 36.255.88.0/255.255.252.0 allow from 36.255.88.0/22 deny from 36.255.88.0/22
36.255.96.0 36.255.111.255 4 096 36.255.96.0/20 36.255.96.0/255.255.240.0 allow from 36.255.96.0/20 deny from 36.255.96.0/20
36.255.116.0 36.255.119.255 1 024 36.255.116.0/22 36.255.116.0/255.255.252.0 allow from 36.255.116.0/22 deny from 36.255.116.0/22
36.255.120.0 36.255.127.255 2 048 36.255.120.0/21 36.255.120.0/255.255.248.0 allow from 36.255.120.0/21 deny from 36.255.120.0/21
36.255.128.0 36.255.255.255 32 768 36.255.128.0/17 36.255.128.0/255.255.128.0 allow from 36.255.128.0/17 deny from 36.255.128.0/17
37.8.0.0 37.8.127.255 32 768 37.8.0.0/17 37.8.0.0/255.255.128.0 allow from 37.8.0.0/17 deny from 37.8.0.0/17
37.9.16.0 37.9.31.255 4 096 37.9.16.0/20 37.9.16.0/255.255.240.0 allow from 37.9.16.0/20 deny from 37.9.16.0/20
37.9.176.0 37.9.183.255 2 048 37.9.176.0/21 37.9.176.0/255.255.248.0 allow from 37.9.176.0/21 deny from 37.9.176.0/21
37.9.248.0 37.9.255.255 2 048 37.9.248.0/21 37.9.248.0/255.255.248.0 allow from 37.9.248.0/21 deny from 37.9.248.0/21
37.10.64.0 37.10.67.255 1 024 37.10.64.0/22 37.10.64.0/255.255.252.0 allow from 37.10.64.0/22 deny from 37.10.64.0/22
37.10.109.0 37.10.109.255 256 37.10.109.0/24 37.10.109.0/255.255.255.0 allow from 37.10.109.0/24 deny from 37.10.109.0/24
37.10.117.0 37.10.117.255 256 37.10.117.0/24 37.10.117.0/255.255.255.0 allow from 37.10.117.0/24 deny from 37.10.117.0/24
37.16.32.0 37.16.63.255 8 192 37.16.32.0/19 37.16.32.0/255.255.224.0 allow from 37.16.32.0/19 deny from 37.16.32.0/19
37.16.128.0 37.16.255.255 32 768 37.16.128.0/17 37.16.128.0/255.255.128.0 allow from 37.16.128.0/17 deny from 37.16.128.0/17
37.17.128.0 37.17.159.255 8 192 37.17.128.0/19 37.17.128.0/255.255.224.0 allow from 37.17.128.0/19 deny from 37.17.128.0/19
37.17.176.0 37.17.183.255 2 048 37.17.176.0/21 37.17.176.0/255.255.248.0 allow from 37.17.176.0/21 deny from 37.17.176.0/21
37.17.192.0 37.17.207.255 4 096 37.17.192.0/20 37.17.192.0/255.255.240.0 allow from 37.17.192.0/20 deny from 37.17.192.0/20
37.18.58.0 37.18.58.255 256 37.18.58.0/24 37.18.58.0/255.255.255.0 allow from 37.18.58.0/24 deny from 37.18.58.0/24
37.19.80.0 37.19.95.255 4 096 37.19.80.0/20 37.19.80.0/255.255.240.0 allow from 37.19.80.0/20 deny from 37.19.80.0/20
37.19.112.0 37.19.127.255 4 096 37.19.112.0/20 37.19.112.0/255.255.240.0 allow from 37.19.112.0/20 deny from 37.19.112.0/20
37.25.0.0 37.25.31.255 8 192 37.25.0.0/19 37.25.0.0/255.255.224.0 allow from 37.25.0.0/19 deny from 37.25.0.0/19
37.25.32.0 37.25.39.255 2 048 37.25.32.0/21 37.25.32.0/255.255.248.0 allow from 37.25.32.0/21 deny from 37.25.32.0/21
37.26.0.0 37.26.63.255 16 384 37.26.0.0/18 37.26.0.0/255.255.192.0 allow from 37.26.0.0/18 deny from 37.26.0.0/18
37.26.144.0 37.26.151.255 2 048 37.26.144.0/21 37.26.144.0/255.255.248.0 allow from 37.26.144.0/21 deny from 37.26.144.0/21
37.26.168.0 37.26.175.255 2 048 37.26.168.0/21 37.26.168.0/255.255.248.0 allow from 37.26.168.0/21 deny from 37.26.168.0/21
37.28.0.0 37.28.127.255 32 768 37.28.0.0/17 37.28.0.0/255.255.128.0 allow from 37.28.0.0/17 deny from 37.28.0.0/17
37.32.0.0 37.32.31.255 8 192 37.32.0.0/19 37.32.0.0/255.255.224.0 allow from 37.32.0.0/19 deny from 37.32.0.0/19
37.32.32.0 37.32.47.255 4 096 37.32.32.0/20 37.32.32.0/255.255.240.0 allow from 37.32.32.0/20 deny from 37.32.32.0/20
37.32.64.0 37.32.79.255 4 096 37.32.64.0/20 37.32.64.0/255.255.240.0 allow from 37.32.64.0/20 deny from 37.32.64.0/20
37.32.112.0 37.32.127.255 4 096 37.32.112.0/20 37.32.112.0/255.255.240.0 allow from 37.32.112.0/20 deny from 37.32.112.0/20
37.34.80.0 37.34.95.255 4 096 37.34.80.0/20 37.34.80.0/255.255.240.0 allow from 37.34.80.0/20 deny from 37.34.80.0/20
37.34.128.0 37.34.255.255 32 768 37.34.128.0/17 37.34.128.0/255.255.128.0 allow from 37.34.128.0/17 deny from 37.34.128.0/17
37.36.0.0 37.39.255.255 262 144 37.36.0.0/14 37.36.0.0/255.252.0.0 allow from 37.36.0.0/14 deny from 37.36.0.0/14
37.40.0.0 37.43.255.255 262 144 37.40.0.0/14 37.40.0.0/255.252.0.0 allow from 37.40.0.0/14 deny from 37.40.0.0/14
37.44.32.0 37.44.39.255 2 048 37.44.32.0/21 37.44.32.0/255.255.248.0 allow from 37.44.32.0/21 deny from 37.44.32.0/21
37.44.56.0 37.44.63.255 2 048 37.44.56.0/21 37.44.56.0/255.255.248.0 allow from 37.44.56.0/21 deny from 37.44.56.0/21
37.44.200.0 37.44.203.255 1 024 37.44.200.0/22 37.44.200.0/255.255.252.0 allow from 37.44.200.0/22 deny from 37.44.200.0/22
37.46.32.0 37.46.47.255 4 096 37.46.32.0/20 37.46.32.0/255.255.240.0 allow from 37.46.32.0/20 deny from 37.46.32.0/20
37.46.96.0 37.46.99.255 1 024 37.46.96.0/22 37.46.96.0/255.255.252.0 allow from 37.46.96.0/22 deny from 37.46.96.0/22
37.46.104.0 37.46.111.255 2 048 37.46.104.0/21 37.46.104.0/255.255.248.0 allow from 37.46.104.0/21 deny from 37.46.104.0/21
37.48.128.0 37.48.191.255 16 384 37.48.128.0/18 37.48.128.0/255.255.192.0 allow from 37.48.128.0/18 deny from 37.48.128.0/18
37.48.192.0 37.48.223.255 8 192 37.48.192.0/19 37.48.192.0/255.255.224.0 allow from 37.48.192.0/19 deny from 37.48.192.0/19
37.49.144.0 37.49.151.255 2 048 37.49.144.0/21 37.49.144.0/255.255.248.0 allow from 37.49.144.0/21 deny from 37.49.144.0/21
37.56.0.0 37.56.255.255 65 536 37.56.0.0/16 37.56.0.0/255.255.0.0 allow from 37.56.0.0/16 deny from 37.56.0.0/16
37.60.40.0 37.60.47.255 2 048 37.60.40.0/21 37.60.40.0/255.255.248.0 allow from 37.60.40.0/21 deny from 37.60.40.0/21
37.60.144.0 37.60.151.255 2 048 37.60.144.0/21 37.60.144.0/255.255.248.0 allow from 37.60.144.0/21 deny from 37.60.144.0/21
37.61.0.0 37.61.127.255 32 768 37.61.0.0/17 37.61.0.0/255.255.128.0 allow from 37.61.0.0/17 deny from 37.61.0.0/17
37.61.224.0 37.61.231.255 2 048 37.61.224.0/21 37.61.224.0/255.255.248.0 allow from 37.61.224.0/21 deny from 37.61.224.0/21
37.63.128.0 37.63.255.255 32 768 37.63.128.0/17 37.63.128.0/255.255.128.0 allow from 37.63.128.0/17 deny from 37.63.128.0/17
37.72.128.0 37.72.143.255 4 096 37.72.128.0/20 37.72.128.0/255.255.240.0 allow from 37.72.128.0/20 deny from 37.72.128.0/20
37.75.128.0 37.75.135.255 2 048 37.75.128.0/21 37.75.128.0/255.255.248.0 allow from 37.75.128.0/21 deny from 37.75.128.0/21
37.75.144.0 37.75.151.255 2 048 37.75.144.0/21 37.75.144.0/255.255.248.0 allow from 37.75.144.0/21 deny from 37.75.144.0/21
37.75.208.0 37.75.215.255 2 048 37.75.208.0/21 37.75.208.0/255.255.248.0 allow from 37.75.208.0/21 deny from 37.75.208.0/21
37.75.240.0 37.75.247.255 2 048 37.75.240.0/21 37.75.240.0/255.255.248.0 allow from 37.75.240.0/21 deny from 37.75.240.0/21
37.76.192.0 37.76.255.255 16 384 37.76.192.0/18 37.76.192.0/255.255.192.0 allow from 37.76.192.0/18 deny from 37.76.192.0/18
37.77.48.0 37.77.55.255 2 048 37.77.48.0/21 37.77.48.0/255.255.248.0 allow from 37.77.48.0/21 deny from 37.77.48.0/21
37.77.64.0 37.77.79.255 4 096 37.77.64.0/20 37.77.64.0/255.255.240.0 allow from 37.77.64.0/20 deny from 37.77.64.0/20
37.98.0.0 37.98.127.255 32 768 37.98.0.0/17 37.98.0.0/255.255.128.0 allow from 37.98.0.0/17 deny from 37.98.0.0/17
37.98.152.0 37.98.159.255 2 048 37.98.152.0/21 37.98.152.0/255.255.248.0 allow from 37.98.152.0/21 deny from 37.98.152.0/21
37.98.224.0 37.98.231.255 2 048 37.98.224.0/21 37.98.224.0/255.255.248.0 allow from 37.98.224.0/21 deny from 37.98.224.0/21
37.99.0.0 37.99.127.255 32 768 37.99.0.0/17 37.99.0.0/255.255.128.0 allow from 37.99.0.0/17 deny from 37.99.0.0/17
37.99.128.0 37.99.191.255 16 384 37.99.128.0/18 37.99.128.0/255.255.192.0 allow from 37.99.128.0/18 deny from 37.99.128.0/18
37.104.0.0 37.107.255.255 262 144 37.104.0.0/14 37.104.0.0/255.252.0.0 allow from 37.104.0.0/14 deny from 37.104.0.0/14
37.110.160.0 37.110.191.255 8 192 37.110.160.0/19 37.110.160.0/255.255.224.0 allow from 37.110.160.0/19 deny from 37.110.160.0/19
37.110.208.0 37.110.215.255 2 048 37.110.208.0/21 37.110.208.0/255.255.248.0 allow from 37.110.208.0/21 deny from 37.110.208.0/21
37.111.0.0 37.111.255.255 65 536 37.111.0.0/16 37.111.0.0/255.255.0.0 allow from 37.111.0.0/16 deny from 37.111.0.0/16
37.114.128.0 37.114.255.255 32 768 37.114.128.0/17 37.114.128.0/255.255.128.0 allow from 37.114.128.0/17 deny from 37.114.128.0/17
37.121.0.0 37.121.255.255 65 536 37.121.0.0/16 37.121.0.0/255.255.0.0 allow from 37.121.0.0/16 deny from 37.121.0.0/16
37.122.152.0 37.122.159.255 2 048 37.122.152.0/21 37.122.152.0/255.255.248.0 allow from 37.122.152.0/21 deny from 37.122.152.0/21
37.123.64.0 37.123.95.255 8 192 37.123.64.0/19 37.123.64.0/255.255.224.0 allow from 37.123.64.0/19 deny from 37.123.64.0/19
37.124.0.0 37.127.255.255 262 144 37.124.0.0/14 37.124.0.0/255.252.0.0 allow from 37.124.0.0/14 deny from 37.124.0.0/14
37.128.200.0 37.128.207.255 2 048 37.128.200.0/21 37.128.200.0/255.255.248.0 allow from 37.128.200.0/21 deny from 37.128.200.0/21
37.128.240.0 37.128.255.255 4 096 37.128.240.0/20 37.128.240.0/255.255.240.0 allow from 37.128.240.0/20 deny from 37.128.240.0/20
37.129.0.0 37.129.255.255 65 536 37.129.0.0/16 37.129.0.0/255.255.0.0 allow from 37.129.0.0/16 deny from 37.129.0.0/16
37.130.200.0 37.130.207.255 2 048 37.130.200.0/21 37.130.200.0/255.255.248.0 allow from 37.130.200.0/21 deny from 37.130.200.0/21
37.131.0.0 37.131.127.255 32 768 37.131.0.0/17 37.131.0.0/255.255.128.0 allow from 37.131.0.0/17 deny from 37.131.0.0/17
37.131.224.0 37.131.231.255 2 048 37.131.224.0/21 37.131.224.0/255.255.248.0 allow from 37.131.224.0/21 deny from 37.131.224.0/21
37.137.0.0 37.137.255.255 65 536 37.137.0.0/16 37.137.0.0/255.255.0.0 allow from 37.137.0.0/16 deny from 37.137.0.0/16
37.141.0.0 37.141.255.255 65 536 37.141.0.0/16 37.141.0.0/255.255.0.0 allow from 37.141.0.0/16 deny from 37.141.0.0/16
37.142.0.0 37.142.255.255 65 536 37.142.0.0/16 37.142.0.0/255.255.0.0 allow from 37.142.0.0/16 deny from 37.142.0.0/16
37.143.144.0 37.143.159.255 4 096 37.143.144.0/20 37.143.144.0/255.255.240.0 allow from 37.143.144.0/20 deny from 37.143.144.0/20
37.148.0.0 37.148.127.255 32 768 37.148.0.0/17 37.148.0.0/255.255.128.0 allow from 37.148.0.0/17 deny from 37.148.0.0/17
37.148.248.0 37.148.251.255 1 024 37.148.248.0/22 37.148.248.0/255.255.252.0 allow from 37.148.248.0/22 deny from 37.148.248.0/22
37.149.0.0 37.149.255.255 65 536 37.149.0.0/16 37.149.0.0/255.255.0.0 allow from 37.149.0.0/16 deny from 37.149.0.0/16
37.150.0.0 37.151.255.255 131 072 37.150.0.0/15 37.150.0.0/255.254.0.0 allow from 37.150.0.0/15 deny from 37.150.0.0/15
37.152.0.0 37.152.7.255 2 048 37.152.0.0/21 37.152.0.0/255.255.248.0 allow from 37.152.0.0/21 deny from 37.152.0.0/21
37.152.160.0 37.152.191.255 8 192 37.152.160.0/19 37.152.160.0/255.255.224.0 allow from 37.152.160.0/19 deny from 37.152.160.0/19
37.153.128.0 37.153.131.255 1 024 37.153.128.0/22 37.153.128.0/255.255.252.0 allow from 37.153.128.0/22 deny from 37.153.128.0/22
37.153.176.0 37.153.191.255 4 096 37.153.176.0/20 37.153.176.0/255.255.240.0 allow from 37.153.176.0/20 deny from 37.153.176.0/20
37.156.0.0 37.156.3.255 1 024 37.156.0.0/22 37.156.0.0/255.255.252.0 allow from 37.156.0.0/22 deny from 37.156.0.0/22
37.156.8.0 37.156.15.255 2 048 37.156.8.0/21 37.156.8.0/255.255.248.0 allow from 37.156.8.0/21 deny from 37.156.8.0/21
37.156.16.0 37.156.31.255 4 096 37.156.16.0/20 37.156.16.0/255.255.240.0 allow from 37.156.16.0/20 deny from 37.156.16.0/20
37.156.48.0 37.156.63.255 4 096 37.156.48.0/20 37.156.48.0/255.255.240.0 allow from 37.156.48.0/20 deny from 37.156.48.0/20
37.156.100.0 37.156.103.255 1 024 37.156.100.0/22 37.156.100.0/255.255.252.0 allow from 37.156.100.0/22 deny from 37.156.100.0/22
37.156.104.0 37.156.107.255 1 024 37.156.104.0/22 37.156.104.0/255.255.252.0 allow from 37.156.104.0/22 deny from 37.156.104.0/22
37.156.112.0 37.156.127.255 4 096 37.156.112.0/20 37.156.112.0/255.255.240.0 allow from 37.156.112.0/20 deny from 37.156.112.0/20
37.156.128.0 37.156.143.255 4 096 37.156.128.0/20 37.156.128.0/255.255.240.0 allow from 37.156.128.0/20 deny from 37.156.128.0/20
37.156.144.0 37.156.147.255 1 024 37.156.144.0/22 37.156.144.0/255.255.252.0 allow from 37.156.144.0/22 deny from 37.156.144.0/22
37.156.152.0 37.156.159.255 2 048 37.156.152.0/21 37.156.152.0/255.255.248.0 allow from 37.156.152.0/21 deny from 37.156.152.0/21
37.156.160.0 37.156.167.255 2 048 37.156.160.0/21 37.156.160.0/255.255.248.0 allow from 37.156.160.0/21 deny from 37.156.160.0/21
37.156.176.0 37.156.179.255 1 024 37.156.176.0/22 37.156.176.0/255.255.252.0 allow from 37.156.176.0/22 deny from 37.156.176.0/22
37.156.212.0 37.156.215.255 1 024 37.156.212.0/22 37.156.212.0/255.255.252.0 allow from 37.156.212.0/22 deny from 37.156.212.0/22
37.156.232.0 37.156.239.255 2 048 37.156.232.0/21 37.156.232.0/255.255.248.0 allow from 37.156.232.0/21 deny from 37.156.232.0/21
37.156.240.0 37.156.243.255 1 024 37.156.240.0/22 37.156.240.0/255.255.252.0 allow from 37.156.240.0/22 deny from 37.156.240.0/22
37.156.248.0 37.156.251.255 1 024 37.156.248.0/22 37.156.248.0/255.255.252.0 allow from 37.156.248.0/22 deny from 37.156.248.0/22
37.157.208.0 37.157.223.255 4 096 37.157.208.0/20 37.157.208.0/255.255.240.0 allow from 37.157.208.0/20 deny from 37.157.208.0/20
37.186.24.0 37.186.31.255 2 048 37.186.24.0/21 37.186.24.0/255.255.248.0 allow from 37.186.24.0/21 deny from 37.186.24.0/21
37.186.32.0 37.186.63.255 8 192 37.186.32.0/19 37.186.32.0/255.255.224.0 allow from 37.186.32.0/19 deny from 37.186.32.0/19
37.186.64.0 37.186.127.255 16 384 37.186.64.0/18 37.186.64.0/255.255.192.0 allow from 37.186.64.0/18 deny from 37.186.64.0/18
37.191.64.0 37.191.95.255 8 192 37.191.64.0/19 37.191.64.0/255.255.224.0 allow from 37.191.64.0/19 deny from 37.191.64.0/19
37.200.128.0 37.200.255.255 32 768 37.200.128.0/17 37.200.128.0/255.255.128.0 allow from 37.200.128.0/17 deny from 37.200.128.0/17
37.202.64.0 37.202.127.255 16 384 37.202.64.0/18 37.202.64.0/255.255.192.0 allow from 37.202.64.0/18 deny from 37.202.64.0/18
37.202.128.0 37.202.255.255 32 768 37.202.128.0/17 37.202.128.0/255.255.128.0 allow from 37.202.128.0/17 deny from 37.202.128.0/17
37.205.112.0 37.205.119.255 2 048 37.205.112.0/21 37.205.112.0/255.255.248.0 allow from 37.205.112.0/21 deny from 37.205.112.0/21
37.208.40.0 37.208.47.255 2 048 37.208.40.0/21 37.208.40.0/255.255.248.0 allow from 37.208.40.0/21 deny from 37.208.40.0/21
37.208.128.0 37.208.255.255 32 768 37.208.128.0/17 37.208.128.0/255.255.128.0 allow from 37.208.128.0/17 deny from 37.208.128.0/17
37.209.248.0 37.209.255.255 2 048 37.209.248.0/21 37.209.248.0/255.255.248.0 allow from 37.209.248.0/21 deny from 37.209.248.0/21
37.210.0.0 37.211.255.255 131 072 37.210.0.0/15 37.210.0.0/255.254.0.0 allow from 37.210.0.0/15 deny from 37.210.0.0/15
37.216.0.0 37.217.255.255 131 072 37.216.0.0/15 37.216.0.0/255.254.0.0 allow from 37.216.0.0/15 deny from 37.216.0.0/15
37.218.128.0 37.218.191.255 16 384 37.218.128.0/18 37.218.128.0/255.255.192.0 allow from 37.218.128.0/18 deny from 37.218.128.0/18
37.218.208.0 37.218.223.255 4 096 37.218.208.0/20 37.218.208.0/255.255.240.0 allow from 37.218.208.0/20 deny from 37.218.208.0/20
37.218.224.0 37.218.231.255 2 048 37.218.224.0/21 37.218.224.0/255.255.248.0 allow from 37.218.224.0/21 deny from 37.218.224.0/21
37.220.112.0 37.220.127.255 4 096 37.220.112.0/20 37.220.112.0/255.255.240.0 allow from 37.220.112.0/20 deny from 37.220.112.0/20
37.221.0.0 37.221.63.255 16 384 37.221.0.0/18 37.221.0.0/255.255.192.0 allow from 37.221.0.0/18 deny from 37.221.0.0/18
37.224.0.0 37.224.255.255 65 536 37.224.0.0/16 37.224.0.0/255.255.0.0 allow from 37.224.0.0/16 deny from 37.224.0.0/16
37.228.64.0 37.228.71.255 2 048 37.228.64.0/21 37.228.64.0/255.255.248.0 allow from 37.228.64.0/21 deny from 37.228.64.0/21
37.228.131.0 37.228.131.255 256 37.228.131.0/24 37.228.131.0/255.255.255.0 allow from 37.228.131.0/24 deny from 37.228.131.0/24
37.228.133.0 37.228.133.255 256 37.228.133.0/24 37.228.133.0/255.255.255.0 allow from 37.228.133.0/24 deny from 37.228.133.0/24
37.228.135.0 37.228.135.255 256 37.228.135.0/24 37.228.135.0/255.255.255.0 allow from 37.228.135.0/24 deny from 37.228.135.0/24
37.228.136.0 37.228.139.255 1 024 37.228.136.0/22 37.228.136.0/255.255.252.0 allow from 37.228.136.0/22 deny from 37.228.136.0/22
37.231.0.0 37.231.255.255 65 536 37.231.0.0/16 37.231.0.0/255.255.0.0 allow from 37.231.0.0/16 deny from 37.231.0.0/16
37.232.0.0 37.232.127.255 32 768 37.232.0.0/17 37.232.0.0/255.255.128.0 allow from 37.232.0.0/17 deny from 37.232.0.0/17
37.233.128.0 37.233.255.255 32 768 37.233.128.0/17 37.233.128.0/255.255.128.0 allow from 37.233.128.0/17 deny from 37.233.128.0/17
37.235.16.0 37.235.31.255 4 096 37.235.16.0/20 37.235.16.0/255.255.240.0 allow from 37.235.16.0/20 deny from 37.235.16.0/20
37.236.0.0 37.239.255.255 262 144 37.236.0.0/14 37.236.0.0/255.252.0.0 allow from 37.236.0.0/14 deny from 37.236.0.0/14
37.240.0.0 37.243.255.255 262 144 37.240.0.0/14 37.240.0.0/255.252.0.0 allow from 37.240.0.0/14 deny from 37.240.0.0/14
37.245.0.0 37.245.255.255 65 536 37.245.0.0/16 37.245.0.0/255.255.0.0 allow from 37.245.0.0/16 deny from 37.245.0.0/16
37.252.64.0 37.252.95.255 8 192 37.252.64.0/19 37.252.64.0/255.255.224.0 allow from 37.252.64.0/19 deny from 37.252.64.0/19
37.252.216.0 37.252.219.255 1 024 37.252.216.0/22 37.252.216.0/255.255.252.0 allow from 37.252.216.0/22 deny from 37.252.216.0/22
37.254.0.0 37.255.255.255 131 072 37.254.0.0/15 37.254.0.0/255.254.0.0 allow from 37.254.0.0/15 deny from 37.254.0.0/15
39.0.0.0 39.0.0.255 256 39.0.0.0/24 39.0.0.0/255.255.255.0 allow from 39.0.0.0/24 deny from 39.0.0.0/24
39.0.2.0 39.0.3.255 512 39.0.2.0/23 39.0.2.0/255.255.254.0 allow from 39.0.2.0/23 deny from 39.0.2.0/23
39.0.4.0 39.0.7.255 1 024 39.0.4.0/22 39.0.4.0/255.255.252.0 allow from 39.0.4.0/22 deny from 39.0.4.0/22
39.0.8.0 39.0.15.255 2 048 39.0.8.0/21 39.0.8.0/255.255.248.0 allow from 39.0.8.0/21 deny from 39.0.8.0/21
39.0.16.0 39.0.31.255 4 096 39.0.16.0/20 39.0.16.0/255.255.240.0 allow from 39.0.16.0/20 deny from 39.0.16.0/20
39.0.32.0 39.0.63.255 8 192 39.0.32.0/19 39.0.32.0/255.255.224.0 allow from 39.0.32.0/19 deny from 39.0.32.0/19
39.0.64.0 39.0.127.255 16 384 39.0.64.0/18 39.0.64.0/255.255.192.0 allow from 39.0.64.0/18 deny from 39.0.64.0/18
39.0.128.0 39.0.255.255 32 768 39.0.128.0/17 39.0.128.0/255.255.128.0 allow from 39.0.128.0/17 deny from 39.0.128.0/17
39.1.0.0 39.1.255.255 65 536 39.1.0.0/16 39.1.0.0/255.255.0.0 allow from 39.1.0.0/16 deny from 39.1.0.0/16
39.2.0.0 39.3.255.255 131 072 39.2.0.0/15 39.2.0.0/255.254.0.0 allow from 39.2.0.0/15 deny from 39.2.0.0/15
39.4.0.0 39.7.255.255 262 144 39.4.0.0/14 39.4.0.0/255.252.0.0 allow from 39.4.0.0/14 deny from 39.4.0.0/14
39.8.0.0 39.15.255.255 524 288 39.8.0.0/13 39.8.0.0/255.248.0.0 allow from 39.8.0.0/13 deny from 39.8.0.0/13
39.16.0.0 39.31.255.255 1 048 576 39.16.0.0/12 39.16.0.0/255.240.0.0 allow from 39.16.0.0/12 deny from 39.16.0.0/12
39.32.0.0 39.63.255.255 2 097 152 39.32.0.0/11 39.32.0.0/255.224.0.0 allow from 39.32.0.0/11 deny from 39.32.0.0/11
39.64.0.0 39.127.255.255 4 194 304 39.64.0.0/10 39.64.0.0/255.192.0.0 allow from 39.64.0.0/10 deny from 39.64.0.0/10
39.128.0.0 39.255.255.255 8 388 608 39.128.0.0/9 39.128.0.0/255.128.0.0 allow from 39.128.0.0/9 deny from 39.128.0.0/9
40.72.0.0 40.73.255.255 131 072 40.72.0.0/15 40.72.0.0/255.254.0.0 allow from 40.72.0.0/15 deny from 40.72.0.0/15
40.125.128.0 40.125.255.255 32 768 40.125.128.0/17 40.125.128.0/255.255.128.0 allow from 40.125.128.0/17 deny from 40.125.128.0/17
40.126.64.0 40.126.127.255 16 384 40.126.64.0/18 40.126.64.0/255.255.192.0 allow from 40.126.64.0/18 deny from 40.126.64.0/18
42.0.0.0 42.31.255.255 2 097 152 42.0.0.0/11 42.0.0.0/255.224.0.0 allow from 42.0.0.0/11 deny from 42.0.0.0/11
42.32.0.0 42.47.255.255 1 048 576 42.32.0.0/12 42.32.0.0/255.240.0.0 allow from 42.32.0.0/12 deny from 42.32.0.0/12
42.48.0.0 42.55.255.255 524 288 42.48.0.0/13 42.48.0.0/255.248.0.0 allow from 42.48.0.0/13 deny from 42.48.0.0/13
42.56.0.0 42.59.255.255 262 144 42.56.0.0/14 42.56.0.0/255.252.0.0 allow from 42.56.0.0/14 deny from 42.56.0.0/14
42.60.0.0 42.61.255.255 131 072 42.60.0.0/15 42.60.0.0/255.254.0.0 allow from 42.60.0.0/15 deny from 42.60.0.0/15
42.62.0.0 42.62.127.255 32 768 42.62.0.0/17 42.62.0.0/255.255.128.0 allow from 42.62.0.0/17 deny from 42.62.0.0/17
42.62.128.0 42.62.191.255 16 384 42.62.128.0/18 42.62.128.0/255.255.192.0 allow from 42.62.128.0/18 deny from 42.62.128.0/18
42.63.0.0 42.63.255.255 65 536 42.63.0.0/16 42.63.0.0/255.255.0.0 allow from 42.63.0.0/16 deny from 42.63.0.0/16
42.64.0.0 42.127.255.255 4 194 304 42.64.0.0/10 42.64.0.0/255.192.0.0 allow from 42.64.0.0/10 deny from 42.64.0.0/10
42.128.0.0 42.191.255.255 4 194 304 42.128.0.0/10 42.128.0.0/255.192.0.0 allow from 42.128.0.0/10 deny from 42.128.0.0/10
42.192.0.0 42.223.255.255 2 097 152 42.192.0.0/11 42.192.0.0/255.224.0.0 allow from 42.192.0.0/11 deny from 42.192.0.0/11
42.224.0.0 42.239.255.255 1 048 576 42.224.0.0/12 42.224.0.0/255.240.0.0 allow from 42.224.0.0/12 deny from 42.224.0.0/12
42.240.0.0 42.240.255.255 65 536 42.240.0.0/16 42.240.0.0/255.255.0.0 allow from 42.240.0.0/16 deny from 42.240.0.0/16
42.242.0.0 42.243.255.255 131 072 42.242.0.0/15 42.242.0.0/255.254.0.0 allow from 42.242.0.0/15 deny from 42.242.0.0/15
42.244.0.0 42.247.255.255 262 144 42.244.0.0/14 42.244.0.0/255.252.0.0 allow from 42.244.0.0/14 deny from 42.244.0.0/14
42.248.0.0 42.255.255.255 524 288 42.248.0.0/13 42.248.0.0/255.248.0.0 allow from 42.248.0.0/13 deny from 42.248.0.0/13
43.224.0.0 43.224.31.255 8 192 43.224.0.0/19 43.224.0.0/255.255.224.0 allow from 43.224.0.0/19 deny from 43.224.0.0/19
43.224.32.0 43.224.47.255 4 096 43.224.32.0/20 43.224.32.0/255.255.240.0 allow from 43.224.32.0/20 deny from 43.224.32.0/20
43.224.48.0 43.224.55.255 2 048 43.224.48.0/21 43.224.48.0/255.255.248.0 allow from 43.224.48.0/21 deny from 43.224.48.0/21
43.224.56.0 43.224.59.255 1 024 43.224.56.0/22 43.224.56.0/255.255.252.0 allow from 43.224.56.0/22 deny from 43.224.56.0/22
43.224.64.0 43.224.71.255 2 048 43.224.64.0/21 43.224.64.0/255.255.248.0 allow from 43.224.64.0/21 deny from 43.224.64.0/21
43.224.72.0 43.224.75.255 1 024 43.224.72.0/22 43.224.72.0/255.255.252.0 allow from 43.224.72.0/22 deny from 43.224.72.0/22
43.224.80.0 43.224.95.255 4 096 43.224.80.0/20 43.224.80.0/255.255.240.0 allow from 43.224.80.0/20 deny from 43.224.80.0/20
43.224.96.0 43.224.111.255 4 096 43.224.96.0/20 43.224.96.0/255.255.240.0 allow from 43.224.96.0/20 deny from 43.224.96.0/20
43.224.112.0 43.224.119.255 2 048 43.224.112.0/21 43.224.112.0/255.255.248.0 allow from 43.224.112.0/21 deny from 43.224.112.0/21
43.224.124.0 43.224.127.255 1 024 43.224.124.0/22 43.224.124.0/255.255.252.0 allow from 43.224.124.0/22 deny from 43.224.124.0/22
43.224.128.0 43.224.191.255 16 384 43.224.128.0/18 43.224.128.0/255.255.192.0 allow from 43.224.128.0/18 deny from 43.224.128.0/18
43.224.196.0 43.224.199.255 1 024 43.224.196.0/22 43.224.196.0/255.255.252.0 allow from 43.224.196.0/22 deny from 43.224.196.0/22
43.224.200.0 43.224.207.255 2 048 43.224.200.0/21 43.224.200.0/255.255.248.0 allow from 43.224.200.0/21 deny from 43.224.200.0/21
43.224.208.0 43.224.223.255 4 096 43.224.208.0/20 43.224.208.0/255.255.240.0 allow from 43.224.208.0/20 deny from 43.224.208.0/20
43.224.224.0 43.224.239.255 4 096 43.224.224.0/20 43.224.224.0/255.255.240.0 allow from 43.224.224.0/20 deny from 43.224.224.0/20
43.224.240.0 43.224.247.255 2 048 43.224.240.0/21 43.224.240.0/255.255.248.0 allow from 43.224.240.0/21 deny from 43.224.240.0/21
43.224.248.0 43.224.249.255 512 43.224.248.0/23 43.224.248.0/255.255.254.0 allow from 43.224.248.0/23 deny from 43.224.248.0/23
43.224.252.0 43.224.255.255 1 024 43.224.252.0/22 43.224.252.0/255.255.252.0 allow from 43.224.252.0/22 deny from 43.224.252.0/22
43.225.0.0 43.225.7.255 2 048 43.225.0.0/21 43.225.0.0/255.255.248.0 allow from 43.225.0.0/21 deny from 43.225.0.0/21
43.225.8.0 43.225.11.255 1 024 43.225.8.0/22 43.225.8.0/255.255.252.0 allow from 43.225.8.0/22 deny from 43.225.8.0/22
43.225.16.0 43.225.31.255 4 096 43.225.16.0/20 43.225.16.0/255.255.240.0 allow from 43.225.16.0/20 deny from 43.225.16.0/20
43.225.36.0 43.225.39.255 1 024 43.225.36.0/22 43.225.36.0/255.255.252.0 allow from 43.225.36.0/22 deny from 43.225.36.0/22
43.225.40.0 43.225.47.255 2 048 43.225.40.0/21 43.225.40.0/255.255.248.0 allow from 43.225.40.0/21 deny from 43.225.40.0/21
43.225.52.0 43.225.55.255 1 024 43.225.52.0/22 43.225.52.0/255.255.252.0 allow from 43.225.52.0/22 deny from 43.225.52.0/22
43.225.56.0 43.225.59.255 1 024 43.225.56.0/22 43.225.56.0/255.255.252.0 allow from 43.225.56.0/22 deny from 43.225.56.0/22
43.225.64.0 43.225.95.255 8 192 43.225.64.0/19 43.225.64.0/255.255.224.0 allow from 43.225.64.0/19 deny from 43.225.64.0/19
43.225.96.0 43.225.111.255 4 096 43.225.96.0/20 43.225.96.0/255.255.240.0 allow from 43.225.96.0/20 deny from 43.225.96.0/20
43.225.116.0 43.225.119.255 1 024 43.225.116.0/22 43.225.116.0/255.255.252.0 allow from 43.225.116.0/22 deny from 43.225.116.0/22
43.225.120.0 43.225.127.255 2 048 43.225.120.0/21 43.225.120.0/255.255.248.0 allow from 43.225.120.0/21 deny from 43.225.120.0/21
43.225.132.0 43.225.135.255 1 024 43.225.132.0/22 43.225.132.0/255.255.252.0 allow from 43.225.132.0/22 deny from 43.225.132.0/22
43.225.136.0 43.225.143.255 2 048 43.225.136.0/21 43.225.136.0/255.255.248.0 allow from 43.225.136.0/21 deny from 43.225.136.0/21
43.225.148.0 43.225.151.255 1 024 43.225.148.0/22 43.225.148.0/255.255.252.0 allow from 43.225.148.0/22 deny from 43.225.148.0/22
43.225.152.0 43.225.159.255 2 048 43.225.152.0/21 43.225.152.0/255.255.248.0 allow from 43.225.152.0/21 deny from 43.225.152.0/21
43.225.160.0 43.225.175.255 4 096 43.225.160.0/20 43.225.160.0/255.255.240.0 allow from 43.225.160.0/20 deny from 43.225.160.0/20
43.225.180.0 43.225.183.255 1 024 43.225.180.0/22 43.225.180.0/255.255.252.0 allow from 43.225.180.0/22 deny from 43.225.180.0/22
43.225.184.0 43.225.191.255 2 048 43.225.184.0/21 43.225.184.0/255.255.248.0 allow from 43.225.184.0/21 deny from 43.225.184.0/21
43.225.192.0 43.225.199.255 2 048 43.225.192.0/21 43.225.192.0/255.255.248.0 allow from 43.225.192.0/21 deny from 43.225.192.0/21
43.225.204.0 43.225.207.255 1 024 43.225.204.0/22 43.225.204.0/255.255.252.0 allow from 43.225.204.0/22 deny from 43.225.204.0/22
43.225.208.0 43.225.223.255 4 096 43.225.208.0/20 43.225.208.0/255.255.240.0 allow from 43.225.208.0/20 deny from 43.225.208.0/20
43.225.224.0 43.225.255.255 8 192 43.225.224.0/19 43.225.224.0/255.255.224.0 allow from 43.225.224.0/19 deny from 43.225.224.0/19
43.226.2.0 43.226.3.255 512 43.226.2.0/23 43.226.2.0/255.255.254.0 allow from 43.226.2.0/23 deny from 43.226.2.0/23
43.226.4.0 43.226.7.255 1 024 43.226.4.0/22 43.226.4.0/255.255.252.0 allow from 43.226.4.0/22 deny from 43.226.4.0/22
43.226.12.0 43.226.15.255 1 024 43.226.12.0/22 43.226.12.0/255.255.252.0 allow from 43.226.12.0/22 deny from 43.226.12.0/22
43.226.16.0 43.226.23.255 2 048 43.226.16.0/21 43.226.16.0/255.255.248.0 allow from 43.226.16.0/21 deny from 43.226.16.0/21
43.226.28.0 43.226.31.255 1 024 43.226.28.0/22 43.226.28.0/255.255.252.0 allow from 43.226.28.0/22 deny from 43.226.28.0/22
43.226.32.0 43.226.63.255 8 192 43.226.32.0/19 43.226.32.0/255.255.224.0 allow from 43.226.32.0/19 deny from 43.226.32.0/19
43.226.64.0 43.226.127.255 16 384 43.226.64.0/18 43.226.64.0/255.255.192.0 allow from 43.226.64.0/18 deny from 43.226.64.0/18
43.226.128.0 43.226.191.255 16 384 43.226.128.0/18 43.226.128.0/255.255.192.0 allow from 43.226.128.0/18 deny from 43.226.128.0/18
43.226.192.0 43.226.207.255 4 096 43.226.192.0/20 43.226.192.0/255.255.240.0 allow from 43.226.192.0/20 deny from 43.226.192.0/20
43.226.208.0 43.226.215.255 2 048 43.226.208.0/21 43.226.208.0/255.255.248.0 allow from 43.226.208.0/21 deny from 43.226.208.0/21
43.226.220.0 43.226.223.255 1 024 43.226.220.0/22 43.226.220.0/255.255.252.0 allow from 43.226.220.0/22 deny from 43.226.220.0/22
43.226.224.0 43.226.255.255 8 192 43.226.224.0/19 43.226.224.0/255.255.224.0 allow from 43.226.224.0/19 deny from 43.226.224.0/19
43.227.0.0 43.227.63.255 16 384 43.227.0.0/18 43.227.0.0/255.255.192.0 allow from 43.227.0.0/18 deny from 43.227.0.0/18
43.227.64.0 43.227.95.255 8 192 43.227.64.0/19 43.227.64.0/255.255.224.0 allow from 43.227.64.0/19 deny from 43.227.64.0/19
43.227.96.0 43.227.103.255 2 048 43.227.96.0/21 43.227.96.0/255.255.248.0 allow from 43.227.96.0/21 deny from 43.227.96.0/21
43.227.104.0 43.227.107.255 1 024 43.227.104.0/22 43.227.104.0/255.255.252.0 allow from 43.227.104.0/22 deny from 43.227.104.0/22
43.227.112.0 43.227.119.255 2 048 43.227.112.0/21 43.227.112.0/255.255.248.0 allow from 43.227.112.0/21 deny from 43.227.112.0/21
43.227.120.0 43.227.123.255 1 024 43.227.120.0/22 43.227.120.0/255.255.252.0 allow from 43.227.120.0/22 deny from 43.227.120.0/22
43.227.128.0 43.227.159.255 8 192 43.227.128.0/19 43.227.128.0/255.255.224.0 allow from 43.227.128.0/19 deny from 43.227.128.0/19
43.227.160.0 43.227.175.255 4 096 43.227.160.0/20 43.227.160.0/255.255.240.0 allow from 43.227.160.0/20 deny from 43.227.160.0/20
43.227.176.0 43.227.183.255 2 048 43.227.176.0/21 43.227.176.0/255.255.248.0 allow from 43.227.176.0/21 deny from 43.227.176.0/21
43.227.188.0 43.227.191.255 1 024 43.227.188.0/22 43.227.188.0/255.255.252.0 allow from 43.227.188.0/22 deny from 43.227.188.0/22
43.227.192.0 43.227.255.255 16 384 43.227.192.0/18 43.227.192.0/255.255.192.0 allow from 43.227.192.0/18 deny from 43.227.192.0/18
43.228.0.0 43.228.63.255 16 384 43.228.0.0/18 43.228.0.0/255.255.192.0 allow from 43.228.0.0/18 deny from 43.228.0.0/18
43.228.64.0 43.228.95.255 8 192 43.228.64.0/19 43.228.64.0/255.255.224.0 allow from 43.228.64.0/19 deny from 43.228.64.0/19
43.228.96.0 43.228.103.255 2 048 43.228.96.0/21 43.228.96.0/255.255.248.0 allow from 43.228.96.0/21 deny from 43.228.96.0/21
43.228.108.0 43.228.111.255 1 024 43.228.108.0/22 43.228.108.0/255.255.252.0 allow from 43.228.108.0/22 deny from 43.228.108.0/22
43.228.112.0 43.228.127.255 4 096 43.228.112.0/20 43.228.112.0/255.255.240.0 allow from 43.228.112.0/20 deny from 43.228.112.0/20
43.228.128.0 43.228.159.255 8 192 43.228.128.0/19 43.228.128.0/255.255.224.0 allow from 43.228.128.0/19 deny from 43.228.128.0/19
43.228.160.0 43.228.163.255 1 024 43.228.160.0/22 43.228.160.0/255.255.252.0 allow from 43.228.160.0/22 deny from 43.228.160.0/22
43.228.168.0 43.228.171.255 1 024 43.228.168.0/22 43.228.168.0/255.255.252.0 allow from 43.228.168.0/22 deny from 43.228.168.0/22
43.228.176.0 43.228.183.255 2 048 43.228.176.0/21 43.228.176.0/255.255.248.0 allow from 43.228.176.0/21 deny from 43.228.176.0/21
43.228.188.0 43.228.191.255 1 024 43.228.188.0/22 43.228.188.0/255.255.252.0 allow from 43.228.188.0/22 deny from 43.228.188.0/22
43.228.192.0 43.228.255.255 16 384 43.228.192.0/18 43.228.192.0/255.255.192.0 allow from 43.228.192.0/18 deny from 43.228.192.0/18
43.229.0.0 43.229.15.255 4 096 43.229.0.0/20 43.229.0.0/255.255.240.0 allow from 43.229.0.0/20 deny from 43.229.0.0/20
43.229.20.0 43.229.23.255 1 024 43.229.20.0/22 43.229.20.0/255.255.252.0 allow from 43.229.20.0/22 deny from 43.229.20.0/22
43.229.24.0 43.229.31.255 2 048 43.229.24.0/21 43.229.24.0/255.255.248.0 allow from 43.229.24.0/21 deny from 43.229.24.0/21
43.229.32.0 43.229.47.255 4 096 43.229.32.0/20 43.229.32.0/255.255.240.0 allow from 43.229.32.0/20 deny from 43.229.32.0/20
43.229.48.0 43.229.55.255 2 048 43.229.48.0/21 43.229.48.0/255.255.248.0 allow from 43.229.48.0/21 deny from 43.229.48.0/21
43.229.56.0 43.229.59.255 1 024 43.229.56.0/22 43.229.56.0/255.255.252.0 allow from 43.229.56.0/22 deny from 43.229.56.0/22
43.229.68.0 43.229.71.255 1 024 43.229.68.0/22 43.229.68.0/255.255.252.0 allow from 43.229.68.0/22 deny from 43.229.68.0/22
43.229.72.0 43.229.79.255 2 048 43.229.72.0/21 43.229.72.0/255.255.248.0 allow from 43.229.72.0/21 deny from 43.229.72.0/21
43.229.80.0 43.229.95.255 4 096 43.229.80.0/20 43.229.80.0/255.255.240.0 allow from 43.229.80.0/20 deny from 43.229.80.0/20
43.229.96.0 43.229.127.255 8 192 43.229.96.0/19 43.229.96.0/255.255.224.0 allow from 43.229.96.0/19 deny from 43.229.96.0/19
43.229.128.0 43.229.255.255 32 768 43.229.128.0/17 43.229.128.0/255.255.128.0 allow from 43.229.128.0/17 deny from 43.229.128.0/17
43.230.0.0 43.230.3.255 1 024 43.230.0.0/22 43.230.0.0/255.255.252.0 allow from 43.230.0.0/22 deny from 43.230.0.0/22
43.230.4.0 43.230.5.255 512 43.230.4.0/23 43.230.4.0/255.255.254.0 allow from 43.230.4.0/23 deny from 43.230.4.0/23
43.230.7.0 43.230.7.255 256 43.230.7.0/24 43.230.7.0/255.255.255.0 allow from 43.230.7.0/24 deny from 43.230.7.0/24
43.230.8.0 43.230.15.255 2 048 43.230.8.0/21 43.230.8.0/255.255.248.0 allow from 43.230.8.0/21 deny from 43.230.8.0/21
43.230.16.0 43.230.31.255 4 096 43.230.16.0/20 43.230.16.0/255.255.240.0 allow from 43.230.16.0/20 deny from 43.230.16.0/20
43.230.32.0 43.230.47.255 4 096 43.230.32.0/20 43.230.32.0/255.255.240.0 allow from 43.230.32.0/20 deny from 43.230.32.0/20
43.230.52.0 43.230.55.255 1 024 43.230.52.0/22 43.230.52.0/255.255.252.0 allow from 43.230.52.0/22 deny from 43.230.52.0/22
43.230.56.0 43.230.63.255 2 048 43.230.56.0/21 43.230.56.0/255.255.248.0 allow from 43.230.56.0/21 deny from 43.230.56.0/21
43.230.64.0 43.230.95.255 8 192 43.230.64.0/19 43.230.64.0/255.255.224.0 allow from 43.230.64.0/19 deny from 43.230.64.0/19
43.230.96.0 43.230.99.255 1 024 43.230.96.0/22 43.230.96.0/255.255.252.0 allow from 43.230.96.0/22 deny from 43.230.96.0/22
43.230.104.0 43.230.107.255 1 024 43.230.104.0/22 43.230.104.0/255.255.252.0 allow from 43.230.104.0/22 deny from 43.230.104.0/22
43.230.112.0 43.230.127.255 4 096 43.230.112.0/20 43.230.112.0/255.255.240.0 allow from 43.230.112.0/20 deny from 43.230.112.0/20
43.230.128.0 43.230.159.255 8 192 43.230.128.0/19 43.230.128.0/255.255.224.0 allow from 43.230.128.0/19 deny from 43.230.128.0/19
43.230.160.0 43.230.175.255 4 096 43.230.160.0/20 43.230.160.0/255.255.240.0 allow from 43.230.160.0/20 deny from 43.230.160.0/20
43.230.180.0 43.230.183.255 1 024 43.230.180.0/22 43.230.180.0/255.255.252.0 allow from 43.230.180.0/22 deny from 43.230.180.0/22
43.230.184.0 43.230.191.255 2 048 43.230.184.0/21 43.230.184.0/255.255.248.0 allow from 43.230.184.0/21 deny from 43.230.184.0/21
43.230.192.0 43.230.255.255 16 384 43.230.192.0/18 43.230.192.0/255.255.192.0 allow from 43.230.192.0/18 deny from 43.230.192.0/18
43.231.0.0 43.231.7.255 2 048 43.231.0.0/21 43.231.0.0/255.255.248.0 allow from 43.231.0.0/21 deny from 43.231.0.0/21
43.231.8.0 43.231.11.255 1 024 43.231.8.0/22 43.231.8.0/255.255.252.0 allow from 43.231.8.0/22 deny from 43.231.8.0/22
43.231.16.0 43.231.23.255 2 048 43.231.16.0/21 43.231.16.0/255.255.248.0 allow from 43.231.16.0/21 deny from 43.231.16.0/21
43.231.28.0 43.231.31.255 1 024 43.231.28.0/22 43.231.28.0/255.255.252.0 allow from 43.231.28.0/22 deny from 43.231.28.0/22
43.231.32.0 43.231.63.255 8 192 43.231.32.0/19 43.231.32.0/255.255.224.0 allow from 43.231.32.0/19 deny from 43.231.32.0/19
43.231.64.0 43.231.67.255 1 024 43.231.64.0/22 43.231.64.0/255.255.252.0 allow from 43.231.64.0/22 deny from 43.231.64.0/22
43.231.72.0 43.231.79.255 2 048 43.231.72.0/21 43.231.72.0/255.255.248.0 allow from 43.231.72.0/21 deny from 43.231.72.0/21
43.231.80.0 43.231.95.255 4 096 43.231.80.0/20 43.231.80.0/255.255.240.0 allow from 43.231.80.0/20 deny from 43.231.80.0/20
43.231.96.0 43.231.127.255 8 192 43.231.96.0/19 43.231.96.0/255.255.224.0 allow from 43.231.96.0/19 deny from 43.231.96.0/19
43.231.128.0 43.231.129.255 512 43.231.128.0/23 43.231.128.0/255.255.254.0 allow from 43.231.128.0/23 deny from 43.231.128.0/23
43.231.131.0 43.231.131.255 256 43.231.131.0/24 43.231.131.0/255.255.255.0 allow from 43.231.131.0/24 deny from 43.231.131.0/24
43.231.132.0 43.231.135.255 1 024 43.231.132.0/22 43.231.132.0/255.255.252.0 allow from 43.231.132.0/22 deny from 43.231.132.0/22
43.231.136.0 43.231.143.255 2 048 43.231.136.0/21 43.231.136.0/255.255.248.0 allow from 43.231.136.0/21 deny from 43.231.136.0/21
43.231.144.0 43.231.159.255 4 096 43.231.144.0/20 43.231.144.0/255.255.240.0 allow from 43.231.144.0/20 deny from 43.231.144.0/20
43.231.160.0 43.231.191.255 8 192 43.231.160.0/19 43.231.160.0/255.255.224.0 allow from 43.231.160.0/19 deny from 43.231.160.0/19
43.231.196.0 43.231.199.255 1 024 43.231.196.0/22 43.231.196.0/255.255.252.0 allow from 43.231.196.0/22 deny from 43.231.196.0/22
43.231.204.0 43.231.207.255 1 024 43.231.204.0/22 43.231.204.0/255.255.252.0 allow from 43.231.204.0/22 deny from 43.231.204.0/22
43.231.208.0 43.231.223.255 4 096 43.231.208.0/20 43.231.208.0/255.255.240.0 allow from 43.231.208.0/20 deny from 43.231.208.0/20
43.231.224.0 43.231.255.255 8 192 43.231.224.0/19 43.231.224.0/255.255.224.0 allow from 43.231.224.0/19 deny from 43.231.224.0/19
43.232.0.0 43.235.255.255 262 144 43.232.0.0/14 43.232.0.0/255.252.0.0 allow from 43.232.0.0/14 deny from 43.232.0.0/14
43.236.0.0 43.237.255.255 131 072 43.236.0.0/15 43.236.0.0/255.254.0.0 allow from 43.236.0.0/15 deny from 43.236.0.0/15
43.238.0.0 43.238.255.255 65 536 43.238.0.0/16 43.238.0.0/255.255.0.0 allow from 43.238.0.0/16 deny from 43.238.0.0/16
43.239.0.0 43.239.63.255 16 384 43.239.0.0/18 43.239.0.0/255.255.192.0 allow from 43.239.0.0/18 deny from 43.239.0.0/18
43.239.64.0 43.239.79.255 4 096 43.239.64.0/20 43.239.64.0/255.255.240.0 allow from 43.239.64.0/20 deny from 43.239.64.0/20
43.239.80.0 43.239.87.255 2 048 43.239.80.0/21 43.239.80.0/255.255.248.0 allow from 43.239.80.0/21 deny from 43.239.80.0/21
43.239.88.0 43.239.91.255 1 024 43.239.88.0/22 43.239.88.0/255.255.252.0 allow from 43.239.88.0/22 deny from 43.239.88.0/22
43.239.100.0 43.239.103.255 1 024 43.239.100.0/22 43.239.100.0/255.255.252.0 allow from 43.239.100.0/22 deny from 43.239.100.0/22
43.239.104.0 43.239.111.255 2 048 43.239.104.0/21 43.239.104.0/255.255.248.0 allow from 43.239.104.0/21 deny from 43.239.104.0/21
43.239.112.0 43.239.127.255 4 096 43.239.112.0/20 43.239.112.0/255.255.240.0 allow from 43.239.112.0/20 deny from 43.239.112.0/20
43.239.128.0 43.239.159.255 8 192 43.239.128.0/19 43.239.128.0/255.255.224.0 allow from 43.239.128.0/19 deny from 43.239.128.0/19
43.239.160.0 43.239.175.255 4 096 43.239.160.0/20 43.239.160.0/255.255.240.0 allow from 43.239.160.0/20 deny from 43.239.160.0/20
43.239.176.0 43.239.179.255 1 024 43.239.176.0/22 43.239.176.0/255.255.252.0 allow from 43.239.176.0/22 deny from 43.239.176.0/22
43.239.184.0 43.239.191.255 2 048 43.239.184.0/21 43.239.184.0/255.255.248.0 allow from 43.239.184.0/21 deny from 43.239.184.0/21
43.239.192.0 43.239.223.255 8 192 43.239.192.0/19 43.239.192.0/255.255.224.0 allow from 43.239.192.0/19 deny from 43.239.192.0/19
43.239.224.0 43.239.239.255 4 096 43.239.224.0/20 43.239.224.0/255.255.240.0 allow from 43.239.224.0/20 deny from 43.239.224.0/20
43.239.240.0 43.239.247.255 2 048 43.239.240.0/21 43.239.240.0/255.255.248.0 allow from 43.239.240.0/21 deny from 43.239.240.0/21
43.239.252.0 43.239.255.255 1 024 43.239.252.0/22 43.239.252.0/255.255.252.0 allow from 43.239.252.0/22 deny from 43.239.252.0/22
43.240.0.0 43.240.31.255 8 192 43.240.0.0/19 43.240.0.0/255.255.224.0 allow from 43.240.0.0/19 deny from 43.240.0.0/19
43.240.36.0 43.240.39.255 1 024 43.240.36.0/22 43.240.36.0/255.255.252.0 allow from 43.240.36.0/22 deny from 43.240.36.0/22
43.240.44.0 43.240.47.255 1 024 43.240.44.0/22 43.240.44.0/255.255.252.0 allow from 43.240.44.0/22 deny from 43.240.44.0/22
43.240.48.0 43.240.51.255 1 024 43.240.48.0/22 43.240.48.0/255.255.252.0 allow from 43.240.48.0/22 deny from 43.240.48.0/22
43.240.56.0 43.240.63.255 2 048 43.240.56.0/21 43.240.56.0/255.255.248.0 allow from 43.240.56.0/21 deny from 43.240.56.0/21
43.240.64.0 43.240.79.255 4 096 43.240.64.0/20 43.240.64.0/255.255.240.0 allow from 43.240.64.0/20 deny from 43.240.64.0/20
43.240.80.0 43.240.87.255 2 048 43.240.80.0/21 43.240.80.0/255.255.248.0 allow from 43.240.80.0/21 deny from 43.240.80.0/21
43.240.92.0 43.240.95.255 1 024 43.240.92.0/22 43.240.92.0/255.255.252.0 allow from 43.240.92.0/22 deny from 43.240.92.0/22
43.240.100.0 43.240.103.255 1 024 43.240.100.0/22 43.240.100.0/255.255.252.0 allow from 43.240.100.0/22 deny from 43.240.100.0/22
43.240.104.0 43.240.111.255 2 048 43.240.104.0/21 43.240.104.0/255.255.248.0 allow from 43.240.104.0/21 deny from 43.240.104.0/21
43.240.112.0 43.240.119.255 2 048 43.240.112.0/21 43.240.112.0/255.255.248.0 allow from 43.240.112.0/21 deny from 43.240.112.0/21
43.240.124.0 43.240.127.255 1 024 43.240.124.0/22 43.240.124.0/255.255.252.0 allow from 43.240.124.0/22 deny from 43.240.124.0/22
43.240.128.0 43.240.135.255 2 048 43.240.128.0/21 43.240.128.0/255.255.248.0 allow from 43.240.128.0/21 deny from 43.240.128.0/21
43.240.136.0 43.240.139.255 1 024 43.240.136.0/22 43.240.136.0/255.255.252.0 allow from 43.240.136.0/22 deny from 43.240.136.0/22
43.240.144.0 43.240.159.255 4 096 43.240.144.0/20 43.240.144.0/255.255.240.0 allow from 43.240.144.0/20 deny from 43.240.144.0/20
43.240.160.0 43.240.191.255 8 192 43.240.160.0/19 43.240.160.0/255.255.224.0 allow from 43.240.160.0/19 deny from 43.240.160.0/19
43.240.192.0 43.240.223.255 8 192 43.240.192.0/19 43.240.192.0/255.255.224.0 allow from 43.240.192.0/19 deny from 43.240.192.0/19
43.240.224.0 43.240.231.255 2 048 43.240.224.0/21 43.240.224.0/255.255.248.0 allow from 43.240.224.0/21 deny from 43.240.224.0/21
43.240.236.0 43.240.239.255 1 024 43.240.236.0/22 43.240.236.0/255.255.252.0 allow from 43.240.236.0/22 deny from 43.240.236.0/22
43.240.240.0 43.240.255.255 4 096 43.240.240.0/20 43.240.240.0/255.255.240.0 allow from 43.240.240.0/20 deny from 43.240.240.0/20
43.241.0.0 43.241.31.255 8 192 43.241.0.0/19 43.241.0.0/255.255.224.0 allow from 43.241.0.0/19 deny from 43.241.0.0/19
43.241.32.0 43.241.47.255 4 096 43.241.32.0/20 43.241.32.0/255.255.240.0 allow from 43.241.32.0/20 deny from 43.241.32.0/20
43.241.48.0 43.241.51.255 1 024 43.241.48.0/22 43.241.48.0/255.255.252.0 allow from 43.241.48.0/22 deny from 43.241.48.0/22
43.241.56.0 43.241.63.255 2 048 43.241.56.0/21 43.241.56.0/255.255.248.0 allow from 43.241.56.0/21 deny from 43.241.56.0/21
43.241.64.0 43.241.127.255 16 384 43.241.64.0/18 43.241.64.0/255.255.192.0 allow from 43.241.64.0/18 deny from 43.241.64.0/18
43.241.128.0 43.241.159.255 8 192 43.241.128.0/19 43.241.128.0/255.255.224.0 allow from 43.241.128.0/19 deny from 43.241.128.0/19
43.241.160.0 43.241.163.255 1 024 43.241.160.0/22 43.241.160.0/255.255.252.0 allow from 43.241.160.0/22 deny from 43.241.160.0/22
43.241.168.0 43.241.175.255 2 048 43.241.168.0/21 43.241.168.0/255.255.248.0 allow from 43.241.168.0/21 deny from 43.241.168.0/21
43.241.176.0 43.241.183.255 2 048 43.241.176.0/21 43.241.176.0/255.255.248.0 allow from 43.241.176.0/21 deny from 43.241.176.0/21
43.241.184.0 43.241.187.255 1 024 43.241.184.0/22 43.241.184.0/255.255.252.0 allow from 43.241.184.0/22 deny from 43.241.184.0/22
43.241.192.0 43.241.199.255 2 048 43.241.192.0/21 43.241.192.0/255.255.248.0 allow from 43.241.192.0/21 deny from 43.241.192.0/21
43.241.204.0 43.241.207.255 1 024 43.241.204.0/22 43.241.204.0/255.255.252.0 allow from 43.241.204.0/22 deny from 43.241.204.0/22
43.241.208.0 43.241.223.255 4 096 43.241.208.0/20 43.241.208.0/255.255.240.0 allow from 43.241.208.0/20 deny from 43.241.208.0/20
43.241.224.0 43.241.239.255 4 096 43.241.224.0/20 43.241.224.0/255.255.240.0 allow from 43.241.224.0/20 deny from 43.241.224.0/20
43.241.240.0 43.241.243.255 1 024 43.241.240.0/22 43.241.240.0/255.255.252.0 allow from 43.241.240.0/22 deny from 43.241.240.0/22
43.241.248.0 43.241.255.255 2 048 43.241.248.0/21 43.241.248.0/255.255.248.0 allow from 43.241.248.0/21 deny from 43.241.248.0/21
43.242.0.0 43.242.31.255 8 192 43.242.0.0/19 43.242.0.0/255.255.224.0 allow from 43.242.0.0/19 deny from 43.242.0.0/19
43.242.32.0 43.242.39.255 2 048 43.242.32.0/21 43.242.32.0/255.255.248.0 allow from 43.242.32.0/21 deny from 43.242.32.0/21
43.242.44.0 43.242.47.255 1 024 43.242.44.0/22 43.242.44.0/255.255.252.0 allow from 43.242.44.0/22 deny from 43.242.44.0/22
43.242.48.0 43.242.63.255 4 096 43.242.48.0/20 43.242.48.0/255.255.240.0 allow from 43.242.48.0/20 deny from 43.242.48.0/20
43.242.64.0 43.242.67.255 1 024 43.242.64.0/22 43.242.64.0/255.255.252.0 allow from 43.242.64.0/22 deny from 43.242.64.0/22
43.242.72.0 43.242.79.255 2 048 43.242.72.0/21 43.242.72.0/255.255.248.0 allow from 43.242.72.0/21 deny from 43.242.72.0/21
43.242.80.0 43.242.95.255 4 096 43.242.80.0/20 43.242.80.0/255.255.240.0 allow from 43.242.80.0/20 deny from 43.242.80.0/20
43.242.96.0 43.242.127.255 8 192 43.242.96.0/19 43.242.96.0/255.255.224.0 allow from 43.242.96.0/19 deny from 43.242.96.0/19
43.242.128.0 43.242.191.255 16 384 43.242.128.0/18 43.242.128.0/255.255.192.0 allow from 43.242.128.0/18 deny from 43.242.128.0/18
43.242.192.0 43.242.223.255 8 192 43.242.192.0/19 43.242.192.0/255.255.224.0 allow from 43.242.192.0/19 deny from 43.242.192.0/19
43.242.224.0 43.242.239.255 4 096 43.242.224.0/20 43.242.224.0/255.255.240.0 allow from 43.242.224.0/20 deny from 43.242.224.0/20
43.242.240.0 43.242.247.255 2 048 43.242.240.0/21 43.242.240.0/255.255.248.0 allow from 43.242.240.0/21 deny from 43.242.240.0/21
43.242.252.0 43.242.255.255 1 024 43.242.252.0/22 43.242.252.0/255.255.252.0 allow from 43.242.252.0/22 deny from 43.242.252.0/22
43.243.4.0 43.243.7.255 1 024 43.243.4.0/22 43.243.4.0/255.255.252.0 allow from 43.243.4.0/22 deny from 43.243.4.0/22
43.243.8.0 43.243.15.255 2 048 43.243.8.0/21 43.243.8.0/255.255.248.0 allow from 43.243.8.0/21 deny from 43.243.8.0/21
43.243.16.0 43.243.19.255 1 024 43.243.16.0/22 43.243.16.0/255.255.252.0 allow from 43.243.16.0/22 deny from 43.243.16.0/22
43.243.24.0 43.243.31.255 2 048 43.243.24.0/21 43.243.24.0/255.255.248.0 allow from 43.243.24.0/21 deny from 43.243.24.0/21
43.243.32.0 43.243.47.255 4 096 43.243.32.0/20 43.243.32.0/255.255.240.0 allow from 43.243.32.0/20 deny from 43.243.32.0/20
43.243.48.0 43.243.55.255 2 048 43.243.48.0/21 43.243.48.0/255.255.248.0 allow from 43.243.48.0/21 deny from 43.243.48.0/21
43.243.64.0 43.243.79.255 4 096 43.243.64.0/20 43.243.64.0/255.255.240.0 allow from 43.243.64.0/20 deny from 43.243.64.0/20
43.243.80.0 43.243.83.255 1 024 43.243.80.0/22 43.243.80.0/255.255.252.0 allow from 43.243.80.0/22 deny from 43.243.80.0/22
43.243.88.0 43.243.95.255 2 048 43.243.88.0/21 43.243.88.0/255.255.248.0 allow from 43.243.88.0/21 deny from 43.243.88.0/21
43.243.96.0 43.243.111.255 4 096 43.243.96.0/20 43.243.96.0/255.255.240.0 allow from 43.243.96.0/20 deny from 43.243.96.0/20
43.243.112.0 43.243.115.255 1 024 43.243.112.0/22 43.243.112.0/255.255.252.0 allow from 43.243.112.0/22 deny from 43.243.112.0/22
43.243.120.0 43.243.127.255 2 048 43.243.120.0/21 43.243.120.0/255.255.248.0 allow from 43.243.120.0/21 deny from 43.243.120.0/21
43.243.128.0 43.243.191.255 16 384 43.243.128.0/18 43.243.128.0/255.255.192.0 allow from 43.243.128.0/18 deny from 43.243.128.0/18
43.243.192.0 43.243.195.255 1 024 43.243.192.0/22 43.243.192.0/255.255.252.0 allow from 43.243.192.0/22 deny from 43.243.192.0/22
43.243.204.0 43.243.207.255 1 024 43.243.204.0/22 43.243.204.0/255.255.252.0 allow from 43.243.204.0/22 deny from 43.243.204.0/22
43.243.208.0 43.243.223.255 4 096 43.243.208.0/20 43.243.208.0/255.255.240.0 allow from 43.243.208.0/20 deny from 43.243.208.0/20
43.243.224.0 43.243.231.255 2 048 43.243.224.0/21 43.243.224.0/255.255.248.0 allow from 43.243.224.0/21 deny from 43.243.224.0/21
43.243.232.0 43.243.235.255 1 024 43.243.232.0/22 43.243.232.0/255.255.252.0 allow from 43.243.232.0/22 deny from 43.243.232.0/22
43.243.240.0 43.243.255.255 4 096 43.243.240.0/20 43.243.240.0/255.255.240.0 allow from 43.243.240.0/20 deny from 43.243.240.0/20
43.244.0.0 43.244.255.255 65 536 43.244.0.0/16 43.244.0.0/255.255.0.0 allow from 43.244.0.0/16 deny from 43.244.0.0/16
43.245.0.0 43.245.15.255 4 096 43.245.0.0/20 43.245.0.0/255.255.240.0 allow from 43.245.0.0/20 deny from 43.245.0.0/20
43.245.16.0 43.245.23.255 2 048 43.245.16.0/21 43.245.16.0/255.255.248.0 allow from 43.245.16.0/21 deny from 43.245.16.0/21
43.245.32.0 43.245.35.255 1 024 43.245.32.0/22 43.245.32.0/255.255.252.0 allow from 43.245.32.0/22 deny from 43.245.32.0/22
43.245.44.0 43.245.47.255 1 024 43.245.44.0/22 43.245.44.0/255.255.252.0 allow from 43.245.44.0/22 deny from 43.245.44.0/22
43.245.60.0 43.245.63.255 1 024 43.245.60.0/22 43.245.60.0/255.255.252.0 allow from 43.245.60.0/22 deny from 43.245.60.0/22
43.245.84.0 43.245.87.255 1 024 43.245.84.0/22 43.245.84.0/255.255.252.0 allow from 43.245.84.0/22 deny from 43.245.84.0/22
43.245.88.0 43.245.95.255 2 048 43.245.88.0/21 43.245.88.0/255.255.248.0 allow from 43.245.88.0/21 deny from 43.245.88.0/21
43.245.96.0 43.245.111.255 4 096 43.245.96.0/20 43.245.96.0/255.255.240.0 allow from 43.245.96.0/20 deny from 43.245.96.0/20
43.245.116.0 43.245.119.255 1 024 43.245.116.0/22 43.245.116.0/255.255.252.0 allow from 43.245.116.0/22 deny from 43.245.116.0/22
43.245.120.0 43.245.127.255 2 048 43.245.120.0/21 43.245.120.0/255.255.248.0 allow from 43.245.120.0/21 deny from 43.245.120.0/21
43.245.128.0 43.245.131.255 1 024 43.245.128.0/22 43.245.128.0/255.255.252.0 allow from 43.245.128.0/22 deny from 43.245.128.0/22
43.245.136.0 43.245.143.255 2 048 43.245.136.0/21 43.245.136.0/255.255.248.0 allow from 43.245.136.0/21 deny from 43.245.136.0/21
43.245.144.0 43.245.151.255 2 048 43.245.144.0/21 43.245.144.0/255.255.248.0 allow from 43.245.144.0/21 deny from 43.245.144.0/21
43.245.156.0 43.245.159.255 1 024 43.245.156.0/22 43.245.156.0/255.255.252.0 allow from 43.245.156.0/22 deny from 43.245.156.0/22
43.245.180.0 43.245.183.255 1 024 43.245.180.0/22 43.245.180.0/255.255.252.0 allow from 43.245.180.0/22 deny from 43.245.180.0/22
43.245.184.0 43.245.191.255 2 048 43.245.184.0/21 43.245.184.0/255.255.248.0 allow from 43.245.184.0/21 deny from 43.245.184.0/21
43.245.192.0 43.245.207.255 4 096 43.245.192.0/20 43.245.192.0/255.255.240.0 allow from 43.245.192.0/20 deny from 43.245.192.0/20
43.245.208.0 43.245.211.255 1 024 43.245.208.0/22 43.245.208.0/255.255.252.0 allow from 43.245.208.0/22 deny from 43.245.208.0/22
43.245.216.0 43.245.223.255 2 048 43.245.216.0/21 43.245.216.0/255.255.248.0 allow from 43.245.216.0/21 deny from 43.245.216.0/21
43.245.228.0 43.245.231.255 1 024 43.245.228.0/22 43.245.228.0/255.255.252.0 allow from 43.245.228.0/22 deny from 43.245.228.0/22
43.245.232.0 43.245.239.255 2 048 43.245.232.0/21 43.245.232.0/255.255.248.0 allow from 43.245.232.0/21 deny from 43.245.232.0/21
43.245.244.0 43.245.247.255 1 024 43.245.244.0/22 43.245.244.0/255.255.252.0 allow from 43.245.244.0/22 deny from 43.245.244.0/22
43.245.248.0 43.245.255.255 2 048 43.245.248.0/21 43.245.248.0/255.255.248.0 allow from 43.245.248.0/21 deny from 43.245.248.0/21
43.246.0.0 43.246.127.255 32 768 43.246.0.0/17 43.246.0.0/255.255.128.0 allow from 43.246.0.0/17 deny from 43.246.0.0/17
43.246.128.0 43.246.191.255 16 384 43.246.128.0/18 43.246.128.0/255.255.192.0 allow from 43.246.128.0/18 deny from 43.246.128.0/18
43.246.192.0 43.246.223.255 8 192 43.246.192.0/19 43.246.192.0/255.255.224.0 allow from 43.246.192.0/19 deny from 43.246.192.0/19
43.246.224.0 43.246.231.255 2 048 43.246.224.0/21 43.246.224.0/255.255.248.0 allow from 43.246.224.0/21 deny from 43.246.224.0/21
43.246.236.0 43.246.239.255 1 024 43.246.236.0/22 43.246.236.0/255.255.252.0 allow from 43.246.236.0/22 deny from 43.246.236.0/22
43.246.240.0 43.246.255.255 4 096 43.246.240.0/20 43.246.240.0/255.255.240.0 allow from 43.246.240.0/20 deny from 43.246.240.0/20
43.247.0.0 43.247.31.255 8 192 43.247.0.0/19 43.247.0.0/255.255.224.0 allow from 43.247.0.0/19 deny from 43.247.0.0/19
43.247.32.0 43.247.47.255 4 096 43.247.32.0/20 43.247.32.0/255.255.240.0 allow from 43.247.32.0/20 deny from 43.247.32.0/20
43.247.48.0 43.247.55.255 2 048 43.247.48.0/21 43.247.48.0/255.255.248.0 allow from 43.247.48.0/21 deny from 43.247.48.0/21
43.247.56.0 43.247.59.255 1 024 43.247.56.0/22 43.247.56.0/255.255.252.0 allow from 43.247.56.0/22 deny from 43.247.56.0/22
43.247.68.0 43.247.71.255 1 024 43.247.68.0/22 43.247.68.0/255.255.252.0 allow from 43.247.68.0/22 deny from 43.247.68.0/22
43.247.72.0 43.247.79.255 2 048 43.247.72.0/21 43.247.72.0/255.255.248.0 allow from 43.247.72.0/21 deny from 43.247.72.0/21
43.247.84.0 43.247.87.255 1 024 43.247.84.0/22 43.247.84.0/255.255.252.0 allow from 43.247.84.0/22 deny from 43.247.84.0/22
43.247.88.0 43.247.95.255 2 048 43.247.88.0/21 43.247.88.0/255.255.248.0 allow from 43.247.88.0/21 deny from 43.247.88.0/21
43.247.96.0 43.247.111.255 4 096 43.247.96.0/20 43.247.96.0/255.255.240.0 allow from 43.247.96.0/20 deny from 43.247.96.0/20
43.247.112.0 43.247.115.255 1 024 43.247.112.0/22 43.247.112.0/255.255.252.0 allow from 43.247.112.0/22 deny from 43.247.112.0/22
43.247.120.0 43.247.123.255 1 024 43.247.120.0/22 43.247.120.0/255.255.252.0 allow from 43.247.120.0/22 deny from 43.247.120.0/22
43.247.132.0 43.247.135.255 1 024 43.247.132.0/22 43.247.132.0/255.255.252.0 allow from 43.247.132.0/22 deny from 43.247.132.0/22
43.247.136.0 43.247.143.255 2 048 43.247.136.0/21 43.247.136.0/255.255.248.0 allow from 43.247.136.0/21 deny from 43.247.136.0/21
43.247.144.0 43.247.159.255 4 096 43.247.144.0/20 43.247.144.0/255.255.240.0 allow from 43.247.144.0/20 deny from 43.247.144.0/20
43.247.160.0 43.247.167.255 2 048 43.247.160.0/21 43.247.160.0/255.255.248.0 allow from 43.247.160.0/21 deny from 43.247.160.0/21
43.247.168.0 43.247.171.255 1 024 43.247.168.0/22 43.247.168.0/255.255.252.0 allow from 43.247.168.0/22 deny from 43.247.168.0/22
43.247.176.0 43.247.191.255 4 096 43.247.176.0/20 43.247.176.0/255.255.240.0 allow from 43.247.176.0/20 deny from 43.247.176.0/20
43.247.192.0 43.247.255.255 16 384 43.247.192.0/18 43.247.192.0/255.255.192.0 allow from 43.247.192.0/18 deny from 43.247.192.0/18
43.248.0.0 43.248.31.255 8 192 43.248.0.0/19 43.248.0.0/255.255.224.0 allow from 43.248.0.0/19 deny from 43.248.0.0/19
43.248.32.0 43.248.39.255 2 048 43.248.32.0/21 43.248.32.0/255.255.248.0 allow from 43.248.32.0/21 deny from 43.248.32.0/21
43.248.40.0 43.248.43.255 1 024 43.248.40.0/22 43.248.40.0/255.255.252.0 allow from 43.248.40.0/22 deny from 43.248.40.0/22
43.248.48.0 43.248.51.255 1 024 43.248.48.0/22 43.248.48.0/255.255.252.0 allow from 43.248.48.0/22 deny from 43.248.48.0/22
43.248.60.0 43.248.63.255 1 024 43.248.60.0/22 43.248.60.0/255.255.252.0 allow from 43.248.60.0/22 deny from 43.248.60.0/22
43.248.64.0 43.248.127.255 16 384 43.248.64.0/18 43.248.64.0/255.255.192.0 allow from 43.248.64.0/18 deny from 43.248.64.0/18
43.248.128.0 43.248.143.255 4 096 43.248.128.0/20 43.248.128.0/255.255.240.0 allow from 43.248.128.0/20 deny from 43.248.128.0/20
43.248.144.0 43.248.151.255 2 048 43.248.144.0/21 43.248.144.0/255.255.248.0 allow from 43.248.144.0/21 deny from 43.248.144.0/21
43.248.152.0 43.248.155.255 1 024 43.248.152.0/22 43.248.152.0/255.255.252.0 allow from 43.248.152.0/22 deny from 43.248.152.0/22
43.248.160.0 43.248.191.255 8 192 43.248.160.0/19 43.248.160.0/255.255.224.0 allow from 43.248.160.0/19 deny from 43.248.160.0/19
43.248.192.0 43.248.223.255 8 192 43.248.192.0/19 43.248.192.0/255.255.224.0 allow from 43.248.192.0/19 deny from 43.248.192.0/19
43.248.224.0 43.248.239.255 4 096 43.248.224.0/20 43.248.224.0/255.255.240.0 allow from 43.248.224.0/20 deny from 43.248.224.0/20
43.248.240.0 43.248.247.255 2 048 43.248.240.0/21 43.248.240.0/255.255.248.0 allow from 43.248.240.0/21 deny from 43.248.240.0/21
43.248.248.0 43.248.251.255 1 024 43.248.248.0/22 43.248.248.0/255.255.252.0 allow from 43.248.248.0/22 deny from 43.248.248.0/22
43.249.0.0 43.249.63.255 16 384 43.249.0.0/18 43.249.0.0/255.255.192.0 allow from 43.249.0.0/18 deny from 43.249.0.0/18
43.249.64.0 43.249.71.255 2 048 43.249.64.0/21 43.249.64.0/255.255.248.0 allow from 43.249.64.0/21 deny from 43.249.64.0/21
43.249.76.0 43.249.79.255 1 024 43.249.76.0/22 43.249.76.0/255.255.252.0 allow from 43.249.76.0/22 deny from 43.249.76.0/22
43.249.80.0 43.249.95.255 4 096 43.249.80.0/20 43.249.80.0/255.255.240.0 allow from 43.249.80.0/20 deny from 43.249.80.0/20
43.249.96.0 43.249.111.255 4 096 43.249.96.0/20 43.249.96.0/255.255.240.0 allow from 43.249.96.0/20 deny from 43.249.96.0/20
43.249.112.0 43.249.115.255 1 024 43.249.112.0/22 43.249.112.0/255.255.252.0 allow from 43.249.112.0/22 deny from 43.249.112.0/22
43.249.120.0 43.249.127.255 2 048 43.249.120.0/21 43.249.120.0/255.255.248.0 allow from 43.249.120.0/21 deny from 43.249.120.0/21
43.249.132.0 43.249.135.255 1 024 43.249.132.0/22 43.249.132.0/255.255.252.0 allow from 43.249.132.0/22 deny from 43.249.132.0/22
43.249.136.0 43.249.143.255 2 048 43.249.136.0/21 43.249.136.0/255.255.248.0 allow from 43.249.136.0/21 deny from 43.249.136.0/21
43.249.144.0 43.249.159.255 4 096 43.249.144.0/20 43.249.144.0/255.255.240.0 allow from 43.249.144.0/20 deny from 43.249.144.0/20
43.249.160.0 43.249.175.255 4 096 43.249.160.0/20 43.249.160.0/255.255.240.0 allow from 43.249.160.0/20 deny from 43.249.160.0/20
43.249.180.0 43.249.183.255 1 024 43.249.180.0/22 43.249.180.0/255.255.252.0 allow from 43.249.180.0/22 deny from 43.249.180.0/22
43.249.184.0 43.249.191.255 2 048 43.249.184.0/21 43.249.184.0/255.255.248.0 allow from 43.249.184.0/21 deny from 43.249.184.0/21
43.249.192.0 43.249.195.255 1 024 43.249.192.0/22 43.249.192.0/255.255.252.0 allow from 43.249.192.0/22 deny from 43.249.192.0/22
43.249.204.0 43.249.207.255 1 024 43.249.204.0/22 43.249.204.0/255.255.252.0 allow from 43.249.204.0/22 deny from 43.249.204.0/22
43.249.208.0 43.249.223.255 4 096 43.249.208.0/20 43.249.208.0/255.255.240.0 allow from 43.249.208.0/20 deny from 43.249.208.0/20
43.249.224.0 43.249.255.255 8 192 43.249.224.0/19 43.249.224.0/255.255.224.0 allow from 43.249.224.0/19 deny from 43.249.224.0/19
43.250.0.0 43.250.15.255 4 096 43.250.0.0/20 43.250.0.0/255.255.240.0 allow from 43.250.0.0/20 deny from 43.250.0.0/20
43.250.16.0 43.250.23.255 2 048 43.250.16.0/21 43.250.16.0/255.255.248.0 allow from 43.250.16.0/21 deny from 43.250.16.0/21
43.250.28.0 43.250.31.255 1 024 43.250.28.0/22 43.250.28.0/255.255.252.0 allow from 43.250.28.0/22 deny from 43.250.28.0/22
43.250.32.0 43.250.47.255 4 096 43.250.32.0/20 43.250.32.0/255.255.240.0 allow from 43.250.32.0/20 deny from 43.250.32.0/20
43.250.48.0 43.250.51.255 1 024 43.250.48.0/22 43.250.48.0/255.255.252.0 allow from 43.250.48.0/22 deny from 43.250.48.0/22
43.250.56.0 43.250.63.255 2 048 43.250.56.0/21 43.250.56.0/255.255.248.0 allow from 43.250.56.0/21 deny from 43.250.56.0/21
43.250.64.0 43.250.67.255 1 024 43.250.64.0/22 43.250.64.0/255.255.252.0 allow from 43.250.64.0/22 deny from 43.250.64.0/22
43.250.72.0 43.250.79.255 2 048 43.250.72.0/21 43.250.72.0/255.255.248.0 allow from 43.250.72.0/21 deny from 43.250.72.0/21
43.250.80.0 43.250.87.255 2 048 43.250.80.0/21 43.250.80.0/255.255.248.0 allow from 43.250.80.0/21 deny from 43.250.80.0/21
43.250.88.0 43.250.91.255 1 024 43.250.88.0/22 43.250.88.0/255.255.252.0 allow from 43.250.88.0/22 deny from 43.250.88.0/22
43.250.96.0 43.250.127.255 8 192 43.250.96.0/19 43.250.96.0/255.255.224.0 allow from 43.250.96.0/19 deny from 43.250.96.0/19
43.250.128.0 43.250.135.255 2 048 43.250.128.0/21 43.250.128.0/255.255.248.0 allow from 43.250.128.0/21 deny from 43.250.128.0/21
43.250.136.0 43.250.139.255 1 024 43.250.136.0/22 43.250.136.0/255.255.252.0 allow from 43.250.136.0/22 deny from 43.250.136.0/22
43.250.144.0 43.250.159.255 4 096 43.250.144.0/20 43.250.144.0/255.255.240.0 allow from 43.250.144.0/20 deny from 43.250.144.0/20
43.250.160.0 43.250.175.255 4 096 43.250.160.0/20 43.250.160.0/255.255.240.0 allow from 43.250.160.0/20 deny from 43.250.160.0/20
43.250.176.0 43.250.179.255 1 024 43.250.176.0/22 43.250.176.0/255.255.252.0 allow from 43.250.176.0/22 deny from 43.250.176.0/22
43.250.184.0 43.250.191.255 2 048 43.250.184.0/21 43.250.184.0/255.255.248.0 allow from 43.250.184.0/21 deny from 43.250.184.0/21
43.250.192.0 43.250.199.255 2 048 43.250.192.0/21 43.250.192.0/255.255.248.0 allow from 43.250.192.0/21 deny from 43.250.192.0/21
43.250.200.0 43.250.203.255 1 024 43.250.200.0/22 43.250.200.0/255.255.252.0 allow from 43.250.200.0/22 deny from 43.250.200.0/22
43.250.208.0 43.250.223.255 4 096 43.250.208.0/20 43.250.208.0/255.255.240.0 allow from 43.250.208.0/20 deny from 43.250.208.0/20
43.250.224.0 43.250.231.255 2 048 43.250.224.0/21 43.250.224.0/255.255.248.0 allow from 43.250.224.0/21 deny from 43.250.224.0/21
43.250.235.0 43.250.235.255 256 43.250.235.0/24 43.250.235.0/255.255.255.0 allow from 43.250.235.0/24 deny from 43.250.235.0/24
43.250.236.0 43.250.239.255 1 024 43.250.236.0/22 43.250.236.0/255.255.252.0 allow from 43.250.236.0/22 deny from 43.250.236.0/22
43.250.240.0 43.250.247.255 2 048 43.250.240.0/21 43.250.240.0/255.255.248.0 allow from 43.250.240.0/21 deny from 43.250.240.0/21
43.250.252.0 43.250.255.255 1 024 43.250.252.0/22 43.250.252.0/255.255.252.0 allow from 43.250.252.0/22 deny from 43.250.252.0/22
43.251.0.0 43.251.31.255 8 192 43.251.0.0/19 43.251.0.0/255.255.224.0 allow from 43.251.0.0/19 deny from 43.251.0.0/19
43.251.32.0 43.251.39.255 2 048 43.251.32.0/21 43.251.32.0/255.255.248.0 allow from 43.251.32.0/21 deny from 43.251.32.0/21
43.251.44.0 43.251.47.255 1 024 43.251.44.0/22 43.251.44.0/255.255.252.0 allow from 43.251.44.0/22 deny from 43.251.44.0/22
43.251.48.0 43.251.51.255 1 024 43.251.48.0/22 43.251.48.0/255.255.252.0 allow from 43.251.48.0/22 deny from 43.251.48.0/22
43.251.56.0 43.251.63.255 2 048 43.251.56.0/21 43.251.56.0/255.255.248.0 allow from 43.251.56.0/21 deny from 43.251.56.0/21
43.251.64.0 43.251.95.255 8 192 43.251.64.0/19 43.251.64.0/255.255.224.0 allow from 43.251.64.0/19 deny from 43.251.64.0/19
43.251.96.0 43.251.103.255 2 048 43.251.96.0/21 43.251.96.0/255.255.248.0 allow from 43.251.96.0/21 deny from 43.251.96.0/21
43.251.104.0 43.251.107.255 1 024 43.251.104.0/22 43.251.104.0/255.255.252.0 allow from 43.251.104.0/22 deny from 43.251.104.0/22
43.251.116.0 43.251.119.255 1 024 43.251.116.0/22 43.251.116.0/255.255.252.0 allow from 43.251.116.0/22 deny from 43.251.116.0/22
43.251.120.0 43.251.127.255 2 048 43.251.120.0/21 43.251.120.0/255.255.248.0 allow from 43.251.120.0/21 deny from 43.251.120.0/21
43.251.128.0 43.251.143.255 4 096 43.251.128.0/20 43.251.128.0/255.255.240.0 allow from 43.251.128.0/20 deny from 43.251.128.0/20
43.251.144.0 43.251.151.255 2 048 43.251.144.0/21 43.251.144.0/255.255.248.0 allow from 43.251.144.0/21 deny from 43.251.144.0/21
43.251.156.0 43.251.159.255 1 024 43.251.156.0/22 43.251.156.0/255.255.252.0 allow from 43.251.156.0/22 deny from 43.251.156.0/22
43.251.168.0 43.251.175.255 2 048 43.251.168.0/21 43.251.168.0/255.255.248.0 allow from 43.251.168.0/21 deny from 43.251.168.0/21
43.251.176.0 43.251.179.255 1 024 43.251.176.0/22 43.251.176.0/255.255.252.0 allow from 43.251.176.0/22 deny from 43.251.176.0/22
43.251.184.0 43.251.191.255 2 048 43.251.184.0/21 43.251.184.0/255.255.248.0 allow from 43.251.184.0/21 deny from 43.251.184.0/21
43.251.192.0 43.251.199.255 2 048 43.251.192.0/21 43.251.192.0/255.255.248.0 allow from 43.251.192.0/21 deny from 43.251.192.0/21
43.251.204.0 43.251.207.255 1 024 43.251.204.0/22 43.251.204.0/255.255.252.0 allow from 43.251.204.0/22 deny from 43.251.204.0/22
43.251.208.0 43.251.223.255 4 096 43.251.208.0/20 43.251.208.0/255.255.240.0 allow from 43.251.208.0/20 deny from 43.251.208.0/20
43.251.224.0 43.251.239.255 4 096 43.251.224.0/20 43.251.224.0/255.255.240.0 allow from 43.251.224.0/20 deny from 43.251.224.0/20
43.251.244.0 43.251.247.255 1 024 43.251.244.0/22 43.251.244.0/255.255.252.0 allow from 43.251.244.0/22 deny from 43.251.244.0/22
43.251.248.0 43.251.255.255 2 048 43.251.248.0/21 43.251.248.0/255.255.248.0 allow from 43.251.248.0/21 deny from 43.251.248.0/21
43.252.4.0 43.252.7.255 1 024 43.252.4.0/22 43.252.4.0/255.255.252.0 allow from 43.252.4.0/22 deny from 43.252.4.0/22
43.252.8.0 43.252.15.255 2 048 43.252.8.0/21 43.252.8.0/255.255.248.0 allow from 43.252.8.0/21 deny from 43.252.8.0/21
43.252.16.0 43.252.19.255 1 024 43.252.16.0/22 43.252.16.0/255.255.252.0 allow from 43.252.16.0/22 deny from 43.252.16.0/22
43.252.24.0 43.252.31.255 2 048 43.252.24.0/21 43.252.24.0/255.255.248.0 allow from 43.252.24.0/21 deny from 43.252.24.0/21
43.252.32.0 43.252.63.255 8 192 43.252.32.0/19 43.252.32.0/255.255.224.0 allow from 43.252.32.0/19 deny from 43.252.32.0/19
43.252.72.0 43.252.75.255 1 024 43.252.72.0/22 43.252.72.0/255.255.252.0 allow from 43.252.72.0/22 deny from 43.252.72.0/22
43.252.80.0 43.252.95.255 4 096 43.252.80.0/20 43.252.80.0/255.255.240.0 allow from 43.252.80.0/20 deny from 43.252.80.0/20
43.252.100.0 43.252.103.255 1 024 43.252.100.0/22 43.252.100.0/255.255.252.0 allow from 43.252.100.0/22 deny from 43.252.100.0/22
43.252.104.0 43.252.107.255 1 024 43.252.104.0/22 43.252.104.0/255.255.252.0 allow from 43.252.104.0/22 deny from 43.252.104.0/22
43.252.116.0 43.252.119.255 1 024 43.252.116.0/22 43.252.116.0/255.255.252.0 allow from 43.252.116.0/22 deny from 43.252.116.0/22
43.252.120.0 43.252.123.255 1 024 43.252.120.0/22 43.252.120.0/255.255.252.0 allow from 43.252.120.0/22 deny from 43.252.120.0/22
43.252.132.0 43.252.135.255 1 024 43.252.132.0/22 43.252.132.0/255.255.252.0 allow from 43.252.132.0/22 deny from 43.252.132.0/22
43.252.136.0 43.252.143.255 2 048 43.252.136.0/21 43.252.136.0/255.255.248.0 allow from 43.252.136.0/21 deny from 43.252.136.0/21
43.252.144.0 43.252.159.255 4 096 43.252.144.0/20 43.252.144.0/255.255.240.0 allow from 43.252.144.0/20 deny from 43.252.144.0/20
43.252.160.0 43.252.191.255 8 192 43.252.160.0/19 43.252.160.0/255.255.224.0 allow from 43.252.160.0/19 deny from 43.252.160.0/19
43.252.192.0 43.252.223.255 8 192 43.252.192.0/19 43.252.192.0/255.255.224.0 allow from 43.252.192.0/19 deny from 43.252.192.0/19
43.252.224.0 43.252.239.255 4 096 43.252.224.0/20 43.252.224.0/255.255.240.0 allow from 43.252.224.0/20 deny from 43.252.224.0/20
43.252.240.0 43.252.247.255 2 048 43.252.240.0/21 43.252.240.0/255.255.248.0 allow from 43.252.240.0/21 deny from 43.252.240.0/21
43.252.248.0 43.252.251.255 1 024 43.252.248.0/22 43.252.248.0/255.255.252.0 allow from 43.252.248.0/22 deny from 43.252.248.0/22
43.253.0.0 43.253.255.255 65 536 43.253.0.0/16 43.253.0.0/255.255.0.0 allow from 43.253.0.0/16 deny from 43.253.0.0/16
43.254.0.0 43.254.15.255 4 096 43.254.0.0/20 43.254.0.0/255.255.240.0 allow from 43.254.0.0/20 deny from 43.254.0.0/20
43.254.16.0 43.254.19.255 1 024 43.254.16.0/22 43.254.16.0/255.255.252.0 allow from 43.254.16.0/22 deny from 43.254.16.0/22
43.254.24.0 43.254.31.255 2 048 43.254.24.0/21 43.254.24.0/255.255.248.0 allow from 43.254.24.0/21 deny from 43.254.24.0/21
43.254.32.0 43.254.63.255 8 192 43.254.32.0/19 43.254.32.0/255.255.224.0 allow from 43.254.32.0/19 deny from 43.254.32.0/19
43.254.64.0 43.254.127.255 16 384 43.254.64.0/18 43.254.64.0/255.255.192.0 allow from 43.254.64.0/18 deny from 43.254.64.0/18
43.254.128.0 43.254.255.255 32 768 43.254.128.0/17 43.254.128.0/255.255.128.0 allow from 43.254.128.0/17 deny from 43.254.128.0/17
43.255.0.0 43.255.15.255 4 096 43.255.0.0/20 43.255.0.0/255.255.240.0 allow from 43.255.0.0/20 deny from 43.255.0.0/20
43.255.16.0 43.255.23.255 2 048 43.255.16.0/21 43.255.16.0/255.255.248.0 allow from 43.255.16.0/21 deny from 43.255.16.0/21
43.255.28.0 43.255.31.255 1 024 43.255.28.0/22 43.255.28.0/255.255.252.0 allow from 43.255.28.0/22 deny from 43.255.28.0/22
43.255.36.0 43.255.39.255 1 024 43.255.36.0/22 43.255.36.0/255.255.252.0 allow from 43.255.36.0/22 deny from 43.255.36.0/22
43.255.40.0 43.255.43.255 1 024 43.255.40.0/22 43.255.40.0/255.255.252.0 allow from 43.255.40.0/22 deny from 43.255.40.0/22
43.255.48.0 43.255.63.255 4 096 43.255.48.0/20 43.255.48.0/255.255.240.0 allow from 43.255.48.0/20 deny from 43.255.48.0/20
43.255.64.0 43.255.127.255 16 384 43.255.64.0/18 43.255.64.0/255.255.192.0 allow from 43.255.64.0/18 deny from 43.255.64.0/18
43.255.132.0 43.255.135.255 1 024 43.255.132.0/22 43.255.132.0/255.255.252.0 allow from 43.255.132.0/22 deny from 43.255.132.0/22
43.255.140.0 43.255.143.255 1 024 43.255.140.0/22 43.255.140.0/255.255.252.0 allow from 43.255.140.0/22 deny from 43.255.140.0/22
43.255.144.0 43.255.147.255 1 024 43.255.144.0/22 43.255.144.0/255.255.252.0 allow from 43.255.144.0/22 deny from 43.255.144.0/22
43.255.152.0 43.255.159.255 2 048 43.255.152.0/21 43.255.152.0/255.255.248.0 allow from 43.255.152.0/21 deny from 43.255.152.0/21
43.255.164.0 43.255.167.255 1 024 43.255.164.0/22 43.255.164.0/255.255.252.0 allow from 43.255.164.0/22 deny from 43.255.164.0/22
43.255.168.0 43.255.175.255 2 048 43.255.168.0/21 43.255.168.0/255.255.248.0 allow from 43.255.168.0/21 deny from 43.255.168.0/21
43.255.176.0 43.255.191.255 4 096 43.255.176.0/20 43.255.176.0/255.255.240.0 allow from 43.255.176.0/20 deny from 43.255.176.0/20
43.255.192.0 43.255.223.255 8 192 43.255.192.0/19 43.255.192.0/255.255.224.0 allow from 43.255.192.0/19 deny from 43.255.192.0/19
43.255.224.0 43.255.231.255 2 048 43.255.224.0/21 43.255.224.0/255.255.248.0 allow from 43.255.224.0/21 deny from 43.255.224.0/21
43.255.232.0 43.255.235.255 1 024 43.255.232.0/22 43.255.232.0/255.255.252.0 allow from 43.255.232.0/22 deny from 43.255.232.0/22
43.255.240.0 43.255.255.255 4 096 43.255.240.0/20 43.255.240.0/255.255.240.0 allow from 43.255.240.0/20 deny from 43.255.240.0/20
45.8.36.0 45.8.39.255 1 024 45.8.36.0/22 45.8.36.0/255.255.252.0 allow from 45.8.36.0/22 deny from 45.8.36.0/22
45.8.56.0 45.8.59.255 1 024 45.8.56.0/22 45.8.56.0/255.255.252.0 allow from 45.8.56.0/22 deny from 45.8.56.0/22
45.8.116.0 45.8.119.255 1 024 45.8.116.0/22 45.8.116.0/255.255.252.0 allow from 45.8.116.0/22 deny from 45.8.116.0/22
45.8.160.0 45.8.163.255 1 024 45.8.160.0/22 45.8.160.0/255.255.252.0 allow from 45.8.160.0/22 deny from 45.8.160.0/22
45.9.32.0 45.9.35.255 1 024 45.9.32.0/22 45.9.32.0/255.255.252.0 allow from 45.9.32.0/22 deny from 45.9.32.0/22
45.9.44.0 45.9.47.255 1 024 45.9.44.0/22 45.9.44.0/255.255.252.0 allow from 45.9.44.0/22 deny from 45.9.44.0/22
45.9.144.0 45.9.147.255 1 024 45.9.144.0/22 45.9.144.0/255.255.252.0 allow from 45.9.144.0/22 deny from 45.9.144.0/22
45.9.228.0 45.9.231.255 1 024 45.9.228.0/22 45.9.228.0/255.255.252.0 allow from 45.9.228.0/22 deny from 45.9.228.0/22
45.9.252.0 45.9.255.255 1 024 45.9.252.0/22 45.9.252.0/255.255.252.0 allow from 45.9.252.0/22 deny from 45.9.252.0/22
45.10.68.0 45.10.71.255 1 024 45.10.68.0/22 45.10.68.0/255.255.252.0 allow from 45.10.68.0/22 deny from 45.10.68.0/22
45.11.72.0 45.11.75.255 1 024 45.11.72.0/22 45.11.72.0/255.255.252.0 allow from 45.11.72.0/22 deny from 45.11.72.0/22
45.11.136.0 45.11.139.255 1 024 45.11.136.0/22 45.11.136.0/255.255.252.0 allow from 45.11.136.0/22 deny from 45.11.136.0/22
45.11.160.0 45.11.163.255 1 024 45.11.160.0/22 45.11.160.0/255.255.252.0 allow from 45.11.160.0/22 deny from 45.11.160.0/22
45.13.16.0 45.13.19.255 1 024 45.13.16.0/22 45.13.16.0/255.255.252.0 allow from 45.13.16.0/22 deny from 45.13.16.0/22
45.13.40.0 45.13.43.255 1 024 45.13.40.0/22 45.13.40.0/255.255.252.0 allow from 45.13.40.0/22 deny from 45.13.40.0/22
45.15.148.0 45.15.151.255 1 024 45.15.148.0/22 45.15.148.0/255.255.252.0 allow from 45.15.148.0/22 deny from 45.15.148.0/22
45.15.172.0 45.15.175.255 1 024 45.15.172.0/22 45.15.172.0/255.255.252.0 allow from 45.15.172.0/22 deny from 45.15.172.0/22
45.15.200.0 45.15.203.255 1 024 45.15.200.0/22 45.15.200.0/255.255.252.0 allow from 45.15.200.0/22 deny from 45.15.200.0/22
45.15.228.0 45.15.231.255 1 024 45.15.228.0/22 45.15.228.0/255.255.252.0 allow from 45.15.228.0/22 deny from 45.15.228.0/22
45.15.248.0 45.15.251.255 1 024 45.15.248.0/22 45.15.248.0/255.255.252.0 allow from 45.15.248.0/22 deny from 45.15.248.0/22
45.40.192.0 45.40.255.255 16 384 45.40.192.0/18 45.40.192.0/255.255.192.0 allow from 45.40.192.0/18 deny from 45.40.192.0/18
45.41.96.0 45.41.127.255 8 192 45.41.96.0/19 45.41.96.0/255.255.224.0 allow from 45.41.96.0/19 deny from 45.41.96.0/19
45.64.0.0 45.64.31.255 8 192 45.64.0.0/19 45.64.0.0/255.255.224.0 allow from 45.64.0.0/19 deny from 45.64.0.0/19
45.64.32.0 45.64.35.255 1 024 45.64.32.0/22 45.64.32.0/255.255.252.0 allow from 45.64.32.0/22 deny from 45.64.32.0/22
45.64.40.0 45.64.47.255 2 048 45.64.40.0/21 45.64.40.0/255.255.248.0 allow from 45.64.40.0/21 deny from 45.64.40.0/21
45.64.52.0 45.64.55.255 1 024 45.64.52.0/22 45.64.52.0/255.255.252.0 allow from 45.64.52.0/22 deny from 45.64.52.0/22
45.64.64.0 45.64.67.255 1 024 45.64.64.0/22 45.64.64.0/255.255.252.0 allow from 45.64.64.0/22 deny from 45.64.64.0/22
45.64.72.0 45.64.79.255 2 048 45.64.72.0/21 45.64.72.0/255.255.248.0 allow from 45.64.72.0/21 deny from 45.64.72.0/21
45.64.80.0 45.64.95.255 4 096 45.64.80.0/20 45.64.80.0/255.255.240.0 allow from 45.64.80.0/20 deny from 45.64.80.0/20
45.64.96.0 45.64.111.255 4 096 45.64.96.0/20 45.64.96.0/255.255.240.0 allow from 45.64.96.0/20 deny from 45.64.96.0/20
45.64.112.0 45.64.115.255 1 024 45.64.112.0/22 45.64.112.0/255.255.252.0 allow from 45.64.112.0/22 deny from 45.64.112.0/22
45.64.120.0 45.64.127.255 2 048 45.64.120.0/21 45.64.120.0/255.255.248.0 allow from 45.64.120.0/21 deny from 45.64.120.0/21
45.64.128.0 45.64.143.255 4 096 45.64.128.0/20 45.64.128.0/255.255.240.0 allow from 45.64.128.0/20 deny from 45.64.128.0/20
45.64.144.0 45.64.147.255 1 024 45.64.144.0/22 45.64.144.0/255.255.252.0 allow from 45.64.144.0/22 deny from 45.64.144.0/22
45.64.152.0 45.64.159.255 2 048 45.64.152.0/21 45.64.152.0/255.255.248.0 allow from 45.64.152.0/21 deny from 45.64.152.0/21
45.64.160.0 45.64.191.255 8 192 45.64.160.0/19 45.64.160.0/255.255.224.0 allow from 45.64.160.0/19 deny from 45.64.160.0/19
45.64.192.0 45.64.199.255 2 048 45.64.192.0/21 45.64.192.0/255.255.248.0 allow from 45.64.192.0/21 deny from 45.64.192.0/21
45.64.204.0 45.64.207.255 1 024 45.64.204.0/22 45.64.204.0/255.255.252.0 allow from 45.64.204.0/22 deny from 45.64.204.0/22
45.64.208.0 45.64.223.255 4 096 45.64.208.0/20 45.64.208.0/255.255.240.0 allow from 45.64.208.0/20 deny from 45.64.208.0/20
45.64.224.0 45.64.255.255 8 192 45.64.224.0/19 45.64.224.0/255.255.224.0 allow from 45.64.224.0/19 deny from 45.64.224.0/19
45.65.0.0 45.65.3.255 1 024 45.65.0.0/22 45.65.0.0/255.255.252.0 allow from 45.65.0.0/22 deny from 45.65.0.0/22
45.65.8.0 45.65.11.255 1 024 45.65.8.0/22 45.65.8.0/255.255.252.0 allow from 45.65.8.0/22 deny from 45.65.8.0/22
45.65.16.0 45.65.31.255 4 096 45.65.16.0/20 45.65.16.0/255.255.240.0 allow from 45.65.16.0/20 deny from 45.65.16.0/20
45.65.32.0 45.65.47.255 4 096 45.65.32.0/20 45.65.32.0/255.255.240.0 allow from 45.65.32.0/20 deny from 45.65.32.0/20
45.65.48.0 45.65.55.255 2 048 45.65.48.0/21 45.65.48.0/255.255.248.0 allow from 45.65.48.0/21 deny from 45.65.48.0/21
45.65.58.0 45.65.59.255 512 45.65.58.0/23 45.65.58.0/255.255.254.0 allow from 45.65.58.0/23 deny from 45.65.58.0/23
45.65.72.0 45.65.75.255 1 024 45.65.72.0/22 45.65.72.0/255.255.252.0 allow from 45.65.72.0/22 deny from 45.65.72.0/22
45.65.100.0 45.65.103.255 1 024 45.65.100.0/22 45.65.100.0/255.255.252.0 allow from 45.65.100.0/22 deny from 45.65.100.0/22
45.65.112.0 45.65.115.255 1 024 45.65.112.0/22 45.65.112.0/255.255.252.0 allow from 45.65.112.0/22 deny from 45.65.112.0/22
45.66.0.0 45.66.3.255 1 024 45.66.0.0/22 45.66.0.0/255.255.252.0 allow from 45.66.0.0/22 deny from 45.66.0.0/22
45.66.24.0 45.66.27.255 1 024 45.66.24.0/22 45.66.24.0/255.255.252.0 allow from 45.66.24.0/22 deny from 45.66.24.0/22
45.66.244.0 45.66.247.255 1 024 45.66.244.0/22 45.66.244.0/255.255.252.0 allow from 45.66.244.0/22 deny from 45.66.244.0/22
45.67.60.0 45.67.63.255 1 024 45.67.60.0/22 45.67.60.0/255.255.252.0 allow from 45.67.60.0/22 deny from 45.67.60.0/22
45.67.116.0 45.67.119.255 1 024 45.67.116.0/22 45.67.116.0/255.255.252.0 allow from 45.67.116.0/22 deny from 45.67.116.0/22
45.75.0.0 45.75.127.255 32 768 45.75.0.0/17 45.75.0.0/255.255.128.0 allow from 45.75.0.0/17 deny from 45.75.0.0/17
45.80.88.0 45.80.91.255 1 024 45.80.88.0/22 45.80.88.0/255.255.252.0 allow from 45.80.88.0/22 deny from 45.80.88.0/22
45.80.96.0 45.80.99.255 1 024 45.80.96.0/22 45.80.96.0/255.255.252.0 allow from 45.80.96.0/22 deny from 45.80.96.0/22
45.81.16.0 45.81.19.255 1 024 45.81.16.0/22 45.81.16.0/255.255.252.0 allow from 45.81.16.0/22 deny from 45.81.16.0/22
45.81.28.0 45.81.31.255 1 024 45.81.28.0/22 45.81.28.0/255.255.252.0 allow from 45.81.28.0/22 deny from 45.81.28.0/22
45.81.144.0 45.81.147.255 1 024 45.81.144.0/22 45.81.144.0/255.255.252.0 allow from 45.81.144.0/22 deny from 45.81.144.0/22
45.82.60.0 45.82.63.255 1 024 45.82.60.0/22 45.82.60.0/255.255.252.0 allow from 45.82.60.0/22 deny from 45.82.60.0/22
45.82.136.0 45.82.139.255 1 024 45.82.136.0/22 45.82.136.0/255.255.252.0 allow from 45.82.136.0/22 deny from 45.82.136.0/22
45.83.40.0 45.83.43.255 1 024 45.83.40.0/22 45.83.40.0/255.255.252.0 allow from 45.83.40.0/22 deny from 45.83.40.0/22
45.83.96.0 45.83.99.255 1 024 45.83.96.0/22 45.83.96.0/255.255.252.0 allow from 45.83.96.0/22 deny from 45.83.96.0/22
45.84.36.0 45.84.39.255 1 024 45.84.36.0/22 45.84.36.0/255.255.252.0 allow from 45.84.36.0/22 deny from 45.84.36.0/22
45.84.120.0 45.84.123.255 1 024 45.84.120.0/22 45.84.120.0/255.255.252.0 allow from 45.84.120.0/22 deny from 45.84.120.0/22
45.84.156.0 45.84.159.255 1 024 45.84.156.0/22 45.84.156.0/255.255.252.0 allow from 45.84.156.0/22 deny from 45.84.156.0/22
45.84.232.0 45.84.235.255 1 024 45.84.232.0/22 45.84.232.0/255.255.252.0 allow from 45.84.232.0/22 deny from 45.84.232.0/22
45.84.248.0 45.84.251.255 1 024 45.84.248.0/22 45.84.248.0/255.255.252.0 allow from 45.84.248.0/22 deny from 45.84.248.0/22
45.86.4.0 45.86.7.255 1 024 45.86.4.0/22 45.86.4.0/255.255.252.0 allow from 45.86.4.0/22 deny from 45.86.4.0/22
45.86.80.0 45.86.83.255 1 024 45.86.80.0/22 45.86.80.0/255.255.252.0 allow from 45.86.80.0/22 deny from 45.86.80.0/22
45.86.112.0 45.86.115.255 1 024 45.86.112.0/22 45.86.112.0/255.255.252.0 allow from 45.86.112.0/22 deny from 45.86.112.0/22
45.86.196.0 45.86.199.255 1 024 45.86.196.0/22 45.86.196.0/255.255.252.0 allow from 45.86.196.0/22 deny from 45.86.196.0/22
45.87.4.0 45.87.7.255 1 024 45.87.4.0/22 45.87.4.0/255.255.252.0 allow from 45.87.4.0/22 deny from 45.87.4.0/22
45.88.12.0 45.88.15.255 1 024 45.88.12.0/22 45.88.12.0/255.255.252.0 allow from 45.88.12.0/22 deny from 45.88.12.0/22
45.88.40.0 45.88.43.255 1 024 45.88.40.0/22 45.88.40.0/255.255.252.0 allow from 45.88.40.0/22 deny from 45.88.40.0/22
45.88.72.0 45.88.75.255 1 024 45.88.72.0/22 45.88.72.0/255.255.252.0 allow from 45.88.72.0/22 deny from 45.88.72.0/22
45.88.224.0 45.88.227.255 1 024 45.88.224.0/22 45.88.224.0/255.255.252.0 allow from 45.88.224.0/22 deny from 45.88.224.0/22
45.89.136.0 45.89.139.255 1 024 45.89.136.0/22 45.89.136.0/255.255.252.0 allow from 45.89.136.0/22 deny from 45.89.136.0/22
45.89.200.0 45.89.203.255 1 024 45.89.200.0/22 45.89.200.0/255.255.252.0 allow from 45.89.200.0/22 deny from 45.89.200.0/22
45.90.72.0 45.90.75.255 1 024 45.90.72.0/22 45.90.72.0/255.255.252.0 allow from 45.90.72.0/22 deny from 45.90.72.0/22
45.90.84.0 45.90.87.255 1 024 45.90.84.0/22 45.90.84.0/255.255.252.0 allow from 45.90.84.0/22 deny from 45.90.84.0/22
45.90.204.0 45.90.207.255 1 024 45.90.204.0/22 45.90.204.0/255.255.252.0 allow from 45.90.204.0/22 deny from 45.90.204.0/22
45.90.252.0 45.90.255.255 1 024 45.90.252.0/22 45.90.252.0/255.255.252.0 allow from 45.90.252.0/22 deny from 45.90.252.0/22
45.91.108.0 45.91.111.255 1 024 45.91.108.0/22 45.91.108.0/255.255.252.0 allow from 45.91.108.0/22 deny from 45.91.108.0/22
45.91.152.0 45.91.155.255 1 024 45.91.152.0/22 45.91.152.0/255.255.252.0 allow from 45.91.152.0/22 deny from 45.91.152.0/22
45.91.220.0 45.91.223.255 1 024 45.91.220.0/22 45.91.220.0/255.255.252.0 allow from 45.91.220.0/22 deny from 45.91.220.0/22
45.92.92.0 45.92.95.255 1 024 45.92.92.0/22 45.92.92.0/255.255.252.0 allow from 45.92.92.0/22 deny from 45.92.92.0/22
45.93.168.0 45.93.171.255 1 024 45.93.168.0/22 45.93.168.0/255.255.252.0 allow from 45.93.168.0/22 deny from 45.93.168.0/22
45.94.12.0 45.94.15.255 1 024 45.94.12.0/22 45.94.12.0/255.255.252.0 allow from 45.94.12.0/22 deny from 45.94.12.0/22
45.94.44.0 45.94.47.255 1 024 45.94.44.0/22 45.94.44.0/255.255.252.0 allow from 45.94.44.0/22 deny from 45.94.44.0/22
45.94.52.0 45.94.55.255 1 024 45.94.52.0/22 45.94.52.0/255.255.252.0 allow from 45.94.52.0/22 deny from 45.94.52.0/22
45.94.216.0 45.94.219.255 1 024 45.94.216.0/22 45.94.216.0/255.255.252.0 allow from 45.94.216.0/22 deny from 45.94.216.0/22
45.94.252.0 45.94.255.255 1 024 45.94.252.0/22 45.94.252.0/255.255.252.0 allow from 45.94.252.0/22 deny from 45.94.252.0/22
45.95.92.0 45.95.95.255 1 024 45.95.92.0/22 45.95.92.0/255.255.252.0 allow from 45.95.92.0/22 deny from 45.95.92.0/22
45.112.0.0 45.112.31.255 8 192 45.112.0.0/19 45.112.0.0/255.255.224.0 allow from 45.112.0.0/19 deny from 45.112.0.0/19
45.112.32.0 45.112.47.255 4 096 45.112.32.0/20 45.112.32.0/255.255.240.0 allow from 45.112.32.0/20 deny from 45.112.32.0/20
45.112.48.0 45.112.55.255 2 048 45.112.48.0/21 45.112.48.0/255.255.248.0 allow from 45.112.48.0/21 deny from 45.112.48.0/21
45.112.56.0 45.112.59.255 1 024 45.112.56.0/22 45.112.56.0/255.255.252.0 allow from 45.112.56.0/22 deny from 45.112.56.0/22
45.112.64.0 45.112.127.255 16 384 45.112.64.0/18 45.112.64.0/255.255.192.0 allow from 45.112.64.0/18 deny from 45.112.64.0/18
45.112.128.0 45.112.191.255 16 384 45.112.128.0/18 45.112.128.0/255.255.192.0 allow from 45.112.128.0/18 deny from 45.112.128.0/18
45.112.192.0 45.112.223.255 8 192 45.112.192.0/19 45.112.192.0/255.255.224.0 allow from 45.112.192.0/19 deny from 45.112.192.0/19
45.112.228.0 45.112.231.255 1 024 45.112.228.0/22 45.112.228.0/255.255.252.0 allow from 45.112.228.0/22 deny from 45.112.228.0/22
45.112.232.0 45.112.239.255 2 048 45.112.232.0/21 45.112.232.0/255.255.248.0 allow from 45.112.232.0/21 deny from 45.112.232.0/21
45.112.240.0 45.112.243.255 1 024 45.112.240.0/22 45.112.240.0/255.255.252.0 allow from 45.112.240.0/22 deny from 45.112.240.0/22
45.112.248.0 45.112.255.255 2 048 45.112.248.0/21 45.112.248.0/255.255.248.0 allow from 45.112.248.0/21 deny from 45.112.248.0/21
45.113.0.0 45.113.7.255 2 048 45.113.0.0/21 45.113.0.0/255.255.248.0 allow from 45.113.0.0/21 deny from 45.113.0.0/21
45.113.12.0 45.113.15.255 1 024 45.113.12.0/22 45.113.12.0/255.255.252.0 allow from 45.113.12.0/22 deny from 45.113.12.0/22
45.113.16.0 45.113.31.255 4 096 45.113.16.0/20 45.113.16.0/255.255.240.0 allow from 45.113.16.0/20 deny from 45.113.16.0/20
45.113.32.0 45.113.35.255 1 024 45.113.32.0/22 45.113.32.0/255.255.252.0 allow from 45.113.32.0/22 deny from 45.113.32.0/22
45.113.40.0 45.113.47.255 2 048 45.113.40.0/21 45.113.40.0/255.255.248.0 allow from 45.113.40.0/21 deny from 45.113.40.0/21
45.113.48.0 45.113.63.255 4 096 45.113.48.0/20 45.113.48.0/255.255.240.0 allow from 45.113.48.0/20 deny from 45.113.48.0/20
45.113.64.0 45.113.79.255 4 096 45.113.64.0/20 45.113.64.0/255.255.240.0 allow from 45.113.64.0/20 deny from 45.113.64.0/20
45.113.80.0 45.113.87.255 2 048 45.113.80.0/21 45.113.80.0/255.255.248.0 allow from 45.113.80.0/21 deny from 45.113.80.0/21
45.113.88.0 45.113.91.255 1 024 45.113.88.0/22 45.113.88.0/255.255.252.0 allow from 45.113.88.0/22 deny from 45.113.88.0/22
45.113.96.0 45.113.127.255 8 192 45.113.96.0/19 45.113.96.0/255.255.224.0 allow from 45.113.96.0/19 deny from 45.113.96.0/19
45.113.128.0 45.113.191.255 16 384 45.113.128.0/18 45.113.128.0/255.255.192.0 allow from 45.113.128.0/18 deny from 45.113.128.0/18
45.113.192.0 45.113.195.255 1 024 45.113.192.0/22 45.113.192.0/255.255.252.0 allow from 45.113.192.0/22 deny from 45.113.192.0/22
45.113.200.0 45.113.207.255 2 048 45.113.200.0/21 45.113.200.0/255.255.248.0 allow from 45.113.200.0/21 deny from 45.113.200.0/21
45.113.208.0 45.113.223.255 4 096 45.113.208.0/20 45.113.208.0/255.255.240.0 allow from 45.113.208.0/20 deny from 45.113.208.0/20
45.113.224.0 45.113.231.255 2 048 45.113.224.0/21 45.113.224.0/255.255.248.0 allow from 45.113.224.0/21 deny from 45.113.224.0/21
45.113.236.0 45.113.239.255 1 024 45.113.236.0/22 45.113.236.0/255.255.252.0 allow from 45.113.236.0/22 deny from 45.113.236.0/22
45.113.240.0 45.113.243.255 1 024 45.113.240.0/22 45.113.240.0/255.255.252.0 allow from 45.113.240.0/22 deny from 45.113.240.0/22
45.113.248.0 45.113.255.255 2 048 45.113.248.0/21 45.113.248.0/255.255.248.0 allow from 45.113.248.0/21 deny from 45.113.248.0/21
45.114.0.0 45.114.63.255 16 384 45.114.0.0/18 45.114.0.0/255.255.192.0 allow from 45.114.0.0/18 deny from 45.114.0.0/18
45.114.64.0 45.114.95.255 8 192 45.114.64.0/19 45.114.64.0/255.255.224.0 allow from 45.114.64.0/19 deny from 45.114.64.0/19
45.114.96.0 45.114.111.255 4 096 45.114.96.0/20 45.114.96.0/255.255.240.0 allow from 45.114.96.0/20 deny from 45.114.96.0/20
45.114.112.0 45.114.119.255 2 048 45.114.112.0/21 45.114.112.0/255.255.248.0 allow from 45.114.112.0/21 deny from 45.114.112.0/21
45.114.124.0 45.114.127.255 1 024 45.114.124.0/22 45.114.124.0/255.255.252.0 allow from 45.114.124.0/22 deny from 45.114.124.0/22
45.114.128.0 45.114.159.255 8 192 45.114.128.0/19 45.114.128.0/255.255.224.0 allow from 45.114.128.0/19 deny from 45.114.128.0/19
45.114.160.0 45.114.175.255 4 096 45.114.160.0/20 45.114.160.0/255.255.240.0 allow from 45.114.160.0/20 deny from 45.114.160.0/20
45.114.176.0 45.114.183.255 2 048 45.114.176.0/21 45.114.176.0/255.255.248.0 allow from 45.114.176.0/21 deny from 45.114.176.0/21
45.114.184.0 45.114.187.255 1 024 45.114.184.0/22 45.114.184.0/255.255.252.0 allow from 45.114.184.0/22 deny from 45.114.184.0/22
45.114.192.0 45.114.199.255 2 048 45.114.192.0/21 45.114.192.0/255.255.248.0 allow from 45.114.192.0/21 deny from 45.114.192.0/21
45.114.200.0 45.114.203.255 1 024 45.114.200.0/22 45.114.200.0/255.255.252.0 allow from 45.114.200.0/22 deny from 45.114.200.0/22
45.114.208.0 45.114.215.255 2 048 45.114.208.0/21 45.114.208.0/255.255.248.0 allow from 45.114.208.0/21 deny from 45.114.208.0/21
45.114.216.0 45.114.219.255 1 024 45.114.216.0/22 45.114.216.0/255.255.252.0 allow from 45.114.216.0/22 deny from 45.114.216.0/22
45.114.228.0 45.114.231.255 1 024 45.114.228.0/22 45.114.228.0/255.255.252.0 allow from 45.114.228.0/22 deny from 45.114.228.0/22
45.114.232.0 45.114.239.255 2 048 45.114.232.0/21 45.114.232.0/255.255.248.0 allow from 45.114.232.0/21 deny from 45.114.232.0/21
45.114.240.0 45.114.255.255 4 096 45.114.240.0/20 45.114.240.0/255.255.240.0 allow from 45.114.240.0/20 deny from 45.114.240.0/20
45.115.0.0 45.115.15.255 4 096 45.115.0.0/20 45.115.0.0/255.255.240.0 allow from 45.115.0.0/20 deny from 45.115.0.0/20
45.115.24.0 45.115.31.255 2 048 45.115.24.0/21 45.115.24.0/255.255.248.0 allow from 45.115.24.0/21 deny from 45.115.24.0/21
45.115.32.0 45.115.39.255 2 048 45.115.32.0/21 45.115.32.0/255.255.248.0 allow from 45.115.32.0/21 deny from 45.115.32.0/21
45.115.44.0 45.115.47.255 1 024 45.115.44.0/22 45.115.44.0/255.255.252.0 allow from 45.115.44.0/22 deny from 45.115.44.0/22
45.115.49.0 45.115.49.255 256 45.115.49.0/24 45.115.49.0/255.255.255.0 allow from 45.115.49.0/24 deny from 45.115.49.0/24
45.115.50.0 45.115.51.255 512 45.115.50.0/23 45.115.50.0/255.255.254.0 allow from 45.115.50.0/23 deny from 45.115.50.0/23
45.115.52.0 45.115.55.255 1 024 45.115.52.0/22 45.115.52.0/255.255.252.0 allow from 45.115.52.0/22 deny from 45.115.52.0/22
45.115.56.0 45.115.63.255 2 048 45.115.56.0/21 45.115.56.0/255.255.248.0 allow from 45.115.56.0/21 deny from 45.115.56.0/21
45.115.64.0 45.115.67.255 1 024 45.115.64.0/22 45.115.64.0/255.255.252.0 allow from 45.115.64.0/22 deny from 45.115.64.0/22
45.115.72.0 45.115.79.255 2 048 45.115.72.0/21 45.115.72.0/255.255.248.0 allow from 45.115.72.0/21 deny from 45.115.72.0/21
45.115.80.0 45.115.95.255 4 096 45.115.80.0/20 45.115.80.0/255.255.240.0 allow from 45.115.80.0/20 deny from 45.115.80.0/20
45.115.96.0 45.115.111.255 4 096 45.115.96.0/20 45.115.96.0/255.255.240.0 allow from 45.115.96.0/20 deny from 45.115.96.0/20
45.115.112.0 45.115.115.255 1 024 45.115.112.0/22 45.115.112.0/255.255.252.0 allow from 45.115.112.0/22 deny from 45.115.112.0/22
45.115.118.0 45.115.119.255 512 45.115.118.0/23 45.115.118.0/255.255.254.0 allow from 45.115.118.0/23 deny from 45.115.118.0/23
45.115.120.0 45.115.127.255 2 048 45.115.120.0/21 45.115.120.0/255.255.248.0 allow from 45.115.120.0/21 deny from 45.115.120.0/21
45.115.132.0 45.115.135.255 1 024 45.115.132.0/22 45.115.132.0/255.255.252.0 allow from 45.115.132.0/22 deny from 45.115.132.0/22
45.115.136.0 45.115.143.255 2 048 45.115.136.0/21 45.115.136.0/255.255.248.0 allow from 45.115.136.0/21 deny from 45.115.136.0/21
45.115.144.0 45.115.159.255 4 096 45.115.144.0/20 45.115.144.0/255.255.240.0 allow from 45.115.144.0/20 deny from 45.115.144.0/20
45.115.160.0 45.115.191.255 8 192 45.115.160.0/19 45.115.160.0/255.255.224.0 allow from 45.115.160.0/19 deny from 45.115.160.0/19
45.115.192.0 45.115.199.255 2 048 45.115.192.0/21 45.115.192.0/255.255.248.0 allow from 45.115.192.0/21 deny from 45.115.192.0/21
45.115.200.0 45.115.203.255 1 024 45.115.200.0/22 45.115.200.0/255.255.252.0 allow from 45.115.200.0/22 deny from 45.115.200.0/22
45.115.208.0 45.115.223.255 4 096 45.115.208.0/20 45.115.208.0/255.255.240.0 allow from 45.115.208.0/20 deny from 45.115.208.0/20
45.115.224.0 45.115.231.255 2 048 45.115.224.0/21 45.115.224.0/255.255.248.0 allow from 45.115.224.0/21 deny from 45.115.224.0/21
45.115.236.0 45.115.239.255 1 024 45.115.236.0/22 45.115.236.0/255.255.252.0 allow from 45.115.236.0/22 deny from 45.115.236.0/22
45.115.240.0 45.115.255.255 4 096 45.115.240.0/20 45.115.240.0/255.255.240.0 allow from 45.115.240.0/20 deny from 45.115.240.0/20
45.116.0.0 45.116.31.255 8 192 45.116.0.0/19 45.116.0.0/255.255.224.0 allow from 45.116.0.0/19 deny from 45.116.0.0/19
45.116.32.0 45.116.47.255 4 096 45.116.32.0/20 45.116.32.0/255.255.240.0 allow from 45.116.32.0/20 deny from 45.116.32.0/20
45.116.52.0 45.116.55.255 1 024 45.116.52.0/22 45.116.52.0/255.255.252.0 allow from 45.116.52.0/22 deny from 45.116.52.0/22
45.116.56.0 45.116.63.255 2 048 45.116.56.0/21 45.116.56.0/255.255.248.0 allow from 45.116.56.0/21 deny from 45.116.56.0/21
45.116.64.0 45.116.95.255 8 192 45.116.64.0/19 45.116.64.0/255.255.224.0 allow from 45.116.64.0/19 deny from 45.116.64.0/19
45.116.96.0 45.116.103.255 2 048 45.116.96.0/21 45.116.96.0/255.255.248.0 allow from 45.116.96.0/21 deny from 45.116.96.0/21
45.116.104.0 45.116.107.255 1 024 45.116.104.0/22 45.116.104.0/255.255.252.0 allow from 45.116.104.0/22 deny from 45.116.104.0/22
45.116.112.0 45.116.127.255 4 096 45.116.112.0/20 45.116.112.0/255.255.240.0 allow from 45.116.112.0/20 deny from 45.116.112.0/20
45.116.128.0 45.116.129.255 512 45.116.128.0/23 45.116.128.0/255.255.254.0 allow from 45.116.128.0/23 deny from 45.116.128.0/23
45.116.130.0 45.116.130.255 256 45.116.130.0/24 45.116.130.0/255.255.255.0 allow from 45.116.130.0/24 deny from 45.116.130.0/24
45.116.132.0 45.116.135.255 1 024 45.116.132.0/22 45.116.132.0/255.255.252.0 allow from 45.116.132.0/22 deny from 45.116.132.0/22
45.116.136.0 45.116.143.255 2 048 45.116.136.0/21 45.116.136.0/255.255.248.0 allow from 45.116.136.0/21 deny from 45.116.136.0/21
45.116.144.0 45.116.159.255 4 096 45.116.144.0/20 45.116.144.0/255.255.240.0 allow from 45.116.144.0/20 deny from 45.116.144.0/20
45.116.160.0 45.116.191.255 8 192 45.116.160.0/19 45.116.160.0/255.255.224.0 allow from 45.116.160.0/19 deny from 45.116.160.0/19
45.116.192.0 45.116.207.255 4 096 45.116.192.0/20 45.116.192.0/255.255.240.0 allow from 45.116.192.0/20 deny from 45.116.192.0/20
45.116.208.0 45.116.215.255 2 048 45.116.208.0/21 45.116.208.0/255.255.248.0 allow from 45.116.208.0/21 deny from 45.116.208.0/21
45.116.216.0 45.116.219.255 1 024 45.116.216.0/22 45.116.216.0/255.255.252.0 allow from 45.116.216.0/22 deny from 45.116.216.0/22
45.116.224.0 45.116.255.255 8 192 45.116.224.0/19 45.116.224.0/255.255.224.0 allow from 45.116.224.0/19 deny from 45.116.224.0/19
45.117.0.0 45.117.15.255 4 096 45.117.0.0/20 45.117.0.0/255.255.240.0 allow from 45.117.0.0/20 deny from 45.117.0.0/20
45.117.16.0 45.117.23.255 2 048 45.117.16.0/21 45.117.16.0/255.255.248.0 allow from 45.117.16.0/21 deny from 45.117.16.0/21
45.117.28.0 45.117.31.255 1 024 45.117.28.0/22 45.117.28.0/255.255.252.0 allow from 45.117.28.0/22 deny from 45.117.28.0/22
45.117.32.0 45.117.35.255 1 024 45.117.32.0/22 45.117.32.0/255.255.252.0 allow from 45.117.32.0/22 deny from 45.117.32.0/22
45.117.40.0 45.117.47.255 2 048 45.117.40.0/21 45.117.40.0/255.255.248.0 allow from 45.117.40.0/21 deny from 45.117.40.0/21
45.117.48.0 45.117.55.255 2 048 45.117.48.0/21 45.117.48.0/255.255.248.0 allow from 45.117.48.0/21 deny from 45.117.48.0/21
45.117.60.0 45.117.63.255 1 024 45.117.60.0/22 45.117.60.0/255.255.252.0 allow from 45.117.60.0/22 deny from 45.117.60.0/22
45.117.64.0 45.117.79.255 4 096 45.117.64.0/20 45.117.64.0/255.255.240.0 allow from 45.117.64.0/20 deny from 45.117.64.0/20
45.117.80.0 45.117.83.255 1 024 45.117.80.0/22 45.117.80.0/255.255.252.0 allow from 45.117.80.0/22 deny from 45.117.80.0/22
45.117.88.0 45.117.95.255 2 048 45.117.88.0/21 45.117.88.0/255.255.248.0 allow from 45.117.88.0/21 deny from 45.117.88.0/21
45.117.96.0 45.117.99.255 1 024 45.117.96.0/22 45.117.96.0/255.255.252.0 allow from 45.117.96.0/22 deny from 45.117.96.0/22
45.117.104.0 45.117.111.255 2 048 45.117.104.0/21 45.117.104.0/255.255.248.0 allow from 45.117.104.0/21 deny from 45.117.104.0/21
45.117.112.0 45.117.127.255 4 096 45.117.112.0/20 45.117.112.0/255.255.240.0 allow from 45.117.112.0/20 deny from 45.117.112.0/20
45.117.128.0 45.117.131.255 1 024 45.117.128.0/22 45.117.128.0/255.255.252.0 allow from 45.117.128.0/22 deny from 45.117.128.0/22
45.117.136.0 45.117.143.255 2 048 45.117.136.0/21 45.117.136.0/255.255.248.0 allow from 45.117.136.0/21 deny from 45.117.136.0/21
45.117.144.0 45.117.159.255 4 096 45.117.144.0/20 45.117.144.0/255.255.240.0 allow from 45.117.144.0/20 deny from 45.117.144.0/20
45.117.160.0 45.117.191.255 8 192 45.117.160.0/19 45.117.160.0/255.255.224.0 allow from 45.117.160.0/19 deny from 45.117.160.0/19
45.117.192.0 45.117.195.255 1 024 45.117.192.0/22 45.117.192.0/255.255.252.0 allow from 45.117.192.0/22 deny from 45.117.192.0/22
45.117.200.0 45.117.207.255 2 048 45.117.200.0/21 45.117.200.0/255.255.248.0 allow from 45.117.200.0/21 deny from 45.117.200.0/21
45.117.208.0 45.117.223.255 4 096 45.117.208.0/20 45.117.208.0/255.255.240.0 allow from 45.117.208.0/20 deny from 45.117.208.0/20
45.117.224.0 45.117.239.255 4 096 45.117.224.0/20 45.117.224.0/255.255.240.0 allow from 45.117.224.0/20 deny from 45.117.224.0/20
45.117.248.0 45.117.255.255 2 048 45.117.248.0/21 45.117.248.0/255.255.248.0 allow from 45.117.248.0/21 deny from 45.117.248.0/21
45.118.0.0 45.118.63.255 16 384 45.118.0.0/18 45.118.0.0/255.255.192.0 allow from 45.118.0.0/18 deny from 45.118.0.0/18
45.118.68.0 45.118.71.255 1 024 45.118.68.0/22 45.118.68.0/255.255.252.0 allow from 45.118.68.0/22 deny from 45.118.68.0/22
45.118.72.0 45.118.79.255 2 048 45.118.72.0/21 45.118.72.0/255.255.248.0 allow from 45.118.72.0/21 deny from 45.118.72.0/21
45.118.80.0 45.118.95.255 4 096 45.118.80.0/20 45.118.80.0/255.255.240.0 allow from 45.118.80.0/20 deny from 45.118.80.0/20
45.118.96.0 45.118.127.255 8 192 45.118.96.0/19 45.118.96.0/255.255.224.0 allow from 45.118.96.0/19 deny from 45.118.96.0/19
45.118.128.0 45.118.159.255 8 192 45.118.128.0/19 45.118.128.0/255.255.224.0 allow from 45.118.128.0/19 deny from 45.118.128.0/19
45.118.160.0 45.118.175.255 4 096 45.118.160.0/20 45.118.160.0/255.255.240.0 allow from 45.118.160.0/20 deny from 45.118.160.0/20
45.118.176.0 45.118.183.255 2 048 45.118.176.0/21 45.118.176.0/255.255.248.0 allow from 45.118.176.0/21 deny from 45.118.176.0/21
45.118.192.0 45.118.255.255 16 384 45.118.192.0/18 45.118.192.0/255.255.192.0 allow from 45.118.192.0/18 deny from 45.118.192.0/18
45.119.0.0 45.119.63.255 16 384 45.119.0.0/18 45.119.0.0/255.255.192.0 allow from 45.119.0.0/18 deny from 45.119.0.0/18
45.119.64.0 45.119.95.255 8 192 45.119.64.0/19 45.119.64.0/255.255.224.0 allow from 45.119.64.0/19 deny from 45.119.64.0/19
45.119.96.0 45.119.99.255 1 024 45.119.96.0/22 45.119.96.0/255.255.252.0 allow from 45.119.96.0/22 deny from 45.119.96.0/22
45.119.104.0 45.119.111.255 2 048 45.119.104.0/21 45.119.104.0/255.255.248.0 allow from 45.119.104.0/21 deny from 45.119.104.0/21
45.119.112.0 45.119.119.255 2 048 45.119.112.0/21 45.119.112.0/255.255.248.0 allow from 45.119.112.0/21 deny from 45.119.112.0/21
45.119.124.0 45.119.127.255 1 024 45.119.124.0/22 45.119.124.0/255.255.252.0 allow from 45.119.124.0/22 deny from 45.119.124.0/22
45.119.128.0 45.119.191.255 16 384 45.119.128.0/18 45.119.128.0/255.255.192.0 allow from 45.119.128.0/18 deny from 45.119.128.0/18
45.119.192.0 45.119.207.255 4 096 45.119.192.0/20 45.119.192.0/255.255.240.0 allow from 45.119.192.0/20 deny from 45.119.192.0/20
45.119.212.0 45.119.215.255 1 024 45.119.212.0/22 45.119.212.0/255.255.252.0 allow from 45.119.212.0/22 deny from 45.119.212.0/22
45.119.216.0 45.119.219.255 1 024 45.119.216.0/22 45.119.216.0/255.255.252.0 allow from 45.119.216.0/22 deny from 45.119.216.0/22
45.119.224.0 45.119.255.255 8 192 45.119.224.0/19 45.119.224.0/255.255.224.0 allow from 45.119.224.0/19 deny from 45.119.224.0/19
45.120.0.0 45.120.31.255 8 192 45.120.0.0/19 45.120.0.0/255.255.224.0 allow from 45.120.0.0/19 deny from 45.120.0.0/19
45.120.32.0 45.120.35.255 1 024 45.120.32.0/22 45.120.32.0/255.255.252.0 allow from 45.120.32.0/22 deny from 45.120.32.0/22
45.120.37.0 45.120.37.255 256 45.120.37.0/24 45.120.37.0/255.255.255.0 allow from 45.120.37.0/24 deny from 45.120.37.0/24
45.120.38.0 45.120.39.255 512 45.120.38.0/23 45.120.38.0/255.255.254.0 allow from 45.120.38.0/23 deny from 45.120.38.0/23
45.120.40.0 45.120.47.255 2 048 45.120.40.0/21 45.120.40.0/255.255.248.0 allow from 45.120.40.0/21 deny from 45.120.40.0/21
45.120.48.0 45.120.63.255 4 096 45.120.48.0/20 45.120.48.0/255.255.240.0 allow from 45.120.48.0/20 deny from 45.120.48.0/20
45.120.64.0 45.120.95.255 8 192 45.120.64.0/19 45.120.64.0/255.255.224.0 allow from 45.120.64.0/19 deny from 45.120.64.0/19
45.120.96.0 45.120.103.255 2 048 45.120.96.0/21 45.120.96.0/255.255.248.0 allow from 45.120.96.0/21 deny from 45.120.96.0/21
45.120.108.0 45.120.111.255 1 024 45.120.108.0/22 45.120.108.0/255.255.252.0 allow from 45.120.108.0/22 deny from 45.120.108.0/22
45.120.112.0 45.120.115.255 1 024 45.120.112.0/22 45.120.112.0/255.255.252.0 allow from 45.120.112.0/22 deny from 45.120.112.0/22
45.120.120.0 45.120.127.255 2 048 45.120.120.0/21 45.120.120.0/255.255.248.0 allow from 45.120.120.0/21 deny from 45.120.120.0/21
45.120.128.0 45.120.191.255 16 384 45.120.128.0/18 45.120.128.0/255.255.192.0 allow from 45.120.128.0/18 deny from 45.120.128.0/18
45.120.192.0 45.120.199.255 2 048 45.120.192.0/21 45.120.192.0/255.255.248.0 allow from 45.120.192.0/21 deny from 45.120.192.0/21
45.120.204.0 45.120.207.255 1 024 45.120.204.0/22 45.120.204.0/255.255.252.0 allow from 45.120.204.0/22 deny from 45.120.204.0/22
45.120.208.0 45.120.223.255 4 096 45.120.208.0/20 45.120.208.0/255.255.240.0 allow from 45.120.208.0/20 deny from 45.120.208.0/20
45.120.224.0 45.120.255.255 8 192 45.120.224.0/19 45.120.224.0/255.255.224.0 allow from 45.120.224.0/19 deny from 45.120.224.0/19
45.121.0.0 45.121.127.255 32 768 45.121.0.0/17 45.121.0.0/255.255.128.0 allow from 45.121.0.0/17 deny from 45.121.0.0/17
45.121.128.0 45.121.131.255 1 024 45.121.128.0/22 45.121.128.0/255.255.252.0 allow from 45.121.128.0/22 deny from 45.121.128.0/22
45.121.136.0 45.121.143.255 2 048 45.121.136.0/21 45.121.136.0/255.255.248.0 allow from 45.121.136.0/21 deny from 45.121.136.0/21
45.121.144.0 45.121.159.255 4 096 45.121.144.0/20 45.121.144.0/255.255.240.0 allow from 45.121.144.0/20 deny from 45.121.144.0/20
45.121.160.0 45.121.175.255 4 096 45.121.160.0/20 45.121.160.0/255.255.240.0 allow from 45.121.160.0/20 deny from 45.121.160.0/20
45.121.176.0 45.121.179.255 1 024 45.121.176.0/22 45.121.176.0/255.255.252.0 allow from 45.121.176.0/22 deny from 45.121.176.0/22
45.121.184.0 45.121.191.255 2 048 45.121.184.0/21 45.121.184.0/255.255.248.0 allow from 45.121.184.0/21 deny from 45.121.184.0/21
45.121.192.0 45.121.255.255 16 384 45.121.192.0/18 45.121.192.0/255.255.192.0 allow from 45.121.192.0/18 deny from 45.121.192.0/18
45.122.0.0 45.122.127.255 32 768 45.122.0.0/17 45.122.0.0/255.255.128.0 allow from 45.122.0.0/17 deny from 45.122.0.0/17
45.122.128.0 45.122.191.255 16 384 45.122.128.0/18 45.122.128.0/255.255.192.0 allow from 45.122.128.0/18 deny from 45.122.128.0/18
45.122.192.0 45.122.223.255 8 192 45.122.192.0/19 45.122.192.0/255.255.224.0 allow from 45.122.192.0/19 deny from 45.122.192.0/19
45.122.224.0 45.122.227.255 1 024 45.122.224.0/22 45.122.224.0/255.255.252.0 allow from 45.122.224.0/22 deny from 45.122.224.0/22
45.122.232.0 45.122.239.255 2 048 45.122.232.0/21 45.122.232.0/255.255.248.0 allow from 45.122.232.0/21 deny from 45.122.232.0/21
45.122.240.0 45.122.255.255 4 096 45.122.240.0/20 45.122.240.0/255.255.240.0 allow from 45.122.240.0/20 deny from 45.122.240.0/20
45.123.0.0 45.123.63.255 16 384 45.123.0.0/18 45.123.0.0/255.255.192.0 allow from 45.123.0.0/18 deny from 45.123.0.0/18
45.123.64.0 45.123.95.255 8 192 45.123.64.0/19 45.123.64.0/255.255.224.0 allow from 45.123.64.0/19 deny from 45.123.64.0/19
45.123.96.0 45.123.103.255 2 048 45.123.96.0/21 45.123.96.0/255.255.248.0 allow from 45.123.96.0/21 deny from 45.123.96.0/21
45.123.108.0 45.123.111.255 1 024 45.123.108.0/22 45.123.108.0/255.255.252.0 allow from 45.123.108.0/22 deny from 45.123.108.0/22
45.123.112.0 45.123.127.255 4 096 45.123.112.0/20 45.123.112.0/255.255.240.0 allow from 45.123.112.0/20 deny from 45.123.112.0/20
45.123.128.0 45.123.135.255 2 048 45.123.128.0/21 45.123.128.0/255.255.248.0 allow from 45.123.128.0/21 deny from 45.123.128.0/21
45.123.136.0 45.123.139.255 1 024 45.123.136.0/22 45.123.136.0/255.255.252.0 allow from 45.123.136.0/22 deny from 45.123.136.0/22
45.123.144.0 45.123.159.255 4 096 45.123.144.0/20 45.123.144.0/255.255.240.0 allow from 45.123.144.0/20 deny from 45.123.144.0/20
45.123.160.0 45.123.191.255 8 192 45.123.160.0/19 45.123.160.0/255.255.224.0 allow from 45.123.160.0/19 deny from 45.123.160.0/19
45.123.192.0 45.123.207.255 4 096 45.123.192.0/20 45.123.192.0/255.255.240.0 allow from 45.123.192.0/20 deny from 45.123.192.0/20
45.123.212.0 45.123.215.255 1 024 45.123.212.0/22 45.123.212.0/255.255.252.0 allow from 45.123.212.0/22 deny from 45.123.212.0/22
45.123.216.0 45.123.223.255 2 048 45.123.216.0/21 45.123.216.0/255.255.248.0 allow from 45.123.216.0/21 deny from 45.123.216.0/21
45.123.224.0 45.123.255.255 8 192 45.123.224.0/19 45.123.224.0/255.255.224.0 allow from 45.123.224.0/19 deny from 45.123.224.0/19
45.124.0.0 45.124.31.255 8 192 45.124.0.0/19 45.124.0.0/255.255.224.0 allow from 45.124.0.0/19 deny from 45.124.0.0/19
45.124.32.0 45.124.39.255 2 048 45.124.32.0/21 45.124.32.0/255.255.248.0 allow from 45.124.32.0/21 deny from 45.124.32.0/21
45.124.44.0 45.124.47.255 1 024 45.124.44.0/22 45.124.44.0/255.255.252.0 allow from 45.124.44.0/22 deny from 45.124.44.0/22
45.124.48.0 45.124.51.255 1 024 45.124.48.0/22 45.124.48.0/255.255.252.0 allow from 45.124.48.0/22 deny from 45.124.48.0/22
45.124.56.0 45.124.63.255 2 048 45.124.56.0/21 45.124.56.0/255.255.248.0 allow from 45.124.56.0/21 deny from 45.124.56.0/21
45.124.64.0 45.124.95.255 8 192 45.124.64.0/19 45.124.64.0/255.255.224.0 allow from 45.124.64.0/19 deny from 45.124.64.0/19
45.124.96.0 45.124.103.255 2 048 45.124.96.0/21 45.124.96.0/255.255.248.0 allow from 45.124.96.0/21 deny from 45.124.96.0/21
45.124.104.0 45.124.107.255 1 024 45.124.104.0/22 45.124.104.0/255.255.252.0 allow from 45.124.104.0/22 deny from 45.124.104.0/22
45.124.108.0 45.124.109.255 512 45.124.108.0/23 45.124.108.0/255.255.254.0 allow from 45.124.108.0/23 deny from 45.124.108.0/23
45.124.112.0 45.124.127.255 4 096 45.124.112.0/20 45.124.112.0/255.255.240.0 allow from 45.124.112.0/20 deny from 45.124.112.0/20
45.124.128.0 45.124.159.255 8 192 45.124.128.0/19 45.124.128.0/255.255.224.0 allow from 45.124.128.0/19 deny from 45.124.128.0/19
45.124.160.0 45.124.163.255 1 024 45.124.160.0/22 45.124.160.0/255.255.252.0 allow from 45.124.160.0/22 deny from 45.124.160.0/22
45.124.168.0 45.124.175.255 2 048 45.124.168.0/21 45.124.168.0/255.255.248.0 allow from 45.124.168.0/21 deny from 45.124.168.0/21
45.124.176.0 45.124.191.255 4 096 45.124.176.0/20 45.124.176.0/255.255.240.0 allow from 45.124.176.0/20 deny from 45.124.176.0/20
45.124.192.0 45.124.199.255 2 048 45.124.192.0/21 45.124.192.0/255.255.248.0 allow from 45.124.192.0/21 deny from 45.124.192.0/21
45.124.204.0 45.124.207.255 1 024 45.124.204.0/22 45.124.204.0/255.255.252.0 allow from 45.124.204.0/22 deny from 45.124.204.0/22
45.124.208.0 45.124.211.255 1 024 45.124.208.0/22 45.124.208.0/255.255.252.0 allow from 45.124.208.0/22 deny from 45.124.208.0/22
45.124.216.0 45.124.223.255 2 048 45.124.216.0/21 45.124.216.0/255.255.248.0 allow from 45.124.216.0/21 deny from 45.124.216.0/21
45.124.224.0 45.124.255.255 8 192 45.124.224.0/19 45.124.224.0/255.255.224.0 allow from 45.124.224.0/19 deny from 45.124.224.0/19
45.125.0.0 45.125.63.255 16 384 45.125.0.0/18 45.125.0.0/255.255.192.0 allow from 45.125.0.0/18 deny from 45.125.0.0/18
45.125.64.0 45.125.95.255 8 192 45.125.64.0/19 45.125.64.0/255.255.224.0 allow from 45.125.64.0/19 deny from 45.125.64.0/19
45.125.96.0 45.125.111.255 4 096 45.125.96.0/20 45.125.96.0/255.255.240.0 allow from 45.125.96.0/20 deny from 45.125.96.0/20
45.125.112.0 45.125.119.255 2 048 45.125.112.0/21 45.125.112.0/255.255.248.0 allow from 45.125.112.0/21 deny from 45.125.112.0/21
45.125.128.0 45.125.159.255 8 192 45.125.128.0/19 45.125.128.0/255.255.224.0 allow from 45.125.128.0/19 deny from 45.125.128.0/19
45.125.160.0 45.125.167.255 2 048 45.125.160.0/21 45.125.160.0/255.255.248.0 allow from 45.125.160.0/21 deny from 45.125.160.0/21
45.125.172.0 45.125.175.255 1 024 45.125.172.0/22 45.125.172.0/255.255.252.0 allow from 45.125.172.0/22 deny from 45.125.172.0/22
45.125.176.0 45.125.191.255 4 096 45.125.176.0/20 45.125.176.0/255.255.240.0 allow from 45.125.176.0/20 deny from 45.125.176.0/20
45.125.192.0 45.125.255.255 16 384 45.125.192.0/18 45.125.192.0/255.255.192.0 allow from 45.125.192.0/18 deny from 45.125.192.0/18
45.126.0.0 45.126.15.255 4 096 45.126.0.0/20 45.126.0.0/255.255.240.0 allow from 45.126.0.0/20 deny from 45.126.0.0/20
45.126.16.0 45.126.23.255 2 048 45.126.16.0/21 45.126.16.0/255.255.248.0 allow from 45.126.16.0/21 deny from 45.126.16.0/21
45.126.28.0 45.126.31.255 1 024 45.126.28.0/22 45.126.28.0/255.255.252.0 allow from 45.126.28.0/22 deny from 45.126.28.0/22
45.126.32.0 45.126.39.255 2 048 45.126.32.0/21 45.126.32.0/255.255.248.0 allow from 45.126.32.0/21 deny from 45.126.32.0/21
45.126.48.0 45.126.63.255 4 096 45.126.48.0/20 45.126.48.0/255.255.240.0 allow from 45.126.48.0/20 deny from 45.126.48.0/20
45.126.64.0 45.126.95.255 8 192 45.126.64.0/19 45.126.64.0/255.255.224.0 allow from 45.126.64.0/19 deny from 45.126.64.0/19
45.126.96.0 45.126.111.255 4 096 45.126.96.0/20 45.126.96.0/255.255.240.0 allow from 45.126.96.0/20 deny from 45.126.96.0/20
45.126.112.0 45.126.119.255 2 048 45.126.112.0/21 45.126.112.0/255.255.248.0 allow from 45.126.112.0/21 deny from 45.126.112.0/21
45.126.120.0 45.126.123.255 1 024 45.126.120.0/22 45.126.120.0/255.255.252.0 allow from 45.126.120.0/22 deny from 45.126.120.0/22
45.126.132.0 45.126.135.255 1 024 45.126.132.0/22 45.126.132.0/255.255.252.0 allow from 45.126.132.0/22 deny from 45.126.132.0/22
45.126.136.0 45.126.143.255 2 048 45.126.136.0/21 45.126.136.0/255.255.248.0 allow from 45.126.136.0/21 deny from 45.126.136.0/21
45.126.144.0 45.126.159.255 4 096 45.126.144.0/20 45.126.144.0/255.255.240.0 allow from 45.126.144.0/20 deny from 45.126.144.0/20
45.126.160.0 45.126.191.255 8 192 45.126.160.0/19 45.126.160.0/255.255.224.0 allow from 45.126.160.0/19 deny from 45.126.160.0/19
45.126.196.0 45.126.199.255 1 024 45.126.196.0/22 45.126.196.0/255.255.252.0 allow from 45.126.196.0/22 deny from 45.126.196.0/22
45.126.200.0 45.126.207.255 2 048 45.126.200.0/21 45.126.200.0/255.255.248.0 allow from 45.126.200.0/21 deny from 45.126.200.0/21
45.126.208.0 45.126.223.255 4 096 45.126.208.0/20 45.126.208.0/255.255.240.0 allow from 45.126.208.0/20 deny from 45.126.208.0/20
45.126.224.0 45.126.239.255 4 096 45.126.224.0/20 45.126.224.0/255.255.240.0 allow from 45.126.224.0/20 deny from 45.126.224.0/20
45.126.240.0 45.126.247.255 2 048 45.126.240.0/21 45.126.240.0/255.255.248.0 allow from 45.126.240.0/21 deny from 45.126.240.0/21
45.126.252.0 45.126.255.255 1 024 45.126.252.0/22 45.126.252.0/255.255.252.0 allow from 45.126.252.0/22 deny from 45.126.252.0/22
45.127.0.0 45.127.63.255 16 384 45.127.0.0/18 45.127.0.0/255.255.192.0 allow from 45.127.0.0/18 deny from 45.127.0.0/18
45.127.64.0 45.127.79.255 4 096 45.127.64.0/20 45.127.64.0/255.255.240.0 allow from 45.127.64.0/20 deny from 45.127.64.0/20
45.127.80.0 45.127.87.255 2 048 45.127.80.0/21 45.127.80.0/255.255.248.0 allow from 45.127.80.0/21 deny from 45.127.80.0/21
45.127.88.0 45.127.91.255 1 024 45.127.88.0/22 45.127.88.0/255.255.252.0 allow from 45.127.88.0/22 deny from 45.127.88.0/22
45.127.96.0 45.127.127.255 8 192 45.127.96.0/19 45.127.96.0/255.255.224.0 allow from 45.127.96.0/19 deny from 45.127.96.0/19
45.127.128.0 45.127.159.255 8 192 45.127.128.0/19 45.127.128.0/255.255.224.0 allow from 45.127.128.0/19 deny from 45.127.128.0/19
45.127.160.0 45.127.167.255 2 048 45.127.160.0/21 45.127.160.0/255.255.248.0 allow from 45.127.160.0/21 deny from 45.127.160.0/21
45.127.168.0 45.127.171.255 1 024 45.127.168.0/22 45.127.168.0/255.255.252.0 allow from 45.127.168.0/22 deny from 45.127.168.0/22
45.127.176.0 45.127.179.255 1 024 45.127.176.0/22 45.127.176.0/255.255.252.0 allow from 45.127.176.0/22 deny from 45.127.176.0/22
45.127.184.0 45.127.191.255 2 048 45.127.184.0/21 45.127.184.0/255.255.248.0 allow from 45.127.184.0/21 deny from 45.127.184.0/21
45.127.192.0 45.127.255.255 16 384 45.127.192.0/18 45.127.192.0/255.255.192.0 allow from 45.127.192.0/18 deny from 45.127.192.0/18
45.128.24.0 45.128.27.255 1 024 45.128.24.0/22 45.128.24.0/255.255.252.0 allow from 45.128.24.0/22 deny from 45.128.24.0/22
45.128.36.0 45.128.39.255 1 024 45.128.36.0/22 45.128.36.0/255.255.252.0 allow from 45.128.36.0/22 deny from 45.128.36.0/22
45.128.76.0 45.128.79.255 1 024 45.128.76.0/22 45.128.76.0/255.255.252.0 allow from 45.128.76.0/22 deny from 45.128.76.0/22
45.128.120.0 45.128.123.255 1 024 45.128.120.0/22 45.128.120.0/255.255.252.0 allow from 45.128.120.0/22 deny from 45.128.120.0/22
45.128.140.0 45.128.143.255 1 024 45.128.140.0/22 45.128.140.0/255.255.252.0 allow from 45.128.140.0/22 deny from 45.128.140.0/22
45.128.244.0 45.128.247.255 1 024 45.128.244.0/22 45.128.244.0/255.255.252.0 allow from 45.128.244.0/22 deny from 45.128.244.0/22
45.129.36.0 45.129.39.255 1 024 45.129.36.0/22 45.129.36.0/255.255.252.0 allow from 45.129.36.0/22 deny from 45.129.36.0/22
45.129.116.0 45.129.119.255 1 024 45.129.116.0/22 45.129.116.0/255.255.252.0 allow from 45.129.116.0/22 deny from 45.129.116.0/22
45.129.136.0 45.129.139.255 1 024 45.129.136.0/22 45.129.136.0/255.255.252.0 allow from 45.129.136.0/22 deny from 45.129.136.0/22
45.129.228.0 45.129.231.255 1 024 45.129.228.0/22 45.129.228.0/255.255.252.0 allow from 45.129.228.0/22 deny from 45.129.228.0/22
45.130.36.0 45.130.39.255 1 024 45.130.36.0/22 45.130.36.0/255.255.252.0 allow from 45.130.36.0/22 deny from 45.130.36.0/22
45.130.60.0 45.130.63.255 1 024 45.130.60.0/22 45.130.60.0/255.255.252.0 allow from 45.130.60.0/22 deny from 45.130.60.0/22
45.130.96.0 45.130.99.255 1 024 45.130.96.0/22 45.130.96.0/255.255.252.0 allow from 45.130.96.0/22 deny from 45.130.96.0/22
45.130.128.0 45.130.131.255 1 024 45.130.128.0/22 45.130.128.0/255.255.252.0 allow from 45.130.128.0/22 deny from 45.130.128.0/22
45.130.252.0 45.130.255.255 1 024 45.130.252.0/22 45.130.252.0/255.255.252.0 allow from 45.130.252.0/22 deny from 45.130.252.0/22
45.131.20.0 45.131.23.255 1 024 45.131.20.0/22 45.131.20.0/255.255.252.0 allow from 45.131.20.0/22 deny from 45.131.20.0/22
45.131.124.0 45.131.127.255 1 024 45.131.124.0/22 45.131.124.0/255.255.252.0 allow from 45.131.124.0/22 deny from 45.131.124.0/22
45.131.184.0 45.131.187.255 1 024 45.131.184.0/22 45.131.184.0/255.255.252.0 allow from 45.131.184.0/22 deny from 45.131.184.0/22
45.132.4.0 45.132.7.255 1 024 45.132.4.0/22 45.132.4.0/255.255.252.0 allow from 45.132.4.0/22 deny from 45.132.4.0/22
45.132.32.0 45.132.32.255 256 45.132.32.0/24 45.132.32.0/255.255.255.0 allow from 45.132.32.0/24 deny from 45.132.32.0/24
45.132.68.0 45.132.71.255 1 024 45.132.68.0/22 45.132.68.0/255.255.252.0 allow from 45.132.68.0/22 deny from 45.132.68.0/22
45.132.76.0 45.132.79.255 1 024 45.132.76.0/22 45.132.76.0/255.255.252.0 allow from 45.132.76.0/22 deny from 45.132.76.0/22
45.132.84.0 45.132.87.255 1 024 45.132.84.0/22 45.132.84.0/255.255.252.0 allow from 45.132.84.0/22 deny from 45.132.84.0/22
45.132.132.0 45.132.135.255 1 024 45.132.132.0/22 45.132.132.0/255.255.252.0 allow from 45.132.132.0/22 deny from 45.132.132.0/22
45.132.168.0 45.132.175.255 2 048 45.132.168.0/21 45.132.168.0/255.255.248.0 allow from 45.132.168.0/21 deny from 45.132.168.0/21
45.132.196.0 45.132.199.255 1 024 45.132.196.0/22 45.132.196.0/255.255.252.0 allow from 45.132.196.0/22 deny from 45.132.196.0/22
45.133.104.0 45.133.107.255 1 024 45.133.104.0/22 45.133.104.0/255.255.252.0 allow from 45.133.104.0/22 deny from 45.133.104.0/22
45.134.140.0 45.134.143.255 1 024 45.134.140.0/22 45.134.140.0/255.255.252.0 allow from 45.134.140.0/22 deny from 45.134.140.0/22
45.134.184.0 45.134.187.255 1 024 45.134.184.0/22 45.134.184.0/255.255.252.0 allow from 45.134.184.0/22 deny from 45.134.184.0/22
45.134.200.0 45.134.203.255 1 024 45.134.200.0/22 45.134.200.0/255.255.252.0 allow from 45.134.200.0/22 deny from 45.134.200.0/22
45.134.240.0 45.134.243.255 1 024 45.134.240.0/22 45.134.240.0/255.255.252.0 allow from 45.134.240.0/22 deny from 45.134.240.0/22
45.135.88.0 45.135.91.255 1 024 45.135.88.0/22 45.135.88.0/255.255.252.0 allow from 45.135.88.0/22 deny from 45.135.88.0/22
45.135.112.0 45.135.115.255 1 024 45.135.112.0/22 45.135.112.0/255.255.252.0 allow from 45.135.112.0/22 deny from 45.135.112.0/22
45.135.240.0 45.135.243.255 1 024 45.135.240.0/22 45.135.240.0/255.255.252.0 allow from 45.135.240.0/22 deny from 45.135.240.0/22
45.136.8.0 45.136.11.255 1 024 45.136.8.0/22 45.136.8.0/255.255.252.0 allow from 45.136.8.0/22 deny from 45.136.8.0/22
45.136.52.0 45.136.55.255 1 024 45.136.52.0/22 45.136.52.0/255.255.252.0 allow from 45.136.52.0/22 deny from 45.136.52.0/22
45.136.56.0 45.136.59.255 1 024 45.136.56.0/22 45.136.56.0/255.255.252.0 allow from 45.136.56.0/22 deny from 45.136.56.0/22
45.136.164.0 45.136.167.255 1 024 45.136.164.0/22 45.136.164.0/255.255.252.0 allow from 45.136.164.0/22 deny from 45.136.164.0/22
45.136.228.0 45.136.231.255 1 024 45.136.228.0/22 45.136.228.0/255.255.252.0 allow from 45.136.228.0/22 deny from 45.136.228.0/22
45.136.240.0 45.136.243.255 1 024 45.136.240.0/22 45.136.240.0/255.255.252.0 allow from 45.136.240.0/22 deny from 45.136.240.0/22
45.137.60.0 45.137.63.255 1 024 45.137.60.0/22 45.137.60.0/255.255.252.0 allow from 45.137.60.0/22 deny from 45.137.60.0/22
45.137.80.0 45.137.87.255 2 048 45.137.80.0/21 45.137.80.0/255.255.248.0 allow from 45.137.80.0/21 deny from 45.137.80.0/21
45.138.44.0 45.138.47.255 1 024 45.138.44.0/22 45.138.44.0/255.255.252.0 allow from 45.138.44.0/22 deny from 45.138.44.0/22
45.138.128.0 45.138.135.255 2 048 45.138.128.0/21 45.138.128.0/255.255.248.0 allow from 45.138.128.0/21 deny from 45.138.128.0/21
45.139.4.0 45.139.7.255 1 024 45.139.4.0/22 45.139.4.0/255.255.252.0 allow from 45.139.4.0/22 deny from 45.139.4.0/22
45.140.12.0 45.140.15.255 1 024 45.140.12.0/22 45.140.12.0/255.255.252.0 allow from 45.140.12.0/22 deny from 45.140.12.0/22
45.140.28.0 45.140.31.255 1 024 45.140.28.0/22 45.140.28.0/255.255.252.0 allow from 45.140.28.0/22 deny from 45.140.28.0/22
45.140.224.0 45.140.231.255 2 048 45.140.224.0/21 45.140.224.0/255.255.248.0 allow from 45.140.224.0/21 deny from 45.140.224.0/21
45.141.176.0 45.141.179.255 1 024 45.141.176.0/22 45.141.176.0/255.255.252.0 allow from 45.141.176.0/22 deny from 45.141.176.0/22
45.142.28.0 45.142.31.255 1 024 45.142.28.0/22 45.142.28.0/255.255.252.0 allow from 45.142.28.0/22 deny from 45.142.28.0/22
45.142.84.0 45.142.87.255 1 024 45.142.84.0/22 45.142.84.0/255.255.252.0 allow from 45.142.84.0/22 deny from 45.142.84.0/22
45.142.136.0 45.142.139.255 1 024 45.142.136.0/22 45.142.136.0/255.255.252.0 allow from 45.142.136.0/22 deny from 45.142.136.0/22
45.142.188.0 45.142.191.255 1 024 45.142.188.0/22 45.142.188.0/255.255.252.0 allow from 45.142.188.0/22 deny from 45.142.188.0/22
45.142.196.0 45.142.199.255 1 024 45.142.196.0/22 45.142.196.0/255.255.252.0 allow from 45.142.196.0/22 deny from 45.142.196.0/22
45.142.200.0 45.142.203.255 1 024 45.142.200.0/22 45.142.200.0/255.255.252.0 allow from 45.142.200.0/22 deny from 45.142.200.0/22
45.143.28.0 45.143.31.255 1 024 45.143.28.0/22 45.143.28.0/255.255.252.0 allow from 45.143.28.0/22 deny from 45.143.28.0/22
45.143.88.0 45.143.91.255 1 024 45.143.88.0/22 45.143.88.0/255.255.252.0 allow from 45.143.88.0/22 deny from 45.143.88.0/22
45.143.108.0 45.143.111.255 1 024 45.143.108.0/22 45.143.108.0/255.255.252.0 allow from 45.143.108.0/22 deny from 45.143.108.0/22
45.143.160.0 45.143.163.255 1 024 45.143.160.0/22 45.143.160.0/255.255.252.0 allow from 45.143.160.0/22 deny from 45.143.160.0/22
45.143.204.0 45.143.207.255 1 024 45.143.204.0/22 45.143.204.0/255.255.252.0 allow from 45.143.204.0/22 deny from 45.143.204.0/22
45.144.16.0 45.144.19.255 1 024 45.144.16.0/22 45.144.16.0/255.255.252.0 allow from 45.144.16.0/22 deny from 45.144.16.0/22
45.144.124.0 45.144.127.255 1 024 45.144.124.0/22 45.144.124.0/255.255.252.0 allow from 45.144.124.0/22 deny from 45.144.124.0/22
45.145.56.0 45.145.63.255 2 048 45.145.56.0/21 45.145.56.0/255.255.248.0 allow from 45.145.56.0/21 deny from 45.145.56.0/21
45.145.172.0 45.145.175.255 1 024 45.145.172.0/22 45.145.172.0/255.255.252.0 allow from 45.145.172.0/22 deny from 45.145.172.0/22
45.146.12.0 45.146.15.255 1 024 45.146.12.0/22 45.146.12.0/255.255.252.0 allow from 45.146.12.0/22 deny from 45.146.12.0/22
45.146.128.0 45.146.131.255 1 024 45.146.128.0/22 45.146.128.0/255.255.252.0 allow from 45.146.128.0/22 deny from 45.146.128.0/22
45.146.180.0 45.146.183.255 1 024 45.146.180.0/22 45.146.180.0/255.255.252.0 allow from 45.146.180.0/22 deny from 45.146.180.0/22
45.146.240.0 45.146.243.255 1 024 45.146.240.0/22 45.146.240.0/255.255.252.0 allow from 45.146.240.0/22 deny from 45.146.240.0/22
45.147.28.0 45.147.31.255 1 024 45.147.28.0/22 45.147.28.0/255.255.252.0 allow from 45.147.28.0/22 deny from 45.147.28.0/22
45.147.64.0 45.147.67.255 1 024 45.147.64.0/22 45.147.64.0/255.255.252.0 allow from 45.147.64.0/22 deny from 45.147.64.0/22
45.147.76.0 45.147.79.255 1 024 45.147.76.0/22 45.147.76.0/255.255.252.0 allow from 45.147.76.0/22 deny from 45.147.76.0/22
45.147.100.0 45.147.103.255 1 024 45.147.100.0/22 45.147.100.0/255.255.252.0 allow from 45.147.100.0/22 deny from 45.147.100.0/22
45.148.92.0 45.148.95.255 1 024 45.148.92.0/22 45.148.92.0/255.255.252.0 allow from 45.148.92.0/22 deny from 45.148.92.0/22
45.148.100.0 45.148.103.255 1 024 45.148.100.0/22 45.148.100.0/255.255.252.0 allow from 45.148.100.0/22 deny from 45.148.100.0/22
45.148.248.0 45.148.251.255 1 024 45.148.248.0/22 45.148.248.0/255.255.252.0 allow from 45.148.248.0/22 deny from 45.148.248.0/22
45.149.16.0 45.149.19.255 1 024 45.149.16.0/22 45.149.16.0/255.255.252.0 allow from 45.149.16.0/22 deny from 45.149.16.0/22
45.149.60.0 45.149.63.255 1 024 45.149.60.0/22 45.149.60.0/255.255.252.0 allow from 45.149.60.0/22 deny from 45.149.60.0/22
45.149.76.0 45.149.79.255 1 024 45.149.76.0/22 45.149.76.0/255.255.252.0 allow from 45.149.76.0/22 deny from 45.149.76.0/22
45.149.84.0 45.149.87.255 1 024 45.149.84.0/22 45.149.84.0/255.255.252.0 allow from 45.149.84.0/22 deny from 45.149.84.0/22
45.149.112.0 45.149.115.255 1 024 45.149.112.0/22 45.149.112.0/255.255.252.0 allow from 45.149.112.0/22 deny from 45.149.112.0/22
45.149.164.0 45.149.167.255 1 024 45.149.164.0/22 45.149.164.0/255.255.252.0 allow from 45.149.164.0/22 deny from 45.149.164.0/22
45.150.52.0 45.150.55.255 1 024 45.150.52.0/22 45.150.52.0/255.255.252.0 allow from 45.150.52.0/22 deny from 45.150.52.0/22
45.150.88.0 45.150.91.255 1 024 45.150.88.0/22 45.150.88.0/255.255.252.0 allow from 45.150.88.0/22 deny from 45.150.88.0/22
45.150.140.0 45.150.143.255 1 024 45.150.140.0/22 45.150.140.0/255.255.252.0 allow from 45.150.140.0/22 deny from 45.150.140.0/22
45.150.172.0 45.150.175.255 1 024 45.150.172.0/22 45.150.172.0/255.255.252.0 allow from 45.150.172.0/22 deny from 45.150.172.0/22
45.150.208.0 45.150.211.255 1 024 45.150.208.0/22 45.150.208.0/255.255.252.0 allow from 45.150.208.0/22 deny from 45.150.208.0/22
45.151.76.0 45.151.79.255 1 024 45.151.76.0/22 45.151.76.0/255.255.252.0 allow from 45.151.76.0/22 deny from 45.151.76.0/22
45.151.104.0 45.151.107.255 1 024 45.151.104.0/22 45.151.104.0/255.255.252.0 allow from 45.151.104.0/22 deny from 45.151.104.0/22
45.152.196.0 45.152.199.255 1 024 45.152.196.0/22 45.152.196.0/255.255.252.0 allow from 45.152.196.0/22 deny from 45.152.196.0/22
45.152.200.0 45.152.203.255 1 024 45.152.200.0/22 45.152.200.0/255.255.252.0 allow from 45.152.200.0/22 deny from 45.152.200.0/22
45.152.208.0 45.152.211.255 1 024 45.152.208.0/22 45.152.208.0/255.255.252.0 allow from 45.152.208.0/22 deny from 45.152.208.0/22
45.153.20.0 45.153.23.255 1 024 45.153.20.0/22 45.153.20.0/255.255.252.0 allow from 45.153.20.0/22 deny from 45.153.20.0/22
45.153.116.0 45.153.119.255 1 024 45.153.116.0/22 45.153.116.0/255.255.252.0 allow from 45.153.116.0/22 deny from 45.153.116.0/22
45.153.212.0 45.153.215.255 1 024 45.153.212.0/22 45.153.212.0/255.255.252.0 allow from 45.153.212.0/22 deny from 45.153.212.0/22
45.153.216.0 45.153.219.255 1 024 45.153.216.0/22 45.153.216.0/255.255.252.0 allow from 45.153.216.0/22 deny from 45.153.216.0/22
45.154.80.0 45.154.83.255 1 024 45.154.80.0/22 45.154.80.0/255.255.252.0 allow from 45.154.80.0/22 deny from 45.154.80.0/22
45.154.88.0 45.154.91.255 1 024 45.154.88.0/22 45.154.88.0/255.255.252.0 allow from 45.154.88.0/22 deny from 45.154.88.0/22
45.154.156.0 45.154.159.255 1 024 45.154.156.0/22 45.154.156.0/255.255.252.0 allow from 45.154.156.0/22 deny from 45.154.156.0/22
45.155.132.0 45.155.135.255 1 024 45.155.132.0/22 45.155.132.0/255.255.252.0 allow from 45.155.132.0/22 deny from 45.155.132.0/22
45.155.156.0 45.155.159.255 1 024 45.155.156.0/22 45.155.156.0/255.255.252.0 allow from 45.155.156.0/22 deny from 45.155.156.0/22
45.156.52.0 45.156.55.255 1 024 45.156.52.0/22 45.156.52.0/255.255.252.0 allow from 45.156.52.0/22 deny from 45.156.52.0/22
45.156.116.0 45.156.119.255 1 024 45.156.116.0/22 45.156.116.0/255.255.252.0 allow from 45.156.116.0/22 deny from 45.156.116.0/22
45.156.180.0 45.156.183.255 1 024 45.156.180.0/22 45.156.180.0/255.255.252.0 allow from 45.156.180.0/22 deny from 45.156.180.0/22
45.156.184.0 45.156.187.255 1 024 45.156.184.0/22 45.156.184.0/255.255.252.0 allow from 45.156.184.0/22 deny from 45.156.184.0/22
45.156.192.0 45.156.199.255 2 048 45.156.192.0/21 45.156.192.0/255.255.248.0 allow from 45.156.192.0/21 deny from 45.156.192.0/21
45.156.200.0 45.156.203.255 1 024 45.156.200.0/22 45.156.200.0/255.255.252.0 allow from 45.156.200.0/22 deny from 45.156.200.0/22
45.156.220.0 45.156.223.255 1 024 45.156.220.0/22 45.156.220.0/255.255.252.0 allow from 45.156.220.0/22 deny from 45.156.220.0/22
45.157.52.0 45.157.55.255 1 024 45.157.52.0/22 45.157.52.0/255.255.252.0 allow from 45.157.52.0/22 deny from 45.157.52.0/22
45.157.100.0 45.157.103.255 1 024 45.157.100.0/22 45.157.100.0/255.255.252.0 allow from 45.157.100.0/22 deny from 45.157.100.0/22
45.157.120.0 45.157.123.255 1 024 45.157.120.0/22 45.157.120.0/255.255.252.0 allow from 45.157.120.0/22 deny from 45.157.120.0/22
45.157.148.0 45.157.151.255 1 024 45.157.148.0/22 45.157.148.0/255.255.252.0 allow from 45.157.148.0/22 deny from 45.157.148.0/22
45.157.152.0 45.157.155.255 1 024 45.157.152.0/22 45.157.152.0/255.255.252.0 allow from 45.157.152.0/22 deny from 45.157.152.0/22
45.157.244.0 45.157.247.255 1 024 45.157.244.0/22 45.157.244.0/255.255.252.0 allow from 45.157.244.0/22 deny from 45.157.244.0/22
45.158.24.0 45.158.27.255 1 024 45.158.24.0/22 45.158.24.0/255.255.252.0 allow from 45.158.24.0/22 deny from 45.158.24.0/22
45.158.96.0 45.158.99.255 1 024 45.158.96.0/22 45.158.96.0/255.255.252.0 allow from 45.158.96.0/22 deny from 45.158.96.0/22
45.158.120.0 45.158.123.255 1 024 45.158.120.0/22 45.158.120.0/255.255.252.0 allow from 45.158.120.0/22 deny from 45.158.120.0/22
45.158.184.0 45.158.187.255 1 024 45.158.184.0/22 45.158.184.0/255.255.252.0 allow from 45.158.184.0/22 deny from 45.158.184.0/22
45.158.252.0 45.158.255.255 1 024 45.158.252.0/22 45.158.252.0/255.255.252.0 allow from 45.158.252.0/22 deny from 45.158.252.0/22
45.159.72.0 45.159.75.255 1 024 45.159.72.0/22 45.159.72.0/255.255.252.0 allow from 45.159.72.0/22 deny from 45.159.72.0/22
45.159.128.0 45.159.131.255 1 024 45.159.128.0/22 45.159.128.0/255.255.252.0 allow from 45.159.128.0/22 deny from 45.159.128.0/22
45.159.148.0 45.159.151.255 1 024 45.159.148.0/22 45.159.148.0/255.255.252.0 allow from 45.159.148.0/22 deny from 45.159.148.0/22
45.159.160.0 45.159.163.255 1 024 45.159.160.0/22 45.159.160.0/255.255.252.0 allow from 45.159.160.0/22 deny from 45.159.160.0/22
45.159.184.0 45.159.187.255 1 024 45.159.184.0/22 45.159.184.0/255.255.252.0 allow from 45.159.184.0/22 deny from 45.159.184.0/22
45.159.196.0 45.159.199.255 1 024 45.159.196.0/22 45.159.196.0/255.255.252.0 allow from 45.159.196.0/22 deny from 45.159.196.0/22
45.248.0.0 45.248.31.255 8 192 45.248.0.0/19 45.248.0.0/255.255.224.0 allow from 45.248.0.0/19 deny from 45.248.0.0/19
45.248.32.0 45.248.39.255 2 048 45.248.32.0/21 45.248.32.0/255.255.248.0 allow from 45.248.32.0/21 deny from 45.248.32.0/21
45.248.40.0 45.248.43.255 1 024 45.248.40.0/22 45.248.40.0/255.255.252.0 allow from 45.248.40.0/22 deny from 45.248.40.0/22
45.248.56.0 45.248.63.255 2 048 45.248.56.0/21 45.248.56.0/255.255.248.0 allow from 45.248.56.0/21 deny from 45.248.56.0/21
45.248.64.0 45.248.71.255 2 048 45.248.64.0/21 45.248.64.0/255.255.248.0 allow from 45.248.64.0/21 deny from 45.248.64.0/21
45.248.72.0 45.248.75.255 1 024 45.248.72.0/22 45.248.72.0/255.255.252.0 allow from 45.248.72.0/22 deny from 45.248.72.0/22
45.248.80.0 45.248.95.255 4 096 45.248.80.0/20 45.248.80.0/255.255.240.0 allow from 45.248.80.0/20 deny from 45.248.80.0/20
45.248.96.0 45.248.111.255 4 096 45.248.96.0/20 45.248.96.0/255.255.240.0 allow from 45.248.96.0/20 deny from 45.248.96.0/20
45.248.112.0 45.248.119.255 2 048 45.248.112.0/21 45.248.112.0/255.255.248.0 allow from 45.248.112.0/21 deny from 45.248.112.0/21
45.248.120.0 45.248.123.255 1 024 45.248.120.0/22 45.248.120.0/255.255.252.0 allow from 45.248.120.0/22 deny from 45.248.120.0/22
45.248.128.0 45.248.135.255 2 048 45.248.128.0/21 45.248.128.0/255.255.248.0 allow from 45.248.128.0/21 deny from 45.248.128.0/21
45.248.136.0 45.248.139.255 1 024 45.248.136.0/22 45.248.136.0/255.255.252.0 allow from 45.248.136.0/22 deny from 45.248.136.0/22
45.248.144.0 45.248.159.255 4 096 45.248.144.0/20 45.248.144.0/255.255.240.0 allow from 45.248.144.0/20 deny from 45.248.144.0/20
45.248.160.0 45.248.191.255 8 192 45.248.160.0/19 45.248.160.0/255.255.224.0 allow from 45.248.160.0/19 deny from 45.248.160.0/19
45.248.192.0 45.248.195.255 1 024 45.248.192.0/22 45.248.192.0/255.255.252.0 allow from 45.248.192.0/22 deny from 45.248.192.0/22
45.248.200.0 45.248.207.255 2 048 45.248.200.0/21 45.248.200.0/255.255.248.0 allow from 45.248.200.0/21 deny from 45.248.200.0/21
45.248.208.0 45.248.223.255 4 096 45.248.208.0/20 45.248.208.0/255.255.240.0 allow from 45.248.208.0/20 deny from 45.248.208.0/20
45.248.224.0 45.248.255.255 8 192 45.248.224.0/19 45.248.224.0/255.255.224.0 allow from 45.248.224.0/19 deny from 45.248.224.0/19
45.249.0.0 45.249.63.255 16 384 45.249.0.0/18 45.249.0.0/255.255.192.0 allow from 45.249.0.0/18 deny from 45.249.0.0/18
45.249.64.0 45.249.79.255 4 096 45.249.64.0/20 45.249.64.0/255.255.240.0 allow from 45.249.64.0/20 deny from 45.249.64.0/20
45.249.80.0 45.249.87.255 2 048 45.249.80.0/21 45.249.80.0/255.255.248.0 allow from 45.249.80.0/21 deny from 45.249.80.0/21
45.249.92.0 45.249.95.255 1 024 45.249.92.0/22 45.249.92.0/255.255.252.0 allow from 45.249.92.0/22 deny from 45.249.92.0/22
45.249.96.0 45.249.111.255 4 096 45.249.96.0/20 45.249.96.0/255.255.240.0 allow from 45.249.96.0/20 deny from 45.249.96.0/20
45.249.112.0 45.249.115.255 1 024 45.249.112.0/22 45.249.112.0/255.255.252.0 allow from 45.249.112.0/22 deny from 45.249.112.0/22
45.249.120.0 45.249.127.255 2 048 45.249.120.0/21 45.249.120.0/255.255.248.0 allow from 45.249.120.0/21 deny from 45.249.120.0/21
45.249.128.0 45.249.191.255 16 384 45.249.128.0/18 45.249.128.0/255.255.192.0 allow from 45.249.128.0/18 deny from 45.249.128.0/18
45.249.192.0 45.249.223.255 8 192 45.249.192.0/19 45.249.192.0/255.255.224.0 allow from 45.249.192.0/19 deny from 45.249.192.0/19
45.249.228.0 45.249.231.255 1 024 45.249.228.0/22 45.249.228.0/255.255.252.0 allow from 45.249.228.0/22 deny from 45.249.228.0/22
45.249.232.0 45.249.239.255 2 048 45.249.232.0/21 45.249.232.0/255.255.248.0 allow from 45.249.232.0/21 deny from 45.249.232.0/21
45.249.240.0 45.249.255.255 4 096 45.249.240.0/20 45.249.240.0/255.255.240.0 allow from 45.249.240.0/20 deny from 45.249.240.0/20
45.250.0.0 45.250.15.255 4 096 45.250.0.0/20 45.250.0.0/255.255.240.0 allow from 45.250.0.0/20 deny from 45.250.0.0/20
45.250.16.0 45.250.23.255 2 048 45.250.16.0/21 45.250.16.0/255.255.248.0 allow from 45.250.16.0/21 deny from 45.250.16.0/21
45.250.28.0 45.250.31.255 1 024 45.250.28.0/22 45.250.28.0/255.255.252.0 allow from 45.250.28.0/22 deny from 45.250.28.0/22
45.250.32.0 45.250.63.255 8 192 45.250.32.0/19 45.250.32.0/255.255.224.0 allow from 45.250.32.0/19 deny from 45.250.32.0/19
45.250.64.0 45.250.71.255 2 048 45.250.64.0/21 45.250.64.0/255.255.248.0 allow from 45.250.64.0/21 deny from 45.250.64.0/21
45.250.76.0 45.250.79.255 1 024 45.250.76.0/22 45.250.76.0/255.255.252.0 allow from 45.250.76.0/22 deny from 45.250.76.0/22
45.250.80.0 45.250.95.255 4 096 45.250.80.0/20 45.250.80.0/255.255.240.0 allow from 45.250.80.0/20 deny from 45.250.80.0/20
45.250.96.0 45.250.127.255 8 192 45.250.96.0/19 45.250.96.0/255.255.224.0 allow from 45.250.96.0/19 deny from 45.250.96.0/19
45.250.128.0 45.250.255.255 32 768 45.250.128.0/17 45.250.128.0/255.255.128.0 allow from 45.250.128.0/17 deny from 45.250.128.0/17
45.251.0.0 45.251.31.255 8 192 45.251.0.0/19 45.251.0.0/255.255.224.0 allow from 45.251.0.0/19 deny from 45.251.0.0/19
45.251.32.0 45.251.39.255 2 048 45.251.32.0/21 45.251.32.0/255.255.248.0 allow from 45.251.32.0/21 deny from 45.251.32.0/21
45.251.40.0 45.251.43.255 1 024 45.251.40.0/22 45.251.40.0/255.255.252.0 allow from 45.251.40.0/22 deny from 45.251.40.0/22
45.251.48.0 45.251.63.255 4 096 45.251.48.0/20 45.251.48.0/255.255.240.0 allow from 45.251.48.0/20 deny from 45.251.48.0/20
45.251.64.0 45.251.127.255 16 384 45.251.64.0/18 45.251.64.0/255.255.192.0 allow from 45.251.64.0/18 deny from 45.251.64.0/18
45.251.128.0 45.251.255.255 32 768 45.251.128.0/17 45.251.128.0/255.255.128.0 allow from 45.251.128.0/17 deny from 45.251.128.0/17
45.252.0.0 45.252.127.255 32 768 45.252.0.0/17 45.252.0.0/255.255.128.0 allow from 45.252.0.0/17 deny from 45.252.0.0/17
45.252.128.0 45.252.159.255 8 192 45.252.128.0/19 45.252.128.0/255.255.224.0 allow from 45.252.128.0/19 deny from 45.252.128.0/19
45.252.160.0 45.252.175.255 4 096 45.252.160.0/20 45.252.160.0/255.255.240.0 allow from 45.252.160.0/20 deny from 45.252.160.0/20
45.252.176.0 45.252.183.255 2 048 45.252.176.0/21 45.252.176.0/255.255.248.0 allow from 45.252.176.0/21 deny from 45.252.176.0/21
45.252.188.0 45.252.191.255 1 024 45.252.188.0/22 45.252.188.0/255.255.252.0 allow from 45.252.188.0/22 deny from 45.252.188.0/22
45.252.192.0 45.252.223.255 8 192 45.252.192.0/19 45.252.192.0/255.255.224.0 allow from 45.252.192.0/19 deny from 45.252.192.0/19
45.252.224.0 45.252.231.255 2 048 45.252.224.0/21 45.252.224.0/255.255.248.0 allow from 45.252.224.0/21 deny from 45.252.224.0/21
45.252.232.0 45.252.235.255 1 024 45.252.232.0/22 45.252.232.0/255.255.252.0 allow from 45.252.232.0/22 deny from 45.252.232.0/22
45.252.240.0 45.252.247.255 2 048 45.252.240.0/21 45.252.240.0/255.255.248.0 allow from 45.252.240.0/21 deny from 45.252.240.0/21
45.252.248.0 45.252.251.255 1 024 45.252.248.0/22 45.252.248.0/255.255.252.0 allow from 45.252.248.0/22 deny from 45.252.248.0/22
45.253.0.0 45.253.63.255 16 384 45.253.0.0/18 45.253.0.0/255.255.192.0 allow from 45.253.0.0/18 deny from 45.253.0.0/18
45.253.64.0 45.253.95.255 8 192 45.253.64.0/19 45.253.64.0/255.255.224.0 allow from 45.253.64.0/19 deny from 45.253.64.0/19
45.253.96.0 45.253.111.255 4 096 45.253.96.0/20 45.253.96.0/255.255.240.0 allow from 45.253.96.0/20 deny from 45.253.96.0/20
45.253.112.0 45.253.119.255 2 048 45.253.112.0/21 45.253.112.0/255.255.248.0 allow from 45.253.112.0/21 deny from 45.253.112.0/21
45.253.120.0 45.253.123.255 1 024 45.253.120.0/22 45.253.120.0/255.255.252.0 allow from 45.253.120.0/22 deny from 45.253.120.0/22
45.253.132.0 45.253.135.255 1 024 45.253.132.0/22 45.253.132.0/255.255.252.0 allow from 45.253.132.0/22 deny from 45.253.132.0/22
45.253.136.0 45.253.143.255 2 048 45.253.136.0/21 45.253.136.0/255.255.248.0 allow from 45.253.136.0/21 deny from 45.253.136.0/21
45.253.144.0 45.253.159.255 4 096 45.253.144.0/20 45.253.144.0/255.255.240.0 allow from 45.253.144.0/20 deny from 45.253.144.0/20
45.253.160.0 45.253.191.255 8 192 45.253.160.0/19 45.253.160.0/255.255.224.0 allow from 45.253.160.0/19 deny from 45.253.160.0/19
45.253.192.0 45.253.255.255 16 384 45.253.192.0/18 45.253.192.0/255.255.192.0 allow from 45.253.192.0/18 deny from 45.253.192.0/18
45.254.0.0 45.254.127.255 32 768 45.254.0.0/17 45.254.0.0/255.255.128.0 allow from 45.254.0.0/17 deny from 45.254.0.0/17
45.254.128.0 45.254.191.255 16 384 45.254.128.0/18 45.254.128.0/255.255.192.0 allow from 45.254.128.0/18 deny from 45.254.128.0/18
45.254.192.0 45.254.223.255 8 192 45.254.192.0/19 45.254.192.0/255.255.224.0 allow from 45.254.192.0/19 deny from 45.254.192.0/19
45.254.224.0 45.254.239.255 4 096 45.254.224.0/20 45.254.224.0/255.255.240.0 allow from 45.254.224.0/20 deny from 45.254.224.0/20
45.254.240.0 45.254.243.255 1 024 45.254.240.0/22 45.254.240.0/255.255.252.0 allow from 45.254.240.0/22 deny from 45.254.240.0/22
45.254.248.0 45.254.255.255 2 048 45.254.248.0/21 45.254.248.0/255.255.248.0 allow from 45.254.248.0/21 deny from 45.254.248.0/21
45.255.0.0 45.255.127.255 32 768 45.255.0.0/17 45.255.0.0/255.255.128.0 allow from 45.255.0.0/17 deny from 45.255.0.0/17
45.255.132.0 45.255.135.255 1 024 45.255.132.0/22 45.255.132.0/255.255.252.0 allow from 45.255.132.0/22 deny from 45.255.132.0/22
45.255.136.0 45.255.143.255 2 048 45.255.136.0/21 45.255.136.0/255.255.248.0 allow from 45.255.136.0/21 deny from 45.255.136.0/21
45.255.144.0 45.255.159.255 4 096 45.255.144.0/20 45.255.144.0/255.255.240.0 allow from 45.255.144.0/20 deny from 45.255.144.0/20
45.255.160.0 45.255.191.255 8 192 45.255.160.0/19 45.255.160.0/255.255.224.0 allow from 45.255.160.0/19 deny from 45.255.160.0/19
45.255.192.0 45.255.255.255 16 384 45.255.192.0/18 45.255.192.0/255.255.192.0 allow from 45.255.192.0/18 deny from 45.255.192.0/18
46.16.136.0 46.16.143.255 2 048 46.16.136.0/21 46.16.136.0/255.255.248.0 allow from 46.16.136.0/21 deny from 46.16.136.0/21
46.16.144.0 46.16.151.255 2 048 46.16.144.0/21 46.16.144.0/255.255.248.0 allow from 46.16.144.0/21 deny from 46.16.144.0/21
46.17.72.0 46.17.79.255 2 048 46.17.72.0/21 46.17.72.0/255.255.248.0 allow from 46.17.72.0/21 deny from 46.17.72.0/21
46.18.16.0 46.18.23.255 2 048 46.18.16.0/21 46.18.16.0/255.255.248.0 allow from 46.18.16.0/21 deny from 46.18.16.0/21
46.18.64.0 46.18.71.255 2 048 46.18.64.0/21 46.18.64.0/255.255.248.0 allow from 46.18.64.0/21 deny from 46.18.64.0/21
46.18.160.0 46.18.167.255 2 048 46.18.160.0/21 46.18.160.0/255.255.248.0 allow from 46.18.160.0/21 deny from 46.18.160.0/21
46.18.248.0 46.18.255.255 2 048 46.18.248.0/21 46.18.248.0/255.255.248.0 allow from 46.18.248.0/21 deny from 46.18.248.0/21
46.19.40.0 46.19.47.255 2 048 46.19.40.0/21 46.19.40.0/255.255.248.0 allow from 46.19.40.0/21 deny from 46.19.40.0/21
46.19.72.0 46.19.79.255 2 048 46.19.72.0/21 46.19.72.0/255.255.248.0 allow from 46.19.72.0/21 deny from 46.19.72.0/21
46.19.80.0 46.19.87.255 2 048 46.19.80.0/21 46.19.80.0/255.255.248.0 allow from 46.19.80.0/21 deny from 46.19.80.0/21
46.19.96.0 46.19.103.255 2 048 46.19.96.0/21 46.19.96.0/255.255.248.0 allow from 46.19.96.0/21 deny from 46.19.96.0/21
46.19.192.0 46.19.199.255 2 048 46.19.192.0/21 46.19.192.0/255.255.248.0 allow from 46.19.192.0/21 deny from 46.19.192.0/21
46.20.96.0 46.20.111.255 4 096 46.20.96.0/20 46.20.96.0/255.255.240.0 allow from 46.20.96.0/20 deny from 46.20.96.0/20
46.20.192.0 46.20.223.255 8 192 46.20.192.0/19 46.20.192.0/255.255.224.0 allow from 46.20.192.0/19 deny from 46.20.192.0/19
46.21.48.0 46.21.63.255 4 096 46.21.48.0/20 46.21.48.0/255.255.240.0 allow from 46.21.48.0/20 deny from 46.21.48.0/20
46.21.80.0 46.21.95.255 4 096 46.21.80.0/20 46.21.80.0/255.255.240.0 allow from 46.21.80.0/20 deny from 46.21.80.0/20
46.21.251.0 46.21.251.255 256 46.21.251.0/24 46.21.251.0/255.255.255.0 allow from 46.21.251.0/24 deny from 46.21.251.0/24
46.22.224.0 46.22.239.255 4 096 46.22.224.0/20 46.22.224.0/255.255.240.0 allow from 46.22.224.0/20 deny from 46.22.224.0/20
46.23.96.0 46.23.127.255 8 192 46.23.96.0/19 46.23.96.0/255.255.224.0 allow from 46.23.96.0/19 deny from 46.23.96.0/19
46.28.72.0 46.28.79.255 2 048 46.28.72.0/21 46.28.72.0/255.255.248.0 allow from 46.28.72.0/21 deny from 46.28.72.0/21
46.28.136.0 46.28.143.255 2 048 46.28.136.0/21 46.28.136.0/255.255.248.0 allow from 46.28.136.0/21 deny from 46.28.136.0/21
46.28.176.0 46.28.183.255 2 048 46.28.176.0/21 46.28.176.0/255.255.248.0 allow from 46.28.176.0/21 deny from 46.28.176.0/21
46.29.80.0 46.29.87.255 2 048 46.29.80.0/21 46.29.80.0/255.255.248.0 allow from 46.29.80.0/21 deny from 46.29.80.0/21
46.30.224.0 46.30.231.255 2 048 46.30.224.0/21 46.30.224.0/255.255.248.0 allow from 46.30.224.0/21 deny from 46.30.224.0/21
46.31.64.0 46.31.71.255 2 048 46.31.64.0/21 46.31.64.0/255.255.248.0 allow from 46.31.64.0/21 deny from 46.31.64.0/21
46.31.96.0 46.31.103.255 2 048 46.31.96.0/21 46.31.96.0/255.255.248.0 allow from 46.31.96.0/21 deny from 46.31.96.0/21
46.32.0.0 46.32.31.255 8 192 46.32.0.0/19 46.32.0.0/255.255.224.0 allow from 46.32.0.0/19 deny from 46.32.0.0/19
46.32.96.0 46.32.127.255 8 192 46.32.96.0/19 46.32.96.0/255.255.224.0 allow from 46.32.96.0/19 deny from 46.32.96.0/19
46.32.160.0 46.32.191.255 8 192 46.32.160.0/19 46.32.160.0/255.255.224.0 allow from 46.32.160.0/19 deny from 46.32.160.0/19
46.32.192.0 46.32.223.255 8 192 46.32.192.0/19 46.32.192.0/255.255.224.0 allow from 46.32.192.0/19 deny from 46.32.192.0/19
46.34.96.0 46.34.127.255 8 192 46.34.96.0/19 46.34.96.0/255.255.224.0 allow from 46.34.96.0/19 deny from 46.34.96.0/19
46.34.160.0 46.34.191.255 8 192 46.34.160.0/19 46.34.160.0/255.255.224.0 allow from 46.34.160.0/19 deny from 46.34.160.0/19
46.34.192.0 46.34.223.255 8 192 46.34.192.0/19 46.34.192.0/255.255.224.0 allow from 46.34.192.0/19 deny from 46.34.192.0/19
46.35.64.0 46.35.95.255 8 192 46.35.64.0/19 46.35.64.0/255.255.224.0 allow from 46.35.64.0/19 deny from 46.35.64.0/19
46.36.96.0 46.36.127.255 8 192 46.36.96.0/19 46.36.96.0/255.255.224.0 allow from 46.36.96.0/19 deny from 46.36.96.0/19
46.36.128.0 46.36.159.255 8 192 46.36.128.0/19 46.36.128.0/255.255.224.0 allow from 46.36.128.0/19 deny from 46.36.128.0/19
46.38.64.0 46.38.95.255 8 192 46.38.64.0/19 46.38.64.0/255.255.224.0 allow from 46.38.64.0/19 deny from 46.38.64.0/19
46.40.128.0 46.40.255.255 32 768 46.40.128.0/17 46.40.128.0/255.255.128.0 allow from 46.40.128.0/17 deny from 46.40.128.0/17
46.41.192.0 46.41.255.255 16 384 46.41.192.0/18 46.41.192.0/255.255.192.0 allow from 46.41.192.0/18 deny from 46.41.192.0/18
46.42.64.0 46.42.127.255 16 384 46.42.64.0/18 46.42.64.0/255.255.192.0 allow from 46.42.64.0/18 deny from 46.42.64.0/18
46.42.192.0 46.42.255.255 16 384 46.42.192.0/18 46.42.192.0/255.255.192.0 allow from 46.42.192.0/18 deny from 46.42.192.0/18
46.43.64.0 46.43.127.255 16 384 46.43.64.0/18 46.43.64.0/255.255.192.0 allow from 46.43.64.0/18 deny from 46.43.64.0/18
46.44.64.0 46.44.127.255 16 384 46.44.64.0/18 46.44.64.0/255.255.192.0 allow from 46.44.64.0/18 deny from 46.44.64.0/18
46.49.0.0 46.49.127.255 32 768 46.49.0.0/17 46.49.0.0/255.255.128.0 allow from 46.49.0.0/17 deny from 46.49.0.0/17
46.51.0.0 46.51.127.255 32 768 46.51.0.0/17 46.51.0.0/255.255.128.0 allow from 46.51.0.0/17 deny from 46.51.0.0/17
46.52.0.0 46.52.127.255 32 768 46.52.0.0/17 46.52.0.0/255.255.128.0 allow from 46.52.0.0/17 deny from 46.52.0.0/17
46.53.0.0 46.53.127.255 32 768 46.53.0.0/17 46.53.0.0/255.255.128.0 allow from 46.53.0.0/17 deny from 46.53.0.0/17
46.57.128.0 46.57.255.255 32 768 46.57.128.0/17 46.57.128.0/255.255.128.0 allow from 46.57.128.0/17 deny from 46.57.128.0/17
46.58.128.0 46.58.255.255 32 768 46.58.128.0/17 46.58.128.0/255.255.128.0 allow from 46.58.128.0/17 deny from 46.58.128.0/17
46.60.0.0 46.60.127.255 32 768 46.60.0.0/17 46.60.0.0/255.255.128.0 allow from 46.60.0.0/17 deny from 46.60.0.0/17
46.62.128.0 46.62.255.255 32 768 46.62.128.0/17 46.62.128.0/255.255.128.0 allow from 46.62.128.0/17 deny from 46.62.128.0/17
46.70.0.0 46.71.255.255 131 072 46.70.0.0/15 46.70.0.0/255.254.0.0 allow from 46.70.0.0/15 deny from 46.70.0.0/15
46.100.0.0 46.100.255.255 65 536 46.100.0.0/16 46.100.0.0/255.255.0.0 allow from 46.100.0.0/16 deny from 46.100.0.0/16
46.102.120.0 46.102.127.255 2 048 46.102.120.0/21 46.102.120.0/255.255.248.0 allow from 46.102.120.0/21 deny from 46.102.120.0/21
46.102.128.0 46.102.143.255 4 096 46.102.128.0/20 46.102.128.0/255.255.240.0 allow from 46.102.128.0/20 deny from 46.102.128.0/20
46.102.184.0 46.102.187.255 1 024 46.102.184.0/22 46.102.184.0/255.255.252.0 allow from 46.102.184.0/22 deny from 46.102.184.0/22
46.116.0.0 46.117.255.255 131 072 46.116.0.0/15 46.116.0.0/255.254.0.0 allow from 46.116.0.0/15 deny from 46.116.0.0/15
46.120.0.0 46.121.255.255 131 072 46.120.0.0/15 46.120.0.0/255.254.0.0 allow from 46.120.0.0/15 deny from 46.120.0.0/15
46.130.0.0 46.130.255.255 65 536 46.130.0.0/16 46.130.0.0/255.255.0.0 allow from 46.130.0.0/16 deny from 46.130.0.0/16
46.143.0.0 46.143.255.255 65 536 46.143.0.0/16 46.143.0.0/255.255.0.0 allow from 46.143.0.0/16 deny from 46.143.0.0/16
46.148.32.0 46.148.47.255 4 096 46.148.32.0/20 46.148.32.0/255.255.240.0 allow from 46.148.32.0/20 deny from 46.148.32.0/20
46.149.0.0 46.149.15.255 4 096 46.149.0.0/20 46.149.0.0/255.255.240.0 allow from 46.149.0.0/20 deny from 46.149.0.0/20
46.149.96.0 46.149.96.255 256 46.149.96.0/24 46.149.96.0/255.255.255.0 allow from 46.149.96.0/24 deny from 46.149.96.0/24
46.149.192.0 46.149.207.255 4 096 46.149.192.0/20 46.149.192.0/255.255.240.0 allow from 46.149.192.0/20 deny from 46.149.192.0/20
46.151.208.0 46.151.215.255 2 048 46.151.208.0/21 46.151.208.0/255.255.248.0 allow from 46.151.208.0/21 deny from 46.151.208.0/21
46.152.0.0 46.153.255.255 131 072 46.152.0.0/15 46.152.0.0/255.254.0.0 allow from 46.152.0.0/15 deny from 46.152.0.0/15
46.161.192.0 46.161.255.255 16 384 46.161.192.0/18 46.161.192.0/255.255.192.0 allow from 46.161.192.0/18 deny from 46.161.192.0/18
46.162.192.0 46.162.255.255 16 384 46.162.192.0/18 46.162.192.0/255.255.192.0 allow from 46.162.192.0/18 deny from 46.162.192.0/18
46.164.64.0 46.164.127.255 16 384 46.164.64.0/18 46.164.64.0/255.255.192.0 allow from 46.164.64.0/18 deny from 46.164.64.0/18
46.167.128.0 46.167.159.255 8 192 46.167.128.0/19 46.167.128.0/255.255.224.0 allow from 46.167.128.0/19 deny from 46.167.128.0/19
46.182.32.0 46.182.39.255 2 048 46.182.32.0/21 46.182.32.0/255.255.248.0 allow from 46.182.32.0/21 deny from 46.182.32.0/21
46.182.168.0 46.182.175.255 2 048 46.182.168.0/21 46.182.168.0/255.255.248.0 allow from 46.182.168.0/21 deny from 46.182.168.0/21
46.183.88.0 46.183.95.255 2 048 46.183.88.0/21 46.183.88.0/255.255.248.0 allow from 46.183.88.0/21 deny from 46.183.88.0/21
46.184.0.0 46.184.255.255 65 536 46.184.0.0/16 46.184.0.0/255.255.0.0 allow from 46.184.0.0/16 deny from 46.184.0.0/16
46.185.128.0 46.185.255.255 32 768 46.185.128.0/17 46.185.128.0/255.255.128.0 allow from 46.185.128.0/17 deny from 46.185.128.0/17
46.186.128.0 46.186.255.255 32 768 46.186.128.0/17 46.186.128.0/255.255.128.0 allow from 46.186.128.0/17 deny from 46.186.128.0/17
46.198.0.0 46.198.127.255 32 768 46.198.0.0/17 46.198.0.0/255.255.128.0 allow from 46.198.0.0/17 deny from 46.198.0.0/17
46.199.0.0 46.199.255.255 65 536 46.199.0.0/16 46.199.0.0/255.255.0.0 allow from 46.199.0.0/16 deny from 46.199.0.0/16
46.209.0.0 46.209.255.255 65 536 46.209.0.0/16 46.209.0.0/255.255.0.0 allow from 46.209.0.0/16 deny from 46.209.0.0/16
46.210.0.0 46.210.255.255 65 536 46.210.0.0/16 46.210.0.0/255.255.0.0 allow from 46.210.0.0/16 deny from 46.210.0.0/16
46.213.0.0 46.213.255.255 65 536 46.213.0.0/16 46.213.0.0/255.255.0.0 allow from 46.213.0.0/16 deny from 46.213.0.0/16
46.224.0.0 46.225.255.255 131 072 46.224.0.0/15 46.224.0.0/255.254.0.0 allow from 46.224.0.0/15 deny from 46.224.0.0/15
46.226.208.0 46.226.215.255 2 048 46.226.208.0/21 46.226.208.0/255.255.248.0 allow from 46.226.208.0/21 deny from 46.226.208.0/21
46.227.120.0 46.227.127.255 2 048 46.227.120.0/21 46.227.120.0/255.255.248.0 allow from 46.227.120.0/21 deny from 46.227.120.0/21
46.227.184.0 46.227.191.255 2 048 46.227.184.0/21 46.227.184.0/255.255.248.0 allow from 46.227.184.0/21 deny from 46.227.184.0/21
46.227.248.0 46.227.255.255 2 048 46.227.248.0/21 46.227.248.0/255.255.248.0 allow from 46.227.248.0/21 deny from 46.227.248.0/21
46.228.144.0 46.228.159.255 4 096 46.228.144.0/20 46.228.144.0/255.255.240.0 allow from 46.228.144.0/20 deny from 46.228.144.0/20
46.228.176.0 46.228.191.255 4 096 46.228.176.0/20 46.228.176.0/255.255.240.0 allow from 46.228.176.0/20 deny from 46.228.176.0/20
46.230.0.0 46.230.127.255 32 768 46.230.0.0/17 46.230.0.0/255.255.128.0 allow from 46.230.0.0/17 deny from 46.230.0.0/17
46.235.72.0 46.235.75.255 1 024 46.235.72.0/22 46.235.72.0/255.255.252.0 allow from 46.235.72.0/22 deny from 46.235.72.0/22
46.235.76.0 46.235.77.255 512 46.235.76.0/23 46.235.76.0/255.255.254.0 allow from 46.235.76.0/23 deny from 46.235.76.0/23
46.235.80.0 46.235.95.255 4 096 46.235.80.0/20 46.235.80.0/255.255.240.0 allow from 46.235.80.0/20 deny from 46.235.80.0/20
46.235.208.0 46.235.215.255 2 048 46.235.208.0/21 46.235.208.0/255.255.248.0 allow from 46.235.208.0/21 deny from 46.235.208.0/21
46.240.0.0 46.240.127.255 32 768 46.240.0.0/17 46.240.0.0/255.255.128.0 allow from 46.240.0.0/17 deny from 46.240.0.0/17
46.241.128.0 46.241.255.255 32 768 46.241.128.0/17 46.241.128.0/255.255.128.0 allow from 46.241.128.0/17 deny from 46.241.128.0/17
46.243.16.0 46.243.23.255 2 048 46.243.16.0/21 46.243.16.0/255.255.248.0 allow from 46.243.16.0/21 deny from 46.243.16.0/21
46.244.64.0 46.244.95.255 8 192 46.244.64.0/19 46.244.64.0/255.255.224.0 allow from 46.244.64.0/19 deny from 46.244.64.0/19
46.245.0.0 46.245.127.255 32 768 46.245.0.0/17 46.245.0.0/255.255.128.0 allow from 46.245.0.0/17 deny from 46.245.0.0/17
46.248.32.0 46.248.63.255 8 192 46.248.32.0/19 46.248.32.0/255.255.224.0 allow from 46.248.32.0/19 deny from 46.248.32.0/19
46.248.192.0 46.248.223.255 8 192 46.248.192.0/19 46.248.192.0/255.255.224.0 allow from 46.248.192.0/19 deny from 46.248.192.0/19
46.249.120.0 46.249.127.255 2 048 46.249.120.0/21 46.249.120.0/255.255.248.0 allow from 46.249.120.0/21 deny from 46.249.120.0/21
46.251.96.0 46.251.127.255 8 192 46.251.96.0/19 46.251.96.0/255.255.224.0 allow from 46.251.96.0/19 deny from 46.251.96.0/19
46.251.128.0 46.251.159.255 8 192 46.251.128.0/19 46.251.128.0/255.255.224.0 allow from 46.251.128.0/19 deny from 46.251.128.0/19
46.251.192.0 46.251.223.255 8 192 46.251.192.0/19 46.251.192.0/255.255.224.0 allow from 46.251.192.0/19 deny from 46.251.192.0/19
46.251.224.0 46.251.224.255 256 46.251.224.0/24 46.251.224.0/255.255.255.0 allow from 46.251.224.0/24 deny from 46.251.224.0/24
46.251.226.0 46.251.226.255 256 46.251.226.0/24 46.251.226.0/255.255.255.0 allow from 46.251.226.0/24 deny from 46.251.226.0/24
46.251.237.0 46.251.237.255 256 46.251.237.0/24 46.251.237.0/255.255.255.0 allow from 46.251.237.0/24 deny from 46.251.237.0/24
46.253.80.0 46.253.95.255 4 096 46.253.80.0/20 46.253.80.0/255.255.240.0 allow from 46.253.80.0/20 deny from 46.253.80.0/20
46.253.128.0 46.253.143.255 4 096 46.253.128.0/20 46.253.128.0/255.255.240.0 allow from 46.253.128.0/20 deny from 46.253.128.0/20
46.255.56.0 46.255.63.255 2 048 46.255.56.0/21 46.255.56.0/255.255.248.0 allow from 46.255.56.0/21 deny from 46.255.56.0/21
46.255.64.0 46.255.71.255 2 048 46.255.64.0/21 46.255.64.0/255.255.248.0 allow from 46.255.64.0/21 deny from 46.255.64.0/21
46.255.216.0 46.255.223.255 2 048 46.255.216.0/21 46.255.216.0/255.255.248.0 allow from 46.255.216.0/21 deny from 46.255.216.0/21
46.255.232.0 46.255.239.255 2 048 46.255.232.0/21 46.255.232.0/255.255.248.0 allow from 46.255.232.0/21 deny from 46.255.232.0/21
47.8.0.0 47.9.255.255 131 072 47.8.0.0/15 47.8.0.0/255.254.0.0 allow from 47.8.0.0/15 deny from 47.8.0.0/15
47.11.0.0 47.11.255.255 65 536 47.11.0.0/16 47.11.0.0/255.255.0.0 allow from 47.11.0.0/16 deny from 47.11.0.0/16
47.15.0.0 47.15.255.255 65 536 47.15.0.0/16 47.15.0.0/255.255.0.0 allow from 47.15.0.0/16 deny from 47.15.0.0/16
47.29.0.0 47.29.255.255 65 536 47.29.0.0/16 47.29.0.0/255.255.0.0 allow from 47.29.0.0/16 deny from 47.29.0.0/16
47.30.0.0 47.31.255.255 131 072 47.30.0.0/15 47.30.0.0/255.254.0.0 allow from 47.30.0.0/15 deny from 47.30.0.0/15
47.92.0.0 47.95.255.255 262 144 47.92.0.0/14 47.92.0.0/255.252.0.0 allow from 47.92.0.0/14 deny from 47.92.0.0/14
47.96.0.0 47.127.255.255 2 097 152 47.96.0.0/11 47.96.0.0/255.224.0.0 allow from 47.96.0.0/11 deny from 47.96.0.0/11
47.247.0.0 47.247.255.255 65 536 47.247.0.0/16 47.247.0.0/255.255.0.0 allow from 47.247.0.0/16 deny from 47.247.0.0/16
49.0.0.0 49.0.7.255 2 048 49.0.0.0/21 49.0.0.0/255.255.248.0 allow from 49.0.0.0/21 deny from 49.0.0.0/21
49.0.16.0 49.0.23.255 2 048 49.0.16.0/21 49.0.16.0/255.255.248.0 allow from 49.0.16.0/21 deny from 49.0.16.0/21
49.0.24.0 49.0.27.255 1 024 49.0.24.0/22 49.0.24.0/255.255.252.0 allow from 49.0.24.0/22 deny from 49.0.24.0/22
49.0.32.0 49.0.63.255 8 192 49.0.32.0/19 49.0.32.0/255.255.224.0 allow from 49.0.32.0/19 deny from 49.0.32.0/19
49.0.64.0 49.0.127.255 16 384 49.0.64.0/18 49.0.64.0/255.255.192.0 allow from 49.0.64.0/18 deny from 49.0.64.0/18
49.0.128.0 49.0.255.255 32 768 49.0.128.0/17 49.0.128.0/255.255.128.0 allow from 49.0.128.0/17 deny from 49.0.128.0/17
49.1.0.0 49.1.255.255 65 536 49.1.0.0/16 49.1.0.0/255.255.0.0 allow from 49.1.0.0/16 deny from 49.1.0.0/16
49.4.0.0 49.7.255.255 262 144 49.4.0.0/14 49.4.0.0/255.252.0.0 allow from 49.4.0.0/14 deny from 49.4.0.0/14
49.8.0.0 49.11.255.255 262 144 49.8.0.0/14 49.8.0.0/255.252.0.0 allow from 49.8.0.0/14 deny from 49.8.0.0/14
49.14.0.0 49.15.255.255 131 072 49.14.0.0/15 49.14.0.0/255.254.0.0 allow from 49.14.0.0/15 deny from 49.14.0.0/15
49.16.0.0 49.31.255.255 1 048 576 49.16.0.0/12 49.16.0.0/255.240.0.0 allow from 49.16.0.0/12 deny from 49.16.0.0/12
49.32.0.0 49.47.255.255 1 048 576 49.32.0.0/12 49.32.0.0/255.240.0.0 allow from 49.32.0.0/12 deny from 49.32.0.0/12
49.48.0.0 49.49.255.255 131 072 49.48.0.0/15 49.48.0.0/255.254.0.0 allow from 49.48.0.0/15 deny from 49.48.0.0/15
49.50.0.0 49.50.127.255 32 768 49.50.0.0/17 49.50.0.0/255.255.128.0 allow from 49.50.0.0/17 deny from 49.50.0.0/17
49.50.128.0 49.50.191.255 16 384 49.50.128.0/18 49.50.128.0/255.255.192.0 allow from 49.50.128.0/18 deny from 49.50.128.0/18
49.50.232.0 49.50.239.255 2 048 49.50.232.0/21 49.50.232.0/255.255.248.0 allow from 49.50.232.0/21 deny from 49.50.232.0/21
49.51.0.0 49.51.255.255 65 536 49.51.0.0/16 49.51.0.0/255.255.0.0 allow from 49.51.0.0/16 deny from 49.51.0.0/16
49.52.0.0 49.55.255.255 262 144 49.52.0.0/14 49.52.0.0/255.252.0.0 allow from 49.52.0.0/14 deny from 49.52.0.0/14
49.56.0.0 49.63.255.255 524 288 49.56.0.0/13 49.56.0.0/255.248.0.0 allow from 49.56.0.0/13 deny from 49.56.0.0/13
49.64.0.0 49.95.255.255 2 097 152 49.64.0.0/11 49.64.0.0/255.224.0.0 allow from 49.64.0.0/11 deny from 49.64.0.0/11
49.96.0.0 49.111.255.255 1 048 576 49.96.0.0/12 49.96.0.0/255.240.0.0 allow from 49.96.0.0/12 deny from 49.96.0.0/12
49.112.0.0 49.119.255.255 524 288 49.112.0.0/13 49.112.0.0/255.248.0.0 allow from 49.112.0.0/13 deny from 49.112.0.0/13
49.120.0.0 49.123.255.255 262 144 49.120.0.0/14 49.120.0.0/255.252.0.0 allow from 49.120.0.0/14 deny from 49.120.0.0/14
49.124.0.0 49.125.255.255 131 072 49.124.0.0/15 49.124.0.0/255.254.0.0 allow from 49.124.0.0/15 deny from 49.124.0.0/15
49.126.0.0 49.126.255.255 65 536 49.126.0.0/16 49.126.0.0/255.255.0.0 allow from 49.126.0.0/16 deny from 49.126.0.0/16
49.128.0.0 49.128.7.255 2 048 49.128.0.0/21 49.128.0.0/255.255.248.0 allow from 49.128.0.0/21 deny from 49.128.0.0/21
49.128.8.0 49.128.11.255 1 024 49.128.8.0/22 49.128.8.0/255.255.252.0 allow from 49.128.8.0/22 deny from 49.128.8.0/22
49.128.16.0 49.128.31.255 4 096 49.128.16.0/20 49.128.16.0/255.255.240.0 allow from 49.128.16.0/20 deny from 49.128.16.0/20
49.128.32.0 49.128.63.255 8 192 49.128.32.0/19 49.128.32.0/255.255.224.0 allow from 49.128.32.0/19 deny from 49.128.32.0/19
49.128.64.0 49.128.95.255 8 192 49.128.64.0/19 49.128.64.0/255.255.224.0 allow from 49.128.64.0/19 deny from 49.128.64.0/19
49.128.96.0 49.128.103.255 2 048 49.128.96.0/21 49.128.96.0/255.255.248.0 allow from 49.128.96.0/21 deny from 49.128.96.0/21
49.128.108.0 49.128.111.255 1 024 49.128.108.0/22 49.128.108.0/255.255.252.0 allow from 49.128.108.0/22 deny from 49.128.108.0/22
49.128.112.0 49.128.127.255 4 096 49.128.112.0/20 49.128.112.0/255.255.240.0 allow from 49.128.112.0/20 deny from 49.128.112.0/20
49.128.128.0 49.128.191.255 16 384 49.128.128.0/18 49.128.128.0/255.255.192.0 allow from 49.128.128.0/18 deny from 49.128.128.0/18
49.128.192.0 49.128.223.255 8 192 49.128.192.0/19 49.128.192.0/255.255.224.0 allow from 49.128.192.0/19 deny from 49.128.192.0/19
49.129.0.0 49.129.255.255 65 536 49.129.0.0/16 49.129.0.0/255.255.0.0 allow from 49.129.0.0/16 deny from 49.129.0.0/16
49.130.0.0 49.131.255.255 131 072 49.130.0.0/15 49.130.0.0/255.254.0.0 allow from 49.130.0.0/15 deny from 49.130.0.0/15
49.132.0.0 49.135.255.255 262 144 49.132.0.0/14 49.132.0.0/255.252.0.0 allow from 49.132.0.0/14 deny from 49.132.0.0/14
49.136.0.0 49.139.255.255 262 144 49.136.0.0/14 49.136.0.0/255.252.0.0 allow from 49.136.0.0/14 deny from 49.136.0.0/14
49.140.0.0 49.141.255.255 131 072 49.140.0.0/15 49.140.0.0/255.254.0.0 allow from 49.140.0.0/15 deny from 49.140.0.0/15
49.142.0.0 49.142.255.255 65 536 49.142.0.0/16 49.142.0.0/255.255.0.0 allow from 49.142.0.0/16 deny from 49.142.0.0/16
49.143.0.0 49.143.127.255 32 768 49.143.0.0/17 49.143.0.0/255.255.128.0 allow from 49.143.0.0/17 deny from 49.143.0.0/17
49.143.128.0 49.143.191.255 16 384 49.143.128.0/18 49.143.128.0/255.255.192.0 allow from 49.143.128.0/18 deny from 49.143.128.0/18
49.143.192.0 49.143.223.255 8 192 49.143.192.0/19 49.143.192.0/255.255.224.0 allow from 49.143.192.0/19 deny from 49.143.192.0/19
49.143.232.0 49.143.235.255 1 024 49.143.232.0/22 49.143.232.0/255.255.252.0 allow from 49.143.232.0/22 deny from 49.143.232.0/22
49.143.240.0 49.143.247.255 2 048 49.143.240.0/21 49.143.240.0/255.255.248.0 allow from 49.143.240.0/21 deny from 49.143.240.0/21
49.143.252.0 49.143.255.255 1 024 49.143.252.0/22 49.143.252.0/255.255.252.0 allow from 49.143.252.0/22 deny from 49.143.252.0/22
49.144.0.0 49.151.255.255 524 288 49.144.0.0/13 49.144.0.0/255.248.0.0 allow from 49.144.0.0/13 deny from 49.144.0.0/13
49.152.0.0 49.155.255.255 262 144 49.152.0.0/14 49.152.0.0/255.252.0.0 allow from 49.152.0.0/14 deny from 49.152.0.0/14
49.156.0.0 49.156.15.255 4 096 49.156.0.0/20 49.156.0.0/255.255.240.0 allow from 49.156.0.0/20 deny from 49.156.0.0/20
49.156.20.0 49.156.23.255 1 024 49.156.20.0/22 49.156.20.0/255.255.252.0 allow from 49.156.20.0/22 deny from 49.156.20.0/22
49.156.32.0 49.156.47.255 4 096 49.156.32.0/20 49.156.32.0/255.255.240.0 allow from 49.156.32.0/20 deny from 49.156.32.0/20
49.156.52.0 49.156.55.255 1 024 49.156.52.0/22 49.156.52.0/255.255.252.0 allow from 49.156.52.0/22 deny from 49.156.52.0/22
49.156.56.0 49.156.63.255 2 048 49.156.56.0/21 49.156.56.0/255.255.248.0 allow from 49.156.56.0/21 deny from 49.156.56.0/21
49.156.64.0 49.156.127.255 16 384 49.156.64.0/18 49.156.64.0/255.255.192.0 allow from 49.156.64.0/18 deny from 49.156.64.0/18
49.156.128.0 49.156.255.255 32 768 49.156.128.0/17 49.156.128.0/255.255.128.0 allow from 49.156.128.0/17 deny from 49.156.128.0/17
49.157.0.0 49.157.255.255 65 536 49.157.0.0/16 49.157.0.0/255.255.0.0 allow from 49.157.0.0/16 deny from 49.157.0.0/16
49.158.0.0 49.159.255.255 131 072 49.158.0.0/15 49.158.0.0/255.254.0.0 allow from 49.158.0.0/15 deny from 49.158.0.0/15
49.160.0.0 49.175.255.255 1 048 576 49.160.0.0/12 49.160.0.0/255.240.0.0 allow from 49.160.0.0/12 deny from 49.160.0.0/12
49.200.0.0 49.207.255.255 524 288 49.200.0.0/13 49.200.0.0/255.248.0.0 allow from 49.200.0.0/13 deny from 49.200.0.0/13
49.208.0.0 49.211.255.255 262 144 49.208.0.0/14 49.208.0.0/255.252.0.0 allow from 49.208.0.0/14 deny from 49.208.0.0/14
49.212.0.0 49.212.255.255 65 536 49.212.0.0/16 49.212.0.0/255.255.0.0 allow from 49.212.0.0/16 deny from 49.212.0.0/16
49.213.0.0 49.213.31.255 8 192 49.213.0.0/19 49.213.0.0/255.255.224.0 allow from 49.213.0.0/19 deny from 49.213.0.0/19
49.213.64.0 49.213.127.255 16 384 49.213.64.0/18 49.213.64.0/255.255.192.0 allow from 49.213.64.0/18 deny from 49.213.64.0/18
49.213.128.0 49.213.255.255 32 768 49.213.128.0/17 49.213.128.0/255.255.128.0 allow from 49.213.128.0/17 deny from 49.213.128.0/17
49.214.0.0 49.215.255.255 131 072 49.214.0.0/15 49.214.0.0/255.254.0.0 allow from 49.214.0.0/15 deny from 49.214.0.0/15
49.216.0.0 49.223.255.255 524 288 49.216.0.0/13 49.216.0.0/255.248.0.0 allow from 49.216.0.0/13 deny from 49.216.0.0/13
49.228.0.0 49.231.255.255 262 144 49.228.0.0/14 49.228.0.0/255.252.0.0 allow from 49.228.0.0/14 deny from 49.228.0.0/14
49.232.0.0 49.235.255.255 262 144 49.232.0.0/14 49.232.0.0/255.252.0.0 allow from 49.232.0.0/14 deny from 49.232.0.0/14
49.236.0.0 49.236.127.255 32 768 49.236.0.0/17 49.236.0.0/255.255.128.0 allow from 49.236.0.0/17 deny from 49.236.0.0/17
49.236.128.0 49.236.191.255 16 384 49.236.128.0/18 49.236.128.0/255.255.192.0 allow from 49.236.128.0/18 deny from 49.236.128.0/18
49.236.192.0 49.236.223.255 8 192 49.236.192.0/19 49.236.192.0/255.255.224.0 allow from 49.236.192.0/19 deny from 49.236.192.0/19
49.236.224.0 49.236.239.255 4 096 49.236.224.0/20 49.236.224.0/255.255.240.0 allow from 49.236.224.0/20 deny from 49.236.224.0/20
49.237.0.0 49.237.255.255 65 536 49.237.0.0/16 49.237.0.0/255.255.0.0 allow from 49.237.0.0/16 deny from 49.237.0.0/16
49.238.0.0 49.239.255.255 131 072 49.238.0.0/15 49.238.0.0/255.254.0.0 allow from 49.238.0.0/15 deny from 49.238.0.0/15
49.240.0.0 49.247.255.255 524 288 49.240.0.0/13 49.240.0.0/255.248.0.0 allow from 49.240.0.0/13 deny from 49.240.0.0/13
49.248.0.0 49.251.255.255 262 144 49.248.0.0/14 49.248.0.0/255.252.0.0 allow from 49.248.0.0/14 deny from 49.248.0.0/14
49.252.0.0 49.253.255.255 131 072 49.252.0.0/15 49.252.0.0/255.254.0.0 allow from 49.252.0.0/15 deny from 49.252.0.0/15
49.254.0.0 49.254.255.255 65 536 49.254.0.0/16 49.254.0.0/255.255.0.0 allow from 49.254.0.0/16 deny from 49.254.0.0/16
50.60.0.0 50.61.255.255 131 072 50.60.0.0/15 50.60.0.0/255.254.0.0 allow from 50.60.0.0/15 deny from 50.60.0.0/15
50.119.0.0 50.119.255.255 65 536 50.119.0.0/16 50.119.0.0/255.255.0.0 allow from 50.119.0.0/16 deny from 50.119.0.0/16
51.39.0.0 51.39.255.255 65 536 51.39.0.0/16 51.39.0.0/255.255.0.0 allow from 51.39.0.0/16 deny from 51.39.0.0/16
51.211.0.0 51.211.255.255 65 536 51.211.0.0/16 51.211.0.0/255.255.0.0 allow from 51.211.0.0/16 deny from 51.211.0.0/16
51.218.0.0 51.218.255.255 65 536 51.218.0.0/16 51.218.0.0/255.255.0.0 allow from 51.218.0.0/16 deny from 51.218.0.0/16
51.223.0.0 51.223.255.255 65 536 51.223.0.0/16 51.223.0.0/255.255.0.0 allow from 51.223.0.0/16 deny from 51.223.0.0/16
51.235.0.0 51.235.255.255 65 536 51.235.0.0/16 51.235.0.0/255.255.0.0 allow from 51.235.0.0/16 deny from 51.235.0.0/16
51.252.0.0 51.253.255.255 131 072 51.252.0.0/15 51.252.0.0/255.254.0.0 allow from 51.252.0.0/15 deny from 51.252.0.0/15
52.80.0.0 52.83.255.255 262 144 52.80.0.0/14 52.80.0.0/255.252.0.0 allow from 52.80.0.0/14 deny from 52.80.0.0/14
52.128.224.0 52.128.255.255 8 192 52.128.224.0/19 52.128.224.0/255.255.224.0 allow from 52.128.224.0/19 deny from 52.128.224.0/19
52.130.0.0 52.131.255.255 131 072 52.130.0.0/15 52.130.0.0/255.254.0.0 allow from 52.130.0.0/15 deny from 52.130.0.0/15
54.222.0.0 54.223.255.255 131 072 54.222.0.0/15 54.222.0.0/255.254.0.0 allow from 54.222.0.0/15 deny from 54.222.0.0/15
58.0.0.0 58.3.255.255 262 144 58.0.0.0/14 58.0.0.0/255.252.0.0 allow from 58.0.0.0/14 deny from 58.0.0.0/14
58.4.0.0 58.5.255.255 131 072 58.4.0.0/15 58.4.0.0/255.254.0.0 allow from 58.4.0.0/15 deny from 58.4.0.0/15
58.8.0.0 58.15.255.255 524 288 58.8.0.0/13 58.8.0.0/255.248.0.0 allow from 58.8.0.0/13 deny from 58.8.0.0/13
58.16.0.0 58.23.255.255 524 288 58.16.0.0/13 58.16.0.0/255.248.0.0 allow from 58.16.0.0/13 deny from 58.16.0.0/13
58.24.0.0 58.27.255.255 262 144 58.24.0.0/14 58.24.0.0/255.252.0.0 allow from 58.24.0.0/14 deny from 58.24.0.0/14
58.29.0.0 58.29.255.255 65 536 58.29.0.0/16 58.29.0.0/255.255.0.0 allow from 58.29.0.0/16 deny from 58.29.0.0/16
58.30.0.0 58.31.255.255 131 072 58.30.0.0/15 58.30.0.0/255.254.0.0 allow from 58.30.0.0/15 deny from 58.30.0.0/15
58.32.0.0 58.63.255.255 2 097 152 58.32.0.0/11 58.32.0.0/255.224.0.0 allow from 58.32.0.0/11 deny from 58.32.0.0/11
58.64.0.0 58.64.255.255 65 536 58.64.0.0/16 58.64.0.0/255.255.0.0 allow from 58.64.0.0/16 deny from 58.64.0.0/16
58.65.0.0 58.65.127.255 32 768 58.65.0.0/17 58.65.0.0/255.255.128.0 allow from 58.65.0.0/17 deny from 58.65.0.0/17
58.65.128.0 58.65.191.255 16 384 58.65.128.0/18 58.65.128.0/255.255.192.0 allow from 58.65.128.0/18 deny from 58.65.128.0/18
58.65.192.0 58.65.223.255 8 192 58.65.192.0/19 58.65.192.0/255.255.224.0 allow from 58.65.192.0/19 deny from 58.65.192.0/19
58.65.224.0 58.65.239.255 4 096 58.65.224.0/20 58.65.224.0/255.255.240.0 allow from 58.65.224.0/20 deny from 58.65.224.0/20
58.65.240.0 58.65.247.255 2 048 58.65.240.0/21 58.65.240.0/255.255.248.0 allow from 58.65.240.0/21 deny from 58.65.240.0/21
58.66.0.0 58.67.255.255 131 072 58.66.0.0/15 58.66.0.0/255.254.0.0 allow from 58.66.0.0/15 deny from 58.66.0.0/15
58.68.0.0 58.71.255.255 262 144 58.68.0.0/14 58.68.0.0/255.252.0.0 allow from 58.68.0.0/14 deny from 58.68.0.0/14
58.72.0.0 58.79.255.255 524 288 58.72.0.0/13 58.72.0.0/255.248.0.0 allow from 58.72.0.0/13 deny from 58.72.0.0/13
58.80.0.0 58.83.255.255 262 144 58.80.0.0/14 58.80.0.0/255.252.0.0 allow from 58.80.0.0/14 deny from 58.80.0.0/14
58.84.0.0 58.84.31.255 8 192 58.84.0.0/19 58.84.0.0/255.255.224.0 allow from 58.84.0.0/19 deny from 58.84.0.0/19
58.84.32.0 58.84.35.255 1 024 58.84.32.0/22 58.84.32.0/255.255.252.0 allow from 58.84.32.0/22 deny from 58.84.32.0/22
58.84.40.0 58.84.47.255 2 048 58.84.40.0/21 58.84.40.0/255.255.248.0 allow from 58.84.40.0/21 deny from 58.84.40.0/21
58.84.52.0 58.84.55.255 1 024 58.84.52.0/22 58.84.52.0/255.255.252.0 allow from 58.84.52.0/22 deny from 58.84.52.0/22
58.84.56.0 58.84.63.255 2 048 58.84.56.0/21 58.84.56.0/255.255.248.0 allow from 58.84.56.0/21 deny from 58.84.56.0/21
58.84.240.0 58.84.255.255 4 096 58.84.240.0/20 58.84.240.0/255.255.240.0 allow from 58.84.240.0/20 deny from 58.84.240.0/20
58.85.0.0 58.85.255.255 65 536 58.85.0.0/16 58.85.0.0/255.255.0.0 allow from 58.85.0.0/16 deny from 58.85.0.0/16
58.86.0.0 58.86.255.255 65 536 58.86.0.0/16 58.86.0.0/255.255.0.0 allow from 58.86.0.0/16 deny from 58.86.0.0/16
58.87.16.0 58.87.31.255 4 096 58.87.16.0/20 58.87.16.0/255.255.240.0 allow from 58.87.16.0/20 deny from 58.87.16.0/20
58.87.32.0 58.87.63.255 8 192 58.87.32.0/19 58.87.32.0/255.255.224.0 allow from 58.87.32.0/19 deny from 58.87.32.0/19
58.87.64.0 58.87.127.255 16 384 58.87.64.0/18 58.87.64.0/255.255.192.0 allow from 58.87.64.0/18 deny from 58.87.64.0/18
58.87.128.0 58.87.255.255 32 768 58.87.128.0/17 58.87.128.0/255.255.128.0 allow from 58.87.128.0/17 deny from 58.87.128.0/17
58.88.0.0 58.95.255.255 524 288 58.88.0.0/13 58.88.0.0/255.248.0.0 allow from 58.88.0.0/13 deny from 58.88.0.0/13
58.96.160.0 58.96.191.255 8 192 58.96.160.0/19 58.96.160.0/255.255.224.0 allow from 58.96.160.0/19 deny from 58.96.160.0/19
58.96.192.0 58.96.255.255 16 384 58.96.192.0/18 58.96.192.0/255.255.192.0 allow from 58.96.192.0/18 deny from 58.96.192.0/18
58.97.0.0 58.97.255.255 65 536 58.97.0.0/16 58.97.0.0/255.255.0.0 allow from 58.97.0.0/16 deny from 58.97.0.0/16
58.98.0.0 58.99.255.255 131 072 58.98.0.0/15 58.98.0.0/255.254.0.0 allow from 58.98.0.0/15 deny from 58.98.0.0/15
58.100.0.0 58.103.255.255 262 144 58.100.0.0/14 58.100.0.0/255.252.0.0 allow from 58.100.0.0/14 deny from 58.100.0.0/14
58.112.0.0 58.127.255.255 1 048 576 58.112.0.0/12 58.112.0.0/255.240.0.0 allow from 58.112.0.0/12 deny from 58.112.0.0/12
58.128.0.0 58.143.255.255 1 048 576 58.128.0.0/12 58.128.0.0/255.240.0.0 allow from 58.128.0.0/12 deny from 58.128.0.0/12
58.144.0.0 58.144.255.255 65 536 58.144.0.0/16 58.144.0.0/255.255.0.0 allow from 58.144.0.0/16 deny from 58.144.0.0/16
58.145.0.0 58.145.127.255 32 768 58.145.0.0/17 58.145.0.0/255.255.128.0 allow from 58.145.0.0/17 deny from 58.145.0.0/17
58.145.160.0 58.145.191.255 8 192 58.145.160.0/19 58.145.160.0/255.255.224.0 allow from 58.145.160.0/19 deny from 58.145.160.0/19
58.145.192.0 58.145.255.255 16 384 58.145.192.0/18 58.145.192.0/255.255.192.0 allow from 58.145.192.0/18 deny from 58.145.192.0/18
58.146.0.0 58.147.255.255 131 072 58.146.0.0/15 58.146.0.0/255.254.0.0 allow from 58.146.0.0/15 deny from 58.146.0.0/15
58.148.0.0 58.151.255.255 262 144 58.148.0.0/14 58.148.0.0/255.252.0.0 allow from 58.148.0.0/14 deny from 58.148.0.0/14
58.152.0.0 58.159.255.255 524 288 58.152.0.0/13 58.152.0.0/255.248.0.0 allow from 58.152.0.0/13 deny from 58.152.0.0/13
58.176.0.0 58.177.255.255 131 072 58.176.0.0/15 58.176.0.0/255.254.0.0 allow from 58.176.0.0/15 deny from 58.176.0.0/15
58.180.0.0 58.180.255.255 65 536 58.180.0.0/16 58.180.0.0/255.255.0.0 allow from 58.180.0.0/16 deny from 58.180.0.0/16
58.181.0.0 58.181.63.255 16 384 58.181.0.0/18 58.181.0.0/255.255.192.0 allow from 58.181.0.0/18 deny from 58.181.0.0/18
58.181.96.0 58.181.127.255 8 192 58.181.96.0/19 58.181.96.0/255.255.224.0 allow from 58.181.96.0/19 deny from 58.181.96.0/19
58.181.128.0 58.181.255.255 32 768 58.181.128.0/17 58.181.128.0/255.255.128.0 allow from 58.181.128.0/17 deny from 58.181.128.0/17
58.182.0.0 58.183.255.255 131 072 58.182.0.0/15 58.182.0.0/255.254.0.0 allow from 58.182.0.0/15 deny from 58.182.0.0/15
58.184.0.0 58.191.255.255 524 288 58.184.0.0/13 58.184.0.0/255.248.0.0 allow from 58.184.0.0/13 deny from 58.184.0.0/13
58.192.0.0 58.255.255.255 4 194 304 58.192.0.0/10 58.192.0.0/255.192.0.0 allow from 58.192.0.0/10 deny from 58.192.0.0/10
59.0.0.0 59.63.255.255 4 194 304 59.0.0.0/10 59.0.0.0/255.192.0.0 allow from 59.0.0.0/10 deny from 59.0.0.0/10
59.64.0.0 59.79.255.255 1 048 576 59.64.0.0/12 59.64.0.0/255.240.0.0 allow from 59.64.0.0/12 deny from 59.64.0.0/12
59.80.0.0 59.83.255.255 262 144 59.80.0.0/14 59.80.0.0/255.252.0.0 allow from 59.80.0.0/14 deny from 59.80.0.0/14
59.84.0.0 59.85.255.255 131 072 59.84.0.0/15 59.84.0.0/255.254.0.0 allow from 59.84.0.0/15 deny from 59.84.0.0/15
59.86.0.0 59.86.127.255 32 768 59.86.0.0/17 59.86.0.0/255.255.128.0 allow from 59.86.0.0/17 deny from 59.86.0.0/17
59.86.128.0 59.86.159.255 8 192 59.86.128.0/19 59.86.128.0/255.255.224.0 allow from 59.86.128.0/19 deny from 59.86.128.0/19
59.86.192.0 59.86.255.255 16 384 59.86.192.0/18 59.86.192.0/255.255.192.0 allow from 59.86.192.0/18 deny from 59.86.192.0/18
59.87.0.0 59.87.255.255 65 536 59.87.0.0/16 59.87.0.0/255.255.0.0 allow from 59.87.0.0/16 deny from 59.87.0.0/16
59.88.0.0 59.95.255.255 524 288 59.88.0.0/13 59.88.0.0/255.248.0.0 allow from 59.88.0.0/13 deny from 59.88.0.0/13
59.96.0.0 59.99.255.255 262 144 59.96.0.0/14 59.96.0.0/255.252.0.0 allow from 59.96.0.0/14 deny from 59.96.0.0/14
59.102.128.0 59.102.255.255 32 768 59.102.128.0/17 59.102.128.0/255.255.128.0 allow from 59.102.128.0/17 deny from 59.102.128.0/17
59.103.0.0 59.103.255.255 65 536 59.103.0.0/16 59.103.0.0/255.255.0.0 allow from 59.103.0.0/16 deny from 59.103.0.0/16
59.104.0.0 59.111.255.255 524 288 59.104.0.0/13 59.104.0.0/255.248.0.0 allow from 59.104.0.0/13 deny from 59.104.0.0/13
59.112.0.0 59.127.255.255 1 048 576 59.112.0.0/12 59.112.0.0/255.240.0.0 allow from 59.112.0.0/12 deny from 59.112.0.0/12
59.128.0.0 59.143.255.255 1 048 576 59.128.0.0/12 59.128.0.0/255.240.0.0 allow from 59.128.0.0/12 deny from 59.128.0.0/12
59.144.0.0 59.147.255.255 262 144 59.144.0.0/14 59.144.0.0/255.252.0.0 allow from 59.144.0.0/14 deny from 59.144.0.0/14
59.148.0.0 59.149.255.255 131 072 59.148.0.0/15 59.148.0.0/255.254.0.0 allow from 59.148.0.0/15 deny from 59.148.0.0/15
59.150.0.0 59.150.255.255 65 536 59.150.0.0/16 59.150.0.0/255.255.0.0 allow from 59.150.0.0/16 deny from 59.150.0.0/16
59.151.0.0 59.151.127.255 32 768 59.151.0.0/17 59.151.0.0/255.255.128.0 allow from 59.151.0.0/17 deny from 59.151.0.0/17
59.151.192.0 59.151.255.255 16 384 59.151.192.0/18 59.151.192.0/255.255.192.0 allow from 59.151.192.0/18 deny from 59.151.192.0/18
59.152.0.0 59.152.255.255 65 536 59.152.0.0/16 59.152.0.0/255.255.0.0 allow from 59.152.0.0/16 deny from 59.152.0.0/16
59.153.0.0 59.153.7.255 2 048 59.153.0.0/21 59.153.0.0/255.255.248.0 allow from 59.153.0.0/21 deny from 59.153.0.0/21
59.153.16.0 59.153.19.255 1 024 59.153.16.0/22 59.153.16.0/255.255.252.0 allow from 59.153.16.0/22 deny from 59.153.16.0/22
59.153.24.0 59.153.31.255 2 048 59.153.24.0/21 59.153.24.0/255.255.248.0 allow from 59.153.24.0/21 deny from 59.153.24.0/21
59.153.32.0 59.153.63.255 8 192 59.153.32.0/19 59.153.32.0/255.255.224.0 allow from 59.153.32.0/19 deny from 59.153.32.0/19
59.153.64.0 59.153.127.255 16 384 59.153.64.0/18 59.153.64.0/255.255.192.0 allow from 59.153.64.0/18 deny from 59.153.64.0/18
59.153.128.0 59.153.255.255 32 768 59.153.128.0/17 59.153.128.0/255.255.128.0 allow from 59.153.128.0/17 deny from 59.153.128.0/17
59.155.0.0 59.155.255.255 65 536 59.155.0.0/16 59.155.0.0/255.255.0.0 allow from 59.155.0.0/16 deny from 59.155.0.0/16
59.156.0.0 59.159.255.255 262 144 59.156.0.0/14 59.156.0.0/255.252.0.0 allow from 59.156.0.0/14 deny from 59.156.0.0/14
59.160.0.0 59.163.255.255 262 144 59.160.0.0/14 59.160.0.0/255.252.0.0 allow from 59.160.0.0/14 deny from 59.160.0.0/14
59.164.0.0 59.165.255.255 131 072 59.164.0.0/15 59.164.0.0/255.254.0.0 allow from 59.164.0.0/15 deny from 59.164.0.0/15
59.166.0.0 59.166.255.255 65 536 59.166.0.0/16 59.166.0.0/255.255.0.0 allow from 59.166.0.0/16 deny from 59.166.0.0/16
59.168.0.0 59.175.255.255 524 288 59.168.0.0/13 59.168.0.0/255.248.0.0 allow from 59.168.0.0/13 deny from 59.168.0.0/13
59.176.0.0 59.183.255.255 524 288 59.176.0.0/13 59.176.0.0/255.248.0.0 allow from 59.176.0.0/13 deny from 59.176.0.0/13
59.184.0.0 59.187.255.255 262 144 59.184.0.0/14 59.184.0.0/255.252.0.0 allow from 59.184.0.0/14 deny from 59.184.0.0/14
59.188.0.0 59.189.255.255 131 072 59.188.0.0/15 59.188.0.0/255.254.0.0 allow from 59.188.0.0/15 deny from 59.188.0.0/15
59.190.0.0 59.190.255.255 65 536 59.190.0.0/16 59.190.0.0/255.255.0.0 allow from 59.190.0.0/16 deny from 59.190.0.0/16
59.191.0.0 59.191.127.255 32 768 59.191.0.0/17 59.191.0.0/255.255.128.0 allow from 59.191.0.0/17 deny from 59.191.0.0/17
59.191.128.0 59.191.191.255 16 384 59.191.128.0/18 59.191.128.0/255.255.192.0 allow from 59.191.128.0/18 deny from 59.191.128.0/18
59.191.240.0 59.191.255.255 4 096 59.191.240.0/20 59.191.240.0/255.255.240.0 allow from 59.191.240.0/20 deny from 59.191.240.0/20
59.192.0.0 59.255.255.255 4 194 304 59.192.0.0/10 59.192.0.0/255.192.0.0 allow from 59.192.0.0/10 deny from 59.192.0.0/10
60.0.0.0 60.127.255.255 8 388 608 60.0.0.0/9 60.0.0.0/255.128.0.0 allow from 60.0.0.0/9 deny from 60.0.0.0/9
60.128.0.0 60.191.255.255 4 194 304 60.128.0.0/10 60.128.0.0/255.192.0.0 allow from 60.128.0.0/10 deny from 60.128.0.0/10
60.192.0.0 60.223.255.255 2 097 152 60.192.0.0/11 60.192.0.0/255.224.0.0 allow from 60.192.0.0/11 deny from 60.192.0.0/11
60.232.0.0 60.233.255.255 131 072 60.232.0.0/15 60.232.0.0/255.254.0.0 allow from 60.232.0.0/15 deny from 60.232.0.0/15
60.235.0.0 60.235.255.255 65 536 60.235.0.0/16 60.235.0.0/255.255.0.0 allow from 60.235.0.0/16 deny from 60.235.0.0/16
60.236.0.0 60.239.255.255 262 144 60.236.0.0/14 60.236.0.0/255.252.0.0 allow from 60.236.0.0/14 deny from 60.236.0.0/14
60.243.0.0 60.243.255.255 65 536 60.243.0.0/16 60.243.0.0/255.255.0.0 allow from 60.243.0.0/16 deny from 60.243.0.0/16
60.244.0.0 60.247.255.255 262 144 60.244.0.0/14 60.244.0.0/255.252.0.0 allow from 60.244.0.0/14 deny from 60.244.0.0/14
60.248.0.0 60.251.255.255 262 144 60.248.0.0/14 60.248.0.0/255.252.0.0 allow from 60.248.0.0/14 deny from 60.248.0.0/14
60.252.0.0 60.253.255.255 131 072 60.252.0.0/15 60.252.0.0/255.254.0.0 allow from 60.252.0.0/15 deny from 60.252.0.0/15
60.254.0.0 60.254.127.255 32 768 60.254.0.0/17 60.254.0.0/255.255.128.0 allow from 60.254.0.0/17 deny from 60.254.0.0/17
60.254.192.0 60.254.255.255 16 384 60.254.192.0/18 60.254.192.0/255.255.192.0 allow from 60.254.192.0/18 deny from 60.254.192.0/18
60.255.0.0 60.255.255.255 65 536 60.255.0.0/16 60.255.0.0/255.255.0.0 allow from 60.255.0.0/16 deny from 60.255.0.0/16
61.0.0.0 61.3.255.255 262 144 61.0.0.0/14 61.0.0.0/255.252.0.0 allow from 61.0.0.0/14 deny from 61.0.0.0/14
61.4.0.0 61.4.255.255 65 536 61.4.0.0/16 61.4.0.0/255.255.0.0 allow from 61.4.0.0/16 deny from 61.4.0.0/16
61.5.0.0 61.5.127.255 32 768 61.5.0.0/17 61.5.0.0/255.255.128.0 allow from 61.5.0.0/17 deny from 61.5.0.0/17
61.5.128.0 61.5.191.255 16 384 61.5.128.0/18 61.5.128.0/255.255.192.0 allow from 61.5.128.0/18 deny from 61.5.128.0/18
61.5.192.0 61.5.207.255 4 096 61.5.192.0/20 61.5.192.0/255.255.240.0 allow from 61.5.192.0/20 deny from 61.5.192.0/20
61.5.224.0 61.5.255.255 8 192 61.5.224.0/19 61.5.224.0/255.255.224.0 allow from 61.5.224.0/19 deny from 61.5.224.0/19
61.6.0.0 61.7.255.255 131 072 61.6.0.0/15 61.6.0.0/255.254.0.0 allow from 61.6.0.0/15 deny from 61.6.0.0/15
61.8.0.0 61.8.63.255 16 384 61.8.0.0/18 61.8.0.0/255.255.192.0 allow from 61.8.0.0/18 deny from 61.8.0.0/18
61.8.64.0 61.8.95.255 8 192 61.8.64.0/19 61.8.64.0/255.255.224.0 allow from 61.8.64.0/19 deny from 61.8.64.0/19
61.8.128.0 61.8.159.255 8 192 61.8.128.0/19 61.8.128.0/255.255.224.0 allow from 61.8.128.0/19 deny from 61.8.128.0/19
61.8.160.0 61.8.175.255 4 096 61.8.160.0/20 61.8.160.0/255.255.240.0 allow from 61.8.160.0/20 deny from 61.8.160.0/20
61.8.192.0 61.8.255.255 16 384 61.8.192.0/18 61.8.192.0/255.255.192.0 allow from 61.8.192.0/18 deny from 61.8.192.0/18
61.9.0.0 61.9.127.255 32 768 61.9.0.0/17 61.9.0.0/255.255.128.0 allow from 61.9.0.0/17 deny from 61.9.0.0/17
61.10.0.0 61.11.255.255 131 072 61.10.0.0/15 61.10.0.0/255.254.0.0 allow from 61.10.0.0/15 deny from 61.10.0.0/15
61.12.0.0 61.13.255.255 131 072 61.12.0.0/15 61.12.0.0/255.254.0.0 allow from 61.12.0.0/15 deny from 61.12.0.0/15
61.14.64.0 61.14.95.255 8 192 61.14.64.0/19 61.14.64.0/255.255.224.0 allow from 61.14.64.0/19 deny from 61.14.64.0/19
61.14.128.0 61.14.191.255 16 384 61.14.128.0/18 61.14.128.0/255.255.192.0 allow from 61.14.128.0/18 deny from 61.14.128.0/18
61.14.192.0 61.14.223.255 8 192 61.14.192.0/19 61.14.192.0/255.255.224.0 allow from 61.14.192.0/19 deny from 61.14.192.0/19
61.14.228.0 61.14.231.255 1 024 61.14.228.0/22 61.14.228.0/255.255.252.0 allow from 61.14.228.0/22 deny from 61.14.228.0/22
61.14.232.0 61.14.239.255 2 048 61.14.232.0/21 61.14.232.0/255.255.248.0 allow from 61.14.232.0/21 deny from 61.14.232.0/21
61.14.240.0 61.14.255.255 4 096 61.14.240.0/20 61.14.240.0/255.255.240.0 allow from 61.14.240.0/20 deny from 61.14.240.0/20
61.15.0.0 61.15.255.255 65 536 61.15.0.0/16 61.15.0.0/255.255.0.0 allow from 61.15.0.0/16 deny from 61.15.0.0/16
61.16.0.0 61.23.255.255 524 288 61.16.0.0/13 61.16.0.0/255.248.0.0 allow from 61.16.0.0/13 deny from 61.16.0.0/13
61.24.0.0 61.27.255.255 262 144 61.24.0.0/14 61.24.0.0/255.252.0.0 allow from 61.24.0.0/14 deny from 61.24.0.0/14
61.28.0.0 61.28.127.255 32 768 61.28.0.0/17 61.28.0.0/255.255.128.0 allow from 61.28.0.0/17 deny from 61.28.0.0/17
61.28.128.0 61.28.191.255 16 384 61.28.128.0/18 61.28.128.0/255.255.192.0 allow from 61.28.128.0/18 deny from 61.28.128.0/18
61.28.224.0 61.28.255.255 8 192 61.28.224.0/19 61.28.224.0/255.255.224.0 allow from 61.28.224.0/19 deny from 61.28.224.0/19
61.29.128.0 61.29.255.255 32 768 61.29.128.0/17 61.29.128.0/255.255.128.0 allow from 61.29.128.0/17 deny from 61.29.128.0/17
61.30.0.0 61.31.255.255 131 072 61.30.0.0/15 61.30.0.0/255.254.0.0 allow from 61.30.0.0/15 deny from 61.30.0.0/15
61.32.0.0 61.39.255.255 524 288 61.32.0.0/13 61.32.0.0/255.248.0.0 allow from 61.32.0.0/13 deny from 61.32.0.0/13
61.40.0.0 61.43.255.255 262 144 61.40.0.0/14 61.40.0.0/255.252.0.0 allow from 61.40.0.0/14 deny from 61.40.0.0/14
61.44.0.0 61.44.255.255 65 536 61.44.0.0/16 61.44.0.0/255.255.0.0 allow from 61.44.0.0/16 deny from 61.44.0.0/16
61.45.0.0 61.45.127.255 32 768 61.45.0.0/17 61.45.0.0/255.255.128.0 allow from 61.45.0.0/17 deny from 61.45.0.0/17
61.45.128.0 61.45.191.255 16 384 61.45.128.0/18 61.45.128.0/255.255.192.0 allow from 61.45.128.0/18 deny from 61.45.128.0/18
61.45.192.0 61.45.223.255 8 192 61.45.192.0/19 61.45.192.0/255.255.224.0 allow from 61.45.192.0/19 deny from 61.45.192.0/19
61.45.224.0 61.45.239.255 4 096 61.45.224.0/20 61.45.224.0/255.255.240.0 allow from 61.45.224.0/20 deny from 61.45.224.0/20
61.45.240.0 61.45.247.255 2 048 61.45.240.0/21 61.45.240.0/255.255.248.0 allow from 61.45.240.0/21 deny from 61.45.240.0/21
61.46.0.0 61.47.255.255 131 072 61.46.0.0/15 61.46.0.0/255.254.0.0 allow from 61.46.0.0/15 deny from 61.46.0.0/15
61.48.0.0 61.63.255.255 1 048 576 61.48.0.0/12 61.48.0.0/255.240.0.0 allow from 61.48.0.0/12 deny from 61.48.0.0/12
61.64.0.0 61.67.255.255 262 144 61.64.0.0/14 61.64.0.0/255.252.0.0 allow from 61.64.0.0/14 deny from 61.64.0.0/14
61.70.0.0 61.71.255.255 131 072 61.70.0.0/15 61.70.0.0/255.254.0.0 allow from 61.70.0.0/15 deny from 61.70.0.0/15
61.72.0.0 61.79.255.255 524 288 61.72.0.0/13 61.72.0.0/255.248.0.0 allow from 61.72.0.0/13 deny from 61.72.0.0/13
61.80.0.0 61.87.255.255 524 288 61.80.0.0/13 61.80.0.0/255.248.0.0 allow from 61.80.0.0/13 deny from 61.80.0.0/13
61.89.0.0 61.89.255.255 65 536 61.89.0.0/16 61.89.0.0/255.255.0.0 allow from 61.89.0.0/16 deny from 61.89.0.0/16
61.90.0.0 61.91.255.255 131 072 61.90.0.0/15 61.90.0.0/255.254.0.0 allow from 61.90.0.0/15 deny from 61.90.0.0/15
61.92.0.0 61.93.255.255 131 072 61.92.0.0/15 61.92.0.0/255.254.0.0 allow from 61.92.0.0/15 deny from 61.92.0.0/15
61.94.0.0 61.94.255.255 65 536 61.94.0.0/16 61.94.0.0/255.255.0.0 allow from 61.94.0.0/16 deny from 61.94.0.0/16
61.95.128.0 61.95.255.255 32 768 61.95.128.0/17 61.95.128.0/255.255.128.0 allow from 61.95.128.0/17 deny from 61.95.128.0/17
61.96.0.0 61.127.255.255 2 097 152 61.96.0.0/11 61.96.0.0/255.224.0.0 allow from 61.96.0.0/11 deny from 61.96.0.0/11
61.128.0.0 61.191.255.255 4 194 304 61.128.0.0/10 61.128.0.0/255.192.0.0 allow from 61.128.0.0/10 deny from 61.128.0.0/10
61.192.0.0 61.223.255.255 2 097 152 61.192.0.0/11 61.192.0.0/255.224.0.0 allow from 61.192.0.0/11 deny from 61.192.0.0/11
61.224.0.0 61.239.255.255 1 048 576 61.224.0.0/12 61.224.0.0/255.240.0.0 allow from 61.224.0.0/12 deny from 61.224.0.0/12
61.240.0.0 61.243.255.255 262 144 61.240.0.0/14 61.240.0.0/255.252.0.0 allow from 61.240.0.0/14 deny from 61.240.0.0/14
61.244.0.0 61.244.255.255 65 536 61.244.0.0/16 61.244.0.0/255.255.0.0 allow from 61.244.0.0/16 deny from 61.244.0.0/16
61.245.0.0 61.245.127.255 32 768 61.245.0.0/17 61.245.0.0/255.255.128.0 allow from 61.245.0.0/17 deny from 61.245.0.0/17
61.245.160.0 61.245.191.255 8 192 61.245.160.0/19 61.245.160.0/255.255.224.0 allow from 61.245.160.0/19 deny from 61.245.160.0/19
61.245.192.0 61.245.255.255 16 384 61.245.192.0/18 61.245.192.0/255.255.192.0 allow from 61.245.192.0/18 deny from 61.245.192.0/18
61.246.0.0 61.247.255.255 131 072 61.246.0.0/15 61.246.0.0/255.254.0.0 allow from 61.246.0.0/15 deny from 61.246.0.0/15
61.248.0.0 61.255.255.255 524 288 61.248.0.0/13 61.248.0.0/255.248.0.0 allow from 61.248.0.0/13 deny from 61.248.0.0/13
62.0.0.0 62.0.255.255 65 536 62.0.0.0/16 62.0.0.0/255.255.0.0 allow from 62.0.0.0/16 deny from 62.0.0.0/16
62.3.0.0 62.3.63.255 16 384 62.3.0.0/18 62.3.0.0/255.255.192.0 allow from 62.3.0.0/18 deny from 62.3.0.0/18
62.12.64.0 62.12.95.255 8 192 62.12.64.0/19 62.12.64.0/255.255.224.0 allow from 62.12.64.0/19 deny from 62.12.64.0/19
62.16.64.0 62.16.95.255 8 192 62.16.64.0/19 62.16.64.0/255.255.224.0 allow from 62.16.64.0/19 deny from 62.16.64.0/19
62.60.128.0 62.60.255.255 32 768 62.60.128.0/17 62.60.128.0/255.255.128.0 allow from 62.60.128.0/17 deny from 62.60.128.0/17
62.61.160.0 62.61.191.255 8 192 62.61.160.0/19 62.61.160.0/255.255.224.0 allow from 62.61.160.0/19 deny from 62.61.160.0/19
62.84.32.0 62.84.63.255 8 192 62.84.32.0/19 62.84.32.0/255.255.224.0 allow from 62.84.32.0/19 deny from 62.84.32.0/19
62.84.64.0 62.84.95.255 8 192 62.84.64.0/19 62.84.64.0/255.255.224.0 allow from 62.84.64.0/19 deny from 62.84.64.0/19
62.89.0.0 62.89.31.255 8 192 62.89.0.0/19 62.89.0.0/255.255.224.0 allow from 62.89.0.0/19 deny from 62.89.0.0/19
62.90.0.0 62.90.255.255 65 536 62.90.0.0/16 62.90.0.0/255.255.0.0 allow from 62.90.0.0/16 deny from 62.90.0.0/16
62.102.128.0 62.102.143.255 4 096 62.102.128.0/20 62.102.128.0/255.255.240.0 allow from 62.102.128.0/20 deny from 62.102.128.0/20
62.120.0.0 62.120.255.255 65 536 62.120.0.0/16 62.120.0.0/255.255.0.0 allow from 62.120.0.0/16 deny from 62.120.0.0/16
62.122.0.0 62.122.7.255 2 048 62.122.0.0/21 62.122.0.0/255.255.248.0 allow from 62.122.0.0/21 deny from 62.122.0.0/21
62.122.104.0 62.122.111.255 2 048 62.122.104.0/21 62.122.104.0/255.255.248.0 allow from 62.122.104.0/21 deny from 62.122.104.0/21
62.128.32.0 62.128.63.255 8 192 62.128.32.0/19 62.128.32.0/255.255.224.0 allow from 62.128.32.0/19 deny from 62.128.32.0/19
62.149.64.0 62.149.127.255 16 384 62.149.64.0/18 62.149.64.0/255.255.192.0 allow from 62.149.64.0/18 deny from 62.149.64.0/18
62.150.0.0 62.150.255.255 65 536 62.150.0.0/16 62.150.0.0/255.255.0.0 allow from 62.150.0.0/16 deny from 62.150.0.0/16
62.152.0.0 62.152.31.255 8 192 62.152.0.0/19 62.152.0.0/255.255.224.0 allow from 62.152.0.0/19 deny from 62.152.0.0/19
62.168.160.0 62.168.191.255 8 192 62.168.160.0/19 62.168.160.0/255.255.224.0 allow from 62.168.160.0/19 deny from 62.168.160.0/19
62.193.0.0 62.193.31.255 8 192 62.193.0.0/19 62.193.0.0/255.255.224.0 allow from 62.193.0.0/19 deny from 62.193.0.0/19
62.201.192.0 62.201.255.255 16 384 62.201.192.0/18 62.201.192.0/255.255.192.0 allow from 62.201.192.0/18 deny from 62.201.192.0/18
62.209.0.0 62.209.31.255 8 192 62.209.0.0/19 62.209.0.0/255.255.224.0 allow from 62.209.0.0/19 deny from 62.209.0.0/19
62.209.128.0 62.209.159.255 8 192 62.209.128.0/19 62.209.128.0/255.255.224.0 allow from 62.209.128.0/19 deny from 62.209.128.0/19
62.212.32.0 62.212.63.255 8 192 62.212.32.0/19 62.212.32.0/255.255.224.0 allow from 62.212.32.0/19 deny from 62.212.32.0/19
62.212.224.0 62.212.255.255 8 192 62.212.224.0/19 62.212.224.0/255.255.224.0 allow from 62.212.224.0/19 deny from 62.212.224.0/19
62.215.0.0 62.215.255.255 65 536 62.215.0.0/16 62.215.0.0/255.255.0.0 allow from 62.215.0.0/16 deny from 62.215.0.0/16
62.217.128.0 62.217.159.255 8 192 62.217.128.0/19 62.217.128.0/255.255.224.0 allow from 62.217.128.0/19 deny from 62.217.128.0/19
62.219.0.0 62.219.255.255 65 536 62.219.0.0/16 62.219.0.0/255.255.0.0 allow from 62.219.0.0/16 deny from 62.219.0.0/16
62.220.96.0 62.220.127.255 8 192 62.220.96.0/19 62.220.96.0/255.255.224.0 allow from 62.220.96.0/19 deny from 62.220.96.0/19
62.231.192.0 62.231.255.255 16 384 62.231.192.0/18 62.231.192.0/255.255.192.0 allow from 62.231.192.0/18 deny from 62.231.192.0/18
62.234.0.0 62.234.255.255 65 536 62.234.0.0/16 62.234.0.0/255.255.0.0 allow from 62.234.0.0/16 deny from 62.234.0.0/16
63.140.0.0 63.140.15.255 4 096 63.140.0.0/20 63.140.0.0/255.255.240.0 allow from 63.140.0.0/20 deny from 63.140.0.0/20
63.141.34.0 63.141.35.255 512 63.141.34.0/23 63.141.34.0/255.255.254.0 allow from 63.141.34.0/23 deny from 63.141.34.0/23
63.141.36.0 63.141.37.255 512 63.141.36.0/23 63.141.36.0/255.255.254.0 allow from 63.141.36.0/23 deny from 63.141.36.0/23
63.250.56.0 63.250.63.255 2 048 63.250.56.0/21 63.250.56.0/255.255.248.0 allow from 63.250.56.0/21 deny from 63.250.56.0/21
64.16.192.0 64.16.223.255 8 192 64.16.192.0/19 64.16.192.0/255.255.224.0 allow from 64.16.192.0/19 deny from 64.16.192.0/19
64.33.0.0 64.33.63.255 16 384 64.33.0.0/18 64.33.0.0/255.255.192.0 allow from 64.33.0.0/18 deny from 64.33.0.0/18
64.56.160.0 64.56.191.255 8 192 64.56.160.0/19 64.56.160.0/255.255.224.0 allow from 64.56.160.0/19 deny from 64.56.160.0/19
64.63.64.0 64.63.127.255 16 384 64.63.64.0/18 64.63.64.0/255.255.192.0 allow from 64.63.64.0/18 deny from 64.63.64.0/18
64.65.64.0 64.65.127.255 16 384 64.65.64.0/18 64.65.64.0/255.255.192.0 allow from 64.65.64.0/18 deny from 64.65.64.0/18
64.66.0.0 64.66.15.255 4 096 64.66.0.0/20 64.66.0.0/255.255.240.0 allow from 64.66.0.0/20 deny from 64.66.0.0/20
64.119.16.0 64.119.31.255 4 096 64.119.16.0/20 64.119.16.0/255.255.240.0 allow from 64.119.16.0/20 deny from 64.119.16.0/20
64.120.88.0 64.120.95.255 2 048 64.120.88.0/21 64.120.88.0/255.255.248.0 allow from 64.120.88.0/21 deny from 64.120.88.0/21
64.120.110.0 64.120.111.255 512 64.120.110.0/23 64.120.110.0/255.255.254.0 allow from 64.120.110.0/23 deny from 64.120.110.0/23
64.120.112.0 64.120.119.255 2 048 64.120.112.0/21 64.120.112.0/255.255.248.0 allow from 64.120.112.0/21 deny from 64.120.112.0/21
64.120.120.0 64.120.121.255 512 64.120.120.0/23 64.120.120.0/255.255.254.0 allow from 64.120.120.0/23 deny from 64.120.120.0/23
64.137.192.0 64.137.255.255 16 384 64.137.192.0/18 64.137.192.0/255.255.192.0 allow from 64.137.192.0/18 deny from 64.137.192.0/18
64.150.192.0 64.150.255.255 16 384 64.150.192.0/18 64.150.192.0/255.255.192.0 allow from 64.150.192.0/18 deny from 64.150.192.0/18
64.188.32.0 64.188.47.255 4 096 64.188.32.0/20 64.188.32.0/255.255.240.0 allow from 64.188.32.0/20 deny from 64.188.32.0/20
64.207.208.0 64.207.215.255 2 048 64.207.208.0/21 64.207.208.0/255.255.248.0 allow from 64.207.208.0/21 deny from 64.207.208.0/21
65.18.112.0 65.18.127.255 4 096 65.18.112.0/20 65.18.112.0/255.255.240.0 allow from 65.18.112.0/20 deny from 65.18.112.0/20
65.18.208.0 65.18.223.255 4 096 65.18.208.0/20 65.18.208.0/255.255.240.0 allow from 65.18.208.0/20 deny from 65.18.208.0/20
65.20.128.0 65.20.255.255 32 768 65.20.128.0/17 65.20.128.0/255.255.128.0 allow from 65.20.128.0/17 deny from 65.20.128.0/17
65.75.64.0 65.75.127.255 16 384 65.75.64.0/18 65.75.64.0/255.255.192.0 allow from 65.75.64.0/18 deny from 65.75.64.0/18
65.99.0.0 65.99.63.255 16 384 65.99.0.0/18 65.99.0.0/255.255.192.0 allow from 65.99.0.0/18 deny from 65.99.0.0/18
65.181.64.0 65.181.95.255 8 192 65.181.64.0/19 65.181.64.0/255.255.224.0 allow from 65.181.64.0/19 deny from 65.181.64.0/19
66.79.96.0 66.79.127.255 8 192 66.79.96.0/19 66.79.96.0/255.255.224.0 allow from 66.79.96.0/19 deny from 66.79.96.0/19
66.85.2.0 66.85.2.255 256 66.85.2.0/24 66.85.2.0/255.255.255.0 allow from 66.85.2.0/24 deny from 66.85.2.0/24
66.96.192.0 66.96.255.255 16 384 66.96.192.0/18 66.96.192.0/255.255.192.0 allow from 66.96.192.0/18 deny from 66.96.192.0/18
66.118.128.0 66.118.191.255 16 384 66.118.128.0/18 66.118.128.0/255.255.192.0 allow from 66.118.128.0/18 deny from 66.118.128.0/18
66.133.80.0 66.133.95.255 4 096 66.133.80.0/20 66.133.80.0/255.255.240.0 allow from 66.133.80.0/20 deny from 66.133.80.0/20
66.181.160.0 66.181.191.255 8 192 66.181.160.0/19 66.181.160.0/255.255.224.0 allow from 66.181.160.0/19 deny from 66.181.160.0/19
66.203.144.0 66.203.159.255 4 096 66.203.144.0/20 66.203.144.0/255.255.240.0 allow from 66.203.144.0/20 deny from 66.203.144.0/20
66.205.64.0 66.205.95.255 8 192 66.205.64.0/19 66.205.64.0/255.255.224.0 allow from 66.205.64.0/19 deny from 66.205.64.0/19
66.212.96.0 66.212.127.255 8 192 66.212.96.0/19 66.212.96.0/255.255.224.0 allow from 66.212.96.0/19 deny from 66.212.96.0/19
66.226.160.0 66.226.191.255 8 192 66.226.160.0/19 66.226.160.0/255.255.224.0 allow from 66.226.160.0/19 deny from 66.226.160.0/19
66.228.0.0 66.228.15.255 4 096 66.228.0.0/20 66.228.0.0/255.255.240.0 allow from 66.228.0.0/20 deny from 66.228.0.0/20
66.232.0.0 66.232.15.255 4 096 66.232.0.0/20 66.232.0.0/255.255.240.0 allow from 66.232.0.0/20 deny from 66.232.0.0/20
67.158.52.0 67.158.52.255 256 67.158.52.0/24 67.158.52.0/255.255.255.0 allow from 67.158.52.0/24 deny from 67.158.52.0/24
67.209.128.0 67.209.159.255 8 192 67.209.128.0/19 67.209.128.0/255.255.224.0 allow from 67.209.128.0/19 deny from 67.209.128.0/19
67.211.64.0 67.211.79.255 4 096 67.211.64.0/20 67.211.64.0/255.255.240.0 allow from 67.211.64.0/20 deny from 67.211.64.0/20
68.79.0.0 68.79.63.255 16 384 68.79.0.0/18 68.79.0.0/255.255.192.0 allow from 68.79.0.0/18 deny from 68.79.0.0/18
69.4.160.0 69.4.175.255 4 096 69.4.160.0/20 69.4.160.0/255.255.240.0 allow from 69.4.160.0/20 deny from 69.4.160.0/20
69.6.0.0 69.6.31.255 8 192 69.6.0.0/19 69.6.0.0/255.255.224.0 allow from 69.6.0.0/19 deny from 69.6.0.0/19
69.6.64.0 69.6.79.255 4 096 69.6.64.0/20 69.6.64.0/255.255.240.0 allow from 69.6.64.0/20 deny from 69.6.64.0/20
69.72.80.0 69.72.87.255 2 048 69.72.80.0/21 69.72.80.0/255.255.248.0 allow from 69.72.80.0/21 deny from 69.72.80.0/21
69.94.32.0 69.94.47.255 4 096 69.94.32.0/20 69.94.32.0/255.255.240.0 allow from 69.94.32.0/20 deny from 69.94.32.0/20
69.94.80.0 69.94.95.255 4 096 69.94.80.0/20 69.94.80.0/255.255.240.0 allow from 69.94.80.0/20 deny from 69.94.80.0/20
69.94.96.0 69.94.127.255 8 192 69.94.96.0/19 69.94.96.0/255.255.224.0 allow from 69.94.96.0/19 deny from 69.94.96.0/19
69.160.0.0 69.160.31.255 8 192 69.160.0.0/19 69.160.0.0/255.255.224.0 allow from 69.160.0.0/19 deny from 69.160.0.0/19
69.160.168.0 69.160.175.255 2 048 69.160.168.0/21 69.160.168.0/255.255.248.0 allow from 69.160.168.0/21 deny from 69.160.168.0/21
69.172.64.0 69.172.95.255 8 192 69.172.64.0/19 69.172.64.0/255.255.224.0 allow from 69.172.64.0/19 deny from 69.172.64.0/19
69.194.64.0 69.194.127.255 16 384 69.194.64.0/18 69.194.64.0/255.255.192.0 allow from 69.194.64.0/18 deny from 69.194.64.0/18
69.194.160.0 69.194.175.255 4 096 69.194.160.0/20 69.194.160.0/255.255.240.0 allow from 69.194.160.0/20 deny from 69.194.160.0/20
69.230.192.0 69.230.255.255 16 384 69.230.192.0/18 69.230.192.0/255.255.192.0 allow from 69.230.192.0/18 deny from 69.230.192.0/18
69.231.128.0 69.231.191.255 16 384 69.231.128.0/18 69.231.128.0/255.255.192.0 allow from 69.231.128.0/18 deny from 69.231.128.0/18
69.234.192.0 69.234.255.255 16 384 69.234.192.0/18 69.234.192.0/255.255.192.0 allow from 69.234.192.0/18 deny from 69.234.192.0/18
69.235.128.0 69.235.191.255 16 384 69.235.128.0/18 69.235.128.0/255.255.192.0 allow from 69.235.128.0/18 deny from 69.235.128.0/18
70.34.58.0 70.34.58.255 256 70.34.58.0/24 70.34.58.0/255.255.255.0 allow from 70.34.58.0/24 deny from 70.34.58.0/24
70.34.60.0 70.34.61.255 512 70.34.60.0/23 70.34.60.0/255.255.254.0 allow from 70.34.60.0/23 deny from 70.34.60.0/23
70.34.62.0 70.34.62.255 256 70.34.62.0/24 70.34.62.0/255.255.255.0 allow from 70.34.62.0/24 deny from 70.34.62.0/24
71.131.192.0 71.131.255.255 16 384 71.131.192.0/18 71.131.192.0/255.255.192.0 allow from 71.131.192.0/18 deny from 71.131.192.0/18
71.132.0.0 71.132.63.255 16 384 71.132.0.0/18 71.132.0.0/255.255.192.0 allow from 71.132.0.0/18 deny from 71.132.0.0/18
71.136.64.0 71.136.127.255 16 384 71.136.64.0/18 71.136.64.0/255.255.192.0 allow from 71.136.64.0/18 deny from 71.136.64.0/18
71.137.0.0 71.137.63.255 16 384 71.137.0.0/18 71.137.0.0/255.255.192.0 allow from 71.137.0.0/18 deny from 71.137.0.0/18
72.35.248.0 72.35.251.255 1 024 72.35.248.0/22 72.35.248.0/255.255.252.0 allow from 72.35.248.0/22 deny from 72.35.248.0/22
72.35.252.0 72.35.253.255 512 72.35.252.0/23 72.35.252.0/255.255.254.0 allow from 72.35.252.0/23 deny from 72.35.252.0/23
72.255.0.0 72.255.63.255 16 384 72.255.0.0/18 72.255.0.0/255.255.192.0 allow from 72.255.0.0/18 deny from 72.255.0.0/18
72.255.224.0 72.255.255.255 8 192 72.255.224.0/19 72.255.224.0/255.255.224.0 allow from 72.255.224.0/19 deny from 72.255.224.0/19
74.50.208.0 74.50.215.255 2 048 74.50.208.0/21 74.50.208.0/255.255.248.0 allow from 74.50.208.0/21 deny from 74.50.208.0/21
74.114.48.0 74.114.51.255 1 024 74.114.48.0/22 74.114.48.0/255.255.252.0 allow from 74.114.48.0/22 deny from 74.114.48.0/22
74.118.80.0 74.118.83.255 1 024 74.118.80.0/22 74.118.80.0/255.255.252.0 allow from 74.118.80.0/22 deny from 74.118.80.0/22
74.120.120.0 74.120.123.255 1 024 74.120.120.0/22 74.120.120.0/255.255.252.0 allow from 74.120.120.0/22 deny from 74.120.120.0/22
76.73.0.0 76.73.127.255 32 768 76.73.0.0/17 76.73.0.0/255.255.128.0 allow from 76.73.0.0/17 deny from 76.73.0.0/17
76.77.48.0 76.77.63.255 4 096 76.77.48.0/20 76.77.48.0/255.255.240.0 allow from 76.77.48.0/20 deny from 76.77.48.0/20
77.30.0.0 77.31.255.255 131 072 77.30.0.0/15 77.30.0.0/255.254.0.0 allow from 77.30.0.0/15 deny from 77.30.0.0/15
77.36.128.0 77.36.255.255 32 768 77.36.128.0/17 77.36.128.0/255.255.128.0 allow from 77.36.128.0/17 deny from 77.36.128.0/17
77.42.0.0 77.42.255.255 65 536 77.42.0.0/16 77.42.0.0/255.255.0.0 allow from 77.42.0.0/16 deny from 77.42.0.0/16
77.44.128.0 77.44.255.255 32 768 77.44.128.0/17 77.44.128.0/255.255.128.0 allow from 77.44.128.0/17 deny from 77.44.128.0/17
77.64.0.0 77.64.127.255 32 768 77.64.0.0/17 77.64.0.0/255.255.128.0 allow from 77.64.0.0/17 deny from 77.64.0.0/17
77.69.128.0 77.69.255.255 32 768 77.69.128.0/17 77.69.128.0/255.255.128.0 allow from 77.69.128.0/17 deny from 77.69.128.0/17
77.73.128.0 77.73.135.255 2 048 77.73.128.0/21 77.73.128.0/255.255.248.0 allow from 77.73.128.0/21 deny from 77.73.128.0/21
77.73.192.0 77.73.199.255 2 048 77.73.192.0/21 77.73.192.0/255.255.248.0 allow from 77.73.192.0/21 deny from 77.73.192.0/21
77.74.40.0 77.74.47.255 2 048 77.74.40.0/21 77.74.40.0/255.255.248.0 allow from 77.74.40.0/21 deny from 77.74.40.0/21
77.74.56.0 77.74.63.255 2 048 77.74.56.0/21 77.74.56.0/255.255.248.0 allow from 77.74.56.0/21 deny from 77.74.56.0/21
77.74.64.0 77.74.71.255 2 048 77.74.64.0/21 77.74.64.0/255.255.248.0 allow from 77.74.64.0/21 deny from 77.74.64.0/21
77.75.88.0 77.75.95.255 2 048 77.75.88.0/21 77.75.88.0/255.255.248.0 allow from 77.75.88.0/21 deny from 77.75.88.0/21
77.77.64.0 77.77.127.255 16 384 77.77.64.0/18 77.77.64.0/255.255.192.0 allow from 77.77.64.0/18 deny from 77.77.64.0/18
77.81.32.0 77.81.47.255 4 096 77.81.32.0/20 77.81.32.0/255.255.240.0 allow from 77.81.32.0/20 deny from 77.81.32.0/20
77.81.56.0 77.81.63.255 2 048 77.81.56.0/21 77.81.56.0/255.255.248.0 allow from 77.81.56.0/21 deny from 77.81.56.0/21
77.81.76.0 77.81.79.255 1 024 77.81.76.0/22 77.81.76.0/255.255.252.0 allow from 77.81.76.0/22 deny from 77.81.76.0/22
77.81.80.0 77.81.83.255 1 024 77.81.80.0/22 77.81.80.0/255.255.252.0 allow from 77.81.80.0/22 deny from 77.81.80.0/22
77.81.128.0 77.81.135.255 2 048 77.81.128.0/21 77.81.128.0/255.255.248.0 allow from 77.81.128.0/21 deny from 77.81.128.0/21
77.81.144.0 77.81.159.255 4 096 77.81.144.0/20 77.81.144.0/255.255.240.0 allow from 77.81.144.0/20 deny from 77.81.144.0/20
77.81.192.0 77.81.223.255 8 192 77.81.192.0/19 77.81.192.0/255.255.224.0 allow from 77.81.192.0/19 deny from 77.81.192.0/19
77.81.248.0 77.81.255.255 2 048 77.81.248.0/21 77.81.248.0/255.255.248.0 allow from 77.81.248.0/21 deny from 77.81.248.0/21
77.83.60.0 77.83.63.255 1 024 77.83.60.0/22 77.83.60.0/255.255.252.0 allow from 77.83.60.0/22 deny from 77.83.60.0/22
77.83.88.0 77.83.91.255 1 024 77.83.88.0/22 77.83.88.0/255.255.252.0 allow from 77.83.88.0/22 deny from 77.83.88.0/22
77.87.16.0 77.87.23.255 2 048 77.87.16.0/21 77.87.16.0/255.255.248.0 allow from 77.87.16.0/21 deny from 77.87.16.0/21
77.90.192.0 77.90.255.255 16 384 77.90.192.0/18 77.90.192.0/255.255.192.0 allow from 77.90.192.0/18 deny from 77.90.192.0/18
77.91.128.0 77.91.191.255 16 384 77.91.128.0/18 77.91.128.0/255.255.192.0 allow from 77.91.128.0/18 deny from 77.91.128.0/18
77.92.0.0 77.92.31.255 8 192 77.92.0.0/19 77.92.0.0/255.255.224.0 allow from 77.92.0.0/19 deny from 77.92.0.0/19
77.92.160.0 77.92.191.255 8 192 77.92.160.0/19 77.92.160.0/255.255.224.0 allow from 77.92.160.0/19 deny from 77.92.160.0/19
77.92.224.0 77.92.255.255 8 192 77.92.224.0/19 77.92.224.0/255.255.224.0 allow from 77.92.224.0/19 deny from 77.92.224.0/19
77.94.3.0 77.94.3.255 256 77.94.3.0/24 77.94.3.0/255.255.255.0 allow from 77.94.3.0/24 deny from 77.94.3.0/24
77.94.4.0 77.94.7.255 1 024 77.94.4.0/22 77.94.4.0/255.255.252.0 allow from 77.94.4.0/22 deny from 77.94.4.0/22
77.94.8.0 77.94.15.255 2 048 77.94.8.0/21 77.94.8.0/255.255.248.0 allow from 77.94.8.0/21 deny from 77.94.8.0/21
77.94.16.0 77.94.31.255 4 096 77.94.16.0/20 77.94.16.0/255.255.240.0 allow from 77.94.16.0/20 deny from 77.94.16.0/20
77.95.0.0 77.95.7.255 2 048 77.95.0.0/21 77.95.0.0/255.255.248.0 allow from 77.95.0.0/21 deny from 77.95.0.0/21
77.95.56.0 77.95.63.255 2 048 77.95.56.0/21 77.95.56.0/255.255.248.0 allow from 77.95.56.0/21 deny from 77.95.56.0/21
77.95.184.0 77.95.191.255 2 048 77.95.184.0/21 77.95.184.0/255.255.248.0 allow from 77.95.184.0/21 deny from 77.95.184.0/21
77.95.216.0 77.95.223.255 2 048 77.95.216.0/21 77.95.216.0/255.255.248.0 allow from 77.95.216.0/21 deny from 77.95.216.0/21
77.104.64.0 77.104.127.255 16 384 77.104.64.0/18 77.104.64.0/255.255.192.0 allow from 77.104.64.0/18 deny from 77.104.64.0/18
77.110.64.0 77.110.127.255 16 384 77.110.64.0/18 77.110.64.0/255.255.192.0 allow from 77.110.64.0/18 deny from 77.110.64.0/18
77.124.0.0 77.127.255.255 262 144 77.124.0.0/14 77.124.0.0/255.252.0.0 allow from 77.124.0.0/14 deny from 77.124.0.0/14
77.220.116.0 77.220.119.255 1 024 77.220.116.0/22 77.220.116.0/255.255.252.0 allow from 77.220.116.0/22 deny from 77.220.116.0/22
77.220.206.0 77.220.207.255 512 77.220.206.0/23 77.220.206.0/255.255.254.0 allow from 77.220.206.0/23 deny from 77.220.206.0/23
77.221.96.0 77.221.127.255 8 192 77.221.96.0/19 77.221.96.0/255.255.224.0 allow from 77.221.96.0/19 deny from 77.221.96.0/19
77.223.224.0 77.223.255.255 8 192 77.223.224.0/19 77.223.224.0/255.255.224.0 allow from 77.223.224.0/19 deny from 77.223.224.0/19
77.232.96.0 77.232.127.255 8 192 77.232.96.0/19 77.232.96.0/255.255.224.0 allow from 77.232.96.0/19 deny from 77.232.96.0/19
77.232.176.0 77.232.183.255 2 048 77.232.176.0/21 77.232.176.0/255.255.248.0 allow from 77.232.176.0/21 deny from 77.232.176.0/21
77.235.0.0 77.235.31.255 8 192 77.235.0.0/19 77.235.0.0/255.255.224.0 allow from 77.235.0.0/19 deny from 77.235.0.0/19
77.235.128.0 77.235.159.255 8 192 77.235.128.0/19 77.235.128.0/255.255.224.0 allow from 77.235.128.0/19 deny from 77.235.128.0/19
77.236.128.0 77.236.159.255 8 192 77.236.128.0/19 77.236.128.0/255.255.224.0 allow from 77.236.128.0/19 deny from 77.236.128.0/19
77.237.64.0 77.237.95.255 8 192 77.237.64.0/19 77.237.64.0/255.255.224.0 allow from 77.237.64.0/19 deny from 77.237.64.0/19
77.237.160.0 77.237.191.255 8 192 77.237.160.0/19 77.237.160.0/255.255.224.0 allow from 77.237.160.0/19 deny from 77.237.160.0/19
77.238.104.0 77.238.111.255 2 048 77.238.104.0/21 77.238.104.0/255.255.248.0 allow from 77.238.104.0/21 deny from 77.238.104.0/21
77.238.112.0 77.238.127.255 4 096 77.238.112.0/20 77.238.112.0/255.255.240.0 allow from 77.238.112.0/20 deny from 77.238.112.0/20
77.240.32.0 77.240.47.255 4 096 77.240.32.0/20 77.240.32.0/255.255.240.0 allow from 77.240.32.0/20 deny from 77.240.32.0/20
77.240.80.0 77.240.95.255 4 096 77.240.80.0/20 77.240.80.0/255.255.240.0 allow from 77.240.80.0/20 deny from 77.240.80.0/20
77.240.128.0 77.240.143.255 4 096 77.240.128.0/20 77.240.128.0/255.255.240.0 allow from 77.240.128.0/20 deny from 77.240.128.0/20
77.242.48.0 77.242.63.255 4 096 77.242.48.0/20 77.242.48.0/255.255.240.0 allow from 77.242.48.0/20 deny from 77.242.48.0/20
77.244.112.0 77.244.127.255 4 096 77.244.112.0/20 77.244.112.0/255.255.240.0 allow from 77.244.112.0/20 deny from 77.244.112.0/20
77.244.144.0 77.244.159.255 4 096 77.244.144.0/20 77.244.144.0/255.255.240.0 allow from 77.244.144.0/20 deny from 77.244.144.0/20
77.245.0.0 77.245.15.255 4 096 77.245.0.0/20 77.245.0.0/255.255.240.0 allow from 77.245.0.0/20 deny from 77.245.0.0/20
77.245.96.0 77.245.111.255 4 096 77.245.96.0/20 77.245.96.0/255.255.240.0 allow from 77.245.96.0/20 deny from 77.245.96.0/20
77.245.224.0 77.245.239.255 4 096 77.245.224.0/20 77.245.224.0/255.255.240.0 allow from 77.245.224.0/20 deny from 77.245.224.0/20
77.246.64.0 77.246.79.255 4 096 77.246.64.0/20 77.246.64.0/255.255.240.0 allow from 77.246.64.0/20 deny from 77.246.64.0/20
77.247.32.0 77.247.63.255 8 192 77.247.32.0/19 77.247.32.0/255.255.224.0 allow from 77.247.32.0/19 deny from 77.247.32.0/19
78.31.232.0 78.31.235.255 1 024 78.31.232.0/22 78.31.232.0/255.255.252.0 allow from 78.31.232.0/22 deny from 78.31.232.0/22
78.38.0.0 78.39.255.255 131 072 78.38.0.0/15 78.38.0.0/255.254.0.0 allow from 78.38.0.0/15 deny from 78.38.0.0/15
78.40.104.0 78.40.107.255 1 024 78.40.104.0/22 78.40.104.0/255.255.252.0 allow from 78.40.104.0/22 deny from 78.40.104.0/22
78.40.108.0 78.40.109.255 512 78.40.108.0/23 78.40.108.0/255.255.254.0 allow from 78.40.108.0/23 deny from 78.40.108.0/23
78.40.176.0 78.40.183.255 2 048 78.40.176.0/21 78.40.176.0/255.255.248.0 allow from 78.40.176.0/21 deny from 78.40.176.0/21
78.41.56.0 78.41.63.255 2 048 78.41.56.0/21 78.41.56.0/255.255.248.0 allow from 78.41.56.0/21 deny from 78.41.56.0/21
78.89.0.0 78.89.255.255 65 536 78.89.0.0/16 78.89.0.0/255.255.0.0 allow from 78.89.0.0/16 deny from 78.89.0.0/16
78.93.0.0 78.93.255.255 65 536 78.93.0.0/16 78.93.0.0/255.255.0.0 allow from 78.93.0.0/16 deny from 78.93.0.0/16
78.95.0.0 78.95.255.255 65 536 78.95.0.0/16 78.95.0.0/255.255.0.0 allow from 78.95.0.0/16 deny from 78.95.0.0/16
78.100.0.0 78.101.255.255 131 072 78.100.0.0/15 78.100.0.0/255.254.0.0 allow from 78.100.0.0/15 deny from 78.100.0.0/15
78.108.160.0 78.108.175.255 4 096 78.108.160.0/20 78.108.160.0/255.255.240.0 allow from 78.108.160.0/20 deny from 78.108.160.0/20
78.109.48.0 78.109.55.255 2 048 78.109.48.0/21 78.109.48.0/255.255.248.0 allow from 78.109.48.0/21 deny from 78.109.48.0/21
78.109.64.0 78.109.79.255 4 096 78.109.64.0/20 78.109.64.0/255.255.240.0 allow from 78.109.64.0/20 deny from 78.109.64.0/20
78.109.144.0 78.109.159.255 4 096 78.109.144.0/20 78.109.144.0/255.255.240.0 allow from 78.109.144.0/20 deny from 78.109.144.0/20
78.109.192.0 78.109.207.255 4 096 78.109.192.0/20 78.109.192.0/255.255.240.0 allow from 78.109.192.0/20 deny from 78.109.192.0/20
78.109.224.0 78.109.239.255 4 096 78.109.224.0/20 78.109.224.0/255.255.240.0 allow from 78.109.224.0/20 deny from 78.109.224.0/20
78.110.0.0 78.110.15.255 4 096 78.110.0.0/20 78.110.0.0/255.255.240.0 allow from 78.110.0.0/20 deny from 78.110.0.0/20
78.110.64.0 78.110.79.255 4 096 78.110.64.0/20 78.110.64.0/255.255.240.0 allow from 78.110.64.0/20 deny from 78.110.64.0/20
78.110.96.0 78.110.127.255 8 192 78.110.96.0/19 78.110.96.0/255.255.224.0 allow from 78.110.96.0/19 deny from 78.110.96.0/19
78.111.0.0 78.111.15.255 4 096 78.111.0.0/20 78.111.0.0/255.255.240.0 allow from 78.111.0.0/20 deny from 78.111.0.0/20
78.111.32.0 78.111.63.255 8 192 78.111.32.0/19 78.111.32.0/255.255.224.0 allow from 78.111.32.0/19 deny from 78.111.32.0/19
78.137.64.0 78.137.95.255 8 192 78.137.64.0/19 78.137.64.0/255.255.224.0 allow from 78.137.64.0/19 deny from 78.137.64.0/19
78.138.192.0 78.138.255.255 16 384 78.138.192.0/18 78.138.192.0/255.255.192.0 allow from 78.138.192.0/18 deny from 78.138.192.0/18
78.139.128.0 78.139.191.255 16 384 78.139.128.0/18 78.139.128.0/255.255.192.0 allow from 78.139.128.0/18 deny from 78.139.128.0/18
78.143.224.0 78.143.239.255 4 096 78.143.224.0/20 78.143.224.0/255.255.240.0 allow from 78.143.224.0/20 deny from 78.143.224.0/20
78.154.32.0 78.154.63.255 8 192 78.154.32.0/19 78.154.32.0/255.255.224.0 allow from 78.154.32.0/19 deny from 78.154.32.0/19
78.154.192.0 78.154.255.255 16 384 78.154.192.0/18 78.154.192.0/255.255.192.0 allow from 78.154.192.0/18 deny from 78.154.192.0/18
78.155.64.0 78.155.95.255 8 192 78.155.64.0/19 78.155.64.0/255.255.224.0 allow from 78.155.64.0/19 deny from 78.155.64.0/19
78.157.32.0 78.157.63.255 8 192 78.157.32.0/19 78.157.32.0/255.255.224.0 allow from 78.157.32.0/19 deny from 78.157.32.0/19
78.158.128.0 78.158.191.255 16 384 78.158.128.0/18 78.158.128.0/255.255.192.0 allow from 78.158.128.0/18 deny from 78.158.128.0/18
78.159.160.0 78.159.191.255 8 192 78.159.160.0/19 78.159.160.0/255.255.224.0 allow from 78.159.160.0/19 deny from 78.159.160.0/19
79.98.120.0 79.98.127.255 2 048 79.98.120.0/21 79.98.120.0/255.255.248.0 allow from 79.98.120.0/21 deny from 79.98.120.0/21
79.99.92.0 79.99.95.255 1 024 79.99.92.0/22 79.99.92.0/255.255.252.0 allow from 79.99.92.0/22 deny from 79.99.92.0/22
79.99.248.0 79.99.255.255 2 048 79.99.248.0/21 79.99.248.0/255.255.248.0 allow from 79.99.248.0/21 deny from 79.99.248.0/21
79.127.0.0 79.127.127.255 32 768 79.127.0.0/17 79.127.0.0/255.255.128.0 allow from 79.127.0.0/17 deny from 79.127.0.0/17
79.132.192.0 79.132.223.255 8 192 79.132.192.0/19 79.132.192.0/255.255.224.0 allow from 79.132.192.0/19 deny from 79.132.192.0/19
79.133.184.0 79.133.191.255 2 048 79.133.184.0/21 79.133.184.0/255.255.248.0 allow from 79.133.184.0/21 deny from 79.133.184.0/21
79.134.32.0 79.134.47.255 4 096 79.134.32.0/20 79.134.32.0/255.255.240.0 allow from 79.134.32.0/20 deny from 79.134.32.0/20
79.134.128.0 79.134.159.255 8 192 79.134.128.0/19 79.134.128.0/255.255.224.0 allow from 79.134.128.0/19 deny from 79.134.128.0/19
79.137.170.0 79.137.171.255 512 79.137.170.0/23 79.137.170.0/255.255.254.0 allow from 79.137.170.0/23 deny from 79.137.170.0/23
79.137.176.0 79.137.179.255 1 024 79.137.176.0/22 79.137.176.0/255.255.252.0 allow from 79.137.176.0/22 deny from 79.137.176.0/22
79.139.32.0 79.139.47.255 4 096 79.139.32.0/20 79.139.32.0/255.255.240.0 allow from 79.139.32.0/20 deny from 79.139.32.0/20
79.139.72.0 79.139.79.255 2 048 79.139.72.0/21 79.139.72.0/255.255.248.0 allow from 79.139.72.0/21 deny from 79.139.72.0/21
79.139.88.0 79.139.95.255 2 048 79.139.88.0/21 79.139.88.0/255.255.248.0 allow from 79.139.88.0/21 deny from 79.139.88.0/21
79.140.224.0 79.140.239.255 4 096 79.140.224.0/20 79.140.224.0/255.255.240.0 allow from 79.140.224.0/20 deny from 79.140.224.0/20
79.141.224.0 79.141.239.255 4 096 79.141.224.0/20 79.141.224.0/255.255.240.0 allow from 79.141.224.0/20 deny from 79.141.224.0/20
79.142.48.0 79.142.63.255 4 096 79.142.48.0/20 79.142.48.0/255.255.240.0 allow from 79.142.48.0/20 deny from 79.142.48.0/20
79.143.20.0 79.143.23.255 1 024 79.143.20.0/22 79.143.20.0/255.255.252.0 allow from 79.143.20.0/22 deny from 79.143.20.0/22
79.170.0.0 79.170.7.255 2 048 79.170.0.0/21 79.170.0.0/255.255.248.0 allow from 79.170.0.0/21 deny from 79.170.0.0/21
79.170.48.0 79.170.55.255 2 048 79.170.48.0/21 79.170.48.0/255.255.248.0 allow from 79.170.48.0/21 deny from 79.170.48.0/21
79.170.120.0 79.170.127.255 2 048 79.170.120.0/21 79.170.120.0/255.255.248.0 allow from 79.170.120.0/21 deny from 79.170.120.0/21
79.170.184.0 79.170.191.255 2 048 79.170.184.0/21 79.170.184.0/255.255.248.0 allow from 79.170.184.0/21 deny from 79.170.184.0/21
79.170.200.0 79.170.207.255 2 048 79.170.200.0/21 79.170.200.0/255.255.248.0 allow from 79.170.200.0/21 deny from 79.170.200.0/21
79.171.240.0 79.171.247.255 2 048 79.171.240.0/21 79.171.240.0/255.255.248.0 allow from 79.171.240.0/21 deny from 79.171.240.0/21
79.172.128.0 79.172.191.255 16 384 79.172.128.0/18 79.172.128.0/255.255.192.0 allow from 79.172.128.0/18 deny from 79.172.128.0/18
79.173.192.0 79.173.255.255 16 384 79.173.192.0/18 79.173.192.0/255.255.192.0 allow from 79.173.192.0/18 deny from 79.173.192.0/18
79.174.160.0 79.174.167.255 2 048 79.174.160.0/21 79.174.160.0/255.255.248.0 allow from 79.174.160.0/21 deny from 79.174.160.0/21
79.175.128.0 79.175.191.255 16 384 79.175.128.0/18 79.175.128.0/255.255.192.0 allow from 79.175.128.0/18 deny from 79.175.128.0/18
79.176.0.0 79.183.255.255 524 288 79.176.0.0/13 79.176.0.0/255.248.0.0 allow from 79.176.0.0/13 deny from 79.176.0.0/13
80.66.176.0 80.66.191.255 4 096 80.66.176.0/20 80.66.176.0/255.255.240.0 allow from 80.66.176.0/20 deny from 80.66.176.0/20
80.69.48.0 80.69.63.255 4 096 80.69.48.0/20 80.69.48.0/255.255.240.0 allow from 80.69.48.0/20 deny from 80.69.48.0/20
80.70.120.0 80.70.127.255 2 048 80.70.120.0/21 80.70.120.0/255.255.248.0 allow from 80.70.120.0/21 deny from 80.70.120.0/21
80.70.128.0 80.70.143.255 4 096 80.70.128.0/20 80.70.128.0/255.255.240.0 allow from 80.70.128.0/20 deny from 80.70.128.0/20
80.71.112.0 80.71.127.255 4 096 80.71.112.0/20 80.71.112.0/255.255.240.0 allow from 80.71.112.0/20 deny from 80.71.112.0/20
80.72.176.0 80.72.191.255 4 096 80.72.176.0/20 80.72.176.0/255.255.240.0 allow from 80.72.176.0/20 deny from 80.72.176.0/20
80.74.80.0 80.74.95.255 4 096 80.74.80.0/20 80.74.80.0/255.255.240.0 allow from 80.74.80.0/20 deny from 80.74.80.0/20
80.74.96.0 80.74.127.255 8 192 80.74.96.0/19 80.74.96.0/255.255.224.0 allow from 80.74.96.0/19 deny from 80.74.96.0/19
80.75.0.0 80.75.15.255 4 096 80.75.0.0/20 80.75.0.0/255.255.240.0 allow from 80.75.0.0/20 deny from 80.75.0.0/20
80.76.160.0 80.76.175.255 4 096 80.76.160.0/20 80.76.160.0/255.255.240.0 allow from 80.76.160.0/20 deny from 80.76.160.0/20
80.77.48.0 80.77.63.255 4 096 80.77.48.0/20 80.77.48.0/255.255.240.0 allow from 80.77.48.0/20 deny from 80.77.48.0/20
80.77.176.0 80.77.191.255 4 096 80.77.176.0/20 80.77.176.0/255.255.240.0 allow from 80.77.176.0/20 deny from 80.77.176.0/20
80.79.64.0 80.79.71.255 2 048 80.79.64.0/21 80.79.64.0/255.255.248.0 allow from 80.79.64.0/21 deny from 80.79.64.0/21
80.79.72.0 80.79.75.255 1 024 80.79.72.0/22 80.79.72.0/255.255.252.0 allow from 80.79.72.0/22 deny from 80.79.72.0/22
80.79.76.0 80.79.77.255 512 80.79.76.0/23 80.79.76.0/255.255.254.0 allow from 80.79.76.0/23 deny from 80.79.76.0/23
80.79.79.0 80.79.79.255 256 80.79.79.0/24 80.79.79.0/255.255.255.0 allow from 80.79.79.0/24 deny from 80.79.79.0/24
80.79.144.0 80.79.159.255 4 096 80.79.144.0/20 80.79.144.0/255.255.240.0 allow from 80.79.144.0/20 deny from 80.79.144.0/20
80.80.208.0 80.80.223.255 4 096 80.80.208.0/20 80.80.208.0/255.255.240.0 allow from 80.80.208.0/20 deny from 80.80.208.0/20
80.81.144.0 80.81.159.255 4 096 80.81.144.0/20 80.81.144.0/255.255.240.0 allow from 80.81.144.0/20 deny from 80.81.144.0/20
80.83.16.0 80.83.31.255 4 096 80.83.16.0/20 80.83.16.0/255.255.240.0 allow from 80.83.16.0/20 deny from 80.83.16.0/20
80.83.128.0 80.83.143.255 4 096 80.83.128.0/20 80.83.128.0/255.255.240.0 allow from 80.83.128.0/20 deny from 80.83.128.0/20
80.85.16.0 80.85.31.255 4 096 80.85.16.0/20 80.85.16.0/255.255.240.0 allow from 80.85.16.0/20 deny from 80.85.16.0/20
80.86.224.0 80.86.239.255 4 096 80.86.224.0/20 80.86.224.0/255.255.240.0 allow from 80.86.224.0/20 deny from 80.86.224.0/20
80.88.240.0 80.88.255.255 4 096 80.88.240.0/20 80.88.240.0/255.255.240.0 allow from 80.88.240.0/20 deny from 80.88.240.0/20
80.89.176.0 80.89.191.255 4 096 80.89.176.0/20 80.89.176.0/255.255.240.0 allow from 80.89.176.0/20 deny from 80.89.176.0/20
80.90.160.0 80.90.175.255 4 096 80.90.160.0/20 80.90.160.0/255.255.240.0 allow from 80.90.160.0/20 deny from 80.90.160.0/20
80.92.176.0 80.92.191.255 4 096 80.92.176.0/20 80.92.176.0/255.255.240.0 allow from 80.92.176.0/20 deny from 80.92.176.0/20
80.95.208.0 80.95.223.255 4 096 80.95.208.0/20 80.95.208.0/255.255.240.0 allow from 80.95.208.0/20 deny from 80.95.208.0/20
80.178.0.0 80.179.255.255 131 072 80.178.0.0/15 80.178.0.0/255.254.0.0 allow from 80.178.0.0/15 deny from 80.178.0.0/15
80.184.0.0 80.184.255.255 65 536 80.184.0.0/16 80.184.0.0/255.255.0.0 allow from 80.184.0.0/16 deny from 80.184.0.0/16
80.191.0.0 80.191.255.255 65 536 80.191.0.0/16 80.191.0.0/255.255.0.0 allow from 80.191.0.0/16 deny from 80.191.0.0/16
80.210.0.0 80.210.63.255 16 384 80.210.0.0/18 80.210.0.0/255.255.192.0 allow from 80.210.0.0/18 deny from 80.210.0.0/18
80.210.128.0 80.210.255.255 32 768 80.210.128.0/17 80.210.128.0/255.255.128.0 allow from 80.210.128.0/17 deny from 80.210.128.0/17
80.227.0.0 80.227.255.255 65 536 80.227.0.0/16 80.227.0.0/255.255.0.0 allow from 80.227.0.0/16 deny from 80.227.0.0/16
80.230.0.0 80.230.255.255 65 536 80.230.0.0/16 80.230.0.0/255.255.0.0 allow from 80.230.0.0/16 deny from 80.230.0.0/16
80.240.64.0 80.240.79.255 4 096 80.240.64.0/20 80.240.64.0/255.255.240.0 allow from 80.240.64.0/20 deny from 80.240.64.0/20
80.240.106.0 80.240.106.255 256 80.240.106.0/24 80.240.106.0/255.255.255.0 allow from 80.240.106.0/24 deny from 80.240.106.0/24
80.241.0.0 80.241.15.255 4 096 80.241.0.0/20 80.241.0.0/255.255.240.0 allow from 80.241.0.0/20 deny from 80.241.0.0/20
80.241.32.0 80.241.47.255 4 096 80.241.32.0/20 80.241.32.0/255.255.240.0 allow from 80.241.32.0/20 deny from 80.241.32.0/20
80.241.144.0 80.241.159.255 4 096 80.241.144.0/20 80.241.144.0/255.255.240.0 allow from 80.241.144.0/20 deny from 80.241.144.0/20
80.241.176.0 80.241.191.255 4 096 80.241.176.0/20 80.241.176.0/255.255.240.0 allow from 80.241.176.0/20 deny from 80.241.176.0/20
80.241.240.0 80.241.255.255 4 096 80.241.240.0/20 80.241.240.0/255.255.240.0 allow from 80.241.240.0/20 deny from 80.241.240.0/20
80.242.0.0 80.242.15.255 4 096 80.242.0.0/20 80.242.0.0/255.255.240.0 allow from 80.242.0.0/20 deny from 80.242.0.0/20
80.242.208.0 80.242.223.255 4 096 80.242.208.0/20 80.242.208.0/255.255.240.0 allow from 80.242.208.0/20 deny from 80.242.208.0/20
80.244.16.0 80.244.31.255 4 096 80.244.16.0/20 80.244.16.0/255.255.240.0 allow from 80.244.16.0/20 deny from 80.244.16.0/20
80.244.160.0 80.244.175.255 4 096 80.244.160.0/20 80.244.160.0/255.255.240.0 allow from 80.244.160.0/20 deny from 80.244.160.0/20
80.246.30.0 80.246.31.255 512 80.246.30.0/23 80.246.30.0/255.255.254.0 allow from 80.246.30.0/23 deny from 80.246.30.0/23
80.246.128.0 80.246.143.255 4 096 80.246.128.0/20 80.246.128.0/255.255.240.0 allow from 80.246.128.0/20 deny from 80.246.128.0/20
80.249.16.0 80.249.31.255 4 096 80.249.16.0/20 80.249.16.0/255.255.240.0 allow from 80.249.16.0/20 deny from 80.249.16.0/20
80.249.112.0 80.249.115.255 1 024 80.249.112.0/22 80.249.112.0/255.255.252.0 allow from 80.249.112.0/22 deny from 80.249.112.0/22
80.249.137.0 80.249.137.255 256 80.249.137.0/24 80.249.137.0/255.255.255.0 allow from 80.249.137.0/24 deny from 80.249.137.0/24
80.249.138.0 80.249.139.255 512 80.249.138.0/23 80.249.138.0/255.255.254.0 allow from 80.249.138.0/23 deny from 80.249.138.0/23
80.249.140.0 80.249.143.255 1 024 80.249.140.0/22 80.249.140.0/255.255.252.0 allow from 80.249.140.0/22 deny from 80.249.140.0/22
80.249.152.0 80.249.159.255 2 048 80.249.152.0/21 80.249.152.0/255.255.248.0 allow from 80.249.152.0/21 deny from 80.249.152.0/21
80.250.144.0 80.250.159.255 4 096 80.250.144.0/20 80.250.144.0/255.255.240.0 allow from 80.250.144.0/20 deny from 80.250.144.0/20
80.250.192.0 80.250.207.255 4 096 80.250.192.0/20 80.250.192.0/255.255.240.0 allow from 80.250.192.0/20 deny from 80.250.192.0/20
80.253.128.0 80.253.159.255 8 192 80.253.128.0/19 80.253.128.0/255.255.224.0 allow from 80.253.128.0/19 deny from 80.253.128.0/19
80.253.176.0 80.253.191.255 4 096 80.253.176.0/20 80.253.176.0/255.255.240.0 allow from 80.253.176.0/20 deny from 80.253.176.0/20
81.4.128.0 81.4.191.255 16 384 81.4.128.0/18 81.4.128.0/255.255.192.0 allow from 81.4.128.0/18 deny from 81.4.128.0/18
81.5.0.0 81.5.63.255 16 384 81.5.0.0/18 81.5.0.0/255.255.192.0 allow from 81.5.0.0/18 deny from 81.5.0.0/18
81.12.0.0 81.12.127.255 32 768 81.12.0.0/17 81.12.0.0/255.255.128.0 allow from 81.12.0.0/17 deny from 81.12.0.0/17
81.16.0.0 81.16.15.255 4 096 81.16.0.0/20 81.16.0.0/255.255.240.0 allow from 81.16.0.0/20 deny from 81.16.0.0/20
81.16.112.0 81.16.127.255 4 096 81.16.112.0/20 81.16.112.0/255.255.240.0 allow from 81.16.112.0/20 deny from 81.16.112.0/20
81.16.132.0 81.16.135.255 1 024 81.16.132.0/22 81.16.132.0/255.255.252.0 allow from 81.16.132.0/22 deny from 81.16.132.0/22
81.16.240.0 81.16.255.255 4 096 81.16.240.0/20 81.16.240.0/255.255.240.0 allow from 81.16.240.0/20 deny from 81.16.240.0/20
81.17.80.0 81.17.95.255 4 096 81.17.80.0/20 81.17.80.0/255.255.240.0 allow from 81.17.80.0/20 deny from 81.17.80.0/20
81.17.160.0 81.17.175.255 4 096 81.17.160.0/20 81.17.160.0/255.255.240.0 allow from 81.17.160.0/20 deny from 81.17.160.0/20
81.18.32.0 81.18.47.255 4 096 81.18.32.0/20 81.18.32.0/255.255.240.0 allow from 81.18.32.0/20 deny from 81.18.32.0/20
81.20.16.0 81.20.31.255 4 096 81.20.16.0/20 81.20.16.0/255.255.240.0 allow from 81.20.16.0/20 deny from 81.20.16.0/20
81.21.32.0 81.21.63.255 8 192 81.21.32.0/19 81.21.32.0/255.255.224.0 allow from 81.21.32.0/19 deny from 81.21.32.0/19
81.21.80.0 81.21.95.255 4 096 81.21.80.0/20 81.21.80.0/255.255.240.0 allow from 81.21.80.0/20 deny from 81.21.80.0/20
81.22.16.0 81.22.31.255 4 096 81.22.16.0/20 81.22.16.0/255.255.240.0 allow from 81.22.16.0/20 deny from 81.22.16.0/20
81.22.112.0 81.22.127.255 4 096 81.22.112.0/20 81.22.112.0/255.255.240.0 allow from 81.22.112.0/20 deny from 81.22.112.0/20
81.23.208.0 81.23.223.255 4 096 81.23.208.0/20 81.23.208.0/255.255.240.0 allow from 81.23.208.0/20 deny from 81.23.208.0/20
81.24.144.0 81.24.159.255 4 096 81.24.144.0/20 81.24.144.0/255.255.240.0 allow from 81.24.144.0/20 deny from 81.24.144.0/20
81.28.32.0 81.28.63.255 8 192 81.28.32.0/19 81.28.32.0/255.255.224.0 allow from 81.28.32.0/19 deny from 81.28.32.0/19
81.28.112.0 81.28.127.255 4 096 81.28.112.0/20 81.28.112.0/255.255.240.0 allow from 81.28.112.0/20 deny from 81.28.112.0/20
81.29.160.0 81.29.175.255 4 096 81.29.160.0/20 81.29.160.0/255.255.240.0 allow from 81.29.160.0/20 deny from 81.29.160.0/20
81.29.240.0 81.29.255.255 4 096 81.29.240.0/20 81.29.240.0/255.255.240.0 allow from 81.29.240.0/20 deny from 81.29.240.0/20
81.31.160.0 81.31.191.255 8 192 81.31.160.0/19 81.31.160.0/255.255.224.0 allow from 81.31.160.0/19 deny from 81.31.160.0/19
81.31.224.0 81.31.255.255 8 192 81.31.224.0/19 81.31.224.0/255.255.224.0 allow from 81.31.224.0/19 deny from 81.31.224.0/19
81.68.0.0 81.71.255.255 262 144 81.68.0.0/14 81.68.0.0/255.252.0.0 allow from 81.68.0.0/14 deny from 81.68.0.0/14
81.88.144.0 81.88.159.255 4 096 81.88.144.0/20 81.88.144.0/255.255.240.0 allow from 81.88.144.0/20 deny from 81.88.144.0/20
81.88.192.0 81.88.207.255 4 096 81.88.192.0/20 81.88.192.0/255.255.240.0 allow from 81.88.192.0/20 deny from 81.88.192.0/20
81.89.208.0 81.89.223.255 4 096 81.89.208.0/20 81.89.208.0/255.255.240.0 allow from 81.89.208.0/20 deny from 81.89.208.0/20
81.90.16.0 81.90.31.255 4 096 81.90.16.0/20 81.90.16.0/255.255.240.0 allow from 81.90.16.0/20 deny from 81.90.16.0/20
81.90.144.0 81.90.159.255 4 096 81.90.144.0/20 81.90.144.0/255.255.240.0 allow from 81.90.144.0/20 deny from 81.90.144.0/20
81.91.24.0 81.91.31.255 2 048 81.91.24.0/21 81.91.24.0/255.255.248.0 allow from 81.91.24.0/21 deny from 81.91.24.0/21
81.91.128.0 81.91.159.255 8 192 81.91.128.0/19 81.91.128.0/255.255.224.0 allow from 81.91.128.0/19 deny from 81.91.128.0/19
81.91.180.0 81.91.183.255 1 024 81.91.180.0/22 81.91.180.0/255.255.252.0 allow from 81.91.180.0/22 deny from 81.91.180.0/22
81.91.184.0 81.91.187.255 1 024 81.91.184.0/22 81.91.184.0/255.255.252.0 allow from 81.91.184.0/22 deny from 81.91.184.0/22
81.91.188.0 81.91.188.255 256 81.91.188.0/24 81.91.188.0/255.255.255.0 allow from 81.91.188.0/24 deny from 81.91.188.0/24
81.95.80.0 81.95.95.255 4 096 81.95.80.0/20 81.95.80.0/255.255.240.0 allow from 81.95.80.0/20 deny from 81.95.80.0/20
81.95.160.0 81.95.175.255 4 096 81.95.160.0/20 81.95.160.0/255.255.240.0 allow from 81.95.160.0/20 deny from 81.95.160.0/20
81.95.224.0 81.95.239.255 4 096 81.95.224.0/20 81.95.224.0/255.255.240.0 allow from 81.95.224.0/20 deny from 81.95.224.0/20
81.163.0.0 81.163.7.255 2 048 81.163.0.0/21 81.163.0.0/255.255.248.0 allow from 81.163.0.0/21 deny from 81.163.0.0/21
81.173.8.0 81.173.11.255 1 024 81.173.8.0/22 81.173.8.0/255.255.252.0 allow from 81.173.8.0/22 deny from 81.173.8.0/22
81.211.128.0 81.211.255.255 32 768 81.211.128.0/17 81.211.128.0/255.255.128.0 allow from 81.211.128.0/17 deny from 81.211.128.0/17
81.218.0.0 81.218.255.255 65 536 81.218.0.0/16 81.218.0.0/255.255.0.0 allow from 81.218.0.0/16 deny from 81.218.0.0/16
82.80.0.0 82.81.255.255 131 072 82.80.0.0/15 82.80.0.0/255.254.0.0 allow from 82.80.0.0/15 deny from 82.80.0.0/15
82.97.208.0 82.97.223.255 4 096 82.97.208.0/20 82.97.208.0/255.255.240.0 allow from 82.97.208.0/20 deny from 82.97.208.0/20
82.97.240.0 82.97.255.255 4 096 82.97.240.0/20 82.97.240.0/255.255.240.0 allow from 82.97.240.0/20 deny from 82.97.240.0/20
82.99.192.0 82.99.255.255 16 384 82.99.192.0/18 82.99.192.0/255.255.192.0 allow from 82.99.192.0/18 deny from 82.99.192.0/18
82.100.128.0 82.100.191.255 16 384 82.100.128.0/18 82.100.128.0/255.255.192.0 allow from 82.100.128.0/18 deny from 82.100.128.0/18
82.102.32.0 82.102.63.255 8 192 82.102.32.0/19 82.102.32.0/255.255.224.0 allow from 82.102.32.0/19 deny from 82.102.32.0/19
82.102.64.0 82.102.127.255 16 384 82.102.64.0/18 82.102.64.0/255.255.192.0 allow from 82.102.64.0/18 deny from 82.102.64.0/18
82.102.128.0 82.102.255.255 32 768 82.102.128.0/17 82.102.128.0/255.255.128.0 allow from 82.102.128.0/17 deny from 82.102.128.0/17
82.112.160.0 82.112.167.255 2 048 82.112.160.0/21 82.112.160.0/255.255.248.0 allow from 82.112.160.0/21 deny from 82.112.160.0/21
82.114.32.0 82.114.63.255 8 192 82.114.32.0/19 82.114.32.0/255.255.224.0 allow from 82.114.32.0/19 deny from 82.114.32.0/19
82.114.160.0 82.114.191.255 8 192 82.114.160.0/19 82.114.160.0/255.255.224.0 allow from 82.114.160.0/19 deny from 82.114.160.0/19
82.115.32.0 82.115.63.255 8 192 82.115.32.0/19 82.115.32.0/255.255.224.0 allow from 82.115.32.0/19 deny from 82.115.32.0/19
82.115.214.0 82.115.214.255 256 82.115.214.0/24 82.115.214.0/255.255.255.0 allow from 82.115.214.0/24 deny from 82.115.214.0/24
82.116.192.0 82.116.223.255 8 192 82.116.192.0/19 82.116.192.0/255.255.224.0 allow from 82.116.192.0/19 deny from 82.116.192.0/19
82.118.160.0 82.118.191.255 8 192 82.118.160.0/19 82.118.160.0/255.255.224.0 allow from 82.118.160.0/19 deny from 82.118.160.0/19
82.137.192.0 82.137.255.255 16 384 82.137.192.0/18 82.137.192.0/255.255.192.0 allow from 82.137.192.0/18 deny from 82.137.192.0/18
82.146.160.0 82.146.191.255 8 192 82.146.160.0/19 82.146.160.0/255.255.224.0 allow from 82.146.160.0/19 deny from 82.146.160.0/19
82.147.192.0 82.147.223.255 8 192 82.147.192.0/19 82.147.192.0/255.255.224.0 allow from 82.147.192.0/19 deny from 82.147.192.0/19
82.148.96.0 82.148.127.255 8 192 82.148.96.0/19 82.148.96.0/255.255.224.0 allow from 82.148.96.0/19 deny from 82.148.96.0/19
82.156.0.0 82.157.255.255 131 072 82.156.0.0/15 82.156.0.0/255.254.0.0 allow from 82.156.0.0/15 deny from 82.156.0.0/15
82.163.48.0 82.163.63.255 4 096 82.163.48.0/20 82.163.48.0/255.255.240.0 allow from 82.163.48.0/20 deny from 82.163.48.0/20
82.163.64.0 82.163.71.255 2 048 82.163.64.0/21 82.163.64.0/255.255.248.0 allow from 82.163.64.0/21 deny from 82.163.64.0/21
82.163.96.0 82.163.111.255 4 096 82.163.96.0/20 82.163.96.0/255.255.240.0 allow from 82.163.96.0/20 deny from 82.163.96.0/20
82.163.168.0 82.163.175.255 2 048 82.163.168.0/21 82.163.168.0/255.255.248.0 allow from 82.163.168.0/21 deny from 82.163.168.0/21
82.163.224.0 82.163.231.255 2 048 82.163.224.0/21 82.163.224.0/255.255.248.0 allow from 82.163.224.0/21 deny from 82.163.224.0/21
82.163.248.0 82.163.251.255 1 024 82.163.248.0/22 82.163.248.0/255.255.252.0 allow from 82.163.248.0/22 deny from 82.163.248.0/22
82.166.0.0 82.167.255.255 131 072 82.166.0.0/15 82.166.0.0/255.254.0.0 allow from 82.166.0.0/15 deny from 82.166.0.0/15
82.178.0.0 82.178.255.255 65 536 82.178.0.0/16 82.178.0.0/255.255.0.0 allow from 82.178.0.0/16 deny from 82.178.0.0/16
82.194.0.0 82.194.63.255 16 384 82.194.0.0/18 82.194.0.0/255.255.192.0 allow from 82.194.0.0/18 deny from 82.194.0.0/18
82.197.32.0 82.197.63.255 8 192 82.197.32.0/19 82.197.32.0/255.255.224.0 allow from 82.197.32.0/19 deny from 82.197.32.0/19
82.199.192.0 82.199.223.255 8 192 82.199.192.0/19 82.199.192.0/255.255.224.0 allow from 82.199.192.0/19 deny from 82.199.192.0/19
82.200.128.0 82.200.255.255 32 768 82.200.128.0/17 82.200.128.0/255.255.128.0 allow from 82.200.128.0/17 deny from 82.200.128.0/17
82.205.0.0 82.205.127.255 32 768 82.205.0.0/17 82.205.0.0/255.255.128.0 allow from 82.205.0.0/17 deny from 82.205.0.0/17
82.211.128.0 82.211.191.255 16 384 82.211.128.0/18 82.211.128.0/255.255.192.0 allow from 82.211.128.0/18 deny from 82.211.128.0/18
82.212.64.0 82.212.127.255 16 384 82.212.64.0/18 82.212.64.0/255.255.192.0 allow from 82.212.64.0/18 deny from 82.212.64.0/18
82.213.0.0 82.213.63.255 16 384 82.213.0.0/18 82.213.0.0/255.255.192.0 allow from 82.213.0.0/18 deny from 82.213.0.0/18
82.215.64.0 82.215.127.255 16 384 82.215.64.0/18 82.215.64.0/255.255.192.0 allow from 82.215.64.0/18 deny from 82.215.64.0/18
83.68.160.0 83.68.191.255 8 192 83.68.160.0/19 83.68.160.0/255.255.224.0 allow from 83.68.160.0/19 deny from 83.68.160.0/19
83.69.128.0 83.69.159.255 8 192 83.69.128.0/19 83.69.128.0/255.255.224.0 allow from 83.69.128.0/19 deny from 83.69.128.0/19
83.96.0.0 83.96.127.255 32 768 83.96.0.0/17 83.96.0.0/255.255.128.0 allow from 83.96.0.0/17 deny from 83.96.0.0/17
83.101.128.0 83.101.255.255 32 768 83.101.128.0/17 83.101.128.0/255.255.128.0 allow from 83.101.128.0/17 deny from 83.101.128.0/17
83.110.0.0 83.111.255.255 131 072 83.110.0.0/15 83.110.0.0/255.254.0.0 allow from 83.110.0.0/15 deny from 83.110.0.0/15
83.120.0.0 83.123.255.255 262 144 83.120.0.0/14 83.120.0.0/255.252.0.0 allow from 83.120.0.0/14 deny from 83.120.0.0/14
83.130.0.0 83.130.255.255 65 536 83.130.0.0/16 83.130.0.0/255.255.0.0 allow from 83.130.0.0/16 deny from 83.130.0.0/16
83.136.8.0 83.136.15.255 2 048 83.136.8.0/21 83.136.8.0/255.255.248.0 allow from 83.136.8.0/21 deny from 83.136.8.0/21
83.136.56.0 83.136.63.255 2 048 83.136.56.0/21 83.136.56.0/255.255.248.0 allow from 83.136.56.0/21 deny from 83.136.56.0/21
83.136.220.0 83.136.220.255 256 83.136.220.0/24 83.136.220.0/255.255.255.0 allow from 83.136.220.0/24 deny from 83.136.220.0/24
83.137.200.0 83.137.207.255 2 048 83.137.200.0/21 83.137.200.0/255.255.248.0 allow from 83.137.200.0/21 deny from 83.137.200.0/21
83.139.0.0 83.139.63.255 16 384 83.139.0.0/18 83.139.0.0/255.255.192.0 allow from 83.139.0.0/18 deny from 83.139.0.0/18
83.147.192.0 83.147.255.255 16 384 83.147.192.0/18 83.147.192.0/255.255.192.0 allow from 83.147.192.0/18 deny from 83.147.192.0/18
83.150.192.0 83.150.195.255 1 024 83.150.192.0/22 83.150.192.0/255.255.252.0 allow from 83.150.192.0/22 deny from 83.150.192.0/22
83.150.200.0 83.150.203.255 1 024 83.150.200.0/22 83.150.200.0/255.255.252.0 allow from 83.150.200.0/22 deny from 83.150.200.0/22
83.150.224.0 83.150.227.255 1 024 83.150.224.0/22 83.150.224.0/255.255.252.0 allow from 83.150.224.0/22 deny from 83.150.224.0/22
83.151.198.0 83.151.199.255 512 83.151.198.0/23 83.151.198.0/255.255.254.0 allow from 83.151.198.0/23 deny from 83.151.198.0/23
83.168.0.0 83.168.63.255 16 384 83.168.0.0/18 83.168.0.0/255.255.192.0 allow from 83.168.0.0/18 deny from 83.168.0.0/18
83.171.192.0 83.171.195.255 1 024 83.171.192.0/22 83.171.192.0/255.255.252.0 allow from 83.171.192.0/22 deny from 83.171.192.0/22
83.244.0.0 83.244.127.255 32 768 83.244.0.0/17 83.244.0.0/255.255.128.0 allow from 83.244.0.0/17 deny from 83.244.0.0/17
84.18.32.0 84.18.63.255 8 192 84.18.32.0/19 84.18.32.0/255.255.224.0 allow from 84.18.32.0/19 deny from 84.18.32.0/19
84.18.64.0 84.18.95.255 8 192 84.18.64.0/19 84.18.64.0/255.255.224.0 allow from 84.18.64.0/19 deny from 84.18.64.0/19
84.22.224.0 84.22.255.255 8 192 84.22.224.0/19 84.22.224.0/255.255.224.0 allow from 84.22.224.0/19 deny from 84.22.224.0/19
84.23.96.0 84.23.127.255 8 192 84.23.96.0/19 84.23.96.0/255.255.224.0 allow from 84.23.96.0/19 deny from 84.23.96.0/19
84.39.192.0 84.39.195.255 1 024 84.39.192.0/22 84.39.192.0/255.255.252.0 allow from 84.39.192.0/22 deny from 84.39.192.0/22
84.47.192.0 84.47.255.255 16 384 84.47.192.0/18 84.47.192.0/255.255.192.0 allow from 84.47.192.0/18 deny from 84.47.192.0/18
84.54.64.0 84.54.127.255 16 384 84.54.64.0/18 84.54.64.0/255.255.192.0 allow from 84.54.64.0/18 deny from 84.54.64.0/18
84.94.0.0 84.95.255.255 131 072 84.94.0.0/15 84.94.0.0/255.254.0.0 allow from 84.94.0.0/15 deny from 84.94.0.0/15
84.108.0.0 84.111.255.255 262 144 84.108.0.0/14 84.108.0.0/255.252.0.0 allow from 84.108.0.0/14 deny from 84.108.0.0/14
84.228.0.0 84.229.255.255 131 072 84.228.0.0/15 84.228.0.0/255.254.0.0 allow from 84.228.0.0/15 deny from 84.228.0.0/15
84.235.0.0 84.235.127.255 32 768 84.235.0.0/17 84.235.0.0/255.255.128.0 allow from 84.235.0.0/17 deny from 84.235.0.0/17
84.240.192.0 84.240.255.255 16 384 84.240.192.0/18 84.240.192.0/255.255.192.0 allow from 84.240.192.0/18 deny from 84.240.192.0/18
84.241.0.0 84.241.63.255 16 384 84.241.0.0/18 84.241.0.0/255.255.192.0 allow from 84.241.0.0/18 deny from 84.241.0.0/18
84.242.32.0 84.242.63.255 8 192 84.242.32.0/19 84.242.32.0/255.255.224.0 allow from 84.242.32.0/19 deny from 84.242.32.0/19
84.246.72.0 84.246.79.255 2 048 84.246.72.0/21 84.246.72.0/255.255.248.0 allow from 84.246.72.0/21 deny from 84.246.72.0/21
84.252.96.0 84.252.99.255 1 024 84.252.96.0/22 84.252.96.0/255.255.252.0 allow from 84.252.96.0/22 deny from 84.252.96.0/22
84.252.106.0 84.252.106.255 256 84.252.106.0/24 84.252.106.0/255.255.255.0 allow from 84.252.106.0/24 deny from 84.252.106.0/24
84.255.128.0 84.255.191.255 16 384 84.255.128.0/18 84.255.128.0/255.255.192.0 allow from 84.255.128.0/18 deny from 84.255.128.0/18
85.8.128.0 85.8.131.255 1 024 85.8.128.0/22 85.8.128.0/255.255.252.0 allow from 85.8.128.0/22 deny from 85.8.128.0/22
85.9.64.0 85.9.127.255 16 384 85.9.64.0/18 85.9.64.0/255.255.192.0 allow from 85.9.64.0/18 deny from 85.9.64.0/18
85.9.128.0 85.9.191.255 16 384 85.9.128.0/18 85.9.128.0/255.255.192.0 allow from 85.9.128.0/18 deny from 85.9.128.0/18
85.15.0.0 85.15.63.255 16 384 85.15.0.0/18 85.15.0.0/255.255.192.0 allow from 85.15.0.0/18 deny from 85.15.0.0/18
85.29.128.0 85.29.191.255 16 384 85.29.128.0/18 85.29.128.0/255.255.192.0 allow from 85.29.128.0/18 deny from 85.29.128.0/18
85.31.40.0 85.31.43.255 1 024 85.31.40.0/22 85.31.40.0/255.255.252.0 allow from 85.31.40.0/22 deny from 85.31.40.0/22
85.64.0.0 85.65.255.255 131 072 85.64.0.0/15 85.64.0.0/255.254.0.0 allow from 85.64.0.0/15 deny from 85.64.0.0/15
85.92.120.0 85.92.123.255 1 024 85.92.120.0/22 85.92.120.0/255.255.252.0 allow from 85.92.120.0/22 deny from 85.92.120.0/22
85.112.64.0 85.112.95.255 8 192 85.112.64.0/19 85.112.64.0/255.255.224.0 allow from 85.112.64.0/19 deny from 85.112.64.0/19
85.113.0.0 85.113.31.255 8 192 85.113.0.0/19 85.113.0.0/255.255.224.0 allow from 85.113.0.0/19 deny from 85.113.0.0/19
85.113.96.0 85.113.127.255 8 192 85.113.96.0/19 85.113.96.0/255.255.224.0 allow from 85.113.96.0/19 deny from 85.113.96.0/19
85.114.96.0 85.114.127.255 8 192 85.114.96.0/19 85.114.96.0/255.255.224.0 allow from 85.114.96.0/19 deny from 85.114.96.0/19
85.114.224.0 85.114.255.255 8 192 85.114.224.0/19 85.114.224.0/255.255.224.0 allow from 85.114.224.0/19 deny from 85.114.224.0/19
85.115.64.0 85.115.95.255 8 192 85.115.64.0/19 85.115.64.0/255.255.224.0 allow from 85.115.64.0/19 deny from 85.115.64.0/19
85.117.32.0 85.117.63.255 8 192 85.117.32.0/19 85.117.32.0/255.255.224.0 allow from 85.117.32.0/19 deny from 85.117.32.0/19
85.117.96.0 85.117.127.255 8 192 85.117.96.0/19 85.117.96.0/255.255.224.0 allow from 85.117.96.0/19 deny from 85.117.96.0/19
85.118.96.0 85.118.127.255 8 192 85.118.96.0/19 85.118.96.0/255.255.224.0 allow from 85.118.96.0/19 deny from 85.118.96.0/19
85.129.128.0 85.129.255.255 32 768 85.129.128.0/17 85.129.128.0/255.255.128.0 allow from 85.129.128.0/17 deny from 85.129.128.0/17
85.130.128.0 85.130.255.255 32 768 85.130.128.0/17 85.130.128.0/255.255.128.0 allow from 85.130.128.0/17 deny from 85.130.128.0/17
85.132.0.0 85.132.127.255 32 768 85.132.0.0/17 85.132.0.0/255.255.128.0 allow from 85.132.0.0/17 deny from 85.132.0.0/17
85.132.224.0 85.132.255.255 8 192 85.132.224.0/19 85.132.224.0/255.255.224.0 allow from 85.132.224.0/19 deny from 85.132.224.0/19
85.133.128.0 85.133.255.255 32 768 85.133.128.0/17 85.133.128.0/255.255.128.0 allow from 85.133.128.0/17 deny from 85.133.128.0/17
85.154.0.0 85.154.255.255 65 536 85.154.0.0/16 85.154.0.0/255.255.0.0 allow from 85.154.0.0/16 deny from 85.154.0.0/16
85.158.128.0 85.158.135.255 2 048 85.158.128.0/21 85.158.128.0/255.255.248.0 allow from 85.158.128.0/21 deny from 85.158.128.0/21
85.158.144.0 85.158.151.255 2 048 85.158.144.0/21 85.158.144.0/255.255.248.0 allow from 85.158.144.0/21 deny from 85.158.144.0/21
85.159.24.0 85.159.31.255 2 048 85.159.24.0/21 85.159.24.0/255.255.248.0 allow from 85.159.24.0/21 deny from 85.159.24.0/21
85.159.113.0 85.159.113.255 256 85.159.113.0/24 85.159.113.0/255.255.255.0 allow from 85.159.113.0/24 deny from 85.159.113.0/24
85.159.160.0 85.159.167.255 2 048 85.159.160.0/21 85.159.160.0/255.255.248.0 allow from 85.159.160.0/21 deny from 85.159.160.0/21
85.159.216.0 85.159.223.255 2 048 85.159.216.0/21 85.159.216.0/255.255.248.0 allow from 85.159.216.0/21 deny from 85.159.216.0/21
85.184.32.0 85.184.63.255 8 192 85.184.32.0/19 85.184.32.0/255.255.224.0 allow from 85.184.32.0/19 deny from 85.184.32.0/19
85.184.232.0 85.184.239.255 2 048 85.184.232.0/21 85.184.232.0/255.255.248.0 allow from 85.184.232.0/21 deny from 85.184.232.0/21
85.184.240.0 85.184.243.255 1 024 85.184.240.0/22 85.184.240.0/255.255.252.0 allow from 85.184.240.0/22 deny from 85.184.240.0/22
85.185.0.0 85.185.255.255 65 536 85.185.0.0/16 85.185.0.0/255.255.0.0 allow from 85.185.0.0/16 deny from 85.185.0.0/16
85.193.96.0 85.193.127.255 8 192 85.193.96.0/19 85.193.96.0/255.255.224.0 allow from 85.193.96.0/19 deny from 85.193.96.0/19
85.194.64.0 85.194.127.255 16 384 85.194.64.0/18 85.194.64.0/255.255.192.0 allow from 85.194.64.0/18 deny from 85.194.64.0/18
85.194.196.0 85.194.199.255 1 024 85.194.196.0/22 85.194.196.0/255.255.252.0 allow from 85.194.196.0/22 deny from 85.194.196.0/22
85.194.248.0 85.194.251.255 1 024 85.194.248.0/22 85.194.248.0/255.255.252.0 allow from 85.194.248.0/22 deny from 85.194.248.0/22
85.195.128.0 85.195.191.255 16 384 85.195.128.0/18 85.195.128.0/255.255.192.0 allow from 85.195.128.0/18 deny from 85.195.128.0/18
85.196.0.0 85.196.63.255 16 384 85.196.0.0/18 85.196.0.0/255.255.192.0 allow from 85.196.0.0/18 deny from 85.196.0.0/18
85.198.0.0 85.198.63.255 16 384 85.198.0.0/18 85.198.0.0/255.255.192.0 allow from 85.198.0.0/18 deny from 85.198.0.0/18
85.202.92.0 85.202.95.255 1 024 85.202.92.0/22 85.202.92.0/255.255.252.0 allow from 85.202.92.0/22 deny from 85.202.92.0/22
85.202.202.0 85.202.202.255 256 85.202.202.0/24 85.202.202.0/255.255.255.0 allow from 85.202.202.0/24 deny from 85.202.202.0/24
85.204.30.0 85.204.31.255 512 85.204.30.0/23 85.204.30.0/255.255.254.0 allow from 85.204.30.0/23 deny from 85.204.30.0/23
85.204.76.0 85.204.77.255 512 85.204.76.0/23 85.204.76.0/255.255.254.0 allow from 85.204.76.0/23 deny from 85.204.76.0/23
85.204.80.0 85.204.95.255 4 096 85.204.80.0/20 85.204.80.0/255.255.240.0 allow from 85.204.80.0/20 deny from 85.204.80.0/20
85.204.104.0 85.204.105.255 512 85.204.104.0/23 85.204.104.0/255.255.254.0 allow from 85.204.104.0/23 deny from 85.204.104.0/23
85.204.128.0 85.204.131.255 1 024 85.204.128.0/22 85.204.128.0/255.255.252.0 allow from 85.204.128.0/22 deny from 85.204.128.0/22
85.204.208.0 85.204.223.255 4 096 85.204.208.0/20 85.204.208.0/255.255.240.0 allow from 85.204.208.0/20 deny from 85.204.208.0/20
85.208.52.0 85.208.55.255 1 024 85.208.52.0/22 85.208.52.0/255.255.252.0 allow from 85.208.52.0/22 deny from 85.208.52.0/22
85.208.96.0 85.208.99.255 1 024 85.208.96.0/22 85.208.96.0/255.255.252.0 allow from 85.208.96.0/22 deny from 85.208.96.0/22
85.208.204.0 85.208.207.255 1 024 85.208.204.0/22 85.208.204.0/255.255.252.0 allow from 85.208.204.0/22 deny from 85.208.204.0/22
85.208.228.0 85.208.231.255 1 024 85.208.228.0/22 85.208.228.0/255.255.252.0 allow from 85.208.228.0/22 deny from 85.208.228.0/22
85.208.252.0 85.208.255.255 1 024 85.208.252.0/22 85.208.252.0/255.255.252.0 allow from 85.208.252.0/22 deny from 85.208.252.0/22
85.209.80.0 85.209.83.255 1 024 85.209.80.0/22 85.209.80.0/255.255.252.0 allow from 85.209.80.0/22 deny from 85.209.80.0/22
85.209.244.0 85.209.247.255 1 024 85.209.244.0/22 85.209.244.0/255.255.252.0 allow from 85.209.244.0/22 deny from 85.209.244.0/22
85.217.170.0 85.217.171.255 512 85.217.170.0/23 85.217.170.0/255.255.254.0 allow from 85.217.170.0/23 deny from 85.217.170.0/23
85.217.216.0 85.217.219.255 1 024 85.217.216.0/22 85.217.216.0/255.255.252.0 allow from 85.217.216.0/22 deny from 85.217.216.0/22
85.237.128.0 85.237.159.255 8 192 85.237.128.0/19 85.237.128.0/255.255.224.0 allow from 85.237.128.0/19 deny from 85.237.128.0/19
85.238.32.0 85.238.63.255 8 192 85.238.32.0/19 85.238.32.0/255.255.224.0 allow from 85.238.32.0/19 deny from 85.238.32.0/19
85.239.0.0 85.239.31.255 8 192 85.239.0.0/19 85.239.0.0/255.255.224.0 allow from 85.239.0.0/19 deny from 85.239.0.0/19
85.239.192.0 85.239.223.255 8 192 85.239.192.0/19 85.239.192.0/255.255.224.0 allow from 85.239.192.0/19 deny from 85.239.192.0/19
85.250.0.0 85.250.255.255 65 536 85.250.0.0/16 85.250.0.0/255.255.0.0 allow from 85.250.0.0/16 deny from 85.250.0.0/16
86.36.0.0 86.37.255.255 131 072 86.36.0.0/15 86.36.0.0/255.254.0.0 allow from 86.36.0.0/15 deny from 86.36.0.0/15
86.51.0.0 86.51.255.255 65 536 86.51.0.0/16 86.51.0.0/255.255.0.0 allow from 86.51.0.0/16 deny from 86.51.0.0/16
86.55.0.0 86.55.255.255 65 536 86.55.0.0/16 86.55.0.0/255.255.0.0 allow from 86.55.0.0/16 deny from 86.55.0.0/16
86.57.0.0 86.57.127.255 32 768 86.57.0.0/17 86.57.0.0/255.255.128.0 allow from 86.57.0.0/17 deny from 86.57.0.0/17
86.60.0.0 86.60.127.255 32 768 86.60.0.0/17 86.60.0.0/255.255.128.0 allow from 86.60.0.0/17 deny from 86.60.0.0/17
86.62.0.0 86.62.3.255 1 024 86.62.0.0/22 86.62.0.0/255.255.252.0 allow from 86.62.0.0/22 deny from 86.62.0.0/22
86.62.192.0 86.62.255.255 16 384 86.62.192.0/18 86.62.192.0/255.255.192.0 allow from 86.62.192.0/18 deny from 86.62.192.0/18
86.96.0.0 86.99.255.255 262 144 86.96.0.0/14 86.96.0.0/255.252.0.0 allow from 86.96.0.0/14 deny from 86.96.0.0/14
86.104.32.0 86.104.47.255 4 096 86.104.32.0/20 86.104.32.0/255.255.240.0 allow from 86.104.32.0/20 deny from 86.104.32.0/20
86.104.80.0 86.104.95.255 4 096 86.104.80.0/20 86.104.80.0/255.255.240.0 allow from 86.104.80.0/20 deny from 86.104.80.0/20
86.104.96.0 86.104.111.255 4 096 86.104.96.0/20 86.104.96.0/255.255.240.0 allow from 86.104.96.0/20 deny from 86.104.96.0/20
86.104.160.0 86.104.167.255 2 048 86.104.160.0/21 86.104.160.0/255.255.248.0 allow from 86.104.160.0/21 deny from 86.104.160.0/21
86.104.232.0 86.104.239.255 2 048 86.104.232.0/21 86.104.232.0/255.255.248.0 allow from 86.104.232.0/21 deny from 86.104.232.0/21
86.104.240.0 86.104.247.255 2 048 86.104.240.0/21 86.104.240.0/255.255.248.0 allow from 86.104.240.0/21 deny from 86.104.240.0/21
86.105.40.0 86.105.47.255 2 048 86.105.40.0/21 86.105.40.0/255.255.248.0 allow from 86.105.40.0/21 deny from 86.105.40.0/21
86.105.128.0 86.105.143.255 4 096 86.105.128.0/20 86.105.128.0/255.255.240.0 allow from 86.105.128.0/20 deny from 86.105.128.0/20
86.106.24.0 86.106.25.255 512 86.106.24.0/23 86.106.24.0/255.255.254.0 allow from 86.106.24.0/23 deny from 86.106.24.0/23
86.106.121.0 86.106.121.255 256 86.106.121.0/24 86.106.121.0/255.255.255.0 allow from 86.106.121.0/24 deny from 86.106.121.0/24
86.106.142.0 86.106.143.255 512 86.106.142.0/23 86.106.142.0/255.255.254.0 allow from 86.106.142.0/23 deny from 86.106.142.0/23
86.106.192.0 86.106.199.255 2 048 86.106.192.0/21 86.106.192.0/255.255.248.0 allow from 86.106.192.0/21 deny from 86.106.192.0/21
86.107.0.0 86.107.15.255 4 096 86.107.0.0/20 86.107.0.0/255.255.240.0 allow from 86.107.0.0/20 deny from 86.107.0.0/20
86.107.16.0 86.107.19.255 1 024 86.107.16.0/22 86.107.16.0/255.255.252.0 allow from 86.107.16.0/22 deny from 86.107.16.0/22
86.107.80.0 86.107.95.255 4 096 86.107.80.0/20 86.107.80.0/255.255.240.0 allow from 86.107.80.0/20 deny from 86.107.80.0/20
86.107.128.0 86.107.159.255 8 192 86.107.128.0/19 86.107.128.0/255.255.224.0 allow from 86.107.128.0/19 deny from 86.107.128.0/19
86.107.172.0 86.107.175.255 1 024 86.107.172.0/22 86.107.172.0/255.255.252.0 allow from 86.107.172.0/22 deny from 86.107.172.0/22
86.107.208.0 86.107.223.255 4 096 86.107.208.0/20 86.107.208.0/255.255.240.0 allow from 86.107.208.0/20 deny from 86.107.208.0/20
86.108.0.0 86.108.127.255 32 768 86.108.0.0/17 86.108.0.0/255.255.128.0 allow from 86.108.0.0/17 deny from 86.108.0.0/17
86.109.32.0 86.109.63.255 8 192 86.109.32.0/19 86.109.32.0/255.255.224.0 allow from 86.109.32.0/19 deny from 86.109.32.0/19
86.111.144.0 86.111.151.255 2 048 86.111.144.0/21 86.111.144.0/255.255.248.0 allow from 86.111.144.0/21 deny from 86.111.144.0/21
86.111.192.0 86.111.199.255 2 048 86.111.192.0/21 86.111.192.0/255.255.248.0 allow from 86.111.192.0/21 deny from 86.111.192.0/21
87.68.0.0 87.71.255.255 262 144 87.68.0.0/14 87.68.0.0/255.252.0.0 allow from 87.68.0.0/14 deny from 87.68.0.0/14
87.76.32.0 87.76.63.255 8 192 87.76.32.0/19 87.76.32.0/255.255.224.0 allow from 87.76.32.0/19 deny from 87.76.32.0/19
87.76.64.0 87.76.127.255 16 384 87.76.64.0/18 87.76.64.0/255.255.192.0 allow from 87.76.64.0/18 deny from 87.76.64.0/18
87.101.96.0 87.101.111.255 4 096 87.101.96.0/20 87.101.96.0/255.255.240.0 allow from 87.101.96.0/20 deny from 87.101.96.0/20
87.101.128.0 87.101.255.255 32 768 87.101.128.0/17 87.101.128.0/255.255.128.0 allow from 87.101.128.0/17 deny from 87.101.128.0/17
87.107.0.0 87.107.255.255 65 536 87.107.0.0/16 87.107.0.0/255.255.0.0 allow from 87.107.0.0/16 deny from 87.107.0.0/16
87.109.0.0 87.109.255.255 65 536 87.109.0.0/16 87.109.0.0/255.255.0.0 allow from 87.109.0.0/16 deny from 87.109.0.0/16
87.119.0.0 87.119.63.255 16 384 87.119.0.0/18 87.119.0.0/255.255.192.0 allow from 87.119.0.0/18 deny from 87.119.0.0/18
87.120.168.0 87.120.175.255 2 048 87.120.168.0/21 87.120.168.0/255.255.248.0 allow from 87.120.168.0/21 deny from 87.120.168.0/21
87.121.176.0 87.121.191.255 4 096 87.121.176.0/20 87.121.176.0/255.255.240.0 allow from 87.121.176.0/20 deny from 87.121.176.0/20
87.121.240.0 87.121.247.255 2 048 87.121.240.0/21 87.121.240.0/255.255.248.0 allow from 87.121.240.0/21 deny from 87.121.240.0/21
87.200.0.0 87.201.255.255 131 072 87.200.0.0/15 87.200.0.0/255.254.0.0 allow from 87.200.0.0/15 deny from 87.200.0.0/15
87.228.128.0 87.228.255.255 32 768 87.228.128.0/17 87.228.128.0/255.255.128.0 allow from 87.228.128.0/17 deny from 87.228.128.0/17
87.230.128.0 87.230.255.255 32 768 87.230.128.0/17 87.230.128.0/255.255.128.0 allow from 87.230.128.0/17 deny from 87.230.128.0/17
87.236.32.0 87.236.39.255 2 048 87.236.32.0/21 87.236.32.0/255.255.248.0 allow from 87.236.32.0/21 deny from 87.236.32.0/21
87.236.48.0 87.236.55.255 2 048 87.236.48.0/21 87.236.48.0/255.255.248.0 allow from 87.236.48.0/21 deny from 87.236.48.0/21
87.236.120.0 87.236.127.255 2 048 87.236.120.0/21 87.236.120.0/255.255.248.0 allow from 87.236.120.0/21 deny from 87.236.120.0/21
87.236.136.0 87.236.143.255 2 048 87.236.136.0/21 87.236.136.0/255.255.248.0 allow from 87.236.136.0/21 deny from 87.236.136.0/21
87.236.208.0 87.236.215.255 2 048 87.236.208.0/21 87.236.208.0/255.255.248.0 allow from 87.236.208.0/21 deny from 87.236.208.0/21
87.236.232.0 87.236.239.255 2 048 87.236.232.0/21 87.236.232.0/255.255.248.0 allow from 87.236.232.0/21 deny from 87.236.232.0/21
87.237.192.0 87.237.199.255 2 048 87.237.192.0/21 87.237.192.0/255.255.248.0 allow from 87.237.192.0/21 deny from 87.237.192.0/21
87.237.224.0 87.237.239.255 4 096 87.237.224.0/20 87.237.224.0/255.255.240.0 allow from 87.237.224.0/20 deny from 87.237.224.0/20
87.238.128.0 87.238.135.255 2 048 87.238.128.0/21 87.238.128.0/255.255.248.0 allow from 87.238.128.0/21 deny from 87.238.128.0/21
87.239.160.0 87.239.167.255 2 048 87.239.160.0/21 87.239.160.0/255.255.248.0 allow from 87.239.160.0/21 deny from 87.239.160.0/21
87.241.128.0 87.241.191.255 16 384 87.241.128.0/18 87.241.128.0/255.255.192.0 allow from 87.241.128.0/18 deny from 87.241.128.0/18
87.243.8.0 87.243.15.255 2 048 87.243.8.0/21 87.243.8.0/255.255.248.0 allow from 87.243.8.0/21 deny from 87.243.8.0/21
87.243.16.0 87.243.31.255 4 096 87.243.16.0/20 87.243.16.0/255.255.240.0 allow from 87.243.16.0/20 deny from 87.243.16.0/20
87.243.32.0 87.243.63.255 8 192 87.243.32.0/19 87.243.32.0/255.255.224.0 allow from 87.243.32.0/19 deny from 87.243.32.0/19
87.247.0.0 87.247.63.255 16 384 87.247.0.0/18 87.247.0.0/255.255.192.0 allow from 87.247.0.0/18 deny from 87.247.0.0/18
87.247.160.0 87.247.191.255 8 192 87.247.160.0/19 87.247.160.0/255.255.224.0 allow from 87.247.160.0/19 deny from 87.247.160.0/19
87.248.128.0 87.248.159.255 8 192 87.248.128.0/19 87.248.128.0/255.255.224.0 allow from 87.248.128.0/19 deny from 87.248.128.0/19
87.251.128.0 87.251.159.255 8 192 87.251.128.0/19 87.251.128.0/255.255.224.0 allow from 87.251.128.0/19 deny from 87.251.128.0/19
87.252.96.0 87.252.103.255 2 048 87.252.96.0/21 87.252.96.0/255.255.248.0 allow from 87.252.96.0/21 deny from 87.252.96.0/21
87.252.104.0 87.252.105.255 512 87.252.104.0/23 87.252.104.0/255.255.254.0 allow from 87.252.104.0/23 deny from 87.252.104.0/23
87.252.108.0 87.252.111.255 1 024 87.252.108.0/22 87.252.108.0/255.255.252.0 allow from 87.252.108.0/22 deny from 87.252.108.0/22
87.252.126.0 87.252.127.255 512 87.252.126.0/23 87.252.126.0/255.255.254.0 allow from 87.252.126.0/23 deny from 87.252.126.0/23
87.253.32.0 87.253.63.255 8 192 87.253.32.0/19 87.253.32.0/255.255.224.0 allow from 87.253.32.0/19 deny from 87.253.32.0/19
87.255.192.0 87.255.223.255 8 192 87.255.192.0/19 87.255.192.0/255.255.224.0 allow from 87.255.192.0/19 deny from 87.255.192.0/19
88.81.0.0 88.81.31.255 8 192 88.81.0.0/19 88.81.0.0/255.255.224.0 allow from 88.81.0.0/19 deny from 88.81.0.0/19
88.84.96.0 88.84.127.255 8 192 88.84.96.0/19 88.84.96.0/255.255.224.0 allow from 88.84.96.0/19 deny from 88.84.96.0/19
88.85.224.0 88.85.255.255 8 192 88.85.224.0/19 88.85.224.0/255.255.224.0 allow from 88.85.224.0/19 deny from 88.85.224.0/19
88.86.0.0 88.86.31.255 8 192 88.86.0.0/19 88.86.0.0/255.255.224.0 allow from 88.86.0.0/19 deny from 88.86.0.0/19
88.135.32.0 88.135.47.255 4 096 88.135.32.0/20 88.135.32.0/255.255.240.0 allow from 88.135.32.0/20 deny from 88.135.32.0/20
88.135.68.0 88.135.68.255 256 88.135.68.0/24 88.135.68.0/255.255.255.0 allow from 88.135.68.0/24 deny from 88.135.68.0/24
88.151.176.0 88.151.183.255 2 048 88.151.176.0/21 88.151.176.0/255.255.248.0 allow from 88.151.176.0/21 deny from 88.151.176.0/21
88.151.192.0 88.151.199.255 2 048 88.151.192.0/21 88.151.192.0/255.255.248.0 allow from 88.151.192.0/21 deny from 88.151.192.0/21
88.201.0.0 88.201.127.255 32 768 88.201.0.0/17 88.201.0.0/255.255.128.0 allow from 88.201.0.0/17 deny from 88.201.0.0/17
88.202.216.0 88.202.223.255 2 048 88.202.216.0/21 88.202.216.0/255.255.248.0 allow from 88.202.216.0/21 deny from 88.202.216.0/21
88.204.128.0 88.204.255.255 32 768 88.204.128.0/17 88.204.128.0/255.255.128.0 allow from 88.204.128.0/17 deny from 88.204.128.0/17
88.209.128.0 88.209.191.255 16 384 88.209.128.0/18 88.209.128.0/255.255.192.0 allow from 88.209.128.0/18 deny from 88.209.128.0/18
88.210.192.0 88.210.255.255 16 384 88.210.192.0/18 88.210.192.0/255.255.192.0 allow from 88.210.192.0/18 deny from 88.210.192.0/18
88.213.0.0 88.213.127.255 32 768 88.213.0.0/17 88.213.0.0/255.255.128.0 allow from 88.213.0.0/17 deny from 88.213.0.0/17
88.218.116.0 88.218.119.255 1 024 88.218.116.0/22 88.218.116.0/255.255.252.0 allow from 88.218.116.0/22 deny from 88.218.116.0/22
88.218.140.0 88.218.143.255 1 024 88.218.140.0/22 88.218.140.0/255.255.252.0 allow from 88.218.140.0/22 deny from 88.218.140.0/22
88.218.220.0 88.218.223.255 1 024 88.218.220.0/22 88.218.220.0/255.255.252.0 allow from 88.218.220.0/22 deny from 88.218.220.0/22
88.218.232.0 88.218.235.255 1 024 88.218.232.0/22 88.218.232.0/255.255.252.0 allow from 88.218.232.0/22 deny from 88.218.232.0/22
89.4.0.0 89.5.255.255 131 072 89.4.0.0/15 89.4.0.0/255.254.0.0 allow from 89.4.0.0/15 deny from 89.4.0.0/15
89.20.48.0 89.20.48.255 256 89.20.48.0/24 89.20.48.0/255.255.255.0 allow from 89.20.48.0/24 deny from 89.20.48.0/24
89.28.128.0 89.28.135.255 2 048 89.28.128.0/21 89.28.128.0/255.255.248.0 allow from 89.28.128.0/21 deny from 89.28.128.0/21
89.28.216.0 89.28.223.255 2 048 89.28.216.0/21 89.28.216.0/255.255.248.0 allow from 89.28.216.0/21 deny from 89.28.216.0/21
89.31.192.0 89.31.199.255 2 048 89.31.192.0/21 89.31.192.0/255.255.248.0 allow from 89.31.192.0/21 deny from 89.31.192.0/21
89.32.0.0 89.32.31.255 8 192 89.32.0.0/19 89.32.0.0/255.255.224.0 allow from 89.32.0.0/19 deny from 89.32.0.0/19
89.32.96.0 89.32.111.255 4 096 89.32.96.0/20 89.32.96.0/255.255.240.0 allow from 89.32.96.0/20 deny from 89.32.96.0/20
89.32.196.0 89.32.197.255 512 89.32.196.0/23 89.32.196.0/255.255.254.0 allow from 89.32.196.0/23 deny from 89.32.196.0/23
89.32.248.0 89.32.251.255 1 024 89.32.248.0/22 89.32.248.0/255.255.252.0 allow from 89.32.248.0/22 deny from 89.32.248.0/22
89.33.18.0 89.33.19.255 512 89.33.18.0/23 89.33.18.0/255.255.254.0 allow from 89.33.18.0/23 deny from 89.33.18.0/23
89.33.28.0 89.33.29.255 512 89.33.28.0/23 89.33.28.0/255.255.254.0 allow from 89.33.28.0/23 deny from 89.33.28.0/23
89.33.56.0 89.33.63.255 2 048 89.33.56.0/21 89.33.56.0/255.255.248.0 allow from 89.33.56.0/21 deny from 89.33.56.0/21
89.33.66.0 89.33.67.255 512 89.33.66.0/23 89.33.66.0/255.255.254.0 allow from 89.33.66.0/23 deny from 89.33.66.0/23
89.33.100.0 89.33.103.255 1 024 89.33.100.0/22 89.33.100.0/255.255.252.0 allow from 89.33.100.0/22 deny from 89.33.100.0/22
89.33.112.0 89.33.115.255 1 024 89.33.112.0/22 89.33.112.0/255.255.252.0 allow from 89.33.112.0/22 deny from 89.33.112.0/22
89.33.128.0 89.33.129.255 512 89.33.128.0/23 89.33.128.0/255.255.254.0 allow from 89.33.128.0/23 deny from 89.33.128.0/23
89.33.204.0 89.33.205.255 512 89.33.204.0/23 89.33.204.0/255.255.254.0 allow from 89.33.204.0/23 deny from 89.33.204.0/23
89.33.208.0 89.33.223.255 4 096 89.33.208.0/20 89.33.208.0/255.255.240.0 allow from 89.33.208.0/20 deny from 89.33.208.0/20
89.33.224.0 89.33.231.255 2 048 89.33.224.0/21 89.33.224.0/255.255.248.0 allow from 89.33.224.0/21 deny from 89.33.224.0/21
89.33.234.0 89.33.235.255 512 89.33.234.0/23 89.33.234.0/255.255.254.0 allow from 89.33.234.0/23 deny from 89.33.234.0/23
89.33.240.0 89.33.241.255 512 89.33.240.0/23 89.33.240.0/255.255.254.0 allow from 89.33.240.0/23 deny from 89.33.240.0/23
89.34.20.0 89.34.21.255 512 89.34.20.0/23 89.34.20.0/255.255.254.0 allow from 89.34.20.0/23 deny from 89.34.20.0/23
89.34.32.0 89.34.63.255 8 192 89.34.32.0/19 89.34.32.0/255.255.224.0 allow from 89.34.32.0/19 deny from 89.34.32.0/19
89.34.88.0 89.34.89.255 512 89.34.88.0/23 89.34.88.0/255.255.254.0 allow from 89.34.88.0/23 deny from 89.34.88.0/23
89.34.94.0 89.34.95.255 512 89.34.94.0/23 89.34.94.0/255.255.254.0 allow from 89.34.94.0/23 deny from 89.34.94.0/23
89.34.128.0 89.34.159.255 8 192 89.34.128.0/19 89.34.128.0/255.255.224.0 allow from 89.34.128.0/19 deny from 89.34.128.0/19
89.34.162.0 89.34.163.255 512 89.34.162.0/23 89.34.162.0/255.255.254.0 allow from 89.34.162.0/23 deny from 89.34.162.0/23
89.34.168.0 89.34.169.255 512 89.34.168.0/23 89.34.168.0/255.255.254.0 allow from 89.34.168.0/23 deny from 89.34.168.0/23
89.34.176.0 89.34.177.255 512 89.34.176.0/23 89.34.176.0/255.255.254.0 allow from 89.34.176.0/23 deny from 89.34.176.0/23
89.34.200.0 89.34.201.255 512 89.34.200.0/23 89.34.200.0/255.255.254.0 allow from 89.34.200.0/23 deny from 89.34.200.0/23
89.34.248.0 89.34.255.255 2 048 89.34.248.0/21 89.34.248.0/255.255.248.0 allow from 89.34.248.0/21 deny from 89.34.248.0/21
89.35.58.0 89.35.59.255 512 89.35.58.0/23 89.35.58.0/255.255.254.0 allow from 89.35.58.0/23 deny from 89.35.58.0/23
89.35.64.0 89.35.71.255 2 048 89.35.64.0/21 89.35.64.0/255.255.248.0 allow from 89.35.64.0/21 deny from 89.35.64.0/21
89.35.120.0 89.35.123.255 1 024 89.35.120.0/22 89.35.120.0/255.255.252.0 allow from 89.35.120.0/22 deny from 89.35.120.0/22
89.35.132.0 89.35.133.255 512 89.35.132.0/23 89.35.132.0/255.255.254.0 allow from 89.35.132.0/23 deny from 89.35.132.0/23
89.35.156.0 89.35.157.255 512 89.35.156.0/23 89.35.156.0/255.255.254.0 allow from 89.35.156.0/23 deny from 89.35.156.0/23
89.35.176.0 89.35.177.255 512 89.35.176.0/23 89.35.176.0/255.255.254.0 allow from 89.35.176.0/23 deny from 89.35.176.0/23
89.35.180.0 89.35.183.255 1 024 89.35.180.0/22 89.35.180.0/255.255.252.0 allow from 89.35.180.0/22 deny from 89.35.180.0/22
89.35.194.0 89.35.195.255 512 89.35.194.0/23 89.35.194.0/255.255.254.0 allow from 89.35.194.0/23 deny from 89.35.194.0/23
89.35.252.0 89.35.255.255 1 024 89.35.252.0/22 89.35.252.0/255.255.252.0 allow from 89.35.252.0/22 deny from 89.35.252.0/22
89.36.16.0 89.36.17.255 512 89.36.16.0/23 89.36.16.0/255.255.254.0 allow from 89.36.16.0/23 deny from 89.36.16.0/23
89.36.48.0 89.36.63.255 4 096 89.36.48.0/20 89.36.48.0/255.255.240.0 allow from 89.36.48.0/20 deny from 89.36.48.0/20
89.36.96.0 89.36.111.255 4 096 89.36.96.0/20 89.36.96.0/255.255.240.0 allow from 89.36.96.0/20 deny from 89.36.96.0/20
89.36.164.0 89.36.167.255 1 024 89.36.164.0/22 89.36.164.0/255.255.252.0 allow from 89.36.164.0/22 deny from 89.36.164.0/22
89.36.176.0 89.36.191.255 4 096 89.36.176.0/20 89.36.176.0/255.255.240.0 allow from 89.36.176.0/20 deny from 89.36.176.0/20
89.36.194.0 89.36.195.255 512 89.36.194.0/23 89.36.194.0/255.255.254.0 allow from 89.36.194.0/23 deny from 89.36.194.0/23
89.36.200.0 89.36.203.255 1 024 89.36.200.0/22 89.36.200.0/255.255.252.0 allow from 89.36.200.0/22 deny from 89.36.200.0/22
89.36.226.0 89.36.227.255 512 89.36.226.0/23 89.36.226.0/255.255.254.0 allow from 89.36.226.0/23 deny from 89.36.226.0/23
89.36.252.0 89.36.253.255 512 89.36.252.0/23 89.36.252.0/255.255.254.0 allow from 89.36.252.0/23 deny from 89.36.252.0/23
89.37.0.0 89.37.15.255 4 096 89.37.0.0/20 89.37.0.0/255.255.240.0 allow from 89.37.0.0/20 deny from 89.37.0.0/20
89.37.16.0 89.37.23.255 2 048 89.37.16.0/21 89.37.16.0/255.255.248.0 allow from 89.37.16.0/21 deny from 89.37.16.0/21
89.37.24.0 89.37.27.255 1 024 89.37.24.0/22 89.37.24.0/255.255.252.0 allow from 89.37.24.0/22 deny from 89.37.24.0/22
89.37.30.0 89.37.31.255 512 89.37.30.0/23 89.37.30.0/255.255.254.0 allow from 89.37.30.0/23 deny from 89.37.30.0/23
89.37.32.0 89.37.39.255 2 048 89.37.32.0/21 89.37.32.0/255.255.248.0 allow from 89.37.32.0/21 deny from 89.37.32.0/21
89.37.42.0 89.37.43.255 512 89.37.42.0/23 89.37.42.0/255.255.254.0 allow from 89.37.42.0/23 deny from 89.37.42.0/23
89.37.102.0 89.37.103.255 512 89.37.102.0/23 89.37.102.0/255.255.254.0 allow from 89.37.102.0/23 deny from 89.37.102.0/23
89.37.144.0 89.37.151.255 2 048 89.37.144.0/21 89.37.144.0/255.255.248.0 allow from 89.37.144.0/21 deny from 89.37.144.0/21
89.37.152.0 89.37.155.255 1 024 89.37.152.0/22 89.37.152.0/255.255.252.0 allow from 89.37.152.0/22 deny from 89.37.152.0/22
89.37.168.0 89.37.171.255 1 024 89.37.168.0/22 89.37.168.0/255.255.252.0 allow from 89.37.168.0/22 deny from 89.37.168.0/22
89.37.198.0 89.37.199.255 512 89.37.198.0/23 89.37.198.0/255.255.254.0 allow from 89.37.198.0/23 deny from 89.37.198.0/23
89.37.208.0 89.37.211.255 1 024 89.37.208.0/22 89.37.208.0/255.255.252.0 allow from 89.37.208.0/22 deny from 89.37.208.0/22
89.37.218.0 89.37.219.255 512 89.37.218.0/23 89.37.218.0/255.255.254.0 allow from 89.37.218.0/23 deny from 89.37.218.0/23
89.37.220.0 89.37.223.255 1 024 89.37.220.0/22 89.37.220.0/255.255.252.0 allow from 89.37.220.0/22 deny from 89.37.220.0/22
89.37.240.0 89.37.255.255 4 096 89.37.240.0/20 89.37.240.0/255.255.240.0 allow from 89.37.240.0/20 deny from 89.37.240.0/20
89.38.24.0 89.38.25.255 512 89.38.24.0/23 89.38.24.0/255.255.254.0 allow from 89.38.24.0/23 deny from 89.38.24.0/23
89.38.28.0 89.38.31.255 1 024 89.38.28.0/22 89.38.28.0/255.255.252.0 allow from 89.38.28.0/22 deny from 89.38.28.0/22
89.38.80.0 89.38.95.255 4 096 89.38.80.0/20 89.38.80.0/255.255.240.0 allow from 89.38.80.0/20 deny from 89.38.80.0/20
89.38.102.0 89.38.103.255 512 89.38.102.0/23 89.38.102.0/255.255.254.0 allow from 89.38.102.0/23 deny from 89.38.102.0/23
89.38.164.0 89.38.167.255 1 024 89.38.164.0/22 89.38.164.0/255.255.252.0 allow from 89.38.164.0/22 deny from 89.38.164.0/22
89.38.184.0 89.38.191.255 2 048 89.38.184.0/21 89.38.184.0/255.255.248.0 allow from 89.38.184.0/21 deny from 89.38.184.0/21
89.38.192.0 89.38.199.255 2 048 89.38.192.0/21 89.38.192.0/255.255.248.0 allow from 89.38.192.0/21 deny from 89.38.192.0/21
89.38.242.0 89.38.243.255 512 89.38.242.0/23 89.38.242.0/255.255.254.0 allow from 89.38.242.0/23 deny from 89.38.242.0/23
89.38.244.0 89.38.247.255 1 024 89.38.244.0/22 89.38.244.0/255.255.252.0 allow from 89.38.244.0/22 deny from 89.38.244.0/22
89.39.8.0 89.39.11.255 1 024 89.39.8.0/22 89.39.8.0/255.255.252.0 allow from 89.39.8.0/22 deny from 89.39.8.0/22
89.39.186.0 89.39.187.255 512 89.39.186.0/23 89.39.186.0/255.255.254.0 allow from 89.39.186.0/23 deny from 89.39.186.0/23
89.39.208.0 89.39.208.255 256 89.39.208.0/24 89.39.208.0/255.255.255.0 allow from 89.39.208.0/24 deny from 89.39.208.0/24
89.40.38.0 89.40.39.255 512 89.40.38.0/23 89.40.38.0/255.255.254.0 allow from 89.40.38.0/23 deny from 89.40.38.0/23
89.40.48.0 89.40.63.255 4 096 89.40.48.0/20 89.40.48.0/255.255.240.0 allow from 89.40.48.0/20 deny from 89.40.48.0/20
89.40.78.0 89.40.79.255 512 89.40.78.0/23 89.40.78.0/255.255.254.0 allow from 89.40.78.0/23 deny from 89.40.78.0/23
89.40.90.0 89.40.91.255 512 89.40.90.0/23 89.40.90.0/255.255.254.0 allow from 89.40.90.0/23 deny from 89.40.90.0/23
89.40.106.0 89.40.107.255 512 89.40.106.0/23 89.40.106.0/255.255.254.0 allow from 89.40.106.0/23 deny from 89.40.106.0/23
89.40.110.0 89.40.111.255 512 89.40.110.0/23 89.40.110.0/255.255.254.0 allow from 89.40.110.0/23 deny from 89.40.110.0/23
89.40.128.0 89.40.129.255 512 89.40.128.0/23 89.40.128.0/255.255.254.0 allow from 89.40.128.0/23 deny from 89.40.128.0/23
89.40.152.0 89.40.159.255 2 048 89.40.152.0/21 89.40.152.0/255.255.248.0 allow from 89.40.152.0/21 deny from 89.40.152.0/21
89.40.192.0 89.40.195.255 1 024 89.40.192.0/22 89.40.192.0/255.255.252.0 allow from 89.40.192.0/22 deny from 89.40.192.0/22
89.40.240.0 89.40.255.255 4 096 89.40.240.0/20 89.40.240.0/255.255.240.0 allow from 89.40.240.0/20 deny from 89.40.240.0/20
89.41.0.0 89.41.15.255 4 096 89.41.0.0/20 89.41.0.0/255.255.240.0 allow from 89.41.0.0/20 deny from 89.41.0.0/20
89.41.16.0 89.41.23.255 2 048 89.41.16.0/21 89.41.16.0/255.255.248.0 allow from 89.41.16.0/21 deny from 89.41.16.0/21
89.41.32.0 89.41.33.255 512 89.41.32.0/23 89.41.32.0/255.255.254.0 allow from 89.41.32.0/23 deny from 89.41.32.0/23
89.41.40.0 89.41.43.255 1 024 89.41.40.0/22 89.41.40.0/255.255.252.0 allow from 89.41.40.0/22 deny from 89.41.40.0/22
89.41.58.0 89.41.59.255 512 89.41.58.0/23 89.41.58.0/255.255.254.0 allow from 89.41.58.0/23 deny from 89.41.58.0/23
89.41.138.0 89.41.139.255 512 89.41.138.0/23 89.41.138.0/255.255.254.0 allow from 89.41.138.0/23 deny from 89.41.138.0/23
89.41.140.0 89.41.143.255 1 024 89.41.140.0/22 89.41.140.0/255.255.252.0 allow from 89.41.140.0/22 deny from 89.41.140.0/22
89.41.192.0 89.41.223.255 8 192 89.41.192.0/19 89.41.192.0/255.255.224.0 allow from 89.41.192.0/19 deny from 89.41.192.0/19
89.41.240.0 89.41.247.255 2 048 89.41.240.0/21 89.41.240.0/255.255.248.0 allow from 89.41.240.0/21 deny from 89.41.240.0/21
89.42.32.0 89.42.33.255 512 89.42.32.0/23 89.42.32.0/255.255.254.0 allow from 89.42.32.0/23 deny from 89.42.32.0/23
89.42.56.0 89.42.57.255 512 89.42.56.0/23 89.42.56.0/255.255.254.0 allow from 89.42.56.0/23 deny from 89.42.56.0/23
89.42.60.0 89.42.63.255 1 024 89.42.60.0/22 89.42.60.0/255.255.252.0 allow from 89.42.60.0/22 deny from 89.42.60.0/22
89.42.68.0 89.42.69.255 512 89.42.68.0/23 89.42.68.0/255.255.254.0 allow from 89.42.68.0/23 deny from 89.42.68.0/23
89.42.96.0 89.42.103.255 2 048 89.42.96.0/21 89.42.96.0/255.255.248.0 allow from 89.42.96.0/21 deny from 89.42.96.0/21
89.42.136.0 89.42.139.255 1 024 89.42.136.0/22 89.42.136.0/255.255.252.0 allow from 89.42.136.0/22 deny from 89.42.136.0/22
89.42.150.0 89.42.151.255 512 89.42.150.0/23 89.42.150.0/255.255.254.0 allow from 89.42.150.0/23 deny from 89.42.150.0/23
89.42.184.0 89.42.191.255 2 048 89.42.184.0/21 89.42.184.0/255.255.248.0 allow from 89.42.184.0/21 deny from 89.42.184.0/21
89.42.196.0 89.42.199.255 1 024 89.42.196.0/22 89.42.196.0/255.255.252.0 allow from 89.42.196.0/22 deny from 89.42.196.0/22
89.42.204.0 89.42.207.255 1 024 89.42.204.0/22 89.42.204.0/255.255.252.0 allow from 89.42.204.0/22 deny from 89.42.204.0/22
89.42.208.0 89.42.211.255 1 024 89.42.208.0/22 89.42.208.0/255.255.252.0 allow from 89.42.208.0/22 deny from 89.42.208.0/22
89.42.228.0 89.42.229.255 512 89.42.228.0/23 89.42.228.0/255.255.254.0 allow from 89.42.228.0/23 deny from 89.42.228.0/23
89.43.0.0 89.43.15.255 4 096 89.43.0.0/20 89.43.0.0/255.255.240.0 allow from 89.43.0.0/20 deny from 89.43.0.0/20
89.43.20.0 89.43.23.255 1 024 89.43.20.0/22 89.43.20.0/255.255.252.0 allow from 89.43.20.0/22 deny from 89.43.20.0/22
89.43.36.0 89.43.37.255 512 89.43.36.0/23 89.43.36.0/255.255.254.0 allow from 89.43.36.0/23 deny from 89.43.36.0/23
89.43.70.0 89.43.71.255 512 89.43.70.0/23 89.43.70.0/255.255.254.0 allow from 89.43.70.0/23 deny from 89.43.70.0/23
89.43.88.0 89.43.95.255 2 048 89.43.88.0/21 89.43.88.0/255.255.248.0 allow from 89.43.88.0/21 deny from 89.43.88.0/21
89.43.96.0 89.43.103.255 2 048 89.43.96.0/21 89.43.96.0/255.255.248.0 allow from 89.43.96.0/21 deny from 89.43.96.0/21
89.43.144.0 89.43.151.255 2 048 89.43.144.0/21 89.43.144.0/255.255.248.0 allow from 89.43.144.0/21 deny from 89.43.144.0/21
89.43.164.0 89.43.167.255 1 024 89.43.164.0/22 89.43.164.0/255.255.252.0 allow from 89.43.164.0/22 deny from 89.43.164.0/22
89.43.182.0 89.43.183.255 512 89.43.182.0/23 89.43.182.0/255.255.254.0 allow from 89.43.182.0/23 deny from 89.43.182.0/23
89.43.188.0 89.43.189.255 512 89.43.188.0/23 89.43.188.0/255.255.254.0 allow from 89.43.188.0/23 deny from 89.43.188.0/23
89.43.204.0 89.43.205.255 512 89.43.204.0/23 89.43.204.0/255.255.254.0 allow from 89.43.204.0/23 deny from 89.43.204.0/23
89.43.216.0 89.43.223.255 2 048 89.43.216.0/21 89.43.216.0/255.255.248.0 allow from 89.43.216.0/21 deny from 89.43.216.0/21
89.43.224.0 89.43.231.255 2 048 89.43.224.0/21 89.43.224.0/255.255.248.0 allow from 89.43.224.0/21 deny from 89.43.224.0/21
89.44.12.0 89.44.15.255 1 024 89.44.12.0/22 89.44.12.0/255.255.252.0 allow from 89.44.12.0/22 deny from 89.44.12.0/22
89.44.112.0 89.44.113.255 512 89.44.112.0/23 89.44.112.0/255.255.254.0 allow from 89.44.112.0/23 deny from 89.44.112.0/23
89.44.118.0 89.44.119.255 512 89.44.118.0/23 89.44.118.0/255.255.254.0 allow from 89.44.118.0/23 deny from 89.44.118.0/23
89.44.128.0 89.44.135.255 2 048 89.44.128.0/21 89.44.128.0/255.255.248.0 allow from 89.44.128.0/21 deny from 89.44.128.0/21
89.44.146.0 89.44.147.255 512 89.44.146.0/23 89.44.146.0/255.255.254.0 allow from 89.44.146.0/23 deny from 89.44.146.0/23
89.44.176.0 89.44.183.255 2 048 89.44.176.0/21 89.44.176.0/255.255.248.0 allow from 89.44.176.0/21 deny from 89.44.176.0/21
89.44.190.0 89.44.191.255 512 89.44.190.0/23 89.44.190.0/255.255.254.0 allow from 89.44.190.0/23 deny from 89.44.190.0/23
89.44.201.0 89.44.201.255 256 89.44.201.0/24 89.44.201.0/255.255.255.0 allow from 89.44.201.0/24 deny from 89.44.201.0/24
89.44.202.0 89.44.203.255 512 89.44.202.0/23 89.44.202.0/255.255.254.0 allow from 89.44.202.0/23 deny from 89.44.202.0/23
89.44.212.0 89.44.212.255 256 89.44.212.0/24 89.44.212.0/255.255.255.0 allow from 89.44.212.0/24 deny from 89.44.212.0/24
89.45.48.0 89.45.63.255 4 096 89.45.48.0/20 89.45.48.0/255.255.240.0 allow from 89.45.48.0/20 deny from 89.45.48.0/20
89.45.68.0 89.45.69.255 512 89.45.68.0/23 89.45.68.0/255.255.254.0 allow from 89.45.68.0/23 deny from 89.45.68.0/23
89.45.80.0 89.45.81.255 512 89.45.80.0/23 89.45.80.0/255.255.254.0 allow from 89.45.80.0/23 deny from 89.45.80.0/23
89.45.89.0 89.45.89.255 256 89.45.89.0/24 89.45.89.0/255.255.255.0 allow from 89.45.89.0/24 deny from 89.45.89.0/24
89.45.90.0 89.45.90.255 256 89.45.90.0/24 89.45.90.0/255.255.255.0 allow from 89.45.90.0/24 deny from 89.45.90.0/24
89.45.112.0 89.45.119.255 2 048 89.45.112.0/21 89.45.112.0/255.255.248.0 allow from 89.45.112.0/21 deny from 89.45.112.0/21
89.45.126.0 89.45.127.255 512 89.45.126.0/23 89.45.126.0/255.255.254.0 allow from 89.45.126.0/23 deny from 89.45.126.0/23
89.45.128.0 89.45.143.255 4 096 89.45.128.0/20 89.45.128.0/255.255.240.0 allow from 89.45.128.0/20 deny from 89.45.128.0/20
89.45.152.0 89.45.159.255 2 048 89.45.152.0/21 89.45.152.0/255.255.248.0 allow from 89.45.152.0/21 deny from 89.45.152.0/21
89.45.224.0 89.45.224.255 256 89.45.224.0/24 89.45.224.0/255.255.255.0 allow from 89.45.224.0/24 deny from 89.45.224.0/24
89.45.230.0 89.45.231.255 512 89.45.230.0/23 89.45.230.0/255.255.254.0 allow from 89.45.230.0/23 deny from 89.45.230.0/23
89.46.44.0 89.46.45.255 512 89.46.44.0/23 89.46.44.0/255.255.254.0 allow from 89.46.44.0/23 deny from 89.46.44.0/23
89.46.60.0 89.46.61.255 512 89.46.60.0/23 89.46.60.0/255.255.254.0 allow from 89.46.60.0/23 deny from 89.46.60.0/23
89.46.62.0 89.46.62.255 256 89.46.62.0/24 89.46.62.0/255.255.255.0 allow from 89.46.62.0/24 deny from 89.46.62.0/24
89.46.94.0 89.46.95.255 512 89.46.94.0/23 89.46.94.0/255.255.254.0 allow from 89.46.94.0/23 deny from 89.46.94.0/23
89.46.114.0 89.46.114.255 256 89.46.114.0/24 89.46.114.0/255.255.255.0 allow from 89.46.114.0/24 deny from 89.46.114.0/24
89.46.176.0 89.46.191.255 4 096 89.46.176.0/20 89.46.176.0/255.255.240.0 allow from 89.46.176.0/20 deny from 89.46.176.0/20
89.46.200.0 89.46.207.255 2 048 89.46.200.0/21 89.46.200.0/255.255.248.0 allow from 89.46.200.0/21 deny from 89.46.200.0/21
89.46.216.0 89.46.219.255 1 024 89.46.216.0/22 89.46.216.0/255.255.252.0 allow from 89.46.216.0/22 deny from 89.46.216.0/22
89.47.62.0 89.47.62.255 256 89.47.62.0/24 89.47.62.0/255.255.255.0 allow from 89.47.62.0/24 deny from 89.47.62.0/24
89.47.64.0 89.47.79.255 4 096 89.47.64.0/20 89.47.64.0/255.255.240.0 allow from 89.47.64.0/20 deny from 89.47.64.0/20
89.47.80.0 89.47.87.255 2 048 89.47.80.0/21 89.47.80.0/255.255.248.0 allow from 89.47.80.0/21 deny from 89.47.80.0/21
89.47.128.0 89.47.159.255 8 192 89.47.128.0/19 89.47.128.0/255.255.224.0 allow from 89.47.128.0/19 deny from 89.47.128.0/19
89.47.196.0 89.47.199.255 1 024 89.47.196.0/22 89.47.196.0/255.255.252.0 allow from 89.47.196.0/22 deny from 89.47.196.0/22
89.47.200.0 89.47.203.255 1 024 89.47.200.0/22 89.47.200.0/255.255.252.0 allow from 89.47.200.0/22 deny from 89.47.200.0/22
89.106.232.0 89.106.239.255 2 048 89.106.232.0/21 89.106.232.0/255.255.248.0 allow from 89.106.232.0/21 deny from 89.106.232.0/21
89.107.96.0 89.107.103.255 2 048 89.107.96.0/21 89.107.96.0/255.255.248.0 allow from 89.107.96.0/21 deny from 89.107.96.0/21
89.108.0.0 89.108.63.255 16 384 89.108.0.0/18 89.108.0.0/255.255.192.0 allow from 89.108.0.0/18 deny from 89.108.0.0/18
89.108.128.0 89.108.191.255 16 384 89.108.128.0/18 89.108.128.0/255.255.192.0 allow from 89.108.128.0/18 deny from 89.108.128.0/18
89.138.0.0 89.139.255.255 131 072 89.138.0.0/15 89.138.0.0/255.254.0.0 allow from 89.138.0.0/15 deny from 89.138.0.0/15
89.144.64.0 89.144.127.255 16 384 89.144.64.0/18 89.144.64.0/255.255.192.0 allow from 89.144.64.0/18 deny from 89.144.64.0/18
89.144.128.0 89.144.191.255 16 384 89.144.128.0/18 89.144.128.0/255.255.192.0 allow from 89.144.128.0/18 deny from 89.144.128.0/18
89.146.64.0 89.146.127.255 16 384 89.146.64.0/18 89.146.64.0/255.255.192.0 allow from 89.146.64.0/18 deny from 89.146.64.0/18
89.147.0.0 89.147.63.255 16 384 89.147.0.0/18 89.147.0.0/255.255.192.0 allow from 89.147.0.0/18 deny from 89.147.0.0/18
89.147.192.0 89.147.255.255 16 384 89.147.192.0/18 89.147.192.0/255.255.192.0 allow from 89.147.192.0/18 deny from 89.147.192.0/18
89.148.0.0 89.148.63.255 16 384 89.148.0.0/18 89.148.0.0/255.255.192.0 allow from 89.148.0.0/18 deny from 89.148.0.0/18
89.150.0.0 89.150.1.255 512 89.150.0.0/23 89.150.0.0/255.255.254.0 allow from 89.150.0.0/23 deny from 89.150.0.0/23
89.165.0.0 89.165.127.255 32 768 89.165.0.0/17 89.165.0.0/255.255.128.0 allow from 89.165.0.0/17 deny from 89.165.0.0/17
89.187.216.0 89.187.223.255 2 048 89.187.216.0/21 89.187.216.0/255.255.248.0 allow from 89.187.216.0/21 deny from 89.187.216.0/21
89.189.64.0 89.189.95.255 8 192 89.189.64.0/19 89.189.64.0/255.255.224.0 allow from 89.189.64.0/19 deny from 89.189.64.0/19
89.189.224.0 89.189.255.255 8 192 89.189.224.0/19 89.189.224.0/255.255.224.0 allow from 89.189.224.0/19 deny from 89.189.224.0/19
89.196.0.0 89.196.255.255 65 536 89.196.0.0/16 89.196.0.0/255.255.0.0 allow from 89.196.0.0/16 deny from 89.196.0.0/16
89.198.0.0 89.199.255.255 131 072 89.198.0.0/15 89.198.0.0/255.254.0.0 allow from 89.198.0.0/15 deny from 89.198.0.0/15
89.203.0.0 89.203.127.255 32 768 89.203.0.0/17 89.203.0.0/255.255.128.0 allow from 89.203.0.0/17 deny from 89.203.0.0/17
89.208.0.0 89.208.7.255 2 048 89.208.0.0/21 89.208.0.0/255.255.248.0 allow from 89.208.0.0/21 deny from 89.208.0.0/21
89.208.56.0 89.208.63.255 2 048 89.208.56.0/21 89.208.56.0/255.255.248.0 allow from 89.208.56.0/21 deny from 89.208.56.0/21
89.208.123.0 89.208.123.255 256 89.208.123.0/24 89.208.123.0/255.255.255.0 allow from 89.208.123.0/24 deny from 89.208.123.0/24
89.208.128.0 89.208.135.255 2 048 89.208.128.0/21 89.208.128.0/255.255.248.0 allow from 89.208.128.0/21 deny from 89.208.128.0/21
89.211.0.0 89.211.255.255 65 536 89.211.0.0/16 89.211.0.0/255.255.0.0 allow from 89.211.0.0/16 deny from 89.211.0.0/16
89.218.0.0 89.218.255.255 65 536 89.218.0.0/16 89.218.0.0/255.255.0.0 allow from 89.218.0.0/16 deny from 89.218.0.0/16
89.219.4.0 89.219.7.255 1 024 89.219.4.0/22 89.219.4.0/255.255.252.0 allow from 89.219.4.0/22 deny from 89.219.4.0/22
89.219.8.0 89.219.15.255 2 048 89.219.8.0/21 89.219.8.0/255.255.248.0 allow from 89.219.8.0/21 deny from 89.219.8.0/21
89.219.16.0 89.219.31.255 4 096 89.219.16.0/20 89.219.16.0/255.255.240.0 allow from 89.219.16.0/20 deny from 89.219.16.0/20
89.219.32.0 89.219.63.255 8 192 89.219.32.0/19 89.219.32.0/255.255.224.0 allow from 89.219.32.0/19 deny from 89.219.32.0/19
89.219.64.0 89.219.127.255 16 384 89.219.64.0/18 89.219.64.0/255.255.192.0 allow from 89.219.64.0/18 deny from 89.219.64.0/18
89.219.132.0 89.219.133.255 512 89.219.132.0/23 89.219.132.0/255.255.254.0 allow from 89.219.132.0/23 deny from 89.219.132.0/23
89.219.155.0 89.219.155.255 256 89.219.155.0/24 89.219.155.0/255.255.255.0 allow from 89.219.155.0/24 deny from 89.219.155.0/24
89.219.156.0 89.219.159.255 1 024 89.219.156.0/22 89.219.156.0/255.255.252.0 allow from 89.219.156.0/22 deny from 89.219.156.0/22
89.219.160.0 89.219.160.255 256 89.219.160.0/24 89.219.160.0/255.255.255.0 allow from 89.219.160.0/24 deny from 89.219.160.0/24
89.219.163.0 89.219.163.255 256 89.219.163.0/24 89.219.163.0/255.255.255.0 allow from 89.219.163.0/24 deny from 89.219.163.0/24
89.219.164.0 89.219.167.255 1 024 89.219.164.0/22 89.219.164.0/255.255.252.0 allow from 89.219.164.0/22 deny from 89.219.164.0/22
89.219.169.0 89.219.169.255 256 89.219.169.0/24 89.219.169.0/255.255.255.0 allow from 89.219.169.0/24 deny from 89.219.169.0/24
89.219.170.0 89.219.171.255 512 89.219.170.0/23 89.219.170.0/255.255.254.0 allow from 89.219.170.0/23 deny from 89.219.170.0/23
89.219.172.0 89.219.175.255 1 024 89.219.172.0/22 89.219.172.0/255.255.252.0 allow from 89.219.172.0/22 deny from 89.219.172.0/22
89.219.176.0 89.219.191.255 4 096 89.219.176.0/20 89.219.176.0/255.255.240.0 allow from 89.219.176.0/20 deny from 89.219.176.0/20
89.219.192.0 89.219.255.255 16 384 89.219.192.0/18 89.219.192.0/255.255.192.0 allow from 89.219.192.0/18 deny from 89.219.192.0/18
89.221.80.0 89.221.95.255 4 096 89.221.80.0/20 89.221.80.0/255.255.240.0 allow from 89.221.80.0/20 deny from 89.221.80.0/20
89.223.112.0 89.223.119.255 2 048 89.223.112.0/21 89.223.112.0/255.255.248.0 allow from 89.223.112.0/21 deny from 89.223.112.0/21
89.232.0.0 89.232.63.255 16 384 89.232.0.0/18 89.232.0.0/255.255.192.0 allow from 89.232.0.0/18 deny from 89.232.0.0/18
89.235.64.0 89.235.127.255 16 384 89.235.64.0/18 89.235.64.0/255.255.192.0 allow from 89.235.64.0/18 deny from 89.235.64.0/18
89.236.192.0 89.236.255.255 16 384 89.236.192.0/18 89.236.192.0/255.255.192.0 allow from 89.236.192.0/18 deny from 89.236.192.0/18
89.237.128.0 89.237.255.255 32 768 89.237.128.0/17 89.237.128.0/255.255.128.0 allow from 89.237.128.0/17 deny from 89.237.128.0/17
89.239.32.0 89.239.47.255 4 096 89.239.32.0/20 89.239.32.0/255.255.240.0 allow from 89.239.32.0/20 deny from 89.239.32.0/20
89.249.192.0 89.249.223.255 8 192 89.249.192.0/19 89.249.192.0/255.255.224.0 allow from 89.249.192.0/19 deny from 89.249.192.0/19
89.250.80.0 89.250.95.255 4 096 89.250.80.0/20 89.250.80.0/255.255.240.0 allow from 89.250.80.0/20 deny from 89.250.80.0/20
89.251.8.0 89.251.11.255 1 024 89.251.8.0/22 89.251.8.0/255.255.252.0 allow from 89.251.8.0/22 deny from 89.251.8.0/22
89.251.80.0 89.251.95.255 4 096 89.251.80.0/20 89.251.80.0/255.255.240.0 allow from 89.251.80.0/20 deny from 89.251.80.0/20
90.148.0.0 90.149.255.255 131 072 90.148.0.0/15 90.148.0.0/255.254.0.0 allow from 90.148.0.0/15 deny from 90.148.0.0/15
90.153.128.0 90.153.255.255 32 768 90.153.128.0/17 90.153.128.0/255.255.128.0 allow from 90.153.128.0/17 deny from 90.153.128.0/17
91.72.0.0 91.75.255.255 262 144 91.72.0.0/14 91.72.0.0/255.252.0.0 allow from 91.72.0.0/14 deny from 91.72.0.0/14
91.90.128.0 91.90.143.255 4 096 91.90.128.0/20 91.90.128.0/255.255.240.0 allow from 91.90.128.0/20 deny from 91.90.128.0/20
91.90.208.0 91.90.208.255 256 91.90.208.0/24 91.90.208.0/255.255.255.0 allow from 91.90.208.0/24 deny from 91.90.208.0/24
91.90.216.0 91.90.219.255 1 024 91.90.216.0/22 91.90.216.0/255.255.252.0 allow from 91.90.216.0/22 deny from 91.90.216.0/22
91.92.104.0 91.92.104.255 256 91.92.104.0/24 91.92.104.0/255.255.255.0 allow from 91.92.104.0/24 deny from 91.92.104.0/24
91.92.108.0 91.92.108.255 256 91.92.108.0/24 91.92.108.0/255.255.255.0 allow from 91.92.108.0/24 deny from 91.92.108.0/24
91.92.111.0 91.92.111.255 256 91.92.111.0/24 91.92.111.0/255.255.255.0 allow from 91.92.111.0/24 deny from 91.92.111.0/24
91.92.114.0 91.92.114.255 256 91.92.114.0/24 91.92.114.0/255.255.255.0 allow from 91.92.114.0/24 deny from 91.92.114.0/24
91.92.120.0 91.92.127.255 2 048 91.92.120.0/21 91.92.120.0/255.255.248.0 allow from 91.92.120.0/21 deny from 91.92.120.0/21
91.92.128.0 91.92.135.255 2 048 91.92.128.0/21 91.92.128.0/255.255.248.0 allow from 91.92.128.0/21 deny from 91.92.128.0/21
91.92.136.0 91.92.137.255 512 91.92.136.0/23 91.92.136.0/255.255.254.0 allow from 91.92.136.0/23 deny from 91.92.136.0/23
91.92.144.0 91.92.151.255 2 048 91.92.144.0/21 91.92.144.0/255.255.248.0 allow from 91.92.144.0/21 deny from 91.92.144.0/21
91.92.156.0 91.92.159.255 1 024 91.92.156.0/22 91.92.156.0/255.255.252.0 allow from 91.92.156.0/22 deny from 91.92.156.0/22
91.92.164.0 91.92.167.255 1 024 91.92.164.0/22 91.92.164.0/255.255.252.0 allow from 91.92.164.0/22 deny from 91.92.164.0/22
91.92.172.0 91.92.175.255 1 024 91.92.172.0/22 91.92.172.0/255.255.252.0 allow from 91.92.172.0/22 deny from 91.92.172.0/22
91.92.176.0 91.92.177.255 512 91.92.176.0/23 91.92.176.0/255.255.254.0 allow from 91.92.176.0/23 deny from 91.92.176.0/23
91.92.180.0 91.92.183.255 1 024 91.92.180.0/22 91.92.180.0/255.255.252.0 allow from 91.92.180.0/22 deny from 91.92.180.0/22
91.92.184.0 91.92.191.255 2 048 91.92.184.0/21 91.92.184.0/255.255.248.0 allow from 91.92.184.0/21 deny from 91.92.184.0/21
91.92.192.0 91.92.193.255 512 91.92.192.0/23 91.92.192.0/255.255.254.0 allow from 91.92.192.0/23 deny from 91.92.192.0/23
91.92.204.0 91.92.207.255 1 024 91.92.204.0/22 91.92.204.0/255.255.252.0 allow from 91.92.204.0/22 deny from 91.92.204.0/22
91.92.208.0 91.92.215.255 2 048 91.92.208.0/21 91.92.208.0/255.255.248.0 allow from 91.92.208.0/21 deny from 91.92.208.0/21
91.92.220.0 91.92.223.255 1 024 91.92.220.0/22 91.92.220.0/255.255.252.0 allow from 91.92.220.0/22 deny from 91.92.220.0/22
91.92.228.0 91.92.229.255 512 91.92.228.0/23 91.92.228.0/255.255.254.0 allow from 91.92.228.0/23 deny from 91.92.228.0/23
91.92.231.0 91.92.231.255 256 91.92.231.0/24 91.92.231.0/255.255.255.0 allow from 91.92.231.0/24 deny from 91.92.231.0/24
91.92.236.0 91.92.239.255 1 024 91.92.236.0/22 91.92.236.0/255.255.252.0 allow from 91.92.236.0/22 deny from 91.92.236.0/22
91.98.0.0 91.99.255.255 131 072 91.98.0.0/15 91.98.0.0/255.254.0.0 allow from 91.98.0.0/15 deny from 91.98.0.0/15
91.102.16.0 91.102.23.255 2 048 91.102.16.0/21 91.102.16.0/255.255.248.0 allow from 91.102.16.0/21 deny from 91.102.16.0/21
91.102.32.0 91.102.39.255 2 048 91.102.32.0/21 91.102.32.0/255.255.248.0 allow from 91.102.32.0/21 deny from 91.102.32.0/21
91.102.120.0 91.102.127.255 2 048 91.102.120.0/21 91.102.120.0/255.255.248.0 allow from 91.102.120.0/21 deny from 91.102.120.0/21
91.102.144.0 91.102.151.255 2 048 91.102.144.0/21 91.102.144.0/255.255.248.0 allow from 91.102.144.0/21 deny from 91.102.144.0/21
91.102.232.0 91.102.239.255 2 048 91.102.232.0/21 91.102.232.0/255.255.248.0 allow from 91.102.232.0/21 deny from 91.102.232.0/21
91.103.24.0 91.103.31.255 2 048 91.103.24.0/21 91.103.24.0/255.255.248.0 allow from 91.103.24.0/21 deny from 91.103.24.0/21
91.103.56.0 91.103.63.255 2 048 91.103.56.0/21 91.103.56.0/255.255.248.0 allow from 91.103.56.0/21 deny from 91.103.56.0/21
91.103.104.0 91.103.107.255 1 024 91.103.104.0/22 91.103.104.0/255.255.252.0 allow from 91.103.104.0/22 deny from 91.103.104.0/22
91.103.248.0 91.103.251.255 1 024 91.103.248.0/22 91.103.248.0/255.255.252.0 allow from 91.103.248.0/22 deny from 91.103.248.0/22
91.106.32.0 91.106.63.255 8 192 91.106.32.0/19 91.106.32.0/255.255.224.0 allow from 91.106.32.0/19 deny from 91.106.32.0/19
91.106.64.0 91.106.95.255 8 192 91.106.64.0/19 91.106.64.0/255.255.224.0 allow from 91.106.64.0/19 deny from 91.106.64.0/19
91.106.96.0 91.106.111.255 4 096 91.106.96.0/20 91.106.96.0/255.255.240.0 allow from 91.106.96.0/20 deny from 91.106.96.0/20
91.106.208.0 91.106.215.255 2 048 91.106.208.0/21 91.106.208.0/255.255.248.0 allow from 91.106.208.0/21 deny from 91.106.208.0/21
91.108.128.0 91.108.159.255 8 192 91.108.128.0/19 91.108.128.0/255.255.224.0 allow from 91.108.128.0/19 deny from 91.108.128.0/19
91.108.192.0 91.108.255.255 16 384 91.108.192.0/18 91.108.192.0/255.255.192.0 allow from 91.108.192.0/18 deny from 91.108.192.0/18
91.109.104.0 91.109.111.255 2 048 91.109.104.0/21 91.109.104.0/255.255.248.0 allow from 91.109.104.0/21 deny from 91.109.104.0/21
91.109.216.0 91.109.223.255 2 048 91.109.216.0/21 91.109.216.0/255.255.248.0 allow from 91.109.216.0/21 deny from 91.109.216.0/21
91.132.64.0 91.132.67.255 1 024 91.132.64.0/22 91.132.64.0/255.255.252.0 allow from 91.132.64.0/22 deny from 91.132.64.0/22
91.132.192.0 91.132.195.255 1 024 91.132.192.0/22 91.132.192.0/255.255.252.0 allow from 91.132.192.0/22 deny from 91.132.192.0/22
91.132.224.0 91.132.227.255 1 024 91.132.224.0/22 91.132.224.0/255.255.252.0 allow from 91.132.224.0/22 deny from 91.132.224.0/22
91.133.128.0 91.133.255.255 32 768 91.133.128.0/17 91.133.128.0/255.255.128.0 allow from 91.133.128.0/17 deny from 91.133.128.0/17
91.135.96.0 91.135.111.255 4 096 91.135.96.0/20 91.135.96.0/255.255.240.0 allow from 91.135.96.0/20 deny from 91.135.96.0/20
91.135.192.0 91.135.207.255 4 096 91.135.192.0/20 91.135.192.0/255.255.240.0 allow from 91.135.192.0/20 deny from 91.135.192.0/20
91.135.240.0 91.135.255.255 4 096 91.135.240.0/20 91.135.240.0/255.255.240.0 allow from 91.135.240.0/20 deny from 91.135.240.0/20
91.140.128.0 91.140.255.255 32 768 91.140.128.0/17 91.140.128.0/255.255.128.0 allow from 91.140.128.0/17 deny from 91.140.128.0/17
91.143.224.0 91.143.239.255 4 096 91.143.224.0/20 91.143.224.0/255.255.240.0 allow from 91.143.224.0/20 deny from 91.143.224.0/20
91.144.0.0 91.144.63.255 16 384 91.144.0.0/18 91.144.0.0/255.255.192.0 allow from 91.144.0.0/18 deny from 91.144.0.0/18
91.147.64.0 91.147.127.255 16 384 91.147.64.0/18 91.147.64.0/255.255.192.0 allow from 91.147.64.0/18 deny from 91.147.64.0/18
91.147.128.0 91.147.191.255 16 384 91.147.128.0/18 91.147.128.0/255.255.192.0 allow from 91.147.128.0/18 deny from 91.147.128.0/18
91.151.128.0 91.151.143.255 4 096 91.151.128.0/20 91.151.128.0/255.255.240.0 allow from 91.151.128.0/20 deny from 91.151.128.0/20
91.151.160.0 91.151.175.255 4 096 91.151.160.0/20 91.151.160.0/255.255.240.0 allow from 91.151.160.0/20 deny from 91.151.160.0/20
91.151.224.0 91.151.239.255 4 096 91.151.224.0/20 91.151.224.0/255.255.240.0 allow from 91.151.224.0/20 deny from 91.151.224.0/20
91.184.64.0 91.184.127.255 16 384 91.184.64.0/18 91.184.64.0/255.255.192.0 allow from 91.184.64.0/18 deny from 91.184.64.0/18
91.184.192.0 91.184.223.255 8 192 91.184.192.0/19 91.184.192.0/255.255.224.0 allow from 91.184.192.0/19 deny from 91.184.192.0/19
91.185.0.0 91.185.31.255 8 192 91.185.0.0/19 91.185.0.0/255.255.224.0 allow from 91.185.0.0/19 deny from 91.185.0.0/19
91.185.128.0 91.185.159.255 8 192 91.185.128.0/19 91.185.128.0/255.255.224.0 allow from 91.185.128.0/19 deny from 91.185.128.0/19
91.186.192.0 91.186.255.255 16 384 91.186.192.0/18 91.186.192.0/255.255.192.0 allow from 91.186.192.0/18 deny from 91.186.192.0/18
91.188.128.0 91.188.159.255 8 192 91.188.128.0/19 91.188.128.0/255.255.224.0 allow from 91.188.128.0/19 deny from 91.188.128.0/19
91.188.208.0 91.188.211.255 1 024 91.188.208.0/22 91.188.208.0/255.255.252.0 allow from 91.188.208.0/22 deny from 91.188.208.0/22
91.189.188.0 91.189.191.255 1 024 91.189.188.0/22 91.189.188.0/255.255.252.0 allow from 91.189.188.0/22 deny from 91.189.188.0/22
91.190.88.0 91.190.95.255 2 048 91.190.88.0/21 91.190.88.0/255.255.248.0 allow from 91.190.88.0/21 deny from 91.190.88.0/21
91.191.192.0 91.191.207.255 4 096 91.191.192.0/20 91.191.192.0/255.255.240.0 allow from 91.191.192.0/20 deny from 91.191.192.0/20
91.192.4.0 91.192.7.255 1 024 91.192.4.0/22 91.192.4.0/255.255.252.0 allow from 91.192.4.0/22 deny from 91.192.4.0/22
91.192.8.0 91.192.8.255 256 91.192.8.0/24 91.192.8.0/255.255.255.0 allow from 91.192.8.0/24 deny from 91.192.8.0/24
91.192.64.0 91.192.67.255 1 024 91.192.64.0/22 91.192.64.0/255.255.252.0 allow from 91.192.64.0/22 deny from 91.192.64.0/22
91.192.106.0 91.192.107.255 512 91.192.106.0/23 91.192.106.0/255.255.254.0 allow from 91.192.106.0/23 deny from 91.192.106.0/23
91.192.176.0 91.192.179.255 1 024 91.192.176.0/22 91.192.176.0/255.255.252.0 allow from 91.192.176.0/22 deny from 91.192.176.0/22
91.193.48.0 91.193.51.255 1 024 91.193.48.0/22 91.193.48.0/255.255.252.0 allow from 91.193.48.0/22 deny from 91.193.48.0/22
91.193.58.0 91.193.59.255 512 91.193.58.0/23 91.193.58.0/255.255.254.0 allow from 91.193.58.0/23 deny from 91.193.58.0/23
91.194.6.0 91.194.7.255 512 91.194.6.0/23 91.194.6.0/255.255.254.0 allow from 91.194.6.0/23 deny from 91.194.6.0/23
91.194.102.0 91.194.103.255 512 91.194.102.0/23 91.194.102.0/255.255.254.0 allow from 91.194.102.0/23 deny from 91.194.102.0/23
91.194.114.0 91.194.115.255 512 91.194.114.0/23 91.194.114.0/255.255.254.0 allow from 91.194.114.0/23 deny from 91.194.114.0/23
91.194.130.0 91.194.131.255 512 91.194.130.0/23 91.194.130.0/255.255.254.0 allow from 91.194.130.0/23 deny from 91.194.130.0/23
91.195.88.0 91.195.89.255 512 91.195.88.0/23 91.195.88.0/255.255.254.0 allow from 91.195.88.0/23 deny from 91.195.88.0/23
91.195.162.0 91.195.163.255 512 91.195.162.0/23 91.195.162.0/255.255.254.0 allow from 91.195.162.0/23 deny from 91.195.162.0/23
91.195.226.0 91.195.227.255 512 91.195.226.0/23 91.195.226.0/255.255.254.0 allow from 91.195.226.0/23 deny from 91.195.226.0/23
91.195.254.0 91.195.255.255 512 91.195.254.0/23 91.195.254.0/255.255.254.0 allow from 91.195.254.0/23 deny from 91.195.254.0/23
91.196.36.0 91.196.39.255 1 024 91.196.36.0/22 91.196.36.0/255.255.252.0 allow from 91.196.36.0/22 deny from 91.196.36.0/22
91.196.76.0 91.196.79.255 1 024 91.196.76.0/22 91.196.76.0/255.255.252.0 allow from 91.196.76.0/22 deny from 91.196.76.0/22
91.196.216.0 91.196.219.255 1 024 91.196.216.0/22 91.196.216.0/255.255.252.0 allow from 91.196.216.0/22 deny from 91.196.216.0/22
91.197.12.0 91.197.15.255 1 024 91.197.12.0/22 91.197.12.0/255.255.252.0 allow from 91.197.12.0/22 deny from 91.197.12.0/22
91.197.44.0 91.197.47.255 1 024 91.197.44.0/22 91.197.44.0/255.255.252.0 allow from 91.197.44.0/22 deny from 91.197.44.0/22
91.197.60.0 91.197.63.255 1 024 91.197.60.0/22 91.197.60.0/255.255.252.0 allow from 91.197.60.0/22 deny from 91.197.60.0/22
91.197.100.0 91.197.103.255 1 024 91.197.100.0/22 91.197.100.0/255.255.252.0 allow from 91.197.100.0/22 deny from 91.197.100.0/22
91.198.5.0 91.198.5.255 256 91.198.5.0/24 91.198.5.0/255.255.255.0 allow from 91.198.5.0/24 deny from 91.198.5.0/24
91.198.19.0 91.198.19.255 256 91.198.19.0/24 91.198.19.0/255.255.255.0 allow from 91.198.19.0/24 deny from 91.198.19.0/24
91.198.62.0 91.198.63.255 512 91.198.62.0/23 91.198.62.0/255.255.254.0 allow from 91.198.62.0/23 deny from 91.198.62.0/23
91.198.70.0 91.198.70.255 256 91.198.70.0/24 91.198.70.0/255.255.255.0 allow from 91.198.70.0/24 deny from 91.198.70.0/24
91.198.102.0 91.198.102.255 256 91.198.102.0/24 91.198.102.0/255.255.255.0 allow from 91.198.102.0/24 deny from 91.198.102.0/24
91.198.108.0 91.198.109.255 512 91.198.108.0/23 91.198.108.0/255.255.254.0 allow from 91.198.108.0/23 deny from 91.198.108.0/23
91.198.129.0 91.198.129.255 256 91.198.129.0/24 91.198.129.0/255.255.255.0 allow from 91.198.129.0/24 deny from 91.198.129.0/24
91.198.134.0 91.198.134.255 256 91.198.134.0/24 91.198.134.0/255.255.255.0 allow from 91.198.134.0/24 deny from 91.198.134.0/24
91.198.188.0 91.198.188.255 256 91.198.188.0/24 91.198.188.0/255.255.255.0 allow from 91.198.188.0/24 deny from 91.198.188.0/24
91.198.205.0 91.198.205.255 256 91.198.205.0/24 91.198.205.0/255.255.255.0 allow from 91.198.205.0/24 deny from 91.198.205.0/24
91.198.251.0 91.198.251.255 256 91.198.251.0/24 91.198.251.0/255.255.255.0 allow from 91.198.251.0/24 deny from 91.198.251.0/24
91.199.9.0 91.199.9.255 256 91.199.9.0/24 91.199.9.0/255.255.255.0 allow from 91.199.9.0/24 deny from 91.199.9.0/24
91.199.18.0 91.199.18.255 256 91.199.18.0/24 91.199.18.0/255.255.255.0 allow from 91.199.18.0/24 deny from 91.199.18.0/24
91.199.20.0 91.199.20.255 256 91.199.20.0/24 91.199.20.0/255.255.255.0 allow from 91.199.20.0/24 deny from 91.199.20.0/24
91.199.27.0 91.199.27.255 256 91.199.27.0/24 91.199.27.0/255.255.255.0 allow from 91.199.27.0/24 deny from 91.199.27.0/24
91.199.29.0 91.199.29.255 256 91.199.29.0/24 91.199.29.0/255.255.255.0 allow from 91.199.29.0/24 deny from 91.199.29.0/24
91.199.30.0 91.199.30.255 256 91.199.30.0/24 91.199.30.0/255.255.255.0 allow from 91.199.30.0/24 deny from 91.199.30.0/24
91.199.38.0 91.199.39.255 512 91.199.38.0/23 91.199.38.0/255.255.254.0 allow from 91.199.38.0/23 deny from 91.199.38.0/23
91.199.40.0 91.199.40.255 256 91.199.40.0/24 91.199.40.0/255.255.255.0 allow from 91.199.40.0/24 deny from 91.199.40.0/24
91.199.53.0 91.199.53.255 256 91.199.53.0/24 91.199.53.0/255.255.255.0 allow from 91.199.53.0/24 deny from 91.199.53.0/24
91.199.69.0 91.199.69.255 256 91.199.69.0/24 91.199.69.0/255.255.255.0 allow from 91.199.69.0/24 deny from 91.199.69.0/24
91.199.94.0 91.199.94.255 256 91.199.94.0/24 91.199.94.0/255.255.255.0 allow from 91.199.94.0/24 deny from 91.199.94.0/24
91.199.99.0 91.199.99.255 256 91.199.99.0/24 91.199.99.0/255.255.255.0 allow from 91.199.99.0/24 deny from 91.199.99.0/24
91.199.100.0 91.199.100.255 256 91.199.100.0/24 91.199.100.0/255.255.255.0 allow from 91.199.100.0/24 deny from 91.199.100.0/24
91.199.107.0 91.199.107.255 256 91.199.107.0/24 91.199.107.0/255.255.255.0 allow from 91.199.107.0/24 deny from 91.199.107.0/24
91.199.119.0 91.199.119.255 256 91.199.119.0/24 91.199.119.0/255.255.255.0 allow from 91.199.119.0/24 deny from 91.199.119.0/24
91.199.187.0 91.199.187.255 256 91.199.187.0/24 91.199.187.0/255.255.255.0 allow from 91.199.187.0/24 deny from 91.199.187.0/24
91.199.202.0 91.199.202.255 256 91.199.202.0/24 91.199.202.0/255.255.255.0 allow from 91.199.202.0/24 deny from 91.199.202.0/24
91.199.215.0 91.199.215.255 256 91.199.215.0/24 91.199.215.0/255.255.255.0 allow from 91.199.215.0/24 deny from 91.199.215.0/24
91.199.226.0 91.199.226.255 256 91.199.226.0/24 91.199.226.0/255.255.255.0 allow from 91.199.226.0/24 deny from 91.199.226.0/24
91.200.144.0 91.200.147.255 1 024 91.200.144.0/22 91.200.144.0/255.255.252.0 allow from 91.200.144.0/22 deny from 91.200.144.0/22
91.201.4.0 91.201.7.255 1 024 91.201.4.0/22 91.201.4.0/255.255.252.0 allow from 91.201.4.0/22 deny from 91.201.4.0/22
91.201.96.0 91.201.99.255 1 024 91.201.96.0/22 91.201.96.0/255.255.252.0 allow from 91.201.96.0/22 deny from 91.201.96.0/22
91.201.214.0 91.201.215.255 512 91.201.214.0/23 91.201.214.0/255.255.254.0 allow from 91.201.214.0/23 deny from 91.201.214.0/23
91.201.216.0 91.201.219.255 1 024 91.201.216.0/22 91.201.216.0/255.255.252.0 allow from 91.201.216.0/22 deny from 91.201.216.0/22
91.202.168.0 91.202.171.255 1 024 91.202.168.0/22 91.202.168.0/255.255.252.0 allow from 91.202.168.0/22 deny from 91.202.168.0/22
91.202.248.0 91.202.251.255 1 024 91.202.248.0/22 91.202.248.0/255.255.252.0 allow from 91.202.248.0/22 deny from 91.202.248.0/22
91.203.20.0 91.203.23.255 1 024 91.203.20.0/22 91.203.20.0/255.255.252.0 allow from 91.203.20.0/22 deny from 91.203.20.0/22
91.203.172.0 91.203.175.255 1 024 91.203.172.0/22 91.203.172.0/255.255.252.0 allow from 91.203.172.0/22 deny from 91.203.172.0/22
91.203.227.0 91.203.227.255 256 91.203.227.0/24 91.203.227.0/255.255.255.0 allow from 91.203.227.0/24 deny from 91.203.227.0/24
91.204.188.0 91.204.191.255 1 024 91.204.188.0/22 91.204.188.0/255.255.252.0 allow from 91.204.188.0/22 deny from 91.204.188.0/22
91.204.236.0 91.204.239.255 1 024 91.204.236.0/22 91.204.236.0/255.255.252.0 allow from 91.204.236.0/22 deny from 91.204.236.0/22
91.205.42.0 91.205.42.255 256 91.205.42.0/24 91.205.42.0/255.255.255.0 allow from 91.205.42.0/24 deny from 91.205.42.0/24
91.205.48.0 91.205.51.255 1 024 91.205.48.0/22 91.205.48.0/255.255.252.0 allow from 91.205.48.0/22 deny from 91.205.48.0/22
91.205.132.0 91.205.135.255 1 024 91.205.132.0/22 91.205.132.0/255.255.252.0 allow from 91.205.132.0/22 deny from 91.205.132.0/22
91.205.136.0 91.205.143.255 2 048 91.205.136.0/21 91.205.136.0/255.255.248.0 allow from 91.205.136.0/21 deny from 91.205.136.0/21
91.205.152.0 91.205.155.255 1 024 91.205.152.0/22 91.205.152.0/255.255.252.0 allow from 91.205.152.0/22 deny from 91.205.152.0/22
91.205.196.0 91.205.199.255 1 024 91.205.196.0/22 91.205.196.0/255.255.252.0 allow from 91.205.196.0/22 deny from 91.205.196.0/22
91.205.229.0 91.205.229.255 256 91.205.229.0/24 91.205.229.0/255.255.255.0 allow from 91.205.229.0/24 deny from 91.205.229.0/24
91.206.88.0 91.206.89.255 512 91.206.88.0/23 91.206.88.0/255.255.254.0 allow from 91.206.88.0/23 deny from 91.206.88.0/23
91.206.122.0 91.206.123.255 512 91.206.122.0/23 91.206.122.0/255.255.254.0 allow from 91.206.122.0/23 deny from 91.206.122.0/23
91.206.134.0 91.206.135.255 512 91.206.134.0/23 91.206.134.0/255.255.254.0 allow from 91.206.134.0/23 deny from 91.206.134.0/23
91.206.170.0 91.206.171.255 512 91.206.170.0/23 91.206.170.0/255.255.254.0 allow from 91.206.170.0/23 deny from 91.206.170.0/23
91.207.8.0 91.207.8.255 256 91.207.8.0/24 91.207.8.0/255.255.255.0 allow from 91.207.8.0/24 deny from 91.207.8.0/24
91.207.28.0 91.207.29.255 512 91.207.28.0/23 91.207.28.0/255.255.254.0 allow from 91.207.28.0/23 deny from 91.207.28.0/23
91.207.34.0 91.207.35.255 512 91.207.34.0/23 91.207.34.0/255.255.254.0 allow from 91.207.34.0/23 deny from 91.207.34.0/23
91.207.90.0 91.207.91.255 512 91.207.90.0/23 91.207.90.0/255.255.254.0 allow from 91.207.90.0/23 deny from 91.207.90.0/23
91.207.138.0 91.207.139.255 512 91.207.138.0/23 91.207.138.0/255.255.254.0 allow from 91.207.138.0/23 deny from 91.207.138.0/23
91.207.206.0 91.207.207.255 512 91.207.206.0/23 91.207.206.0/255.255.254.0 allow from 91.207.206.0/23 deny from 91.207.206.0/23
91.207.240.0 91.207.241.255 512 91.207.240.0/23 91.207.240.0/255.255.254.0 allow from 91.207.240.0/23 deny from 91.207.240.0/23
91.208.4.0 91.208.4.255 256 91.208.4.0/24 91.208.4.0/255.255.255.0 allow from 91.208.4.0/24 deny from 91.208.4.0/24
91.208.76.0 91.208.76.255 256 91.208.76.0/24 91.208.76.0/255.255.255.0 allow from 91.208.76.0/24 deny from 91.208.76.0/24
91.208.86.0 91.208.86.255 256 91.208.86.0/24 91.208.86.0/255.255.255.0 allow from 91.208.86.0/24 deny from 91.208.86.0/24
91.208.96.0 91.208.96.255 256 91.208.96.0/24 91.208.96.0/255.255.255.0 allow from 91.208.96.0/24 deny from 91.208.96.0/24
91.208.118.0 91.208.118.255 256 91.208.118.0/24 91.208.118.0/255.255.255.0 allow from 91.208.118.0/24 deny from 91.208.118.0/24
91.208.129.0 91.208.129.255 256 91.208.129.0/24 91.208.129.0/255.255.255.0 allow from 91.208.129.0/24 deny from 91.208.129.0/24
91.208.139.0 91.208.139.255 256 91.208.139.0/24 91.208.139.0/255.255.255.0 allow from 91.208.139.0/24 deny from 91.208.139.0/24
91.208.140.0 91.208.140.255 256 91.208.140.0/24 91.208.140.0/255.255.255.0 allow from 91.208.140.0/24 deny from 91.208.140.0/24
91.208.144.0 91.208.144.255 256 91.208.144.0/24 91.208.144.0/255.255.255.0 allow from 91.208.144.0/24 deny from 91.208.144.0/24
91.208.147.0 91.208.147.255 256 91.208.147.0/24 91.208.147.0/255.255.255.0 allow from 91.208.147.0/24 deny from 91.208.147.0/24
91.208.156.0 91.208.156.255 256 91.208.156.0/24 91.208.156.0/255.255.255.0 allow from 91.208.156.0/24 deny from 91.208.156.0/24
91.208.165.0 91.208.165.255 256 91.208.165.0/24 91.208.165.0/255.255.255.0 allow from 91.208.165.0/24 deny from 91.208.165.0/24
91.208.203.0 91.208.203.255 256 91.208.203.0/24 91.208.203.0/255.255.255.0 allow from 91.208.203.0/24 deny from 91.208.203.0/24
91.208.218.0 91.208.218.255 256 91.208.218.0/24 91.208.218.0/255.255.255.0 allow from 91.208.218.0/24 deny from 91.208.218.0/24
91.209.38.0 91.209.38.255 256 91.209.38.0/24 91.209.38.0/255.255.255.0 allow from 91.209.38.0/24 deny from 91.209.38.0/24
91.209.113.0 91.209.113.255 256 91.209.113.0/24 91.209.113.0/255.255.255.0 allow from 91.209.113.0/24 deny from 91.209.113.0/24
91.209.131.0 91.209.131.255 256 91.209.131.0/24 91.209.131.0/255.255.255.0 allow from 91.209.131.0/24 deny from 91.209.131.0/24
91.209.172.0 91.209.172.255 256 91.209.172.0/24 91.209.172.0/255.255.255.0 allow from 91.209.172.0/24 deny from 91.209.172.0/24
91.209.242.0 91.209.242.255 256 91.209.242.0/24 91.209.242.0/255.255.255.0 allow from 91.209.242.0/24 deny from 91.209.242.0/24
91.209.248.0 91.209.248.255 256 91.209.248.0/24 91.209.248.0/255.255.255.0 allow from 91.209.248.0/24 deny from 91.209.248.0/24
91.209.253.0 91.209.253.255 256 91.209.253.0/24 91.209.253.0/255.255.255.0 allow from 91.209.253.0/24 deny from 91.209.253.0/24
91.210.40.0 91.210.43.255 1 024 91.210.40.0/22 91.210.40.0/255.255.252.0 allow from 91.210.40.0/22 deny from 91.210.40.0/22
91.210.172.0 91.210.175.255 1 024 91.210.172.0/22 91.210.172.0/255.255.252.0 allow from 91.210.172.0/22 deny from 91.210.172.0/22
91.212.0.0 91.212.1.255 512 91.212.0.0/23 91.212.0.0/255.255.254.0 allow from 91.212.0.0/23 deny from 91.212.0.0/23
91.212.8.0 91.212.8.255 256 91.212.8.0/24 91.212.8.0/255.255.255.0 allow from 91.212.8.0/24 deny from 91.212.8.0/24
91.212.16.0 91.212.16.255 256 91.212.16.0/24 91.212.16.0/255.255.255.0 allow from 91.212.16.0/24 deny from 91.212.16.0/24
91.212.32.0 91.212.32.255 256 91.212.32.0/24 91.212.32.0/255.255.255.0 allow from 91.212.32.0/24 deny from 91.212.32.0/24
91.212.53.0 91.212.53.255 256 91.212.53.0/24 91.212.53.0/255.255.255.0 allow from 91.212.53.0/24 deny from 91.212.53.0/24
91.212.67.0 91.212.67.255 256 91.212.67.0/24 91.212.67.0/255.255.255.0 allow from 91.212.67.0/24 deny from 91.212.67.0/24
91.212.71.0 91.212.71.255 256 91.212.71.0/24 91.212.71.0/255.255.255.0 allow from 91.212.71.0/24 deny from 91.212.71.0/24
91.212.76.0 91.212.76.255 256 91.212.76.0/24 91.212.76.0/255.255.255.0 allow from 91.212.76.0/24 deny from 91.212.76.0/24
91.212.89.0 91.212.89.255 256 91.212.89.0/24 91.212.89.0/255.255.255.0 allow from 91.212.89.0/24 deny from 91.212.89.0/24
91.212.100.0 91.212.100.255 256 91.212.100.0/24 91.212.100.0/255.255.255.0 allow from 91.212.100.0/24 deny from 91.212.100.0/24
91.212.102.0 91.212.102.255 256 91.212.102.0/24 91.212.102.0/255.255.255.0 allow from 91.212.102.0/24 deny from 91.212.102.0/24
91.212.107.0 91.212.107.255 256 91.212.107.0/24 91.212.107.0/255.255.255.0 allow from 91.212.107.0/24 deny from 91.212.107.0/24
91.212.114.0 91.212.114.255 256 91.212.114.0/24 91.212.114.0/255.255.255.0 allow from 91.212.114.0/24 deny from 91.212.114.0/24
91.212.120.0 91.212.120.255 256 91.212.120.0/24 91.212.120.0/255.255.255.0 allow from 91.212.120.0/24 deny from 91.212.120.0/24
91.212.123.0 91.212.123.255 256 91.212.123.0/24 91.212.123.0/255.255.255.0 allow from 91.212.123.0/24 deny from 91.212.123.0/24
91.212.124.0 91.212.124.255 256 91.212.124.0/24 91.212.124.0/255.255.255.0 allow from 91.212.124.0/24 deny from 91.212.124.0/24
91.212.132.0 91.212.132.255 256 91.212.132.0/24 91.212.132.0/255.255.255.0 allow from 91.212.132.0/24 deny from 91.212.132.0/24
91.212.145.0 91.212.145.255 256 91.212.145.0/24 91.212.145.0/255.255.255.0 allow from 91.212.145.0/24 deny from 91.212.145.0/24
91.212.164.0 91.212.164.255 256 91.212.164.0/24 91.212.164.0/255.255.255.0 allow from 91.212.164.0/24 deny from 91.212.164.0/24
91.212.180.0 91.212.180.255 256 91.212.180.0/24 91.212.180.0/255.255.255.0 allow from 91.212.180.0/24 deny from 91.212.180.0/24
91.212.189.0 91.212.189.255 256 91.212.189.0/24 91.212.189.0/255.255.255.0 allow from 91.212.189.0/24 deny from 91.212.189.0/24
91.212.213.0 91.212.213.255 256 91.212.213.0/24 91.212.213.0/255.255.255.0 allow from 91.212.213.0/24 deny from 91.212.213.0/24
91.212.225.0 91.212.225.255 256 91.212.225.0/24 91.212.225.0/255.255.255.0 allow from 91.212.225.0/24 deny from 91.212.225.0/24
91.212.252.0 91.212.252.255 256 91.212.252.0/24 91.212.252.0/255.255.255.0 allow from 91.212.252.0/24 deny from 91.212.252.0/24
91.213.18.0 91.213.18.255 256 91.213.18.0/24 91.213.18.0/255.255.255.0 allow from 91.213.18.0/24 deny from 91.213.18.0/24
91.213.31.0 91.213.31.255 256 91.213.31.0/24 91.213.31.0/255.255.255.0 allow from 91.213.31.0/24 deny from 91.213.31.0/24
91.213.151.0 91.213.151.255 256 91.213.151.0/24 91.213.151.0/255.255.255.0 allow from 91.213.151.0/24 deny from 91.213.151.0/24
91.213.157.0 91.213.157.255 256 91.213.157.0/24 91.213.157.0/255.255.255.0 allow from 91.213.157.0/24 deny from 91.213.157.0/24
91.213.167.0 91.213.167.255 256 91.213.167.0/24 91.213.167.0/255.255.255.0 allow from 91.213.167.0/24 deny from 91.213.167.0/24
91.213.172.0 91.213.172.255 256 91.213.172.0/24 91.213.172.0/255.255.255.0 allow from 91.213.172.0/24 deny from 91.213.172.0/24
91.213.176.0 91.213.176.255 256 91.213.176.0/24 91.213.176.0/255.255.255.0 allow from 91.213.176.0/24 deny from 91.213.176.0/24
91.213.191.0 91.213.191.255 256 91.213.191.0/24 91.213.191.0/255.255.255.0 allow from 91.213.191.0/24 deny from 91.213.191.0/24
91.213.205.0 91.213.205.255 256 91.213.205.0/24 91.213.205.0/255.255.255.0 allow from 91.213.205.0/24 deny from 91.213.205.0/24
91.213.213.0 91.213.213.255 256 91.213.213.0/24 91.213.213.0/255.255.255.0 allow from 91.213.213.0/24 deny from 91.213.213.0/24
91.213.233.0 91.213.233.255 256 91.213.233.0/24 91.213.233.0/255.255.255.0 allow from 91.213.233.0/24 deny from 91.213.233.0/24
91.213.247.0 91.213.247.255 256 91.213.247.0/24 91.213.247.0/255.255.255.0 allow from 91.213.247.0/24 deny from 91.213.247.0/24
91.213.248.0 91.213.248.255 256 91.213.248.0/24 91.213.248.0/255.255.255.0 allow from 91.213.248.0/24 deny from 91.213.248.0/24
91.214.42.0 91.214.43.255 512 91.214.42.0/23 91.214.42.0/255.255.254.0 allow from 91.214.42.0/23 deny from 91.214.42.0/23
91.214.100.0 91.214.103.255 1 024 91.214.100.0/22 91.214.100.0/255.255.252.0 allow from 91.214.100.0/22 deny from 91.214.100.0/22
91.214.152.0 91.214.155.255 1 024 91.214.152.0/22 91.214.152.0/255.255.252.0 allow from 91.214.152.0/22 deny from 91.214.152.0/22
91.214.174.0 91.214.174.255 256 91.214.174.0/24 91.214.174.0/255.255.255.0 allow from 91.214.174.0/24 deny from 91.214.174.0/24
91.214.236.0 91.214.239.255 1 024 91.214.236.0/22 91.214.236.0/255.255.252.0 allow from 91.214.236.0/22 deny from 91.214.236.0/22
91.215.96.0 91.215.99.255 1 024 91.215.96.0/22 91.215.96.0/255.255.252.0 allow from 91.215.96.0/22 deny from 91.215.96.0/22
91.215.136.0 91.215.139.255 1 024 91.215.136.0/22 91.215.136.0/255.255.252.0 allow from 91.215.136.0/22 deny from 91.215.136.0/22
91.216.4.0 91.216.4.255 256 91.216.4.0/24 91.216.4.0/255.255.255.0 allow from 91.216.4.0/24 deny from 91.216.4.0/24
91.216.176.0 91.216.176.255 256 91.216.176.0/24 91.216.176.0/255.255.255.0 allow from 91.216.176.0/24 deny from 91.216.176.0/24
91.216.178.0 91.216.178.255 256 91.216.178.0/24 91.216.178.0/255.255.255.0 allow from 91.216.178.0/24 deny from 91.216.178.0/24
91.216.188.0 91.216.189.255 512 91.216.188.0/23 91.216.188.0/255.255.254.0 allow from 91.216.188.0/23 deny from 91.216.188.0/23
91.216.210.0 91.216.210.255 256 91.216.210.0/24 91.216.210.0/255.255.255.0 allow from 91.216.210.0/24 deny from 91.216.210.0/24
91.216.220.0 91.216.220.255 256 91.216.220.0/24 91.216.220.0/255.255.255.0 allow from 91.216.220.0/24 deny from 91.216.220.0/24
91.216.222.0 91.216.222.255 256 91.216.222.0/24 91.216.222.0/255.255.255.0 allow from 91.216.222.0/24 deny from 91.216.222.0/24
91.216.252.0 91.216.252.255 256 91.216.252.0/24 91.216.252.0/255.255.255.0 allow from 91.216.252.0/24 deny from 91.216.252.0/24
91.217.64.0 91.217.65.255 512 91.217.64.0/23 91.217.64.0/255.255.254.0 allow from 91.217.64.0/23 deny from 91.217.64.0/23
91.217.157.0 91.217.157.255 256 91.217.157.0/24 91.217.157.0/255.255.255.0 allow from 91.217.157.0/24 deny from 91.217.157.0/24
91.217.177.0 91.217.177.255 256 91.217.177.0/24 91.217.177.0/255.255.255.0 allow from 91.217.177.0/24 deny from 91.217.177.0/24
91.217.185.0 91.217.185.255 256 91.217.185.0/24 91.217.185.0/255.255.255.0 allow from 91.217.185.0/24 deny from 91.217.185.0/24
91.217.219.0 91.217.219.255 256 91.217.219.0/24 91.217.219.0/255.255.255.0 allow from 91.217.219.0/24 deny from 91.217.219.0/24
91.217.246.0 91.217.246.255 256 91.217.246.0/24 91.217.246.0/255.255.255.0 allow from 91.217.246.0/24 deny from 91.217.246.0/24
91.218.4.0 91.218.7.255 1 024 91.218.4.0/22 91.218.4.0/255.255.252.0 allow from 91.218.4.0/22 deny from 91.218.4.0/22
91.218.56.0 91.218.56.255 256 91.218.56.0/24 91.218.56.0/255.255.255.0 allow from 91.218.56.0/24 deny from 91.218.56.0/24
91.218.152.0 91.218.153.255 512 91.218.152.0/23 91.218.152.0/255.255.254.0 allow from 91.218.152.0/23 deny from 91.218.152.0/23
91.218.168.0 91.218.171.255 1 024 91.218.168.0/22 91.218.168.0/255.255.252.0 allow from 91.218.168.0/22 deny from 91.218.168.0/22
91.218.180.0 91.218.183.255 1 024 91.218.180.0/22 91.218.180.0/255.255.252.0 allow from 91.218.180.0/22 deny from 91.218.180.0/22
91.220.22.0 91.220.22.255 256 91.220.22.0/24 91.220.22.0/255.255.255.0 allow from 91.220.22.0/24 deny from 91.220.22.0/24
91.220.41.0 91.220.41.255 256 91.220.41.0/24 91.220.41.0/255.255.255.0 allow from 91.220.41.0/24 deny from 91.220.41.0/24
91.220.79.0 91.220.79.255 256 91.220.79.0/24 91.220.79.0/255.255.255.0 allow from 91.220.79.0/24 deny from 91.220.79.0/24
91.220.113.0 91.220.113.255 256 91.220.113.0/24 91.220.113.0/255.255.255.0 allow from 91.220.113.0/24 deny from 91.220.113.0/24
91.220.193.0 91.220.193.255 256 91.220.193.0/24 91.220.193.0/255.255.255.0 allow from 91.220.193.0/24 deny from 91.220.193.0/24
91.220.195.0 91.220.195.255 256 91.220.195.0/24 91.220.195.0/255.255.255.0 allow from 91.220.195.0/24 deny from 91.220.195.0/24
91.221.22.0 91.221.23.255 512 91.221.22.0/23 91.221.22.0/255.255.254.0 allow from 91.221.22.0/23 deny from 91.221.22.0/23
91.221.116.0 91.221.117.255 512 91.221.116.0/23 91.221.116.0/255.255.254.0 allow from 91.221.116.0/23 deny from 91.221.116.0/23
91.221.128.0 91.221.129.255 512 91.221.128.0/23 91.221.128.0/255.255.254.0 allow from 91.221.128.0/23 deny from 91.221.128.0/23
91.221.184.0 91.221.185.255 512 91.221.184.0/23 91.221.184.0/255.255.254.0 allow from 91.221.184.0/23 deny from 91.221.184.0/23
91.221.202.0 91.221.203.255 512 91.221.202.0/23 91.221.202.0/255.255.254.0 allow from 91.221.202.0/23 deny from 91.221.202.0/23
91.221.220.0 91.221.223.255 1 024 91.221.220.0/22 91.221.220.0/255.255.252.0 allow from 91.221.220.0/22 deny from 91.221.220.0/22
91.221.228.0 91.221.229.255 512 91.221.228.0/23 91.221.228.0/255.255.254.0 allow from 91.221.228.0/23 deny from 91.221.228.0/23
91.221.232.0 91.221.233.255 512 91.221.232.0/23 91.221.232.0/255.255.254.0 allow from 91.221.232.0/23 deny from 91.221.232.0/23
91.221.240.0 91.221.241.255 512 91.221.240.0/23 91.221.240.0/255.255.254.0 allow from 91.221.240.0/23 deny from 91.221.240.0/23
91.222.88.0 91.222.91.255 1 024 91.222.88.0/22 91.222.88.0/255.255.252.0 allow from 91.222.88.0/22 deny from 91.222.88.0/22
91.222.196.0 91.222.199.255 1 024 91.222.196.0/22 91.222.196.0/255.255.252.0 allow from 91.222.196.0/22 deny from 91.222.196.0/22
91.222.200.0 91.222.207.255 2 048 91.222.200.0/21 91.222.200.0/255.255.248.0 allow from 91.222.200.0/21 deny from 91.222.200.0/21
91.223.11.0 91.223.11.255 256 91.223.11.0/24 91.223.11.0/255.255.255.0 allow from 91.223.11.0/24 deny from 91.223.11.0/24
91.223.54.0 91.223.54.255 256 91.223.54.0/24 91.223.54.0/255.255.255.0 allow from 91.223.54.0/24 deny from 91.223.54.0/24
91.223.106.0 91.223.106.255 256 91.223.106.0/24 91.223.106.0/255.255.255.0 allow from 91.223.106.0/24 deny from 91.223.106.0/24
91.223.164.0 91.223.164.255 256 91.223.164.0/24 91.223.164.0/255.255.255.0 allow from 91.223.164.0/24 deny from 91.223.164.0/24
91.223.208.0 91.223.208.255 256 91.223.208.0/24 91.223.208.0/255.255.255.0 allow from 91.223.208.0/24 deny from 91.223.208.0/24
91.223.210.0 91.223.210.255 256 91.223.210.0/24 91.223.210.0/255.255.255.0 allow from 91.223.210.0/24 deny from 91.223.210.0/24
91.223.215.0 91.223.215.255 256 91.223.215.0/24 91.223.215.0/255.255.255.0 allow from 91.223.215.0/24 deny from 91.223.215.0/24
91.223.245.0 91.223.245.255 256 91.223.245.0/24 91.223.245.0/255.255.255.0 allow from 91.223.245.0/24 deny from 91.223.245.0/24
91.224.20.0 91.224.21.255 512 91.224.20.0/23 91.224.20.0/255.255.254.0 allow from 91.224.20.0/23 deny from 91.224.20.0/23
91.224.78.0 91.224.79.255 512 91.224.78.0/23 91.224.78.0/255.255.254.0 allow from 91.224.78.0/23 deny from 91.224.78.0/23
91.224.110.0 91.224.111.255 512 91.224.110.0/23 91.224.110.0/255.255.254.0 allow from 91.224.110.0/23 deny from 91.224.110.0/23
91.224.176.0 91.224.177.255 512 91.224.176.0/23 91.224.176.0/255.255.254.0 allow from 91.224.176.0/23 deny from 91.224.176.0/23
91.225.26.0 91.225.26.255 256 91.225.26.0/24 91.225.26.0/255.255.255.0 allow from 91.225.26.0/24 deny from 91.225.26.0/24
91.225.52.0 91.225.55.255 1 024 91.225.52.0/22 91.225.52.0/255.255.252.0 allow from 91.225.52.0/22 deny from 91.225.52.0/22
91.226.168.0 91.226.169.255 512 91.226.168.0/23 91.226.168.0/255.255.254.0 allow from 91.226.168.0/23 deny from 91.226.168.0/23
91.226.179.0 91.226.179.255 256 91.226.179.0/24 91.226.179.0/255.255.255.0 allow from 91.226.179.0/24 deny from 91.226.179.0/24
91.226.224.0 91.226.225.255 512 91.226.224.0/23 91.226.224.0/255.255.254.0 allow from 91.226.224.0/23 deny from 91.226.224.0/23
91.226.235.0 91.226.235.255 256 91.226.235.0/24 91.226.235.0/255.255.255.0 allow from 91.226.235.0/24 deny from 91.226.235.0/24
91.226.245.0 91.226.245.255 256 91.226.245.0/24 91.226.245.0/255.255.255.0 allow from 91.226.245.0/24 deny from 91.226.245.0/24
91.226.247.0 91.226.247.255 256 91.226.247.0/24 91.226.247.0/255.255.255.0 allow from 91.226.247.0/24 deny from 91.226.247.0/24
91.227.14.0 91.227.15.255 512 91.227.14.0/23 91.227.14.0/255.255.254.0 allow from 91.227.14.0/23 deny from 91.227.14.0/23
91.227.22.0 91.227.22.255 256 91.227.22.0/24 91.227.22.0/255.255.255.0 allow from 91.227.22.0/24 deny from 91.227.22.0/24
91.227.24.0 91.227.25.255 512 91.227.24.0/23 91.227.24.0/255.255.254.0 allow from 91.227.24.0/23 deny from 91.227.24.0/23
91.227.70.0 91.227.71.255 512 91.227.70.0/23 91.227.70.0/255.255.254.0 allow from 91.227.70.0/23 deny from 91.227.70.0/23
91.227.84.0 91.227.87.255 1 024 91.227.84.0/22 91.227.84.0/255.255.252.0 allow from 91.227.84.0/22 deny from 91.227.84.0/22
91.227.164.0 91.227.165.255 512 91.227.164.0/23 91.227.164.0/255.255.254.0 allow from 91.227.164.0/23 deny from 91.227.164.0/23
91.227.184.0 91.227.184.255 256 91.227.184.0/24 91.227.184.0/255.255.255.0 allow from 91.227.184.0/24 deny from 91.227.184.0/24
91.227.246.0 91.227.247.255 512 91.227.246.0/23 91.227.246.0/255.255.254.0 allow from 91.227.246.0/23 deny from 91.227.246.0/23
91.227.255.0 91.227.255.255 256 91.227.255.0/24 91.227.255.0/255.255.255.0 allow from 91.227.255.0/24 deny from 91.227.255.0/24
91.228.22.0 91.228.23.255 512 91.228.22.0/23 91.228.22.0/255.255.254.0 allow from 91.228.22.0/23 deny from 91.228.22.0/23
91.228.39.0 91.228.39.255 256 91.228.39.0/24 91.228.39.0/255.255.255.0 allow from 91.228.39.0/24 deny from 91.228.39.0/24
91.228.126.0 91.228.127.255 512 91.228.126.0/23 91.228.126.0/255.255.254.0 allow from 91.228.126.0/23 deny from 91.228.126.0/23
91.228.132.0 91.228.133.255 512 91.228.132.0/23 91.228.132.0/255.255.254.0 allow from 91.228.132.0/23 deny from 91.228.132.0/23
91.228.162.0 91.228.163.255 512 91.228.162.0/23 91.228.162.0/255.255.254.0 allow from 91.228.162.0/23 deny from 91.228.162.0/23
91.228.176.0 91.228.176.255 256 91.228.176.0/24 91.228.176.0/255.255.255.0 allow from 91.228.176.0/24 deny from 91.228.176.0/24
91.228.189.0 91.228.189.255 256 91.228.189.0/24 91.228.189.0/255.255.255.0 allow from 91.228.189.0/24 deny from 91.228.189.0/24
91.228.192.0 91.228.192.255 256 91.228.192.0/24 91.228.192.0/255.255.255.0 allow from 91.228.192.0/24 deny from 91.228.192.0/24
91.228.248.0 91.228.248.255 256 91.228.248.0/24 91.228.248.0/255.255.255.0 allow from 91.228.248.0/24 deny from 91.228.248.0/24
91.229.32.0 91.229.33.255 512 91.229.32.0/23 91.229.32.0/255.255.254.0 allow from 91.229.32.0/23 deny from 91.229.32.0/23
91.229.46.0 91.229.47.255 512 91.229.46.0/23 91.229.46.0/255.255.254.0 allow from 91.229.46.0/23 deny from 91.229.46.0/23
91.229.64.0 91.229.65.255 512 91.229.64.0/23 91.229.64.0/255.255.254.0 allow from 91.229.64.0/23 deny from 91.229.64.0/23
91.229.148.0 91.229.151.255 1 024 91.229.148.0/22 91.229.148.0/255.255.252.0 allow from 91.229.148.0/22 deny from 91.229.148.0/22
91.229.160.0 91.229.163.255 1 024 91.229.160.0/22 91.229.160.0/255.255.252.0 allow from 91.229.160.0/22 deny from 91.229.160.0/22
91.229.164.0 91.229.165.255 512 91.229.164.0/23 91.229.164.0/255.255.254.0 allow from 91.229.164.0/23 deny from 91.229.164.0/23
91.229.214.0 91.229.215.255 512 91.229.214.0/23 91.229.214.0/255.255.254.0 allow from 91.229.214.0/23 deny from 91.229.214.0/23
91.229.220.0 91.229.220.255 256 91.229.220.0/24 91.229.220.0/255.255.255.0 allow from 91.229.220.0/24 deny from 91.229.220.0/24
91.229.224.0 91.229.225.255 512 91.229.224.0/23 91.229.224.0/255.255.254.0 allow from 91.229.224.0/23 deny from 91.229.224.0/23
91.229.247.0 91.229.247.255 256 91.229.247.0/24 91.229.247.0/255.255.255.0 allow from 91.229.247.0/24 deny from 91.229.247.0/24
91.230.32.0 91.230.32.255 256 91.230.32.0/24 91.230.32.0/255.255.255.0 allow from 91.230.32.0/24 deny from 91.230.32.0/24
91.230.41.0 91.230.41.255 256 91.230.41.0/24 91.230.41.0/255.255.255.0 allow from 91.230.41.0/24 deny from 91.230.41.0/24
91.230.48.0 91.230.48.255 256 91.230.48.0/24 91.230.48.0/255.255.255.0 allow from 91.230.48.0/24 deny from 91.230.48.0/24
91.230.79.0 91.230.79.255 256 91.230.79.0/24 91.230.79.0/255.255.255.0 allow from 91.230.79.0/24 deny from 91.230.79.0/24
91.230.124.0 91.230.125.255 512 91.230.124.0/23 91.230.124.0/255.255.254.0 allow from 91.230.124.0/23 deny from 91.230.124.0/23
91.230.213.0 91.230.213.255 256 91.230.213.0/24 91.230.213.0/255.255.255.0 allow from 91.230.213.0/24 deny from 91.230.213.0/24
91.230.225.0 91.230.225.255 256 91.230.225.0/24 91.230.225.0/255.255.255.0 allow from 91.230.225.0/24 deny from 91.230.225.0/24
91.230.236.0 91.230.236.255 256 91.230.236.0/24 91.230.236.0/255.255.255.0 allow from 91.230.236.0/24 deny from 91.230.236.0/24
91.231.11.0 91.231.11.255 256 91.231.11.0/24 91.231.11.0/255.255.255.0 allow from 91.231.11.0/24 deny from 91.231.11.0/24
91.231.56.0 91.231.59.255 1 024 91.231.56.0/22 91.231.56.0/255.255.252.0 allow from 91.231.56.0/22 deny from 91.231.56.0/22
91.231.192.0 91.231.195.255 1 024 91.231.192.0/22 91.231.192.0/255.255.252.0 allow from 91.231.192.0/22 deny from 91.231.192.0/22
91.231.200.0 91.231.203.255 1 024 91.231.200.0/22 91.231.200.0/255.255.252.0 allow from 91.231.200.0/22 deny from 91.231.200.0/22
91.232.26.0 91.232.26.255 256 91.232.26.0/24 91.232.26.0/255.255.255.0 allow from 91.232.26.0/24 deny from 91.232.26.0/24
91.232.64.0 91.232.67.255 1 024 91.232.64.0/22 91.232.64.0/255.255.252.0 allow from 91.232.64.0/22 deny from 91.232.64.0/22
91.232.68.0 91.232.69.255 512 91.232.68.0/23 91.232.68.0/255.255.254.0 allow from 91.232.68.0/23 deny from 91.232.68.0/23
91.232.72.0 91.232.75.255 1 024 91.232.72.0/22 91.232.72.0/255.255.252.0 allow from 91.232.72.0/22 deny from 91.232.72.0/22
91.232.100.0 91.232.101.255 512 91.232.100.0/23 91.232.100.0/255.255.254.0 allow from 91.232.100.0/23 deny from 91.232.100.0/23
91.232.255.0 91.232.255.255 256 91.232.255.0/24 91.232.255.0/255.255.255.0 allow from 91.232.255.0/24 deny from 91.232.255.0/24
91.233.15.0 91.233.15.255 256 91.233.15.0/24 91.233.15.0/255.255.255.0 allow from 91.233.15.0/24 deny from 91.233.15.0/24
91.233.20.0 91.233.20.255 256 91.233.20.0/24 91.233.20.0/255.255.255.0 allow from 91.233.20.0/24 deny from 91.233.20.0/24
91.233.54.0 91.233.54.255 256 91.233.54.0/24 91.233.54.0/255.255.255.0 allow from 91.233.54.0/24 deny from 91.233.54.0/24
91.233.56.0 91.233.59.255 1 024 91.233.56.0/22 91.233.56.0/255.255.252.0 allow from 91.233.56.0/22 deny from 91.233.56.0/22
91.233.89.0 91.233.89.255 256 91.233.89.0/24 91.233.89.0/255.255.255.0 allow from 91.233.89.0/24 deny from 91.233.89.0/24
91.233.141.0 91.233.141.255 256 91.233.141.0/24 91.233.141.0/255.255.255.0 allow from 91.233.141.0/24 deny from 91.233.141.0/24
91.233.174.0 91.233.174.255 256 91.233.174.0/24 91.233.174.0/255.255.255.0 allow from 91.233.174.0/24 deny from 91.233.174.0/24
91.234.36.0 91.234.36.255 256 91.234.36.0/24 91.234.36.0/255.255.255.0 allow from 91.234.36.0/24 deny from 91.234.36.0/24
91.234.208.0 91.234.209.255 512 91.234.208.0/23 91.234.208.0/255.255.254.0 allow from 91.234.208.0/23 deny from 91.234.208.0/23
91.234.218.0 91.234.219.255 512 91.234.218.0/23 91.234.218.0/255.255.254.0 allow from 91.234.218.0/23 deny from 91.234.218.0/23
91.234.228.0 91.234.228.255 256 91.234.228.0/24 91.234.228.0/255.255.255.0 allow from 91.234.228.0/24 deny from 91.234.228.0/24
91.234.235.0 91.234.235.255 256 91.234.235.0/24 91.234.235.0/255.255.255.0 allow from 91.234.235.0/24 deny from 91.234.235.0/24
91.235.36.0 91.235.39.255 1 024 91.235.36.0/22 91.235.36.0/255.255.252.0 allow from 91.235.36.0/22 deny from 91.235.36.0/22
91.235.107.0 91.235.107.255 256 91.235.107.0/24 91.235.107.0/255.255.255.0 allow from 91.235.107.0/24 deny from 91.235.107.0/24
91.235.150.0 91.235.151.255 512 91.235.150.0/23 91.235.150.0/255.255.254.0 allow from 91.235.150.0/23 deny from 91.235.150.0/23
91.235.159.0 91.235.159.255 256 91.235.159.0/24 91.235.159.0/255.255.255.0 allow from 91.235.159.0/24 deny from 91.235.159.0/24
91.235.176.0 91.235.179.255 1 024 91.235.176.0/22 91.235.176.0/255.255.252.0 allow from 91.235.176.0/22 deny from 91.235.176.0/22
91.236.104.0 91.236.104.255 256 91.236.104.0/24 91.236.104.0/255.255.255.0 allow from 91.236.104.0/24 deny from 91.236.104.0/24
91.236.115.0 91.236.115.255 256 91.236.115.0/24 91.236.115.0/255.255.255.0 allow from 91.236.115.0/24 deny from 91.236.115.0/24
91.236.162.0 91.236.162.255 256 91.236.162.0/24 91.236.162.0/255.255.255.0 allow from 91.236.162.0/24 deny from 91.236.162.0/24
91.236.168.0 91.236.169.255 512 91.236.168.0/23 91.236.168.0/255.255.254.0 allow from 91.236.168.0/23 deny from 91.236.168.0/23
91.236.213.0 91.236.213.255 256 91.236.213.0/24 91.236.213.0/255.255.255.0 allow from 91.236.213.0/24 deny from 91.236.213.0/24
91.236.236.0 91.236.236.255 256 91.236.236.0/24 91.236.236.0/255.255.255.0 allow from 91.236.236.0/24 deny from 91.236.236.0/24
91.237.21.0 91.237.21.255 256 91.237.21.0/24 91.237.21.0/255.255.255.0 allow from 91.237.21.0/24 deny from 91.237.21.0/24
91.237.22.0 91.237.23.255 512 91.237.22.0/23 91.237.22.0/255.255.254.0 allow from 91.237.22.0/23 deny from 91.237.22.0/23
91.237.28.0 91.237.31.255 1 024 91.237.28.0/22 91.237.28.0/255.255.252.0 allow from 91.237.28.0/22 deny from 91.237.28.0/22
91.237.50.0 91.237.50.255 256 91.237.50.0/24 91.237.50.0/255.255.255.0 allow from 91.237.50.0/24 deny from 91.237.50.0/24
91.237.53.0 91.237.53.255 256 91.237.53.0/24 91.237.53.0/255.255.255.0 allow from 91.237.53.0/24 deny from 91.237.53.0/24
91.237.251.0 91.237.251.255 256 91.237.251.0/24 91.237.251.0/255.255.255.0 allow from 91.237.251.0/24 deny from 91.237.251.0/24
91.237.254.0 91.237.255.255 512 91.237.254.0/23 91.237.254.0/255.255.254.0 allow from 91.237.254.0/23 deny from 91.237.254.0/23
91.238.0.0 91.238.0.255 256 91.238.0.0/24 91.238.0.0/255.255.255.0 allow from 91.238.0.0/24 deny from 91.238.0.0/24
91.238.92.0 91.238.93.255 512 91.238.92.0/23 91.238.92.0/255.255.254.0 allow from 91.238.92.0/23 deny from 91.238.92.0/23
91.238.113.0 91.238.113.255 256 91.238.113.0/24 91.238.113.0/255.255.255.0 allow from 91.238.113.0/24 deny from 91.238.113.0/24
91.239.14.0 91.239.14.255 256 91.239.14.0/24 91.239.14.0/255.255.255.0 allow from 91.239.14.0/24 deny from 91.239.14.0/24
91.239.101.0 91.239.101.255 256 91.239.101.0/24 91.239.101.0/255.255.255.0 allow from 91.239.101.0/24 deny from 91.239.101.0/24
91.239.108.0 91.239.111.255 1 024 91.239.108.0/22 91.239.108.0/255.255.252.0 allow from 91.239.108.0/22 deny from 91.239.108.0/22
91.239.148.0 91.239.149.255 512 91.239.148.0/23 91.239.148.0/255.255.254.0 allow from 91.239.148.0/23 deny from 91.239.148.0/23
91.239.192.0 91.239.192.255 256 91.239.192.0/24 91.239.192.0/255.255.255.0 allow from 91.239.192.0/24 deny from 91.239.192.0/24
91.239.195.0 91.239.195.255 256 91.239.195.0/24 91.239.195.0/255.255.255.0 allow from 91.239.195.0/24 deny from 91.239.195.0/24
91.239.206.0 91.239.207.255 512 91.239.206.0/23 91.239.206.0/255.255.254.0 allow from 91.239.206.0/23 deny from 91.239.206.0/23
91.239.214.0 91.239.214.255 256 91.239.214.0/24 91.239.214.0/255.255.255.0 allow from 91.239.214.0/24 deny from 91.239.214.0/24
91.239.218.0 91.239.219.255 512 91.239.218.0/23 91.239.218.0/255.255.254.0 allow from 91.239.218.0/23 deny from 91.239.218.0/23
91.240.8.0 91.240.15.255 2 048 91.240.8.0/21 91.240.8.0/255.255.248.0 allow from 91.240.8.0/21 deny from 91.240.8.0/21
91.240.27.0 91.240.27.255 256 91.240.27.0/24 91.240.27.0/255.255.255.0 allow from 91.240.27.0/24 deny from 91.240.27.0/24
91.240.60.0 91.240.63.255 1 024 91.240.60.0/22 91.240.60.0/255.255.252.0 allow from 91.240.60.0/22 deny from 91.240.60.0/22
91.240.69.0 91.240.69.255 256 91.240.69.0/24 91.240.69.0/255.255.255.0 allow from 91.240.69.0/24 deny from 91.240.69.0/24
91.240.73.0 91.240.73.255 256 91.240.73.0/24 91.240.73.0/255.255.255.0 allow from 91.240.73.0/24 deny from 91.240.73.0/24
91.240.80.0 91.240.83.255 1 024 91.240.80.0/22 91.240.80.0/255.255.252.0 allow from 91.240.80.0/22 deny from 91.240.80.0/22
91.240.146.0 91.240.147.255 512 91.240.146.0/23 91.240.146.0/255.255.254.0 allow from 91.240.146.0/23 deny from 91.240.146.0/23
91.240.148.0 91.240.148.255 256 91.240.148.0/24 91.240.148.0/255.255.255.0 allow from 91.240.148.0/24 deny from 91.240.148.0/24
91.240.180.0 91.240.183.255 1 024 91.240.180.0/22 91.240.180.0/255.255.252.0 allow from 91.240.180.0/22 deny from 91.240.180.0/22
91.240.234.0 91.240.235.255 512 91.240.234.0/23 91.240.234.0/255.255.254.0 allow from 91.240.234.0/23 deny from 91.240.234.0/23
91.241.20.0 91.241.21.255 512 91.241.20.0/23 91.241.20.0/255.255.254.0 allow from 91.241.20.0/23 deny from 91.241.20.0/23
91.241.92.0 91.241.92.255 256 91.241.92.0/24 91.241.92.0/255.255.255.0 allow from 91.241.92.0/24 deny from 91.241.92.0/24
91.242.0.0 91.242.31.255 8 192 91.242.0.0/19 91.242.0.0/255.255.224.0 allow from 91.242.0.0/19 deny from 91.242.0.0/19
91.242.44.0 91.242.45.255 512 91.242.44.0/23 91.242.44.0/255.255.254.0 allow from 91.242.44.0/23 deny from 91.242.44.0/23
91.242.214.0 91.242.215.255 512 91.242.214.0/23 91.242.214.0/255.255.254.0 allow from 91.242.214.0/23 deny from 91.242.214.0/23
91.243.126.0 91.243.127.255 512 91.243.126.0/23 91.243.126.0/255.255.254.0 allow from 91.243.126.0/23 deny from 91.243.126.0/23
91.243.160.0 91.243.175.255 4 096 91.243.160.0/20 91.243.160.0/255.255.240.0 allow from 91.243.160.0/20 deny from 91.243.160.0/20
91.244.96.0 91.244.111.255 4 096 91.244.96.0/20 91.244.96.0/255.255.240.0 allow from 91.244.96.0/20 deny from 91.244.96.0/20
91.244.120.0 91.244.123.255 1 024 91.244.120.0/22 91.244.120.0/255.255.252.0 allow from 91.244.120.0/22 deny from 91.244.120.0/22
91.245.196.0 91.245.199.255 1 024 91.245.196.0/22 91.245.196.0/255.255.252.0 allow from 91.245.196.0/22 deny from 91.245.196.0/22
91.245.222.0 91.245.222.255 256 91.245.222.0/24 91.245.222.0/255.255.255.0 allow from 91.245.222.0/24 deny from 91.245.222.0/24
91.245.228.0 91.245.231.255 1 024 91.245.228.0/22 91.245.228.0/255.255.252.0 allow from 91.245.228.0/22 deny from 91.245.228.0/22
91.245.248.0 91.245.251.255 1 024 91.245.248.0/22 91.245.248.0/255.255.252.0 allow from 91.245.248.0/22 deny from 91.245.248.0/22
91.246.14.0 91.246.14.255 256 91.246.14.0/24 91.246.14.0/255.255.255.0 allow from 91.246.14.0/24 deny from 91.246.14.0/24
91.246.80.0 91.246.95.255 4 096 91.246.80.0/20 91.246.80.0/255.255.240.0 allow from 91.246.80.0/20 deny from 91.246.80.0/20
91.246.96.0 91.246.103.255 2 048 91.246.96.0/21 91.246.96.0/255.255.248.0 allow from 91.246.96.0/21 deny from 91.246.96.0/21
91.246.218.0 91.246.218.255 256 91.246.218.0/24 91.246.218.0/255.255.255.0 allow from 91.246.218.0/24 deny from 91.246.218.0/24
91.247.52.0 91.247.55.255 1 024 91.247.52.0/22 91.247.52.0/255.255.252.0 allow from 91.247.52.0/22 deny from 91.247.52.0/22
91.247.56.0 91.247.63.255 2 048 91.247.56.0/21 91.247.56.0/255.255.248.0 allow from 91.247.56.0/21 deny from 91.247.56.0/21
91.247.66.0 91.247.67.255 512 91.247.66.0/23 91.247.66.0/255.255.254.0 allow from 91.247.66.0/23 deny from 91.247.66.0/23
91.250.224.0 91.250.239.255 4 096 91.250.224.0/20 91.250.224.0/255.255.240.0 allow from 91.250.224.0/20 deny from 91.250.224.0/20
91.251.0.0 91.251.255.255 65 536 91.251.0.0/16 91.251.0.0/255.255.0.0 allow from 91.251.0.0/16 deny from 91.251.0.0/16
92.39.80.0 92.39.95.255 4 096 92.39.80.0/20 92.39.80.0/255.255.240.0 allow from 92.39.80.0/20 deny from 92.39.80.0/20
92.42.48.0 92.42.55.255 2 048 92.42.48.0/21 92.42.48.0/255.255.248.0 allow from 92.42.48.0/21 deny from 92.42.48.0/21
92.43.136.0 92.43.143.255 2 048 92.43.136.0/21 92.43.136.0/255.255.248.0 allow from 92.43.136.0/21 deny from 92.43.136.0/21
92.43.160.0 92.43.163.255 1 024 92.43.160.0/22 92.43.160.0/255.255.252.0 allow from 92.43.160.0/22 deny from 92.43.160.0/22
92.43.168.0 92.43.175.255 2 048 92.43.168.0/21 92.43.168.0/255.255.248.0 allow from 92.43.168.0/21 deny from 92.43.168.0/21
92.46.0.0 92.47.255.255 131 072 92.46.0.0/15 92.46.0.0/255.254.0.0 allow from 92.46.0.0/15 deny from 92.46.0.0/15
92.48.0.0 92.48.63.255 16 384 92.48.0.0/18 92.48.0.0/255.255.192.0 allow from 92.48.0.0/18 deny from 92.48.0.0/18
92.49.192.0 92.49.255.255 16 384 92.49.192.0/18 92.49.192.0/255.255.192.0 allow from 92.49.192.0/18 deny from 92.49.192.0/18
92.50.0.0 92.50.63.255 16 384 92.50.0.0/18 92.50.0.0/255.255.192.0 allow from 92.50.0.0/18 deny from 92.50.0.0/18
92.51.64.0 92.51.127.255 16 384 92.51.64.0/18 92.51.64.0/255.255.192.0 allow from 92.51.64.0/18 deny from 92.51.64.0/18
92.54.192.0 92.54.255.255 16 384 92.54.192.0/18 92.54.192.0/255.255.192.0 allow from 92.54.192.0/18 deny from 92.54.192.0/18
92.55.160.0 92.55.191.255 8 192 92.55.160.0/19 92.55.160.0/255.255.224.0 allow from 92.55.160.0/19 deny from 92.55.160.0/19
92.61.176.0 92.61.191.255 4 096 92.61.176.0/20 92.61.176.0/255.255.240.0 allow from 92.61.176.0/20 deny from 92.61.176.0/20
92.61.224.0 92.61.239.255 4 096 92.61.224.0/20 92.61.224.0/255.255.240.0 allow from 92.61.224.0/20 deny from 92.61.224.0/20
92.62.64.0 92.62.79.255 4 096 92.62.64.0/20 92.62.64.0/255.255.240.0 allow from 92.62.64.0/20 deny from 92.62.64.0/20
92.62.160.0 92.62.175.255 4 096 92.62.160.0/20 92.62.160.0/255.255.240.0 allow from 92.62.160.0/20 deny from 92.62.160.0/20
92.96.0.0 92.99.255.255 262 144 92.96.0.0/14 92.96.0.0/255.252.0.0 allow from 92.96.0.0/14 deny from 92.96.0.0/14
92.114.16.0 92.114.31.255 4 096 92.114.16.0/20 92.114.16.0/255.255.240.0 allow from 92.114.16.0/20 deny from 92.114.16.0/20
92.114.40.0 92.114.47.255 2 048 92.114.40.0/21 92.114.40.0/255.255.248.0 allow from 92.114.40.0/21 deny from 92.114.40.0/21
92.114.64.0 92.114.79.255 4 096 92.114.64.0/20 92.114.64.0/255.255.240.0 allow from 92.114.64.0/20 deny from 92.114.64.0/20
92.118.20.0 92.118.23.255 1 024 92.118.20.0/22 92.118.20.0/255.255.252.0 allow from 92.118.20.0/22 deny from 92.118.20.0/22
92.119.36.0 92.119.39.255 1 024 92.119.36.0/22 92.119.36.0/255.255.252.0 allow from 92.119.36.0/22 deny from 92.119.36.0/22
92.119.56.0 92.119.63.255 2 048 92.119.56.0/21 92.119.56.0/255.255.248.0 allow from 92.119.56.0/21 deny from 92.119.56.0/21
92.119.68.0 92.119.71.255 1 024 92.119.68.0/22 92.119.68.0/255.255.252.0 allow from 92.119.68.0/22 deny from 92.119.68.0/22
92.119.248.0 92.119.251.255 1 024 92.119.248.0/22 92.119.248.0/255.255.252.0 allow from 92.119.248.0/22 deny from 92.119.248.0/22
92.202.0.0 92.203.255.255 131 072 92.202.0.0/15 92.202.0.0/255.254.0.0 allow from 92.202.0.0/15 deny from 92.202.0.0/15
92.240.0.0 92.240.31.255 8 192 92.240.0.0/19 92.240.0.0/255.255.224.0 allow from 92.240.0.0/19 deny from 92.240.0.0/19
92.241.32.0 92.241.63.255 8 192 92.241.32.0/19 92.241.32.0/255.255.224.0 allow from 92.241.32.0/19 deny from 92.241.32.0/19
92.241.64.0 92.241.95.255 8 192 92.241.64.0/19 92.241.64.0/255.255.224.0 allow from 92.241.64.0/19 deny from 92.241.64.0/19
92.242.168.0 92.242.171.255 1 024 92.242.168.0/22 92.242.168.0/255.255.252.0 allow from 92.242.168.0/22 deny from 92.242.168.0/22
92.242.192.0 92.242.223.255 8 192 92.242.192.0/19 92.242.192.0/255.255.224.0 allow from 92.242.192.0/19 deny from 92.242.192.0/19
92.245.96.0 92.245.127.255 8 192 92.245.96.0/19 92.245.96.0/255.255.224.0 allow from 92.245.96.0/19 deny from 92.245.96.0/19
92.246.144.0 92.246.147.255 1 024 92.246.144.0/22 92.246.144.0/255.255.252.0 allow from 92.246.144.0/22 deny from 92.246.144.0/22
92.246.156.0 92.246.159.255 1 024 92.246.156.0/22 92.246.156.0/255.255.252.0 allow from 92.246.156.0/22 deny from 92.246.156.0/22
92.249.16.0 92.249.19.255 1 024 92.249.16.0/22 92.249.16.0/255.255.252.0 allow from 92.249.16.0/22 deny from 92.249.16.0/22
92.249.24.0 92.249.27.255 1 024 92.249.24.0/22 92.249.24.0/255.255.252.0 allow from 92.249.24.0/22 deny from 92.249.24.0/22
92.249.56.0 92.249.59.255 1 024 92.249.56.0/22 92.249.56.0/255.255.252.0 allow from 92.249.56.0/22 deny from 92.249.56.0/22
92.253.0.0 92.253.127.255 32 768 92.253.0.0/17 92.253.0.0/255.255.128.0 allow from 92.253.0.0/17 deny from 92.253.0.0/17
93.88.64.0 93.88.71.255 2 048 93.88.64.0/21 93.88.64.0/255.255.248.0 allow from 93.88.64.0/21 deny from 93.88.64.0/21
93.88.80.0 93.88.95.255 4 096 93.88.80.0/20 93.88.80.0/255.255.240.0 allow from 93.88.80.0/20 deny from 93.88.80.0/20
93.91.192.0 93.91.207.255 4 096 93.91.192.0/20 93.91.192.0/255.255.240.0 allow from 93.91.192.0/20 deny from 93.91.192.0/20
93.93.144.0 93.93.151.255 2 048 93.93.144.0/21 93.93.144.0/255.255.248.0 allow from 93.93.144.0/21 deny from 93.93.144.0/21
93.94.40.0 93.94.47.255 2 048 93.94.40.0/21 93.94.40.0/255.255.248.0 allow from 93.94.40.0/21 deny from 93.94.40.0/21
93.94.48.0 93.94.55.255 2 048 93.94.48.0/21 93.94.48.0/255.255.248.0 allow from 93.94.48.0/21 deny from 93.94.48.0/21
93.94.216.0 93.94.223.255 2 048 93.94.216.0/21 93.94.216.0/255.255.248.0 allow from 93.94.216.0/21 deny from 93.94.216.0/21
93.95.24.0 93.95.31.255 2 048 93.95.24.0/21 93.95.24.0/255.255.248.0 allow from 93.95.24.0/21 deny from 93.95.24.0/21
93.95.200.0 93.95.207.255 2 048 93.95.200.0/21 93.95.200.0/255.255.248.0 allow from 93.95.200.0/21 deny from 93.95.200.0/21
93.95.240.0 93.95.247.255 2 048 93.95.240.0/21 93.95.240.0/255.255.248.0 allow from 93.95.240.0/21 deny from 93.95.240.0/21
93.98.0.0 93.98.255.255 65 536 93.98.0.0/16 93.98.0.0/255.255.0.0 allow from 93.98.0.0/16 deny from 93.98.0.0/16
93.109.0.0 93.109.255.255 65 536 93.109.0.0/16 93.109.0.0/255.255.0.0 allow from 93.109.0.0/16 deny from 93.109.0.0/16
93.110.0.0 93.110.255.255 65 536 93.110.0.0/16 93.110.0.0/255.255.0.0 allow from 93.110.0.0/16 deny from 93.110.0.0/16
93.112.0.0 93.112.255.255 65 536 93.112.0.0/16 93.112.0.0/255.255.0.0 allow from 93.112.0.0/16 deny from 93.112.0.0/16
93.113.164.0 93.113.167.255 1 024 93.113.164.0/22 93.113.164.0/255.255.252.0 allow from 93.113.164.0/22 deny from 93.113.164.0/22
93.113.224.0 93.113.239.255 4 096 93.113.224.0/20 93.113.224.0/255.255.240.0 allow from 93.113.224.0/20 deny from 93.113.224.0/20
93.114.16.0 93.114.31.255 4 096 93.114.16.0/20 93.114.16.0/255.255.240.0 allow from 93.114.16.0/20 deny from 93.114.16.0/20
93.114.104.0 93.114.111.255 2 048 93.114.104.0/21 93.114.104.0/255.255.248.0 allow from 93.114.104.0/21 deny from 93.114.104.0/21
93.114.168.0 93.114.168.255 256 93.114.168.0/24 93.114.168.0/255.255.255.0 allow from 93.114.168.0/24 deny from 93.114.168.0/24
93.114.208.0 93.114.215.255 2 048 93.114.208.0/21 93.114.208.0/255.255.248.0 allow from 93.114.208.0/21 deny from 93.114.208.0/21
93.115.120.0 93.115.127.255 2 048 93.115.120.0/21 93.115.120.0/255.255.248.0 allow from 93.115.120.0/21 deny from 93.115.120.0/21
93.115.144.0 93.115.151.255 2 048 93.115.144.0/21 93.115.144.0/255.255.248.0 allow from 93.115.144.0/21 deny from 93.115.144.0/21
93.115.216.0 93.115.223.255 2 048 93.115.216.0/21 93.115.216.0/255.255.248.0 allow from 93.115.216.0/21 deny from 93.115.216.0/21
93.115.224.0 93.115.239.255 4 096 93.115.224.0/20 93.115.224.0/255.255.240.0 allow from 93.115.224.0/20 deny from 93.115.224.0/20
93.117.0.0 93.117.31.255 8 192 93.117.0.0/19 93.117.0.0/255.255.224.0 allow from 93.117.0.0/19 deny from 93.117.0.0/19
93.117.32.0 93.117.47.255 4 096 93.117.32.0/20 93.117.32.0/255.255.240.0 allow from 93.117.32.0/20 deny from 93.117.32.0/20
93.117.96.0 93.117.127.255 8 192 93.117.96.0/19 93.117.96.0/255.255.224.0 allow from 93.117.96.0/19 deny from 93.117.96.0/19
93.117.176.0 93.117.191.255 4 096 93.117.176.0/20 93.117.176.0/255.255.240.0 allow from 93.117.176.0/20 deny from 93.117.176.0/20
93.118.48.0 93.118.63.255 4 096 93.118.48.0/20 93.118.48.0/255.255.240.0 allow from 93.118.48.0/20 deny from 93.118.48.0/20
93.118.96.0 93.118.127.255 8 192 93.118.96.0/19 93.118.96.0/255.255.224.0 allow from 93.118.96.0/19 deny from 93.118.96.0/19
93.118.128.0 93.118.159.255 8 192 93.118.128.0/19 93.118.128.0/255.255.224.0 allow from 93.118.128.0/19 deny from 93.118.128.0/19
93.118.160.0 93.118.175.255 4 096 93.118.160.0/20 93.118.160.0/255.255.240.0 allow from 93.118.160.0/20 deny from 93.118.160.0/20
93.118.180.0 93.118.183.255 1 024 93.118.180.0/22 93.118.180.0/255.255.252.0 allow from 93.118.180.0/22 deny from 93.118.180.0/22
93.118.184.0 93.118.187.255 1 024 93.118.184.0/22 93.118.184.0/255.255.252.0 allow from 93.118.184.0/22 deny from 93.118.184.0/22
93.119.32.0 93.119.63.255 8 192 93.119.32.0/19 93.119.32.0/255.255.224.0 allow from 93.119.32.0/19 deny from 93.119.32.0/19
93.119.64.0 93.119.95.255 8 192 93.119.64.0/19 93.119.64.0/255.255.224.0 allow from 93.119.64.0/19 deny from 93.119.64.0/19
93.119.208.0 93.119.223.255 4 096 93.119.208.0/20 93.119.208.0/255.255.240.0 allow from 93.119.208.0/20 deny from 93.119.208.0/20
93.126.0.0 93.126.63.255 16 384 93.126.0.0/18 93.126.0.0/255.255.192.0 allow from 93.126.0.0/18 deny from 93.126.0.0/18
93.126.128.0 93.126.255.255 32 768 93.126.128.0/17 93.126.128.0/255.255.128.0 allow from 93.126.128.0/17 deny from 93.126.128.0/17
93.157.58.0 93.157.58.255 256 93.157.58.0/24 93.157.58.0/255.255.255.0 allow from 93.157.58.0/24 deny from 93.157.58.0/24
93.157.80.0 93.157.87.255 2 048 93.157.80.0/21 93.157.80.0/255.255.248.0 allow from 93.157.80.0/21 deny from 93.157.80.0/21
93.157.176.0 93.157.183.255 2 048 93.157.176.0/21 93.157.176.0/255.255.248.0 allow from 93.157.176.0/21 deny from 93.157.176.0/21
93.157.224.0 93.157.231.255 2 048 93.157.224.0/21 93.157.224.0/255.255.248.0 allow from 93.157.224.0/21 deny from 93.157.224.0/21
93.168.0.0 93.169.255.255 131 072 93.168.0.0/15 93.168.0.0/255.254.0.0 allow from 93.168.0.0/15 deny from 93.168.0.0/15
93.172.0.0 93.173.255.255 131 072 93.172.0.0/15 93.172.0.0/255.254.0.0 allow from 93.172.0.0/15 deny from 93.172.0.0/15
93.175.32.0 93.175.63.255 8 192 93.175.32.0/19 93.175.32.0/255.255.224.0 allow from 93.175.32.0/19 deny from 93.175.32.0/19
93.177.125.0 93.177.125.255 256 93.177.125.0/24 93.177.125.0/255.255.255.0 allow from 93.177.125.0/24 deny from 93.177.125.0/24
93.177.128.0 93.177.191.255 16 384 93.177.128.0/18 93.177.128.0/255.255.192.0 allow from 93.177.128.0/18 deny from 93.177.128.0/18
93.178.0.0 93.178.63.255 16 384 93.178.0.0/18 93.178.0.0/255.255.192.0 allow from 93.178.0.0/18 deny from 93.178.0.0/18
93.184.0.0 93.184.15.255 4 096 93.184.0.0/20 93.184.0.0/255.255.240.0 allow from 93.184.0.0/20 deny from 93.184.0.0/20
93.184.224.0 93.184.239.255 4 096 93.184.224.0/20 93.184.224.0/255.255.240.0 allow from 93.184.224.0/20 deny from 93.184.224.0/20
93.185.32.0 93.185.47.255 4 096 93.185.32.0/20 93.185.32.0/255.255.240.0 allow from 93.185.32.0/20 deny from 93.185.32.0/20
93.185.64.0 93.185.95.255 8 192 93.185.64.0/19 93.185.64.0/255.255.224.0 allow from 93.185.64.0/19 deny from 93.185.64.0/19
93.185.224.0 93.185.239.255 4 096 93.185.224.0/20 93.185.224.0/255.255.240.0 allow from 93.185.224.0/20 deny from 93.185.224.0/20
93.186.208.0 93.186.223.255 4 096 93.186.208.0/20 93.186.208.0/255.255.240.0 allow from 93.186.208.0/20 deny from 93.186.208.0/20
93.187.32.0 93.187.39.255 2 048 93.187.32.0/21 93.187.32.0/255.255.248.0 allow from 93.187.32.0/21 deny from 93.187.32.0/21
93.187.160.0 93.187.167.255 2 048 93.187.160.0/21 93.187.160.0/255.255.248.0 allow from 93.187.160.0/21 deny from 93.187.160.0/21
93.188.8.0 93.188.15.255 2 048 93.188.8.0/21 93.188.8.0/255.255.248.0 allow from 93.188.8.0/21 deny from 93.188.8.0/21
93.188.192.0 93.188.199.255 2 048 93.188.192.0/21 93.188.192.0/255.255.248.0 allow from 93.188.192.0/21 deny from 93.188.192.0/21
93.189.96.0 93.189.103.255 2 048 93.189.96.0/21 93.189.96.0/255.255.248.0 allow from 93.189.96.0/21 deny from 93.189.96.0/21
93.189.192.0 93.189.199.255 2 048 93.189.192.0/21 93.189.192.0/255.255.248.0 allow from 93.189.192.0/21 deny from 93.189.192.0/21
93.190.24.0 93.190.31.255 2 048 93.190.24.0/21 93.190.24.0/255.255.248.0 allow from 93.190.24.0/21 deny from 93.190.24.0/21
93.190.240.0 93.190.243.255 1 024 93.190.240.0/22 93.190.240.0/255.255.252.0 allow from 93.190.240.0/22 deny from 93.190.240.0/22
93.191.64.0 93.191.71.255 2 048 93.191.64.0/21 93.191.64.0/255.255.248.0 allow from 93.191.64.0/21 deny from 93.191.64.0/21
93.191.104.0 93.191.111.255 2 048 93.191.104.0/21 93.191.104.0/255.255.248.0 allow from 93.191.104.0/21 deny from 93.191.104.0/21
93.191.112.0 93.191.115.255 1 024 93.191.112.0/22 93.191.112.0/255.255.252.0 allow from 93.191.112.0/22 deny from 93.191.112.0/22
93.191.176.0 93.191.183.255 2 048 93.191.176.0/21 93.191.176.0/255.255.248.0 allow from 93.191.176.0/21 deny from 93.191.176.0/21
93.191.224.0 93.191.231.255 2 048 93.191.224.0/21 93.191.224.0/255.255.248.0 allow from 93.191.224.0/21 deny from 93.191.224.0/21
94.20.0.0 94.20.255.255 65 536 94.20.0.0/16 94.20.0.0/255.255.0.0 allow from 94.20.0.0/16 deny from 94.20.0.0/16
94.24.0.0 94.24.15.255 4 096 94.24.0.0/20 94.24.0.0/255.255.240.0 allow from 94.24.0.0/20 deny from 94.24.0.0/20
94.24.16.0 94.24.23.255 2 048 94.24.16.0/21 94.24.16.0/255.255.248.0 allow from 94.24.16.0/21 deny from 94.24.16.0/21
94.24.80.0 94.24.95.255 4 096 94.24.80.0/20 94.24.80.0/255.255.240.0 allow from 94.24.80.0/20 deny from 94.24.80.0/20
94.24.96.0 94.24.103.255 2 048 94.24.96.0/21 94.24.96.0/255.255.248.0 allow from 94.24.96.0/21 deny from 94.24.96.0/21
94.26.112.0 94.26.127.255 4 096 94.26.112.0/20 94.26.112.0/255.255.240.0 allow from 94.26.112.0/20 deny from 94.26.112.0/20
94.26.192.0 94.26.223.255 8 192 94.26.192.0/19 94.26.192.0/255.255.224.0 allow from 94.26.192.0/19 deny from 94.26.192.0/19
94.29.128.0 94.29.255.255 32 768 94.29.128.0/17 94.29.128.0/255.255.128.0 allow from 94.29.128.0/17 deny from 94.29.128.0/17
94.43.0.0 94.43.255.255 65 536 94.43.0.0/16 94.43.0.0/255.255.0.0 allow from 94.43.0.0/16 deny from 94.43.0.0/16
94.46.196.0 94.46.199.255 1 024 94.46.196.0/22 94.46.196.0/255.255.252.0 allow from 94.46.196.0/22 deny from 94.46.196.0/22
94.46.200.0 94.46.203.255 1 024 94.46.200.0/22 94.46.200.0/255.255.252.0 allow from 94.46.200.0/22 deny from 94.46.200.0/22
94.46.208.0 94.46.215.255 2 048 94.46.208.0/21 94.46.208.0/255.255.248.0 allow from 94.46.208.0/21 deny from 94.46.208.0/21
94.46.224.0 94.46.239.255 4 096 94.46.224.0/20 94.46.224.0/255.255.240.0 allow from 94.46.224.0/20 deny from 94.46.224.0/20
94.47.0.0 94.47.255.255 65 536 94.47.0.0/16 94.47.0.0/255.255.0.0 allow from 94.47.0.0/16 deny from 94.47.0.0/16
94.48.0.0 94.49.255.255 131 072 94.48.0.0/15 94.48.0.0/255.254.0.0 allow from 94.48.0.0/15 deny from 94.48.0.0/15
94.56.0.0 94.59.255.255 262 144 94.56.0.0/14 94.56.0.0/255.252.0.0 allow from 94.56.0.0/14 deny from 94.56.0.0/14
94.73.0.0 94.73.31.255 8 192 94.73.0.0/19 94.73.0.0/255.255.224.0 allow from 94.73.0.0/19 deny from 94.73.0.0/19
94.74.128.0 94.74.191.255 16 384 94.74.128.0/18 94.74.128.0/255.255.192.0 allow from 94.74.128.0/18 deny from 94.74.128.0/18
94.76.0.0 94.76.63.255 16 384 94.76.0.0/18 94.76.0.0/255.255.192.0 allow from 94.76.0.0/18 deny from 94.76.0.0/18
94.77.192.0 94.77.255.255 16 384 94.77.192.0/18 94.77.192.0/255.255.192.0 allow from 94.77.192.0/18 deny from 94.77.192.0/18
94.79.192.0 94.79.255.255 16 384 94.79.192.0/18 94.79.192.0/255.255.192.0 allow from 94.79.192.0/18 deny from 94.79.192.0/18
94.96.0.0 94.99.255.255 262 144 94.96.0.0/14 94.96.0.0/255.252.0.0 allow from 94.96.0.0/14 deny from 94.96.0.0/14
94.100.224.0 94.100.239.255 4 096 94.100.224.0/20 94.100.224.0/255.255.240.0 allow from 94.100.224.0/20 deny from 94.100.224.0/20
94.101.120.0 94.101.123.255 1 024 94.101.120.0/22 94.101.120.0/255.255.252.0 allow from 94.101.120.0/22 deny from 94.101.120.0/22
94.101.128.0 94.101.143.255 4 096 94.101.128.0/20 94.101.128.0/255.255.240.0 allow from 94.101.128.0/20 deny from 94.101.128.0/20
94.101.176.0 94.101.191.255 4 096 94.101.176.0/20 94.101.176.0/255.255.240.0 allow from 94.101.176.0/20 deny from 94.101.176.0/20
94.101.240.0 94.101.255.255 4 096 94.101.240.0/20 94.101.240.0/255.255.240.0 allow from 94.101.240.0/20 deny from 94.101.240.0/20
94.102.80.0 94.102.87.255 2 048 94.102.80.0/21 94.102.80.0/255.255.248.0 allow from 94.102.80.0/21 deny from 94.102.80.0/21
94.102.92.0 94.102.95.255 1 024 94.102.92.0/22 94.102.92.0/255.255.252.0 allow from 94.102.92.0/22 deny from 94.102.92.0/22
94.125.144.0 94.125.151.255 2 048 94.125.144.0/21 94.125.144.0/255.255.248.0 allow from 94.125.144.0/21 deny from 94.125.144.0/21
94.125.224.0 94.125.231.255 2 048 94.125.224.0/21 94.125.224.0/255.255.248.0 allow from 94.125.224.0/21 deny from 94.125.224.0/21
94.127.208.0 94.127.215.255 2 048 94.127.208.0/21 94.127.208.0/255.255.248.0 allow from 94.127.208.0/21 deny from 94.127.208.0/21
94.128.0.0 94.129.255.255 131 072 94.128.0.0/15 94.128.0.0/255.254.0.0 allow from 94.128.0.0/15 deny from 94.128.0.0/15
94.137.160.0 94.137.191.255 8 192 94.137.160.0/19 94.137.160.0/255.255.224.0 allow from 94.137.160.0/19 deny from 94.137.160.0/19
94.139.160.0 94.139.191.255 8 192 94.139.160.0/19 94.139.160.0/255.255.224.0 allow from 94.139.160.0/19 deny from 94.139.160.0/19
94.140.14.0 94.140.15.255 512 94.140.14.0/23 94.140.14.0/255.255.254.0 allow from 94.140.14.0/23 deny from 94.140.14.0/23
94.141.64.0 94.141.95.255 8 192 94.141.64.0/19 94.141.64.0/255.255.224.0 allow from 94.141.64.0/19 deny from 94.141.64.0/19
94.141.192.0 94.141.223.255 8 192 94.141.192.0/19 94.141.192.0/255.255.224.0 allow from 94.141.192.0/19 deny from 94.141.192.0/19
94.141.224.0 94.141.239.255 4 096 94.141.224.0/20 94.141.224.0/255.255.240.0 allow from 94.141.224.0/20 deny from 94.141.224.0/20
94.141.240.0 94.141.243.255 1 024 94.141.240.0/22 94.141.240.0/255.255.252.0 allow from 94.141.240.0/22 deny from 94.141.240.0/22
94.141.248.0 94.141.251.255 1 024 94.141.248.0/22 94.141.248.0/255.255.252.0 allow from 94.141.248.0/22 deny from 94.141.248.0/22
94.142.32.0 94.142.63.255 8 192 94.142.32.0/19 94.142.32.0/255.255.224.0 allow from 94.142.32.0/19 deny from 94.142.32.0/19
94.143.120.0 94.143.123.255 1 024 94.143.120.0/22 94.143.120.0/255.255.252.0 allow from 94.143.120.0/22 deny from 94.143.120.0/22
94.143.192.0 94.143.199.255 2 048 94.143.192.0/21 94.143.192.0/255.255.248.0 allow from 94.143.192.0/21 deny from 94.143.192.0/21
94.143.224.0 94.143.231.255 2 048 94.143.224.0/21 94.143.224.0/255.255.248.0 allow from 94.143.224.0/21 deny from 94.143.224.0/21
94.154.10.0 94.154.10.255 256 94.154.10.0/24 94.154.10.0/255.255.255.0 allow from 94.154.10.0/24 deny from 94.154.10.0/24
94.158.48.0 94.158.63.255 4 096 94.158.48.0/20 94.158.48.0/255.255.240.0 allow from 94.158.48.0/20 deny from 94.158.48.0/20
94.158.64.0 94.158.79.255 4 096 94.158.64.0/20 94.158.64.0/255.255.240.0 allow from 94.158.64.0/20 deny from 94.158.64.0/20
94.158.223.0 94.158.223.255 256 94.158.223.0/24 94.158.223.0/255.255.255.0 allow from 94.158.223.0/24 deny from 94.158.223.0/24
94.159.128.0 94.159.255.255 32 768 94.159.128.0/17 94.159.128.0/255.255.128.0 allow from 94.159.128.0/17 deny from 94.159.128.0/17
94.176.8.0 94.176.15.255 2 048 94.176.8.0/21 94.176.8.0/255.255.248.0 allow from 94.176.8.0/21 deny from 94.176.8.0/21
94.176.16.0 94.176.31.255 4 096 94.176.16.0/20 94.176.16.0/255.255.240.0 allow from 94.176.16.0/20 deny from 94.176.16.0/20
94.176.32.0 94.176.39.255 2 048 94.176.32.0/21 94.176.32.0/255.255.248.0 allow from 94.176.32.0/21 deny from 94.176.32.0/21
94.177.72.0 94.177.79.255 2 048 94.177.72.0/21 94.177.72.0/255.255.248.0 allow from 94.177.72.0/21 deny from 94.177.72.0/21
94.182.0.0 94.183.255.255 131 072 94.182.0.0/15 94.182.0.0/255.254.0.0 allow from 94.182.0.0/15 deny from 94.182.0.0/15
94.184.0.0 94.184.255.255 65 536 94.184.0.0/16 94.184.0.0/255.255.0.0 allow from 94.184.0.0/16 deny from 94.184.0.0/16
94.185.0.0 94.185.63.255 16 384 94.185.0.0/18 94.185.0.0/255.255.192.0 allow from 94.185.0.0/18 deny from 94.185.0.0/18
94.187.0.0 94.187.255.255 65 536 94.187.0.0/16 94.187.0.0/255.255.0.0 allow from 94.187.0.0/16 deny from 94.187.0.0/16
94.188.128.0 94.188.255.255 32 768 94.188.128.0/17 94.188.128.0/255.255.128.0 allow from 94.188.128.0/17 deny from 94.188.128.0/17
94.190.208.0 94.190.223.255 4 096 94.190.208.0/20 94.190.208.0/255.255.240.0 allow from 94.190.208.0/20 deny from 94.190.208.0/20
94.190.224.0 94.190.239.255 4 096 94.190.224.0/20 94.190.224.0/255.255.240.0 allow from 94.190.224.0/20 deny from 94.190.224.0/20
94.191.0.0 94.191.127.255 32 768 94.191.0.0/17 94.191.0.0/255.255.128.0 allow from 94.191.0.0/17 deny from 94.191.0.0/17
94.199.16.0 94.199.23.255 2 048 94.199.16.0/21 94.199.16.0/255.255.248.0 allow from 94.199.16.0/21 deny from 94.199.16.0/21
94.199.136.0 94.199.139.255 1 024 94.199.136.0/22 94.199.136.0/255.255.252.0 allow from 94.199.136.0/22 deny from 94.199.